84,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Komunikaty spółki - PEP

ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU
TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA
ZAWARCIE ISTOTNYCH UMÓW PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY MORSKICH FARM WIATROWYCH
ZAWIADOMIENIE O USTANOWIENIU ZASTAWU NA AKCJACH EMITENTA
ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO
WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2027
WPŁYW USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O ŚRODKACH NADZWYCZAJNYCH MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE WYSOKOŚCI CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WSPARCIU NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW W 2023 ROKU NA GRUPĘ POLENERGIA S.A.
UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2027
ZŁOŻENIE POZWU PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ POLENERGIA S.A. – POLENERGIA OBRÓT S.A. PRZECIWKO JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
Wyniki finansowe
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU ODDALAJĄCY APELACJĘ POZWANEGO W SPRAWIE Z POWÓDZTWA AMON SP. Z O.O. O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW ORAZ O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.