8,6000 zł
-1,15% -0,1000 zł
Photon Energy N.V. (PEN)

Wyniki finansowe - PHOTON			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta EUR EUR EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 26 437 19 279 20 951 19 225
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -355 -1 569 100 -1 046
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 379 -4 173 -2 799 -3 981
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 782 -4 130 -3 281 -2 134
Amortyzacja (tys.) 1 624 1 952 2 420 2 967
EBITDA (tys.) 1 269 383 2 520 1 921
Aktywa (tys.) 253 806 269 485 277 489 286 045
Kapitał własny (tys.)* 70 672 71 840 72 383 72 769
Liczba akcji (tys. szt.) 60 000,000 61 238,521 61 238,521 61 238,521
Zysk na akcję (zł) -0,063 -0,067 -0,054 -0,035
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,178 1,173 1,182 1,188
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.