27,5000 zł
0,36% 0,1000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Komunikaty spółki - PEP

ZAREJESTROWANIE ZMIAN STATUTU POLENERGIA S.A.
Wyniki finansowe
Zawarcie umów znaczących
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Polenergia S.A. w dniu 17 kwietnia 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A.
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zawarcie umów znaczących
Zawarcie umów znaczących
Zmiana porządku obrad ZWZ Polenergia S.A. zwołanego na 17 kwietnia 2019 r.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zaskarżenie uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
Transakcja sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej na rzecz Wind Power AS - ziszczenie się jednego z warunków zawieszających
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.