2,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Polmed SA (POM)

Akcjonariat - POLMED

Dane ogólne

Kapitalizacja: 82 960 476,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 28 607 061 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 607 061
Liczba głosów na WZA: 34 904 186 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 28 607 061,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 607 061
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,96%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polmed-Medical Ltd. w porozumieniu Polmed SA, z Radosławem Szubertem, Romualdem Magdonia, Bemaro Ltd i MAJP Investing Ltd. 28 607 061 (100,00%) 28 607 061 (81,96%) 2018-09-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-11-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 170 500
0,00
1,00 0,00 28 607 061
28 607 061,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 86 500
0,00
1,00 0,00 28 436 561
28 436 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-18
2016-01-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-01 450 000
450 000,00
1,00 1,00 450 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-29
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-01 50 000
50 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-29
2010-12-23
seria D - subskrypcja prywatna 2007-02-08 73 546
73 546,00
1,00 1,00 13 702 875
13 702 875,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-26
2010-12-23
seria CB - subskrypcja prywatna 2007-02-08 7 282 204
7 282 204,00
1,00 1,00 13 629 329
13 629 329,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-26
2012-01-18
seria CA - subskrypcja prywatna 2007-02-08 5 847 125
5 847 125,00
1,00 1,00 6 347 125
6 347 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-26
seria E - subskrypcja prywatna 2007-05-14 300 000
300 000,00
1,00 1,00 14 002 875
14 002 875,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-26
2010-12-23
seria G - subskrypcja prywatna 2009-06-30 12 035 000
0,00
1,00 0,00 27 350 061
27 350 061,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-13
2012-01-18
seria H - subskrypcja prywatna 2009-06-30 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 28 350 061
28 350 061,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-23

2010-12-23
seria F - subskrypcja prywatna 2009-06-30 1 312 186
0,00
1,00 0,00 15 315 061
15 315 061,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-13
2010-12-23
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2011-06-21 350 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-21 700 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Polmed-Medical Ltd. w porozumieniu z Radosławem Szubertem, Romualdem Magdonia, Bemaro Ltd i MAJP Investing Ltd. 27 834 412 97,30 (0,30) 34 131 537 97,79 (0,79) 2018-08-14
Polmed-Medical Ltd. w porozumieniu Polmed SA, z Radosławem Szubertem, Romualdem Magdonia, Bemaro Ltd i MAJP Investing Ltd. 27 834 412 (13 387 217) 97,00 (46,19) 34 131 537 (13 387 217) 97,00 (37,28) 2018-08-14
NPN II Med s.a.r.l. 0 (-12 035 000) 0,00 (-42,32) 0 (-12 035 000) 0,00 (-34,65) 2018-08-10
Polmed-Medical Ltd. WZA 14 447 195 50,81 (0,31) 20 744 320 59,72 (0,29) 2016-05-19
Polmed-Medical Ltd. WZA 14 447 195 50,50 20 744 320 59,43 2016-05-19
Polmed Medical sp.j. 0 (-15 315 061) 0,00 (-54,02) 0 (-21 612 186) 0,00 (-62,37) 2016-04-18
Ogółem 0 (-28 436 561) 0 34 733 686 0 2016-04-18
Ogółem 28 436 561 (86 500) 0 34 733 686 (86 500) 0 2016-04-18
Polmed Medical sp.j. wraz z Polmed-Medical Ltd. 15 315 061 (867 866) 54,02 (3,06) 21 612 186 (867 866) 62,37 (2,50) 2012-08-17
Magdoń Romuald 0 (-692 866) 0,00 (-2,44) 0 (-692 866) 0,00 (-1,99) 2012-08-17
Szubert Radosław 0 (-692 866) 0,00 (-2,44) 0 (-692 866) 0,00 (-1,99) 2012-07-16
Polmed Medical sp.j. wraz z Polmed-Medical Limited 14 447 195 (863 223) 50,96 (3,05) 20 744 320 (867 866) 59,87 (2,51) 2012-07-16
Polmed Medical sp.j. wraz z Polmed-Medical Limited 13 583 972 (-345 357) 47,91 (-1,22) 19 876 454 (-350 000) 57,36 (-1,01) 2012-07-12
Szubert Radosław 692 866 (-175 000) 2,44 (-0,62) 692 866 (-175 000) 1,99 (-0,51) 2011-05-16
Szubert Radosław 867 866 3,06 (-0,11) 867 866 2,50 (-0,07) 2011-05-16
Polmed Medical sp.j. 13 929 329 (350 000) 49,13 (1,24) 20 226 454 (350 000) 58,37 (1,01) 2011-05-16
Polmed Medical sp.j. 13 579 329 47,89 (-1,76) 19 876 454 57,36 (-1,71) 2011-05-16
Magdoń Romuald 692 866 (-175 000) 2,44 (-0,62) 692 866 (-175 000) 1,99 (-0,51) 2011-05-16
Magdoń Romuald 867 866 3,06 (-0,11) 867 866 2,50 (-0,07) 2011-05-16
Ogółem 28 350 061 (1 000 000) 0 34 647 186 (1 000 000) 0 2010-10-21
Szubert Radosław 867 866 3,17 (0,11) 867 866 2,57 (0,07) 2010-07-15
Szubert Radosław 867 866 3,06 867 866 2,50 2010-07-15
Polmed Medical sp.j. 13 579 329 49,65 (1,76) 19 876 454 59,07 (1,71) 2010-07-15
Polmed Medical sp.j. 13 579 329 47,89 19 876 454 57,36 2010-07-15
NPN II Med s.a.r.l. 12 035 000 42,32 (0,25) 12 035 000 34,65 (0,17) 2010-07-15
NPN II Med s.a.r.l. 12 035 000 42,07 (-1,93) 12 035 000 34,48 (-1,28) 2010-07-15
NPN II Med s.a.r.l. 12 035 000 44,00 (1,55) 12 035 000 35,76 (1,03) 2010-07-15
NPN II Med s.a.r.l. 12 035 000 42,45 12 035 000 34,73 2010-07-15
Magdoń Romuald 867 866 3,17 (0,11) 867 866 2,57 (0,07) 2010-07-15
Magdoń Romuald 867 866 3,06 867 866 2,50 2010-07-15
Ogółem 27 350 061 0 33 647 186 0 2009-08-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2017-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2016-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2015-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2015-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2014-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2012-08-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2011-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.