26,2000 zł
-0,38% -0,1000 zł
Pfleiderer Group SA (PFL)

Akcjonariat - PFLEIDER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 695 166 383,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 64 701 007 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51 760 806
Liczba głosów na WZA: 64 701 007 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,00%
Kapitał akcyjny: 21 351 332,31 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51 760 806
Cena nominalna akcji: 0,33 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Volantis Bidco BV w porozumieniu 39 286 245 (60,71%) 39 286 245 (75,89%) 2019-09-23 -
Pfleiderer Group SA w porozumieniu 12 940 201 (19,99%) 12 940 201 (0,00%) 2018-08-24 -
Atlantik SA w porozumieniu 12 474 561 (19,28%) 12 474 561 (24,10%) 2017-02-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-11-26
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-05-17 2 110 000
10,00 2 110 000
21 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-11-14
1994-10-04
1997-05-06
obniżenie kapitału 1995-10-04
2,49 2 110 000
5 253 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-24
seria B - subskrypcja publiczna 1996-06-14 550 000
49 500 000,00
2,49 90,00 2 660 000
6 623 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-11-14
1997-02-21
1997-05-06
renominacja 1997-05-16
2,64 2 660 000
7 022 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-28
seria C - Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH 1998-12-29 2 500 000
68 750 000,00
2,64 27,50 5 160 000
13 622 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-04-16
1999-09-06
1999-12-29
seria D - subskrypcja publiczna 2004-04-14 1 600 000
288 000 000,00
2,64 180,00 6 760 000
17 846 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-30
2004-07-15
2004-07-27
umorzenie akcji od Pfleiderer Holzerkstoffe i Pfleiderer Prospan 2004-07-30 -557 000
-100 260 000,00
2,64 180,00 6 203 000
16 375 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-10
split 1:8 2005-06-28
0,33 49 624 000
16 375 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-09
seria E - prawo poboru 2011-07-20 11 000 000
0,33
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna dla Pfleiderer Service GmbH 2011-07-20 20 524 000
0,33
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta publiczna (prawo pierwszeństwa) 2015-07-27 15 077 007
361 848 168,00
0,33 24,00 64 701 007
21 351 332,31
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-10-09
2016-01-19
2016-01-29
zmana firmy z Pfleiderer Grajewo SA na Pfleiderer Group SA 2016-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Volantis Bidco BV w porozumieniu 34 237 630 (15 054 481) 52,00 (22,35) 34 237 630 (15 054 481) 66,00 (28,94) 2019-08-21
Volantis Bidco BV 19 183 149 29,65 19 183 149 37,06 2019-07-11
Uniqa OFE portfel 1 208 867 (-584 133) 1,86 (-0,91) 1 208 867 (-584 133) 1,86 (-1,16) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 728 132 (501 132) 1,12 (0,77) 728 132 (501 132) 1,12 (0,74) 2018-12-31
NN OFE portfel 3 102 115 4,79 3 102 115 4,79 (-1,20) 2018-12-31
Generali OFE portfel 357 634 (-517 366) 0,55 (-0,80) 357 634 (-517 366) 0,55 (-0,93) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 415 880 (-242 120) 2,18 (-0,38) 1 415 880 (-242 120) 2,18 (-0,62) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 417 020 (-936 980) 2,19 (-1,45) 1 417 020 (-936 980) 2,19 (-1,78) 2018-12-31
Pfleiderer Group SA 12 940 201 (7 554 268) 20,00 (11,68) 12 940 201 (7 554 268) 0,00 2018-08-24
Strategic Value Partners LLC poprzez spółki zależne 0 (-19 183 149) 0,00 (-29,65) 0 (-19 183 149) 0,00 (-32,34) 2018-08-04
TFI PZU SA portfele 537 754 (-202 157) 0,83 (-0,31) 537 754 (-202 157) 0,83 (-0,42) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 23 975 (-38 067) 0,04 (-0,06) 23 975 (-38 067) 0,04 (-0,07) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 30 716 (7 216) 0,05 (0,01) 30 716 (7 216) 0,05 (0,01) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 114 831 (111 641) 0,18 (0,17) 114 831 (111 641) 0,18 (0,17) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 7 716 (-1 907) 0,01 (-0,01) 7 716 (-1 907) 0,01 (-0,01) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 3 639 (-14 824) 0,01 (-0,02) 3 639 (-14 824) 0,01 (-0,02) 2018-06-30
Pfleiderer Group SA 5 385 933 (2 150 883) 8,32 (3,32) 5 385 933 (2 150 883) 0,00 2018-02-07
NN OFE 3 102 115 (-3 297 885) 4,79 (-5,10) 3 102 115 (-3 297 885) 5,99 (-4,80) 2018-02-06
Uniqa OFE portfel 1 793 000 2,77 1 793 000 3,02 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 739 911 1,14 739 911 1,25 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 62 042 0,10 62 042 0,11 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 23 500 0,04 23 500 0,04 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 227 000 0,35 227 000 0,38 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 3 190 0,01 3 190 0,01 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 9 623 0,02 9 623 0,02 2017-12-31
Generali OFE portfel 875 000 1,35 875 000 1,48 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 658 000 2,56 1 658 000 2,80 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 18 463 0,03 18 463 0,03 2017-12-31
Aegon OFE portfel 2 354 000 3,64 2 354 000 3,97 2017-12-31
Pfleiderer Group SA 3 235 050 5,00 (5,00) 3 235 050 0,00 2017-10-12
Strategic Value Partners LLC poprzez spółki zależne 19 183 149 (-12 128 661) 29,65 (-18,74) 19 183 149 (-12 128 661) 32,34 (-16,05) 2017-06-30
NN OFE 6 400 000 (219 000) 9,89 (0,34) 6 400 000 (219 000) 10,79 (1,24) 2017-06-30
Atlantik SA w porozumieniu 12 474 561 (-2 658 377) 19,00 (-4,39) 12 474 561 (-2 658 377) 24,00 (0,61) 2017-02-20
Strategic Value Partners LLC poprzez spółki zależne 31 311 810 (1 226 082) 48,39 (1,89) 31 311 810 (1 226 082) 48,39 (1,89) 2017-02-07
Atlantik SA 15 132 938 (-1 241 559) 23,39 (-1,92) 15 132 938 (-1 241 559) 23,39 (-1,92) 2017-01-12
Strategic Value Partners LLC poprzez spółki zależne 30 085 728 (13 312 832) 46,50 (20,58) 30 085 728 (13 312 832) 46,50 (20,58) 2017-01-11
NN OFE portfel 6 181 000 (-219 000) 9,55 (-0,34) 6 181 000 (-219 000) 9,55 (-0,34) 2016-12-31
NN OFE ZWZ 6 400 000 (3 760 856) 9,89 (4,58) 6 400 000 (3 760 856) 9,89 (4,58) 2016-06-29
Strategic Value Partners LLC poprzez spółki zależne 16 772 896 (10 302 797) 25,92 (15,92) 16 772 896 (10 302 797) 25,92 (15,92) 2016-01-29
Strategic Value Partners LLC poprzez spółki zależne 6 470 099 10,00 6 470 099 10,00 2016-01-22
Pfleiderer Service GmbH 0 (-32 308 176) 0,00 (-65,10) 0 (-32 308 176) 0,00 (-65,10) 2016-01-19
Atlantik SA 16 374 497 25,31 16 374 497 25,31 2016-01-19
Wyrzykowski Paweł 4 080 0,00 4 080 0,00 2011-11-24
Wyrzykowski Paweł 4 080 0,00 4 080 0,00 2011-09-30
Woźniak Jan 10 000 0,02 10 000 0,02 2011-09-30
Gątkiewicz Wojciech 5 400 (2 400) 0,01 (0,01) 5 400 (2 400) 0,01 (0,01) 2011-09-30
Wyrzykowski Paweł 4 080 0,00 4 080 0,00 2010-11-10
Gątkiewicz Wojciech 3 000 (500) 0,00 3 000 (500) 0,00 2010-07-02
Wierzbicki Radosław 2 000 0,00 2 000 0,00 2009-11-01
NN OFE 2 639 144 5,31 (1,23) 2 639 144 5,31 (1,23) 2009-06-05
NN OFE 2 639 144 4,08 2 639 144 4,08 2009-06-05
Gątkiewicz Wojciech 2 500 0,00 2 500 0,00 2008-11-10
Dudek Zbigniew 0 (-850) 0,00 0 (-850) 0,00 2007-03-08
Wyrzykowski Paweł 4 080 (3 580) 0,00 4 080 (3 580) 0,00 2007-02-22
Tomaszewski Dariusz 4 108 (3 168) 0,00 4 108 (3 168) 0,00 2007-02-22
Karcz Rafał 3 472 0,00 3 472 0,00 2007-02-22
Pfleiderer Service GmbH 32 308 176 65,10 (15,17) 32 308 176 65,10 (15,17) 2006-12-18
Pfleiderer Service GmbH 32 308 176 (2 400 000) 49,93 (-10,33) 32 308 176 (2 400 000) 49,93 (-10,33) 2006-12-18
Tomaszewski Dariusz 940 0,00 940 0,00 2006-11-17
Dudek Zbigniew 850 0,00 850 0,00 2006-11-14
Pfleiderer Group SA umorzenie 0 (-570 000) 0,00 (-8,43) 0 (-570 000) 0,00 2005-01-10
Wyrzykowski Paweł 500 0,00 500 0,00 2004-11-23
Pfleiderer Service GmbH 29 908 176 (26 169 654) 60,26 (4,96) 29 908 176 (26 169 654) 60,26 (4,96) 2004-08-17
Pfleiderer Service GmbH 3 738 522 55,30 (-4,96) 3 738 522 55,30 (-4,96) 2004-08-17
Pfleiderer Service GmbH 3 738 522 (-557 000) 60,26 (-22,98) 3 738 522 (-557 000) 60,26 (-22,98) 2004-08-17
Pfleiderer Group SA w celu umorzenia 570 000 8,43 570 000 0,00 2004-08-13
Pfleiderer Service GmbH 4 295 522 (265 999) 83,24 (5,15) 4 295 522 (265 999) 83,24 2004-04-23
Pfleiderer Service GmbH 4 029 523 78,09 (18,49) 4 029 523 83,24 (23,64) 2004-04-23
Pfleiderer Service GmbH 4 029 523 59,60 (-18,49) 4 029 523 59,60 (-18,49) 2004-04-23
Pfleiderer Service GmbH 4 029 523 (-531 998) 78,09 (-10,31) 4 029 523 (-531 998) 78,09 (-10,31) 2003-12-19
Pfleiderer Service GmbH z Prospan SA 4 561 521 (463 766) 88,40 (8,99) 4 561 521 (463 766) 88,40 (8,99) 2000-03-31
Pfleiderer Service GmbH 4 097 755 (2 500 000) 79,41 (19,34) 4 097 755 (2 500 000) 79,41 (19,34) 1999-09-06
Skarb Państwa 0 (-528 348) 0,00 (-19,86) 0 (-528 348) 0,00 (-19,86) 1999-08-27
Pfleiderer Service GmbH 1 597 755 (528 348) 60,07 (19,87) 1 597 755 (528 348) 60,07 (19,87) 1999-08-27
Pfleiderer Service GmbH 1 069 407 (160 000) 40,20 (6,01) 1 069 407 (160 000) 40,20 (6,01) 1999-03-12
Pfleiderer Service GmbH 909 407 34,19 909 407 34,19 1999-03-05
EMF SA 0 (-877 799) 0,00 (-33,00) 0 (-877 799) 0,00 (-33,00) 1999-03-05
EMF SA 877 799 33,00 877 799 33,00 1997-06-04
Skarb Państwa 528 348 19,86 528 348 19,86 1996-06-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2018-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2017-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,86 zł
2008-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,86 zł
2007-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2007-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2006-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,28 zł
2006-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,28 zł
2005-09-29 Split 1:8
2005-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 13,66 zł
2005-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 13,66 zł
2004-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,98 zł
2004-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,98 zł
2004-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 23,96 zł
2003-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,32 zł
2003-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,32 zł
2003-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,64 zł
1999-12-29 Asymilacja akcji seria C
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.