15,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
PEKAES SA (PEK)

Komunikaty spółki - PEKAES

Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
Złożenie przez PEKAES S.A w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom wyemitowanym przez PEKAES S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji PEKAES S.A.)
Odwołanie członków Rady Nadzorczej PEKAES S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. odbyte w dniu 16 listopada 2016 r.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES S.A. w dniu 16.11.2016 r.
Przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie PEKAES S.A. w dniu 16.11.2016 r., treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowań, zmiana statutu Spółki oraz ogłoszenie jego tekstu jednolitego
Zawiadomienie KH Logistyka sp. z o.o. sp. k. oraz PEK II SCSp o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Uchwała Zarządu GPW o zawieszeniu obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami PEKAES S.A. z powodu ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Spółki
Wyniki finansowe
Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% udziału Nationale-Nederlanden OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Zawiadomienie KH Logistyka sp. z o.o. sp. k. oraz PEK II SCSp o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Aktualizacja stanowiska Zarządu PEKAES S.A. w związku z podwyższeniem ceny proponowanej w wezwaniu na sprzedaż akcji Spółki
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEKAES S.A. w dniu 16.09.2016 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. w dniu 16.09.2016 r. wraz z wynikami przeprowadzonych głosowań
Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. Członka Rady Nadzorczej.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.