Akcjonariat - PEPEES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 128 250 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 95 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81 769 588
Liczba głosów na WZA: 95 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,07%
Kapitał akcyjny: 5 700 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81 769 588
Cena nominalna akcji: 0,06 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,93%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 42 102 456 (44,32%) 42 102 456 (44,32%) 2020-04-21 -
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 759 032 (29,22%) 27 759 032 (29,22%) 2020-04-21 -
Richie Holding Ltd. 6 133 100 (6,45%) 6 133 100 (6,45%) 2006-11-14 -
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 (6,07%) 5 775 000 (6,07%) 2014-03-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 1 200 000
0,00
0,06 0,00 95 000 000
5 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-28
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-03-24 1 170 000
10,00 1 170 000
11 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1994-09-29
1997-05-22
obniżenie kapitału 1995-09-25
2,12 1 170 000
2 480 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-10-23
przeniesienie kap. zap. na akcyjny 1996-10-25
6,00 1 170 000
7 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-11-18
seria B - pracownicy sprzeciw KPWiG 2000-11-15 250 000
6,00 1 420 000
8 520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - pracownicy 2001-02-19 250 000
6,00 1 420 000
8 520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:100 2007-06-28 0
0,00
0,06 0,00 117 000 000
7 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-06
2007-08-27
umorzenie akcji 2007-12-20 -34 000 000
0,00
0,06 0,00 83 000 000
4 980 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-02
2008-05-09
scalenie akcji 5:1 2019-01-15 0
0,00
0,30 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2019-01-15 100 000 000
0,00
0,06 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 714 832 (104 850) 29,17 (0,11) 27 714 832 (104 850) 29,17 (0,11) 2019-06-28
Epsilon FIZ AN 27 609 982 (2 480 000) 29,06 (2,61) 27 609 982 (2 480 000) 29,06 (2,61) 2019-01-18
Epsilon FIZ AN 25 129 982 (1 500 000) 26,45 (1,58) 25 129 982 (1 500 000) 26,45 (1,58) 2019-01-17
Epsilon FIZ AN NWZ 23 629 982 (284 484) 24,87 (0,30) 23 629 982 (284 484) 24,87 (0,30) 2019-01-15
Epsilon FIZ AN ZWZ 23 345 498 (437 180) 24,57 (0,46) 23 345 498 (437 180) 24,57 (0,46) 2018-07-23
Epsilon FIZ AN ZWZ 22 908 318 (147 255) 24,11 (0,15) 22 908 318 (147 255) 24,11 (0,15) 2018-05-11
Epsilon FIZ AN NWZ 22 761 063 (1 316 502) 23,96 (1,39) 22 761 063 (1 316 502) 23,96 (1,39) 2018-04-24
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim 99 999 999 999 (99 957 970 937) 9999,99 (9955,75) 42 029 062 44,24 2018-02-15
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim 42 029 062 (10 933 586) 44,24 (11,51) 42 029 062 (10 933 586) 44,24 (11,51) 2018-02-15
Borkowski Krzysztof z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 0 (-7 923 409) 0,00 (-6,77) 0 (-7 923 409) 0,00 (-9,54) 2018-02-15
Epsilon FIZ AN 21 444 561 (3 245 845) 22,57 (3,41) 21 444 561 (3 245 845) 22,57 (3,41) 2017-12-01
Epsilon FIZ AN 18 198 716 (4 149 014) 19,16 (4,37) 18 198 716 (4 149 014) 19,16 (4,37) 2017-10-16
Epsilon FIZ AN 14 049 702 (4 118 203) 14,79 (4,34) 14 049 702 (4 118 203) 14,79 (4,34) 2017-10-09
Epsilon FIZ AN 9 931 499 10,45 9 931 499 10,45 2017-09-12
Saturn TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 571 499 (-700 000) 4,81 (-0,74) 4 571 499 (-700 000) 4,81 (-0,74) 2017-06-27
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 31 095 476 (760 622) 32,73 (0,80) 31 095 476 (760 622) 32,73 (0,80) 2017-04-25
Saturn TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 271 499 (-1 127 232) 5,55 (-1,19) 5 271 499 (-1 127 232) 5,55 (-1,19) 2017-04-05
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim 30 334 854 (2 202 766) 31,93 (2,32) 30 334 854 (2 202 766) 31,93 (2,32) 2016-10-21
Trado SA 0 (-8 600 000) 0,00 (-10,36) 0 (-8 600 000) 0,00 (-10,36) 2016-03-09
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z członkiem rodziny 28 132 088 (8 600 000) 29,61 (9,05) 28 132 088 (8 600 000) 29,61 (9,05) 2016-03-09
Demexx Polska sp. z o.o. 0 (-6 173 573) 0,00 (-6,49) 0 (-6 173 573) 0,00 (-6,49) 2015-12-29
Saturn TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 6 398 731 6,74 6 398 731 6,74 2015-12-28
Demexx Polska sp. z o.o. 6 173 573 6,49 6 173 573 6,49 2015-05-05
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z członkiem rodziny 19 532 088 (6 833 238) 20,56 (7,20) 19 532 088 (6 833 238) 20,56 (7,20) 2015-02-06
Skotnicki, Maksymilian Maciej 12 698 850 (3 298 850) 13,36 (3,47) 12 698 850 (3 298 850) 13,36 (3,47) 2014-05-28
Skotnicki, Maksymilian Maciej 9 400 000 9,89 9 400 000 9,89 2014-03-28
Rubicon Partners Corporate Finance SA 3 300 000 (-8 700 000) 3,47 (-10,98) 3 300 000 (-8 700 000) 3,47 (-10,98) 2014-03-28
Rubicon Partners Corporate Finance SA 12 000 000 14,45 (1,82) 12 000 000 14,45 (1,82) 2014-03-27
Rubicon Partners Corporate Finance SA 12 000 000 12,63 12 000 000 12,63 2014-03-27
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 6,95 5 775 000 6,95 2014-03-06
Sukacz Dawid 0 (-159 235) 0,00 (-0,19) 0 (-159 235) 0,00 (-0,19) 2012-03-31
Midston Developments Ltd. 100 (-9 013 872) 0,00 (-10,86) 100 (-9 013 872) 0,00 (-10,86) 2012-03-23
Faszczewski Wojciech 701 000 0,84 (0,11) 701 000 0,84 (0,11) 2012-02-01
Faszczewski Wojciech 701 000 (45 306) 0,73 (-0,06) 701 000 (45 306) 0,73 (-0,06) 2012-02-01
Faszczewski Wojciech 655 694 (103 000) 0,79 (0,13) 655 694 (103 000) 0,79 (0,13) 2011-12-27
Faszczewski Wojciech 552 694 (33 540) 0,66 (0,04) 552 694 (33 540) 0,66 (0,04) 2011-12-23
Faszczewski Wojciech 519 154 (33 253) 0,62 (0,04) 519 154 (33 253) 0,62 (0,04) 2011-12-21
Trado SA 8 600 000 10,36 (1,31) 8 600 000 10,36 (1,31) 2011-12-13
Trado SA 8 600 000 9,05 8 600 000 9,05 2011-12-13
Faszczewski Wojciech 485 901 (44 468) 0,58 (0,05) 485 901 (44 468) 0,58 (0,05) 2011-12-13
ACP sp. z o.o. 0 (-8 600 000) 0,00 (-7,35) 0 (-8 600 000) 0,00 (-10,36) 2011-12-13
Faszczewski Wojciech 441 433 (91 433) 0,53 (0,11) 441 433 (91 433) 0,53 (0,11) 2011-12-07
Faszczewski Wojciech 350 000 (35 000) 0,42 (0,05) 350 000 (35 000) 0,42 (0,05) 2011-12-01
Faszczewski Wojciech 315 000 (60 000) 0,37 (0,07) 315 000 (60 000) 0,37 (0,07) 2011-11-24
Sukacz Dawid 159 235 0,19 159 235 0,19 2011-11-18
Faszczewski Wojciech 255 000 (55 000) 0,30 (0,06) 255 000 (55 000) 0,30 (0,06) 2011-11-18
Midston Developments Ltd. 9 013 972 (-2 595 250) 10,86 (-3,12) 9 013 972 (-2 595 250) 10,86 (-3,12) 2011-09-02
Midston Developments Ltd. 11 609 222 (-1 162 100) 13,98 (-1,40) 11 609 222 (-1 162 100) 13,98 (-1,40) 2011-08-18
Midston Developments Ltd. 12 771 322 (-1 847 617) 15,38 (-2,23) 12 771 322 (-1 847 617) 15,38 (-2,23) 2011-08-03
Midston Developments Ltd. 14 618 939 (-8 745 906) 17,61 (-10,54) 14 618 939 (-8 745 906) 17,61 (-10,54) 2011-07-22
Faszczewski Wojciech 200 000 0,24 (0,24) 200 000 0,24 (0,24) 2010-10-18
Kiełczewski Andrzej 100 (99) 0,00 100 (99) 0,00 2010-06-30
Faszczewski Wojciech 0 (-1 450 000) 0,00 (-1,23) 0 (-1 450 000) 0,00 (-1,74) 2010-03-31
Łuczyński Tomasz 100 0,00 100 0,00 2008-11-14
Łuczyński Tomasz 100 0,00 100 0,00 2008-11-14
Ogółem 83 000 000 (-34 000 000) 0 83 000 000 (-34 000 000) 0 2008-05-09
Midston Developments Ltd. 23 364 845 (2 208 822) 28,15 (10,07) 23 364 845 (2 208 822) 28,15 (2,67) 2008-05-09
Faszczewski Wojciech 1 450 000 1,23 (-0,51) 1 450 000 1,74 2008-01-22
Faszczewski Wojciech 1 450 000 (450 000) 1,74 (0,89) 1 450 000 (450 000) 1,74 (0,54) 2008-01-22
ACP sp. z o.o. 8 600 000 7,35 (-3,01) 8 600 000 10,36 2007-12-27
ACP sp. z o.o. 8 600 000 (684 355) 10,36 (3,60) 8 600 000 (684 355) 10,36 (0,83) 2007-12-27
Midston Developments Ltd. 21 156 023 18,08 (-7,40) 21 156 023 25,48 2007-12-11
Midston Developments Ltd. 21 156 023 (-9 633 304) 25,48 (-0,83) 21 156 023 (-9 633 214) 25,48 (-0,83) 2007-12-11
Faszczewski Wojciech 1 000 000 (-3 007 536) 0,85 (-2,57) 1 000 000 (-3 007 536) 1,20 (-3,62) 2007-12-10
Faszczewski Wojciech 4 007 536 (1 285 566) 3,42 (1,10) 4 007 536 (1 285 566) 4,82 (1,55) 2007-12-03
Faszczewski Wojciech 2 721 970 (-3 110 380) 2,32 (-2,66) 2 721 970 (-3 110 380) 3,27 (-1,71) 2007-12-03
Borkowski Krzysztof wraz z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 7 923 409 6,77 (-2,77) 7 923 409 9,54 2007-12-03
Borkowski Krzysztof z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 7 923 409 9,54 (1,20) 7 923 409 9,54 (1,20) 2007-12-03
Borkowski Krzysztof z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 7 923 409 (-3 602 891) 8,34 (-1,51) 7 923 409 (-3 602 891) 8,34 (-5,54) 2007-12-03
Borkowski Krzysztof wraz z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 11 526 300 (-5 000) 9,85 11 526 300 (-5 000) 13,88 (4,03) 2007-11-30
ACP sp. z o.o. 7 915 645 (-3 604 355) 6,76 (-3,08) 7 915 645 (-3 604 355) 9,53 (-0,31) 2007-11-28
Pepees SA w celu umorzenia 34 000 000 29,05 (29,05) 34 000 000 29,05 (29,05) 2007-11-20
Pepees SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2007-11-20
Grabski Maciej 0 (-11 520 000) 0,00 (-9,84) 0 (-11 520 000) 0,00 (-9,84) 2007-11-19
ACP sp. z o.o. 11 520 000 (1 960 000) 9,84 (1,67) 11 520 000 (1 960 000) 9,84 (1,67) 2007-11-19
Midston Developments Ltd. 30 789 327 (10 409 416) 26,31 (8,90) 30 789 237 (10 409 426) 26,31 (8,90) 2007-11-16
Midston Developments Ltd. 20 379 911 (14 245 877) 17,41 (12,17) 20 379 811 (14 245 777) 17,41 (12,17) 2007-11-12
Central Capital LLC 10 017 396 (4 689 007) 8,56 (4,01) 10 017 396 (4 689 007) 8,56 (4,01) 2007-11-12
Central Capital LLC 5 328 389 (-9 392 102) 4,55 (-8,03) 5 328 389 (-9 392 102) 4,55 (-8,03) 2007-11-12
Central Capital LLC 14 720 491 (-4 853 675) 12,58 (-4,15) 14 720 491 (-4 853 675) 12,58 (-4,15) 2007-11-09
Midston Developments Ltd. 6 134 034 (3 426 644) 5,24 (2,93) 6 134 034 (3 426 644) 5,24 (2,93) 2007-11-08
Central Capital LLC 19 574 166 (-3 426 644) 16,73 (-2,92) 19 574 166 (-3 426 644) 16,73 (-2,92) 2007-11-08
Midston Developments Ltd. 2 707 390 2,31 2 707 390 2,31 2007-11-07
Central Capital LLC 23 000 810 (22 743 728) 19,65 (-2,32) 23 000 810 (22 743 728) 19,65 (-2,32) 2007-11-07
Faszczewski Wojciech 5 832 350 (-442 350) 4,98 (-0,38) 5 832 350 (-442 350) 4,98 (-0,38) 2007-10-29
Faszczewski Wojciech 6 274 700 (-68 800) 5,36 (-0,06) 6 274 700 (-68 800) 5,36 (-0,06) 2007-10-10
Ogółem 117 000 000 (115 830 000) 0 117 000 000 (115 830 000) 0 2007-08-27
Grabski Maciej 11 520 000 9,84 11 520 000 9,84 2007-08-14
ACP sp. z o.o. 9 560 000 (9 468 600) 8,17 (0,36) 9 560 000 (9 468 600) 8,17 (0,36) 2007-08-14
ACP sp. z o.o. 91 400 (-9 048 600) 7,81 91 400 (-9 048 600) 7,81 2006-12-22
ACP sp. z o.o. 9 140 000 7,81 (7,81) 9 140 000 7,81 (7,81) 2006-12-22
Format Investment SA 19 600 (-58 400) 1,67 (-4,99) 19 600 (-58 400) 1,67 (-4,99) 2006-12-18
Richie Holding Ltd. 6 133 100 5,24 (-2,14) 6 133 100 5,24 (-2,14) 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 6 133 100 (6 071 769) 7,38 (2,14) 6 133 100 (6 071 769) 7,38 (2,14) 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 61 331 (-32 773) 5,24 (-2,80) 61 331 (-32 773) 5,24 (-2,80) 2006-11-14
Format Investment SA 78 000 (181) 6,66 (0,01) 78 000 (181) 6,66 (0,01) 2006-11-14
ACP sp. z o.o. 0 (-65 500) 0,00 (-5,59) 0 (-65 500) 0,00 (-5,59) 2006-08-23
Format Investment SA 77 819 6,65 77 819 6,65 2006-08-22
Kopczyńska, Dorota Sylwia 58 000 (-5 742 000) 4,95 58 000 (-5 742 000) 4,95 2006-08-11
Kopczyńska, Dorota Sylwia 5 800 000 (5 742 000) 4,95 (-0,01) 5 800 000 (5 742 000) 4,95 (-0,01) 2006-08-11
Kiełczewski Andrzej 1 (-99) 0,00 1 (-99) 0,00 2006-08-11
Kiełczewski Andrzej 100 0,00 100 0,00 2006-08-11
Faszczewski Wojciech 6 343 500 (6 280 065) 5,42 6 343 500 (6 280 065) 5,42 2006-08-11
Faszczewski Wojciech 63 435 (688) 5,42 (0,06) 63 435 (688) 5,42 (0,06) 2006-08-11
Borkowski Krzysztof wraz z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 11 531 300 (11 415 987) 9,85 (0,86) 11 531 300 (11 415 987) 9,85 (0,86) 2006-08-11
Borkowski Krzysztof wraz z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 115 313 8,99 (-0,86) 115 313 8,99 (-0,86) 2006-08-11
Richie Holding Ltd. 94 104 8,04 94 104 8,04 2006-06-14
ACP sp. z o.o. 65 500 5,59 65 500 5,59 2006-06-05
Wawel Imos International sp. z o.o. 51 993 4,44 51 993 4,44 2006-02-16
Faszczewski Wojciech 62 747 5,36 62 747 5,36 2006-02-16
Faszczewski Wojciech 62 747 (-2 577) 5,36 (-0,22) 62 747 (-2 577) 5,36 (-0,22) 2006-02-16
BBI Development SA 49 500 4,23 49 500 4,23 2006-02-16
Central Capital LLC 257 082 (-25 451 118) 21,97 257 082 (-25 451 118) 21,97 2005-11-22
Central Capital LLC 25 708 200 21,97 25 708 200 21,97 2005-11-22
Gierowski Józef 0 (-250 072) 0,00 (-21,37) 0 (-250 072) 0,00 (-21,37) 2005-11-16
Bank Gospodarstwa Krajowego 0 (-121 993) 0,00 (-10,42) 0 (-121 993) 0,00 (-10,42) 2005-11-10
Faszczewski Wojciech 65 324 (-2 118) 5,58 (-0,18) 65 324 (-2 118) 5,58 (-0,18) 2005-09-02
Faszczewski Wojciech 67 442 (707) 5,76 (0,06) 67 442 (707) 5,76 (0,06) 2005-07-11
SPS sp. z o.o. 58 430 4,99 (0,99) 58 430 4,99 (0,99) 2005-06-24
SPS sp. z o.o. 58 430 4,00 58 430 4,00 2005-06-24
Borkowski Krzysztof przez podmioty zależne 115 313 (28 500) 9,85 (2,85) 115 313 (28 500) 9,85 (2,85) 2005-05-25
Bank Gospodarstwa Krajowego 121 993 10,42 121 993 10,42 2005-04-15
Faszczewski Wojciech 66 735 (657) 5,70 (0,06) 66 735 (657) 5,70 (0,06) 2005-03-14
Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o. 50 050 (29 500) 4,27 (2,52) 50 050 (29 500) 4,27 (2,52) 2005-02-23
Borkowski Krzysztof przez podmioty zależne 86 813 (29 500) 7,00 (2,11) 86 813 (29 500) 7,00 (2,11) 2005-02-23
Yada Mariola dane z WZA 58 000 4,95 (-0,01) 58 000 4,95 (-0,01) 2005-01-28
Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o. dane z WZA 20 550 1,75 20 550 1,75 2005-01-28
Faszczewski Wojciech 66 078 (1 404) 5,64 (0,12) 66 078 (1 404) 5,64 (0,12) 2005-01-25
Faszczewski Wojciech 64 674 (500) 5,52 (0,04) 64 674 (500) 5,52 (0,04) 2004-12-16
Faszczewski Wojciech 64 174 (700) 5,48 (0,06) 64 174 (700) 5,48 (0,06) 2004-11-29
Borkowski Krzysztof przez podmioty zależne 57 313 (-15 341) 4,89 (-1,31) 57 313 (-15 341) 4,89 (-1,31) 2004-10-26
Faszczewski Wojciech 63 474 (16 374) 5,42 (1,40) 63 474 (16 374) 5,42 (1,40) 2004-09-23
Faszczewski Wojciech 47 100 (-4 000) 4,02 (-0,34) 47 100 (-4 000) 4,02 (-0,34) 2004-08-27
Faszczewski Wojciech 51 100 (608) 4,36 (0,05) 51 100 (608) 4,36 (0,05) 2004-06-24
Faszczewski Wojciech 50 492 (444) 4,31 (0,04) 50 492 (444) 4,31 (0,04) 2004-06-23
Gierowski Józef 250 072 (-5 552) 21,37 (-0,47) 250 072 (-5 552) 21,37 (-0,47) 2004-06-19
Faszczewski Wojciech 50 048 (-4 552) 4,27 (-0,39) 50 048 (-4 552) 4,27 (-0,39) 2004-06-03
Faszczewski Wojciech 54 600 (3 129) 4,66 (0,27) 54 600 (3 129) 4,66 (0,27) 2004-05-05
Faszczewski Wojciech 51 471 (3 171) 4,39 (0,27) 51 471 (3 171) 4,39 (0,27) 2004-01-06
Faszczewski Wojciech 48 300 (2 300) 4,12 (0,19) 48 300 (2 300) 4,12 (0,19) 2003-11-04
Faszczewski Wojciech 46 000 3,93 46 000 3,93 2003-10-04
Gierowski Józef 255 624 (787) 21,84 (0,06) 255 624 (787) 21,84 (0,06) 2003-08-04
Borkowski Krzysztof przez podmioty zależne 72 654 6,20 72 654 6,20 2003-07-18
Gierowski Józef 254 837 (12 990) 21,78 (1,11) 254 837 (12 990) 21,78 (1,11) 2003-05-05
PKO BP SA 58 021 (-5 169) 4,95 (-0,45) 58 021 (-5 169) 4,95 (-0,45) 2002-07-16
Wnuk Jarosław 53 171 4,54 53 171 4,54 2001-06-11
TI Jantar sp. z o.o. 54 954 4,70 54 954 4,70 2001-06-11
Radziwiłł Maciej 58 000 4,96 58 000 4,96 2001-06-11
Kopczyńska, Dorota Sylwia 58 000 4,96 58 000 4,96 2001-06-11
Karczewski Zygmunt 52 696 4,50 52 696 4,50 2001-06-11
Jankowska Kamila 54 744 4,68 54 744 4,68 2001-06-11
Animpol SA 58 000 4,96 58 000 4,96 2001-06-11
PKO BP SA 63 190 (-8 810) 5,40 (-0,75) 63 190 (-8 810) 5,40 (-0,75) 2001-03-31
Yada Mariola 58 000 (-3 100) 4,96 (-0,26) 58 000 (-3 100) 4,96 (-0,26) 2001-02-12
Gierowski Józef 241 847 (-13 158) 20,67 (-1,13) 241 847 (-13 158) 20,67 (-1,13) 2001-02-12
Gierowski Józef 255 005 (15 744) 21,80 (1,35) 255 005 (15 744) 21,80 (1,35) 2001-02-12
Gierowski Józef 239 261 (54 744) 20,45 (4,68) 239 261 (54 744) 20,45 (4,68) 2001-01-02
Yada Mariola 61 100 5,22 61 100 5,22 2000-11-20
PKO BP SA 72 000 (6 692) 6,15 (0,57) 72 000 (6 692) 6,15 (0,57) 2000-11-20
Gierowski Józef 184 517 (22 010) 15,77 (1,88) 184 517 (22 010) 15,77 (1,88) 2000-11-20
Jupiter SA 49 814 4,26 49 814 4,26 2000-04-03
Jupiter SA 49 814 (-199 598) 4,26 (-17,06) 49 814 (-199 598) 4,26 (-17,06) 2000-04-03
Gierowski Józef 162 507 (77 869) 13,89 (6,66) 162 507 (77 869) 13,89 (6,66) 2000-04-03
Jupiter SA 249 412 (-58 000) 21,32 (-4,95) 249 412 (-58 000) 21,32 (-4,95) 2000-03-14
Jupiter SA 307 412 (-50 039) 26,27 (-4,28) 307 412 (-50 039) 26,27 (-4,28) 2000-02-25
Gierowski Józef 84 638 7,23 84 638 7,23 2000-02-14
Skarb Państwa 121 993 (-157) 10,43 (-0,01) 121 993 (-157) 10,43 (-0,01) 1999-04-30
Jupiter SA 357 451 (1 190) 30,55 (0,10) 357 451 (1 190) 30,55 (0,10) 1999-04-30
PKO BP SA 65 308 5,58 65 308 5,58 1998-09-02
Jupiter SA 356 261 (9 163) 30,45 (0,78) 356 261 (9 163) 30,45 (0,78) 1998-08-31
Jupiter SA 347 098 (2 771) 29,67 (0,24) 347 098 (2 771) 29,67 (0,24) 1998-05-11
Jupiter SA 344 327 (25 355) 29,43 (2,17) 344 327 (25 355) 29,43 (2,17) 1998-02-26
Jupiter SA 318 972 27,26 318 972 27,26 1998-01-13
Skarb Państwa 122 150 10,44 (10,44) 122 150 10,44 (10,44) 1996-11-30
Ogółem 1 170 000 0 1 170 000 0 1994-09-29
Skarb Państwa 0 0,00 0 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2020-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2019-09-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2019-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2009-09-25 Prawo poboru 1:2
2007-08-24 Split 1:100
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.