42,6000 zł
1,43% 0,6000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Komunikaty spółki - PEP

ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY TURBIN ORAZ UMOWY SERWISOWEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY
ZAWARCIE ANEKSU NR 7 DO UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY
ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY
POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK UZUPEŁNIAJĄCY SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
Wyniki finansowe
ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJĄCEJ I UJEDNOLICAJĄCEJ UMOWĘ KREDYTU DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ SZYMANKOWO
ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJĄCEJ I UJEDNOLICAJĄCEJ UMOWĘ KREDYTU DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ SZYMANKOWO
ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK
Zawarcie listu intencyjnego o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych
ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY TURBIN ORAZ UMOWY SERWISOWEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK
ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK
ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 19 MAJA 2020 R.
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
PEP 1,43% 42,60
2020-10-29 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.