Akcjonariat - PEPEES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 114 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 95 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81 769 588
Liczba głosów na WZA: 95 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,07%
Kapitał akcyjny: 5 700 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81 769 588
Cena nominalna akcji: 0,06 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,93%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 42 102 456 (44,31%) 42 102 456 (44,31%) 2020-04-21 -
Epsilon FIZ AN utrata możliwości wykonywania prawa głosu 27 759 032 (29,22%) 27 759 032 (29,22%) 2023-04-21 -
Richie Holding Ltd. 6 133 100 (6,45%) 6 133 100 (6,45%) 2006-11-14 -
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 (6,07%) 5 775 000 (6,07%) 2014-03-06 -
Pepees SA 1 186 487 (1,24%) 1 186 487 (0,00%) 2023-01-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 1 200 000
0,06 95 000 000
5 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-28
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-03-24 1 170 000
10,00 1 170 000
11 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1994-09-29
1997-05-22
obniżenie kapitału 1995-09-25
2,12 1 170 000
2 480 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-10-23
przeniesienie kap. zap. na akcyjny 1996-10-25
6,00 1 170 000
7 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-11-18
seria B - pracownicy sprzeciw KPWiG 2000-11-15 250 000
6,00 1 420 000
8 520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - pracownicy 2001-02-19 250 000
6,00 1 420 000
8 520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:100 2007-06-28
0,06 117 000 000
7 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-06
2007-08-27
umorzenie akcji 2007-12-20 -34 000 000
0,06 83 000 000
4 980 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-02
2008-05-09
scalenie akcji 5:1 2019-01-15
0,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2019-01-15 100 000 000
0,06
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pepees SA 1 186 487 (1 000 000) 1,24 (1,05) 1 186 487 (1 000 000) 0,00 2023-01-17
Pepees SA 186 487 (16 250) 0,19 (0,02) 186 487 (16 250) 0,00 2022-08-12
Pepees SA 170 237 (33 926) 0,17 (0,03) 170 237 (33 926) 0,00 2022-08-05
Pepees SA 136 311 (24 857) 0,14 (0,03) 136 311 (24 857) 0,00 2022-07-29
Pepees SA 111 454 (493) 0,11 111 454 (493) 0,00 2022-07-22
Pepees SA 110 961 (20 600) 0,11 (0,02) 110 961 (20 600) 0,00 2022-07-15
Pepees SA 90 361 (15 246) 0,09 (0,02) 90 361 (15 246) 0,00 2022-07-08
Pepees SA 75 115 (7 992) 0,07 75 115 (7 992) 0,00 2022-07-01
Pepees SA 67 123 (34 295) 0,07 (0,04) 67 123 (34 295) 0,00 2022-02-14
Pepees SA 32 828 (-33 967 172) 0,03 (-29,02) 32 828 (-33 967 172) 0,00 2022-01-14
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 42 102 456 44,31 42 102 456 44,31 2020-04-21
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 42 102 456 44,31 42 102 456 44,31 2020-04-21
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 42 102 456 44,31 42 102 456 44,31 2020-04-21
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 42 102 456 44,31 42 102 456 44,31 2020-04-21
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 42 102 456 44,31 42 102 456 44,31 2020-04-21
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 42 102 456 44,31 42 102 456 44,31 2020-04-21
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 42 102 456 44,31 42 102 456 44,31 2020-04-21
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 42 102 456 (73 394) 44,31 (0,07) 42 102 456 (73 394) 44,31 (0,07) 2020-04-21
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 759 032 29,22 27 759 032 29,22 2020-04-21
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 759 032 29,22 27 759 032 29,22 2020-04-21
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 759 032 29,22 27 759 032 29,22 2020-04-21
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 759 032 29,22 27 759 032 29,22 2020-04-21
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 759 032 29,22 27 759 032 29,22 2020-04-21
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 759 032 29,22 27 759 032 29,22 2020-04-21
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 759 032 29,22 27 759 032 29,22 2020-04-21
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 759 032 (44 200) 29,22 (0,05) 27 759 032 (44 200) 29,22 (0,05) 2020-04-21
Epsilon FIZ AN ZWZ 27 714 832 (104 850) 29,17 (0,11) 27 714 832 (104 850) 29,17 (0,11) 2019-06-28
Epsilon FIZ AN 27 609 982 (2 480 000) 29,06 (2,61) 27 609 982 (2 480 000) 29,06 (2,61) 2019-01-18
Epsilon FIZ AN 25 129 982 (1 500 000) 26,45 (1,58) 25 129 982 (1 500 000) 26,45 (1,58) 2019-01-17
Epsilon FIZ AN NWZ 23 629 982 (284 484) 24,87 (0,30) 23 629 982 (284 484) 24,87 (0,30) 2019-01-15
Epsilon FIZ AN ZWZ 23 345 498 (437 180) 24,57 (0,46) 23 345 498 (437 180) 24,57 (0,46) 2018-07-23
Epsilon FIZ AN ZWZ 22 908 318 (147 255) 24,11 (0,16) 22 908 318 (147 255) 24,11 (0,16) 2018-05-11
Epsilon FIZ AN NWZ 22 761 063 (1 316 502) 23,95 (1,38) 22 761 063 (1 316 502) 23,95 (1,38) 2018-04-24
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim 42 029 062 (-99 957 970 937) 44,24 (-9955,75) 42 029 062 44,24 2018-02-15
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim 99 999 999 999 (99 968 904 523) 9999,99 (9967,26) 42 029 062 (10 933 586) 44,24 (11,51) 2018-02-15
Borkowski Krzysztof z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 0 (-7 923 409) 0,00 (-8,34) 0 (-7 923 409) 0,00 (-8,34) 2018-02-15
Epsilon FIZ AN 21 444 561 (3 245 845) 22,57 (3,42) 21 444 561 (3 245 845) 22,57 (3,42) 2017-12-01
Epsilon FIZ AN 18 198 716 (4 149 014) 19,15 (4,37) 18 198 716 (4 149 014) 19,15 (4,37) 2017-10-16
Epsilon FIZ AN 14 049 702 (4 118 203) 14,78 (4,33) 14 049 702 (4 118 203) 14,78 (4,33) 2017-10-09
Epsilon FIZ AN 9 931 499 10,45 9 931 499 10,45 2017-09-12
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim, ZWZ 31 095 476 (760 622) 32,73 (0,80) 31 095 476 (760 622) 32,73 (0,80) 2017-04-25
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z Michałem Skotnickim 30 334 854 (2 202 766) 31,93 (2,32) 30 334 854 (2 202 766) 31,93 (2,32) 2016-10-21
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z członkiem rodziny 28 132 088 (8 600 000) 29,61 (9,05) 28 132 088 (8 600 000) 29,61 (9,05) 2016-03-09
Demexx Polska sp. z o.o. 0 (-6 173 573) 0,00 (-6,49) 0 (-6 173 573) 0,00 (-6,49) 2015-12-29
Demexx Polska sp. z o.o. 6 173 573 6,49 6 173 573 6,49 2015-05-05
Skotnicki, Maksymilian Maciej wraz z członkiem rodziny 19 532 088 (6 833 238) 20,56 (7,20) 19 532 088 (6 833 238) 20,56 (7,20) 2015-02-06
Skotnicki, Maksymilian Maciej 12 698 850 (3 298 850) 13,36 (3,47) 12 698 850 (3 298 850) 13,36 (3,47) 2014-05-28
Skotnicki, Maksymilian Maciej 9 400 000 9,89 9 400 000 9,89 2014-03-28
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 6,95 (0,88) 5 775 000 6,95 (0,88) 2014-03-06
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 6,07 5 775 000 6,07 2014-03-06
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 6,07 5 775 000 6,07 2014-03-06
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 6,07 5 775 000 6,07 2014-03-06
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 6,07 5 775 000 6,07 2014-03-06
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 6,07 5 775 000 6,07 2014-03-06
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 6,07 5 775 000 6,07 2014-03-06
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 6,07 5 775 000 6,07 2014-03-06
Newth, Jonathan Reginald 5 775 000 6,07 5 775 000 6,07 2014-03-06
Sukacz Dawid 0 (-159 235) 0,00 (-0,19) 0 (-159 235) 0,00 (-0,19) 2012-03-31
Midston Developments Ltd. 100 (-9 013 872) 0,00 (-10,86) 100 (-9 013 872) 0,00 (-10,86) 2012-03-23
Faszczewski Wojciech 701 000 0,84 (0,11) 701 000 0,84 (0,11) 2012-02-01
Faszczewski Wojciech 701 000 (45 306) 0,73 (-0,06) 701 000 (45 306) 0,73 (-0,06) 2012-02-01
Faszczewski Wojciech 655 694 (103 000) 0,79 (0,13) 655 694 (103 000) 0,79 (0,13) 2011-12-27
Faszczewski Wojciech 552 694 (33 540) 0,66 (0,04) 552 694 (33 540) 0,66 (0,04) 2011-12-23
Faszczewski Wojciech 519 154 (33 253) 0,62 (0,04) 519 154 (33 253) 0,62 (0,04) 2011-12-21
Faszczewski Wojciech 485 901 (44 468) 0,58 (0,05) 485 901 (44 468) 0,58 (0,05) 2011-12-13
ACP sp. z o.o. 0 (-8 600 000) 0,00 (-7,35) 0 (-8 600 000) 0,00 (-10,36) 2011-12-13
Faszczewski Wojciech 441 433 (91 433) 0,53 (0,11) 441 433 (91 433) 0,53 (0,11) 2011-12-07
Faszczewski Wojciech 350 000 (35 000) 0,42 (0,05) 350 000 (35 000) 0,42 (0,05) 2011-12-01
Faszczewski Wojciech 315 000 (60 000) 0,37 (0,07) 315 000 (60 000) 0,37 (0,07) 2011-11-24
Sukacz Dawid 159 235 0,19 159 235 0,19 2011-11-18
Faszczewski Wojciech 255 000 (55 000) 0,30 (0,06) 255 000 (55 000) 0,30 (0,06) 2011-11-18
Midston Developments Ltd. 9 013 972 (-2 595 250) 10,86 (-3,12) 9 013 972 (-2 595 250) 10,86 (-3,12) 2011-09-02
Midston Developments Ltd. 11 609 222 (-1 162 100) 13,98 (-1,40) 11 609 222 (-1 162 100) 13,98 (-1,40) 2011-08-18
Midston Developments Ltd. 12 771 322 (-1 847 617) 15,38 (-2,23) 12 771 322 (-1 847 617) 15,38 (-2,23) 2011-08-03
Midston Developments Ltd. 14 618 939 (-8 745 906) 17,61 (-10,54) 14 618 939 (-8 745 906) 17,61 (-10,54) 2011-07-22
Faszczewski Wojciech 200 000 0,24 (0,24) 200 000 0,24 (0,24) 2010-10-18
Kiełczewski Andrzej 100 (99) 0,00 100 (99) 0,00 2010-06-30
Faszczewski Wojciech 0 (-1 450 000) 0,00 (-1,23) 0 (-1 450 000) 0,00 (-1,74) 2010-03-31
Łuczyński Tomasz 100 0,00 100 0,00 2008-11-14
Łuczyński Tomasz 100 0,00 100 0,00 2008-11-14
Midston Developments Ltd. 23 364 845 (2 208 822) 28,15 (10,07) 23 364 845 (2 208 822) 28,15 (10,07) 2008-05-09
Faszczewski Wojciech 1 450 000 1,23 (-0,51) 1 450 000 1,74 2008-01-22
Faszczewski Wojciech 1 450 000 (450 000) 1,74 (0,89) 1 450 000 (450 000) 1,74 (0,89) 2008-01-22
ACP sp. z o.o. 8 600 000 7,35 (-3,01) 8 600 000 10,36 2007-12-27
ACP sp. z o.o. 8 600 000 (684 355) 10,36 (3,60) 8 600 000 (684 355) 10,36 (3,60) 2007-12-27
Midston Developments Ltd. 21 156 023 18,08 (-7,40) 21 156 023 18,08 (-7,40) 2007-12-11
Midston Developments Ltd. 21 156 023 (-9 633 304) 25,48 (-0,83) 21 156 023 (-9 633 214) 25,48 (-0,83) 2007-12-11
Faszczewski Wojciech 1 000 000 (-3 007 536) 0,85 (-2,57) 1 000 000 (-3 007 536) 0,85 (-2,57) 2007-12-10
Faszczewski Wojciech 4 007 536 (1 285 566) 3,42 (1,10) 4 007 536 (1 285 566) 3,42 (1,10) 2007-12-03
Faszczewski Wojciech 2 721 970 (-3 110 380) 2,32 (-2,66) 2 721 970 (-3 110 380) 2,32 (-2,66) 2007-12-03
Borkowski Krzysztof z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 7 923 409 8,34 (1,57) 7 923 409 8,34 (1,57) 2007-12-03
Borkowski Krzysztof wraz z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 7 923 409 6,77 (-2,77) 7 923 409 6,77 (-2,77) 2007-12-03
Borkowski Krzysztof z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 7 923 409 (-3 602 891) 9,54 (-0,31) 7 923 409 (-3 602 891) 9,54 (-0,31) 2007-12-03
Borkowski Krzysztof wraz z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 11 526 300 (11 410 987) 9,85 (0,86) 11 526 300 (11 410 987) 9,85 (0,86) 2007-11-30
ACP sp. z o.o. 7 915 645 (-3 604 355) 6,76 (-3,08) 7 915 645 (-3 604 355) 6,76 (-3,08) 2007-11-28
Pepees SA w celu umorzenia 34 000 000 29,05 (29,05) 34 000 000 0,00 2007-11-20
Pepees SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2007-11-20
Grabski Maciej 0 (-11 520 000) 0,00 (-9,84) 0 (-11 520 000) 0,00 (-9,84) 2007-11-19
ACP sp. z o.o. 11 520 000 (1 960 000) 9,84 (1,67) 11 520 000 (1 960 000) 9,84 (1,67) 2007-11-19
Midston Developments Ltd. 30 789 327 (10 409 416) 26,31 (8,90) 30 789 237 (10 409 426) 26,31 (8,90) 2007-11-16
Midston Developments Ltd. 20 379 911 (14 245 877) 17,41 (12,17) 20 379 811 (14 245 777) 17,41 (12,17) 2007-11-12
Central Capital LLC 10 017 396 (4 689 007) 8,56 (4,01) 10 017 396 (4 689 007) 8,56 (4,01) 2007-11-12
Central Capital LLC 5 328 389 (-9 392 102) 4,55 (-8,03) 5 328 389 (-9 392 102) 4,55 (-8,03) 2007-11-12
Central Capital LLC 14 720 491 (-4 853 675) 12,58 (-4,15) 14 720 491 (-4 853 675) 12,58 (-4,15) 2007-11-09
Midston Developments Ltd. 6 134 034 (3 426 644) 5,24 (2,93) 6 134 034 (3 426 644) 5,24 (2,93) 2007-11-08
Central Capital LLC 19 574 166 (-3 426 644) 16,73 (-2,92) 19 574 166 (-3 426 644) 16,73 (-2,92) 2007-11-08
Midston Developments Ltd. 2 707 390 2,31 2 707 390 2,31 2007-11-07
Central Capital LLC 23 000 810 (22 743 728) 19,65 (-2,32) 23 000 810 (22 743 728) 19,65 (-2,32) 2007-11-07
Faszczewski Wojciech 5 832 350 (-442 350) 4,98 (-0,38) 5 832 350 (-442 350) 4,98 (-0,38) 2007-10-29
Faszczewski Wojciech 6 274 700 (6 211 265) 5,36 (-0,06) 6 274 700 (6 211 265) 5,36 (-0,06) 2007-10-10
Grabski Maciej 11 520 000 9,84 11 520 000 9,84 2007-08-14
ACP sp. z o.o. 9 560 000 (9 468 600) 8,17 (0,36) 9 560 000 (9 468 600) 8,17 (0,36) 2007-08-14
ACP sp. z o.o. 91 400 (-9 048 600) 7,81 91 400 (-9 048 600) 7,81 2006-12-22
ACP sp. z o.o. 9 140 000 7,81 (7,81) 9 140 000 7,81 (7,81) 2006-12-22
Richie Holding Ltd. 6 133 100 5,24 (-1,21) 6 133 100 5,24 (-1,21) 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,45 (-0,93) 6 133 100 6,45 (-0,93) 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 6 133 100 7,38 (0,93) 6 133 100 7,38 (0,93) 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,45 6 133 100 6,45 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,45 6 133 100 6,45 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,45 6 133 100 6,45 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,45 6 133 100 6,45 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,45 6 133 100 6,45 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 6 133 100 (6 071 769) 6,45 (1,21) 6 133 100 (6 071 769) 6,45 (1,21) 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 61 331 (-6 071 769) 5,24 (-1,21) 61 331 (-6 071 769) 5,24 (-1,21) 2006-11-14
Richie Holding Ltd. 6 133 100 (6 038 996) 6,45 (-1,59) 6 133 100 (6 038 996) 6,45 (-1,59) 2006-11-14
ACP sp. z o.o. 0 (-65 500) 0,00 (-5,59) 0 (-65 500) 0,00 (-5,59) 2006-08-23
Kopczyńska, Dorota Sylwia 58 000 (-5 742 000) 4,95 58 000 (-5 742 000) 4,95 2006-08-11
Kopczyńska, Dorota Sylwia 5 800 000 (5 742 000) 4,95 (-0,01) 5 800 000 (5 742 000) 4,95 (-0,01) 2006-08-11
Kiełczewski Andrzej 1 (-99) 0,00 1 (-99) 0,00 2006-08-11
Kiełczewski Andrzej 100 0,00 100 0,00 2006-08-11
Faszczewski Wojciech 63 435 (-6 280 065) 5,42 63 435 (-6 280 065) 5,42 2006-08-11
Faszczewski Wojciech 6 343 500 (6 280 753) 5,42 (0,06) 6 343 500 (6 280 753) 5,42 (0,06) 2006-08-11
Borkowski Krzysztof wraz z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 115 313 (-11 415 987) 8,99 (-0,86) 115 313 (-11 415 987) 8,99 (-0,86) 2006-08-11
Borkowski Krzysztof wraz z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. 11 531 300 (11 415 987) 9,85 11 531 300 (11 415 987) 9,85 2006-08-11
Richie Holding Ltd. 94 104 8,04 94 104 8,04 2006-06-14
ACP sp. z o.o. 65 500 5,59 65 500 5,59 2006-06-05
Faszczewski Wojciech 62 747 (-2 577) 5,36 (-0,22) 62 747 (-2 577) 5,36 (-0,22) 2006-02-16
BBI Development SA 49 500 4,23 49 500 4,23 2006-02-16
Central Capital LLC 257 082 (-25 451 118) 21,97 257 082 (-25 451 118) 21,97 2005-11-22
Central Capital LLC 25 708 200 21,97 25 708 200 21,97 2005-11-22
Gierowski Józef 0 (-250 072) 0,00 (-21,37) 0 (-250 072) 0,00 (-21,37) 2005-11-16
Bank Gospodarstwa Krajowego 0 (-121 993) 0,00 (-10,42) 0 (-121 993) 0,00 (-10,42) 2005-11-10
Faszczewski Wojciech 65 324 (-2 118) 5,58 (-0,18) 65 324 (-2 118) 5,58 (-0,18) 2005-09-02
Faszczewski Wojciech 67 442 (707) 5,76 (0,06) 67 442 (707) 5,76 (0,06) 2005-07-11
Borkowski Krzysztof przez podmioty zależne 115 313 (28 500) 9,85 (2,85) 115 313 (28 500) 9,85 (2,85) 2005-05-25
Bank Gospodarstwa Krajowego 121 993 10,42 121 993 10,42 2005-04-15
Faszczewski Wojciech 66 735 (657) 5,70 (0,06) 66 735 (657) 5,70 (0,06) 2005-03-14
Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o. 50 050 (29 500) 4,27 (2,52) 50 050 (29 500) 4,27 (2,52) 2005-02-23
Borkowski Krzysztof przez podmioty zależne 86 813 (29 500) 7,00 (2,11) 86 813 (29 500) 7,00 (2,11) 2005-02-23
Yada Mariola dane z WZA 58 000 4,95 (-0,01) 58 000 4,95 (-0,01) 2005-01-28
Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o. dane z WZA 20 550 1,75 20 550 1,75 2005-01-28
Faszczewski Wojciech 66 078 (1 404) 5,64 (0,12) 66 078 (1 404) 5,64 (0,12) 2005-01-25
Faszczewski Wojciech 64 674 (500) 5,52 (0,04) 64 674 (500) 5,52 (0,04) 2004-12-16
Faszczewski Wojciech 64 174 (700) 5,48 (0,06) 64 174 (700) 5,48 (0,06) 2004-11-29
Borkowski Krzysztof przez podmioty zależne 57 313 (-15 341) 4,89 (-1,31) 57 313 (-15 341) 4,89 (-1,31) 2004-10-26
Faszczewski Wojciech 63 474 (16 374) 5,42 (1,40) 63 474 (16 374) 5,42 (1,40) 2004-09-23
Faszczewski Wojciech 47 100 (-4 000) 4,02 (-0,34) 47 100 (-4 000) 4,02 (-0,34) 2004-08-27
Faszczewski Wojciech 51 100 (608) 4,36 (0,05) 51 100 (608) 4,36 (0,05) 2004-06-24
Faszczewski Wojciech 50 492 (444) 4,31 (0,04) 50 492 (444) 4,31 (0,04) 2004-06-23
Gierowski Józef 250 072 (-5 552) 21,37 (-0,47) 250 072 (-5 552) 21,37 (-0,47) 2004-06-19
Faszczewski Wojciech 50 048 (-4 552) 4,27 (-0,39) 50 048 (-4 552) 4,27 (-0,39) 2004-06-03
Faszczewski Wojciech 54 600 (3 129) 4,66 (0,27) 54 600 (3 129) 4,66 (0,27) 2004-05-05
Faszczewski Wojciech 51 471 (3 171) 4,39 (0,27) 51 471 (3 171) 4,39 (0,27) 2004-01-06
Faszczewski Wojciech 48 300 (2 300) 4,12 (0,19) 48 300 (2 300) 4,12 (0,19) 2003-11-04
Faszczewski Wojciech 46 000 3,93 46 000 3,93 2003-10-04
Gierowski Józef 255 624 (787) 21,84 (0,06) 255 624 (787) 21,84 (0,06) 2003-08-04
Borkowski Krzysztof przez podmioty zależne 72 654 6,20 72 654 6,20 2003-07-18
Gierowski Józef 254 837 (12 990) 21,78 (1,11) 254 837 (12 990) 21,78 (1,11) 2003-05-05
PKO BP SA 58 021 (-5 169) 4,95 (-0,45) 58 021 (-5 169) 4,95 (-0,45) 2002-07-16
Wnuk Jarosław 53 171 4,54 53 171 4,54 2001-06-11
TI Jantar sp. z o.o. 54 954 4,70 54 954 4,70 2001-06-11
Radziwiłł Maciej 58 000 4,96 58 000 4,96 2001-06-11
Kopczyńska, Dorota Sylwia 58 000 4,96 58 000 4,96 2001-06-11
Karczewski Zygmunt 52 696 4,50 52 696 4,50 2001-06-11
Jankowska Kamila 54 744 4,68 54 744 4,68 2001-06-11
PKO BP SA 63 190 (-8 810) 5,40 (-0,75) 63 190 (-8 810) 5,40 (-0,75) 2001-03-31
Yada Mariola 58 000 (-3 100) 4,96 (-0,26) 58 000 (-3 100) 4,96 (-0,26) 2001-02-12
Gierowski Józef 241 847 (-13 158) 20,67 (-1,13) 241 847 (-13 158) 20,67 (-1,13) 2001-02-12
Gierowski Józef 255 005 (15 744) 21,80 (1,35) 255 005 (15 744) 21,80 (1,35) 2001-02-12
Gierowski Józef 239 261 (54 744) 20,45 (4,68) 239 261 (54 744) 20,45 (4,68) 2001-01-02
Yada Mariola 61 100 5,22 61 100 5,22 2000-11-20
PKO BP SA 72 000 (6 692) 6,15 (0,57) 72 000 (6 692) 6,15 (0,57) 2000-11-20
Gierowski Józef 184 517 (22 010) 15,77 (1,88) 184 517 (22 010) 15,77 (1,88) 2000-11-20
Gierowski Józef 162 507 (77 869) 13,89 (6,66) 162 507 (77 869) 13,89 (6,66) 2000-04-03
Gierowski Józef 84 638 7,23 84 638 7,23 2000-02-14
Skarb Państwa 0 (-121 993) 0,00 (-10,43) 0 (-121 993) 0,00 (-10,43) 1999-12-31
Skarb Państwa 121 993 (-157) 10,43 (-0,01) 121 993 (-157) 10,43 (-0,01) 1999-04-30
PKO BP SA 65 308 5,58 65 308 5,58 1998-09-02
Skarb Państwa 122 150 10,44 122 150 10,44 1996-11-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2023-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2020-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2020-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2019-09-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2019-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2009-09-25 Prawo poboru 1:2
2007-08-24 Split 1:100
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.