Akcjonariat - PEMUG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 23 393 851,25 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 30 381 625 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 385 401
Liczba głosów na WZA: 30 381 625 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,72%
Kapitał akcyjny: 12 152 650,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 385 401
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,72%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 3,28%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
TDJ SA 29 385 401 (96,72%) 29 385 401 (96,72%) 2018-07-20 PGO

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-04-16
scalenie akcji 5:1
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


serie A, B - założyciele 1991-06-21 303 850
2 430 800,00
8,00 8,00 303 850
2 430 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1991-10-10
1999-01-08
seria D - subskrypcja prywatna 1997-06-14 1 215 400
9 905 510,00
4,00 8,15 2 430 800
9 723 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1998-05-12
1999-01-08
seria C - prawo poboru 1997-06-14 607 700
2 430 800,00
4,00 4,00 1 215 400
4 861 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1998-05-12
1999-01-08
split 1:2 1997-06-14
4,00 607 700
2 430 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-05
umorzenie akcji 2000-06-03 -119 500
4,00 2 311 300
9 723 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-03
umorzenie akcji 2001-05-16 -32 678
4,00 2 278 622
9 723 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 15:1 2006-12-07 151 908
3 038 160,00
4,00 20,00 2 430 530
10 330 832,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-23
2007-06-22
split 1:10 2007-06-29
0,40 24 305 300
10 330 832,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-29
2007-09-24
seria F - prawo poboru 4:1 2007-10-30 6 076 325
13 367 915,00
0,40 2,20 30 381 625
12 761 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-08
2008-04-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji z 2000-06-03 2016-06-16 -119 500
0,40 30 381 625
12 761 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji z 2001-05-16 2016-06-16 -32 678
0,40 30 381 625
12 152 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-13
zmiana firmy z Pemug SA na PME SA 2017-10-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TDJ SA 27 979 000 92,09 27 979 000 92,09 2010-10-08
TDJ SA 27 979 000 (67 627) 92,09 (0,23) 27 979 000 (67 627) 92,09 (0,23) 2010-10-08
TDJ SA 27 911 373 (70 200) 91,86 (0,23) 27 911 373 (70 200) 91,86 (0,23) 2010-08-06
TDJ SA 27 841 173 (54 647) 91,63 (0,18) 27 841 173 (54 647) 91,63 (0,18) 2010-07-20
TDJ SA 27 786 526 (57 568) 91,45 (0,19) 27 786 526 (57 568) 91,45 (0,19) 2010-06-15
TDJ SA 27 728 958 (26 910 509) 91,26 (88,57) 27 728 958 (26 910 509) 91,26 (88,57) 2010-05-20
Michałowski Waldemar 0 (-17 414 587) 0,00 (-57,31) 0 (-17 414 587) 0,00 (-57,31) 2010-05-20
Doleżał Roman 0 (-5 681 392) 0,00 (-18,70) 0 (-5 681 392) 0,00 (-18,70) 2010-05-20
TDJ SA 818 449 2,69 818 449 2,69 2010-05-19
Michałowski Waldemar 17 414 587 (-1 000 000) 57,31 (-3,30) 17 414 587 (-1 000 000) 57,31 (-3,30) 2010-02-12
Doleżał Roman 5 681 392 (-121 500) 18,70 (-0,40) 5 681 392 (-121 500) 18,70 (-0,40) 2010-02-12
Doleżał Roman 5 802 892 (29 892) 19,10 (0,10) 5 802 892 (29 892) 19,10 (0,10) 2010-02-12
Urbańczyk Henryk 49 (-4 900) 0,00 (-0,01) 49 (-4 900) 0,00 (-0,01) 2009-12-31
Doleżał Roman 5 773 000 (-83 000) 19,00 (-0,27) 5 773 000 (-83 000) 19,00 (-0,27) 2009-12-19
Urbańczyk Henryk 4 949 (-148 351) 0,01 (-0,49) 4 949 (-148 351) 0,01 (-0,49) 2009-11-23
Pytlarz Waldemar 100 (-54 826) 0,00 (-0,18) 100 (-54 826) 0,00 (-0,18) 2009-11-23
Doleżał Roman 5 856 000 (-60 000) 19,27 (-0,20) 5 856 000 (-60 000) 19,27 (-0,20) 2009-11-23
Doleżał Roman 5 916 000 (12 483) 19,47 (0,04) 5 916 000 (12 483) 19,47 (0,04) 2009-10-30
Doleżał Roman 5 903 517 (-100 000) 19,43 (-0,33) 5 903 517 (-100 000) 19,43 (-0,33) 2009-10-23
Doleżał Roman 6 003 517 (25 517) 19,76 (0,09) 6 003 517 (25 517) 19,76 (0,09) 2009-10-22
Doleżał Roman 5 978 000 (-152 000) 19,67 (-0,50) 5 978 000 (-152 000) 19,67 (-0,50) 2009-10-20
Pytlarz Waldemar 54 926 (-20 882) 0,18 (-0,06) 54 926 (-20 882) 0,18 (-0,06) 2009-10-13
Pytlarz Waldemar 75 808 (-30 992) 0,24 (-0,11) 75 808 (-30 992) 0,24 (-0,11) 2009-09-24
Pytlarz Waldemar 106 800 (-40 280) 0,35 (-0,13) 106 800 (-40 280) 0,35 (-0,13) 2009-09-15
Pytlarz Waldemar 147 080 (-35 264) 0,48 (-0,12) 147 080 (-35 264) 0,48 (-0,12) 2009-09-04
Michałowski Waldemar 18 414 587 (196 000) 60,61 (0,65) 18 414 587 (196 000) 60,61 (0,65) 2009-07-27
Michałowski Waldemar 18 218 587 (33 610) 59,96 (0,11) 18 218 587 (33 610) 59,96 (0,11) 2009-07-16
Urbańczyk Henryk 153 300 (-10 800) 0,50 (-0,04) 153 300 (-10 800) 0,50 (-0,04) 2009-06-30
Michałowski Waldemar 18 184 977 (11 405) 59,85 (0,04) 18 184 977 (11 405) 59,85 (0,04) 2009-06-26
Michałowski Waldemar 18 173 572 (11 600) 59,81 (0,04) 18 173 572 (11 600) 59,81 (0,04) 2009-06-19
Michałowski Waldemar 18 161 972 (200 000) 59,77 (0,65) 18 161 972 (200 000) 59,77 (0,65) 2009-06-18
Michałowski Waldemar 17 961 972 (28 688) 59,12 (0,10) 17 961 972 (28 688) 59,12 (0,10) 2009-06-17
Michałowski Waldemar 17 933 284 (29 850) 59,02 (0,10) 17 933 284 (29 850) 59,02 (0,10) 2009-06-08
Michałowski Waldemar 17 903 434 (86 200) 58,92 (0,28) 17 903 434 (86 200) 58,92 (0,28) 2009-05-20
Michałowski Waldemar 17 817 234 (483 234) 58,64 (1,59) 17 817 234 (483 234) 58,64 (1,59) 2009-05-20
Pytlarz Waldemar 182 344 (-21) 0,60 182 344 (-21) 0,60 2009-03-02
Doleżał Roman 6 130 000 (61 380) 20,17 (0,20) 6 130 000 (61 380) 20,17 (0,20) 2008-11-18
Pytlarz Waldemar 182 365 (166) 0,60 (0,01) 182 365 (166) 0,60 (0,01) 2008-11-14
Doleżał Roman 6 068 620 (92 550) 19,97 (0,30) 6 068 620 (92 550) 19,97 (0,30) 2008-10-31
Doleżał Roman 5 976 070 (30 930) 19,67 (0,11) 5 976 070 (30 930) 19,67 (0,11) 2008-07-02
Michałowski Waldemar 17 334 000 (12 000) 57,05 (0,04) 17 334 000 (12 000) 57,05 (0,04) 2008-06-26
Doleżał Roman 5 945 140 (83 827) 19,56 (0,27) 5 945 140 (83 827) 19,56 (0,27) 2008-06-16
Doleżał Roman 5 861 313 (84 313) 19,29 (0,28) 5 861 313 (84 313) 19,29 (0,28) 2008-06-10
Michałowski Waldemar 17 322 000 (37 962) 57,01 (0,13) 17 322 000 (37 962) 57,01 (0,13) 2008-06-04
Michałowski Waldemar 17 284 038 (71 307) 56,88 (0,23) 17 284 038 (71 307) 56,88 (0,23) 2008-05-30
Doleżał Roman 5 777 000 (35 123) 19,01 (0,12) 5 777 000 (35 123) 19,01 (0,12) 2008-05-26
Urbańczyk Henryk 164 100 (17 000) 0,54 (0,06) 164 100 (17 000) 0,54 (0,06) 2008-04-22
Pytlarz Waldemar 182 199 (15 000) 0,59 (0,04) 182 199 (15 000) 0,59 (0,04) 2008-04-22
Michałowski Waldemar 17 212 731 (3 496 061) 56,65 (11,51) 17 212 731 (3 496 061) 56,65 (11,51) 2008-04-22
Doleżał Roman 5 741 877 (1 414 877) 18,89 (1,09) 5 741 877 (1 414 877) 18,89 (1,09) 2008-04-22
Michałowski Waldemar 13 716 670 (137 538) 45,14 (-10,72) 13 716 670 (137 538) 45,14 (-10,72) 2008-03-17
Urbańczyk Henryk 147 100 (110) 0,48 (-0,12) 147 100 (110) 0,48 (-0,12) 2008-02-29
Pytlarz Waldemar 167 199 (440) 0,55 (-0,13) 167 199 (440) 0,55 (-0,13) 2008-02-29
Michałowski Waldemar 13 579 132 (55 763) 55,86 (0,23) 13 579 132 (55 763) 55,86 (0,23) 2008-02-01
Michałowski Waldemar 13 523 369 (103 705) 55,63 (0,42) 13 523 369 (-120 673 279) 55,63 (-496,49) 2008-01-23
Michałowski Waldemar 13 419 664 (430 776) 55,21 (1,77) 134 196 648 (121 207 760) 552,12 (498,68) 2008-01-18
Michałowski Waldemar 12 988 888 (336 856) 53,44 (1,39) 12 988 888 (336 856) 53,44 (1,39) 2008-01-11
Doleżał Roman 4 327 000 (49 230) 17,80 (0,20) 4 327 000 (49 230) 17,80 (0,20) 2007-12-20
Doleżał Roman 4 277 770 (24 330) 17,60 (0,10) 4 277 770 (24 330) 17,60 (0,10) 2007-12-14
Pytlarz Waldemar 166 759 (1 000) 0,68 166 759 (1 000) 0,68 2007-11-29
Doleżał Roman 4 253 440 (3 832 940) 17,50 (0,20) 4 253 440 (3 832 940) 17,50 (0,20) 2007-11-26
Urbańczyk Henryk 146 990 (1 110) 0,60 146 990 (1 110) 0,60 2007-11-22
Michałowski Waldemar 12 652 032 (11 387 767) 52,05 (0,04) 12 652 032 (11 387 767) 52,05 (0,04) 2007-11-22
Urbańczyk Henryk 145 880 (131 660) 0,60 (0,02) 145 880 (131 660) 0,60 (0,02) 2007-09-30
Pytlarz Waldemar 165 759 (49 395) 0,68 (-4,10) 165 759 (149 395) 0,68 (0,01) 2007-09-30
Doleżał Roman 420 500 (-3 784 500) 17,30 420 500 (-3 784 500) 17,30 2007-08-20
Doleżał Roman 4 205 000 (3 791 800) 17,30 (0,30) 4 205 000 (3 791 800) 17,30 (0,30) 2007-08-20
Doleżał Roman 413 200 (7 303) 17,00 (0,31) 413 200 (7 303) 17,00 (0,31) 2007-07-31
Doleżał Roman 405 897 (4 860) 16,69 (0,19) 405 897 (4 860) 16,69 (0,19) 2007-07-17
Urbańczyk Henryk 14 220 0,58 14 220 0,58 2007-06-30
Urbańczyk Henryk 14 220 (-127 980) 0,58 14 220 (-127 980) 0,58 2007-06-30
Urbańczyk Henryk 142 200 (128 965) 0,58 142 200 (128 965) 0,58 2007-06-30
Pytlarz Waldemar 116 364 (-1 047 276) 4,78 16 364 (-147 276) 0,67 2007-06-30
Pytlarz Waldemar 1 163 640 (1 147 583) 4,78 (4,12) 163 640 (147 583) 0,67 (0,01) 2007-06-30
Doleżał Roman 401 037 (-16 285) 16,50 (-0,67) 401 037 (-16 285) 16,50 (-0,67) 2007-06-15
Doleżał Roman 417 322 (6 169) 17,17 (0,26) 417 322 (6 169) 17,17 (0,26) 2007-05-21
Pytlarz Waldemar 16 057 (1 010) 0,66 16 057 (1 010) 0,66 2007-04-16
Michałowski Waldemar 1 264 265 (-11 378 385) 52,01 1 264 265 (-11 378 385) 52,01 2007-04-16
Michałowski Waldemar 12 642 650 (11 456 150) 52,01 (-0,06) 12 642 650 (11 456 150) 52,01 (-0,06) 2007-04-16
Doleżał Roman 411 153 (25 067) 16,91 (-0,03) 411 153 (25 067) 16,91 (-0,03) 2007-04-16
Michałowski Waldemar 1 186 500 52,07 (3,26) 1 186 500 52,07 (3,26) 2007-01-12
Michałowski Waldemar 1 186 500 (24 000) 48,81 (-2,20) 1 186 500 (24 000) 48,81 (-2,20) 2007-01-12
Doleżał Roman 386 086 16,94 (1,06) 386 086 16,94 (1,06) 2007-01-09
Doleżał Roman 386 086 (20 946) 15,88 (-0,14) 386 086 (20 946) 15,88 (-0,14) 2007-01-09
Michałowski Waldemar 1 162 500 (23 190) 51,01 (1,01) 1 162 500 (23 190) 51,01 (1,01) 2006-12-20
Doleżał Roman 365 140 (-6 100) 16,02 (-0,27) 365 140 (-6 100) 16,02 (-0,27) 2006-11-04
Doleżał Roman 371 240 (-27 510) 16,29 (-1,20) 371 240 (-27 510) 16,29 (-1,20) 2006-10-31
Urbańczyk Henryk 13 235 0,58 (0,04) 13 235 0,58 (0,04) 2006-08-14
Urbańczyk Henryk 13 235 0,54 13 235 0,54 2006-08-14
Pytlarz Waldemar 15 047 0,66 (0,05) 15 047 0,66 (0,05) 2006-08-14
Pytlarz Waldemar 15 047 0,61 15 047 0,61 2006-08-14
Becker Arkadiusz 114 216 5,01 (0,32) 114 216 5,01 (0,32) 2005-12-02
Becker Arkadiusz 114 216 4,69 114 216 4,69 2005-12-02
Doleżał Roman 398 750 (8 065) 17,49 (0,35) 398 750 (8 065) 17,49 (0,35) 2005-11-25
Doleżał Roman 390 685 (11 685) 17,14 (0,51) 390 685 (11 685) 17,14 (0,51) 2005-08-26
Doleżał Roman 379 000 (21 568) 16,63 (0,95) 379 000 (21 568) 16,63 (0,95) 2005-06-30
Doleżał Roman 357 432 (14 432) 15,68 (0,63) 357 432 (14 432) 15,68 (0,63) 2005-03-21
Doleżał Roman 343 000 (21 000) 15,05 (0,92) 343 000 (21 000) 15,05 (0,92) 2005-01-28
Doleżał Roman 322 000 (8 300) 14,13 (0,37) 322 000 (8 300) 14,13 (0,37) 2004-11-25
Michałowski Waldemar 1 139 310 (25 430) 50,00 (1,12) 1 139 310 (25 430) 50,00 (1,12) 2003-12-19
Michałowski Waldemar 1 113 880 (13 950) 48,88 (0,61) 1 113 880 (13 950) 48,88 (0,61) 2003-12-09
Doleżał Roman 313 700 (6 202) 13,76 (0,27) 313 700 (6 202) 13,76 (0,27) 2003-09-30
Orłoś Andrzej 91 600 4,02 91 600 4,02 2003-06-30
Doleżał Roman 307 498 (10 998) 13,49 (0,48) 307 498 (10 998) 13,49 (0,48) 2003-05-28
Doleżał Roman 296 500 (41 036) 13,01 (1,80) 296 500 (41 036) 13,01 (1,80) 2003-05-09
Michałowski Waldemar 1 099 930 (23 320) 48,27 (1,03) 1 099 930 (23 320) 48,27 (1,03) 2003-05-06
Michałowski Waldemar 1 076 610 (44 510) 47,24 (1,95) 1 076 610 (44 510) 47,24 (1,95) 2003-04-29
Doleżał Roman 255 464 (-44 500) 11,21 (-1,95) 255 464 (-44 500) 11,21 (-1,95) 2003-04-29
Doleżał Roman 299 964 (-18 000) 13,16 (-0,79) 299 964 (-18 000) 13,16 (-0,79) 2003-04-22
Doleżał Roman 317 964 (72 043) 13,95 (3,16) 317 964 (72 043) 13,95 (3,16) 2003-04-02
Doleżał Roman 245 921 (-51 079) 10,79 (-2,24) 245 921 (-51 079) 10,79 (-2,24) 2003-03-31
Michałowski Waldemar 1 032 100 (13 110) 45,29 (0,58) 1 032 100 (13 110) 45,29 (0,58) 2003-03-10
Michałowski Waldemar 1 018 990 (4 100) 44,71 (0,18) 1 018 990 (4 100) 44,71 (0,18) 2003-03-03
Doleżał Roman 297 000 (-35 452) 13,03 (-1,56) 297 000 (-35 452) 13,03 (-1,56) 2003-02-28
Michałowski Waldemar 1 014 890 (3 640) 44,53 (0,16) 1 014 890 (3 640) 44,53 (0,16) 2003-02-25
Michałowski Waldemar 1 011 250 (44 280) 44,37 (1,93) 1 011 250 (44 280) 44,37 (1,93) 2002-11-20
Michałowski Waldemar 966 970 (66 720) 42,44 (3,50) 966 970 (66 720) 42,44 (3,50) 2002-07-23
mBank SA przez podmioty zależne 111 000 (-161 140) 4,80 (-6,97) 111 000 (-161 140) 4,80 (-6,97) 2002-07-18
Michałowski Waldemar 900 250 (161 140) 38,94 (6,96) 900 250 (161 140) 38,94 (6,96) 2002-07-15
Jaszczyński Dariusz 0 0,00 0 0,00 2002-06-10
Jaszczyński Dariusz 0 (-199 100) 0,00 (-8,61) 0 (-199 100) 0,00 (-8,61) 2002-06-10
Doleżał Roman 332 452 (207 752) 14,59 (9,19) 332 452 (207 752) 14,59 (9,19) 2002-06-10
mBank SA poprzez podmioty zależne 272 140 (-227 860) 11,77 (-9,86) 272 140 (-227 860) 11,77 (-9,86) 2002-04-12
Michałowski Waldemar 739 110 (230 710) 31,98 (9,98) 739 110 (230 710) 31,98 (9,98) 2002-04-11
PME SA umorzenie 0 (-31 578) 0,00 (-1,37) 0 (-31 578) 0,00 2002-03-06
Doleżał Roman 124 700 (22 700) 5,40 (0,99) 124 700 (22 700) 5,40 (0,99) 2001-12-04
Doleżał Roman 102 000 4,41 102 000 4,41 2001-06-23
mBank SA przez podmioty zależne 500 000 (1 152) 21,63 (0,05) 500 000 (1 152) 21,63 (0,05) 2001-05-16
mBank SA przez PPFR BRE sp. z o.o. i DPFR BRE sp. z o.o. 498 848 (47 755) 21,58 (2,06) 498 848 (47 755) 21,58 (2,06) 2001-04-25
mBank SA przez PPFR BRE sp. z o.o. i DPFR BRE sp. z o.o. 451 093 (62 093) 19,52 (2,69) 451 093 (62 093) 19,52 (2,69) 2001-02-15
PME SA w celu umorzenia 31 578 (300) 1,37 (0,02) 31 578 (300) 0,00 2000-12-12
PME SA w celu umorzenia 31 278 (600) 1,35 (0,02) 31 278 (600) 0,00 2000-11-23
Michałowski Waldemar 508 400 (4 400) 22,00 (0,19) 508 400 (4 400) 22,00 (0,19) 2000-11-02
mBank SA przez PPFR BRE sp. z o.o. i DPFR BRE sp. z o.o. 389 000 (500) 16,83 (0,02) 389 000 (500) 16,83 (0,02) 2000-11-02
Jaszczyński Dariusz 199 100 (1 000) 8,61 (0,46) 199 100 (1 000) 8,61 (0,46) 2000-11-02
PME SA w celu umorzenia 30 678 (500) 1,33 (0,02) 30 678 (500) 0,00 2000-10-31
PME SA w celu umorzenia 30 178 (1 000) 1,31 (0,05) 30 178 (1 000) 0,00 2000-10-27
PME SA w celu umorzenia 29 178 (600) 1,26 (0,02) 29 178 (600) 0,00 2000-10-23
PME SA w celu umorzenia 28 578 (600) 1,24 (0,03) 28 578 (600) 0,00 2000-10-19
PME SA w celu umorzenia 27 978 (500) 1,21 (0,02) 27 978 (500) 0,00 2000-10-18
PME SA w celu umorzenia 27 478 (400) 1,19 (0,02) 27 478 (400) 0,00 2000-10-18
PME SA w celu umorzenia 27 078 (1 400) 1,17 (0,06) 27 078 (1 400) 0,00 2000-10-13
PME SA w celu umorzenia 25 678 (1 400) 1,11 (0,06) 25 678 (1 400) 0,00 2000-10-12
PME SA w celu umorzenia 24 278 (400) 1,05 (0,02) 24 278 (400) 0,00 2000-10-03
PME SA w celu umorzenia 23 878 (600) 1,03 (0,02) 23 878 (600) 0,00 2000-10-02
PME SA w celu umorzenia 23 278 (1 000) 1,01 (0,05) 23 278 (1 000) 0,00 2000-09-29
PME SA w celu umorzenia 22 278 (1 000) 0,96 (0,04) 22 278 (1 000) 0,00 2000-09-28
PME SA w celu umorzenia 21 278 (500) 0,92 (0,02) 21 278 (500) 0,00 2000-09-27
PME SA w celu umorzenia 20 778 (1 700) 0,90 (0,07) 20 778 (1 700) 0,00 2000-09-22
PME SA w celu umorzenia 19 078 (1 000) 0,83 (0,05) 19 078 (1 000) 0,00 2000-09-19
PME SA w celu umorzenia 18 078 0,78 (0,78) 18 078 0,00 2000-09-14
Michałowski Waldemar 504 000 (4 000) 21,81 (1,24) 504 000 (4 000) 21,81 (1,24) 2000-08-31
PME SA umorzenie 0 (-122 661) 0,00 (-5,05) 0 (-122 661) 0,00 2000-07-03
PME SA w celu umorzenia 122 661 (3 062) 5,05 (0,13) 122 661 (3 062) 0,00 2000-06-29
Szemet Jan 85 770 3,53 85 770 3,53 2000-06-03
Pietryga Stanisław 80 100 3,30 80 100 3,30 2000-06-03
Michałowski Waldemar 500 000 20,57 (-1,06) 500 000 20,57 (-1,06) 2000-06-03
Michałowski Waldemar 500 000 (34 500) 21,63 (2,48) 500 000 (34 500) 21,63 (2,48) 2000-06-03
mBank SA przez PPFR BRE sp. z o.o. i DPFR BRE sp. z o.o. 388 500 (-826 950) 16,81 (-35,78) 388 500 (-826 950) 16,81 (-35,78) 2000-06-03
Jaszczyński Dariusz 198 100 8,15 (-0,42) 198 100 8,15 (-0,42) 2000-06-03
Jaszczyński Dariusz 198 100 (76 100) 8,57 (3,55) 198 100 (76 100) 8,57 (3,55) 2000-06-03
PME SA w celu umorzenia 119 599 (1 500) 4,92 (0,06) 119 599 (1 500) 0,00 2000-05-22
Jaszczyński Dariusz 122 000 5,02 122 000 5,02 2000-05-05
PME SA w celu umorzenia 118 099 (1 000) 4,86 (0,04) 118 099 (1 000) 0,00 2000-04-28
PME SA w celu umorzenia 117 099 (2 391) 4,82 (0,10) 117 099 (2 391) 0,00 2000-04-26
PME SA w celu umorzenia 114 708 (997) 4,72 (0,04) 114 708 (997) 0,00 2000-04-17
PME SA w celu umorzenia 113 711 (9 523) 4,68 (0,39) 113 711 (9 523) 0,00 2000-03-27
PME SA w celu umorzenia 104 188 (5 000) 4,29 (0,21) 104 188 (5 000) 0,00 2000-03-03
PME SA w celu umorzenia 99 188 (803) 4,08 (0,03) 99 188 (803) 0,00 2000-02-23
PME SA w celu umorzenia 98 385 (6 431) 4,05 (0,27) 98 385 (6 431) 0,00 2000-02-16
PME SA w celu umorzenia 91 954 (1 000) 3,78 (0,04) 91 954 (1 000) 0,00 2000-02-10
PME SA w celu umorzenia 90 954 (3 889) 3,74 (0,16) 90 954 (3 889) 0,00 2000-02-07
PME SA w celu umorzenia 87 065 (824) 3,58 (0,03) 87 065 (824) 0,00 2000-02-03
Michałowski Waldemar 465 500 (108 000) 19,15 (4,44) 465 500 (108 000) 19,15 (4,44) 1999-12-23
PME SA w celu umorzenia 86 241 (3 300) 3,55 (0,14) 86 241 (3 300) 0,00 1999-12-15
PME SA w celu umorzenia 82 941 (1 000) 3,41 (0,04) 82 941 (1 000) 0,00 1999-11-22
PME SA w celu umorzenia 81 941 (1 000) 3,37 (0,04) 81 941 (1 000) 0,00 1999-11-15
PME SA w celu umorzenia 80 941 (6 000) 3,33 (0,25) 80 941 (6 000) 0,00 1999-11-08
PME SA w celu umorzenia 74 941 (6 000) 3,08 (0,24) 74 941 (6 000) 0,00 1999-10-22
PME SA w celu umorzenia 68 941 (9 577) 2,84 (0,40) 68 941 (9 577) 0,00 1999-10-18
PME SA w celu umorzenia 59 364 (8 300) 2,44 (0,34) 59 364 (8 300) 0,00 1999-09-28
Michałowski Waldemar 357 500 (87 500) 14,71 (3,60) 357 500 (87 500) 14,71 (3,60) 1999-09-28
PME SA w celu umorzenia 51 064 (11 000) 2,10 (0,45) 51 064 (11 000) 0,00 1999-09-21
PME SA w celu umorzenia 40 064 (11 064) 1,65 (0,46) 40 064 (11 064) 0,00 1999-09-14
PME SA w celu umorzenia 29 000 (5 000) 1,19 (0,20) 29 000 (5 000) 0,00 1999-09-08
PME SA w celu umorzenia 24 000 (2 000) 0,99 (0,08) 24 000 (2 000) 0,00 1999-09-03
PME SA w celu umorzenia 22 000 (3 500) 0,91 (0,15) 22 000 (3 500) 0,00 1999-08-31
PME SA w celu umorzenia 18 500 (4 000) 0,76 (0,16) 18 500 (4 000) 0,00 1999-08-27
PME SA w celu umorzenia 14 500 (4 000) 0,60 (0,17) 14 500 (4 000) 0,00 1999-08-26
PME SA w celu umorzenia 10 500 0,43 10 500 0,00 1999-08-25
Michałowski Waldemar 270 000 (27 000) 11,11 (1,11) 270 000 (27 000) 11,11 (1,11) 1999-05-22
Michałowski Waldemar 243 000 (108 755) 10,00 (4,48) 243 000 (108 755) 10,00 (4,48) 1999-04-22
Michałowski Waldemar 134 245 5,52 134 245 5,52 1999-01-27
mBank SA przez PPFR BRE Sp. z o.o. i DPFR BRE Sp. z o.o. 1 215 450 52,59 (2,59) 1 215 450 52,59 (2,59) 1998-07-10
mBank SA przez PPFR BRE Sp. z o.o. i DPFR BRE Sp. z o.o. 1 215 450 50,00 1 215 450 50,00 1998-07-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-11-30 Prawo poboru 4:1
2007-09-21 Split 1:10
2007-01-05 Prawo poboru 15:1
2000-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2000-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2000-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,32 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.