81,3000 zł
-2,05% -1,7000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Komunikaty spółki - PEP

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2022 ROK
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PODJĘCIE UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE ZAINICJOWANIA PROCESU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ – DOSTAWA MODUŁÓW DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO
ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU
TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA
ZAWARCIE ISTOTNYCH UMÓW PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY MORSKICH FARM WIATROWYCH
ZAWIADOMIENIE O USTANOWIENIU ZASTAWU NA AKCJACH EMITENTA
ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO
WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2027
WPŁYW USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O ŚRODKACH NADZWYCZAJNYCH MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE WYSOKOŚCI CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WSPARCIU NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW W 2023 ROKU NA GRUPĘ POLENERGIA S.A.
PEP -2,05% 81,30
2023-03-22 10:15:05

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru, oferty publicznej akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz zmiany "Polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN".

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.