15,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
PEKAES SA (PEK)

Akcjonariat - PEKAES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 457 813 050 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 30 520 870 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 520 870
Liczba głosów na WZA: 30 520 870 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 30 520 870,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 520 870
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie B-D - emisje do 1985 roku
10,00 11 000
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14

2004-11-26
zmiana firmy na Pekaes SA

KDPW:
KRS:
GPW:

1999-11-18
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2017-01-10
serie E-F - spółki z grupy PEKAES 1994-06-01 2 000
20 000,00
10,00 10,00 13 000
130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14
1994-06-22
2004-11-26
serie G-H - prawo poboru 1994-06-29 4 000
40 000,00
10,00 10,00 17 000
170 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14
1994-07-26
2004-11-26
seria J - pracownicy, kadra kierownicza 1996-10-30 4 250 000
10 625 000,00
1,00 2,50 21 250 000
21 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-28
1998-06-01
2004-11-26
seria I - kapitał zapasowy na akcyjny 1996-10-30 16 830 000
16 830 000,00
1,00 1,00 17 000 000
17 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14
1997-03-24
2004-11-26
split 1:10 1996-10-30
1,00 170 000
170 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14
1996-12-05
seria K - subskrypcja publiczna spółka zrezygnowała z emisji 1998-06-19 12 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14

seria K - subskrypcja publiczna 2004-05-26 12 000 000
120 000 000,00
1,00 10,00 33 250 000
33 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2004-12-07
2004-12-20
seria L - subskrypcja publiczna 2007-05-22 1 194 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 2010-03-25 -229 130
1,00 33 020 870
33 020 870,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-06
połączenie z DE POINT SA bez podwyższania kapitału 2011-08-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2012-03-21 -2 500 000
1,00 30 520 870
30 520 870,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-05-04
2012-03-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 0 (-4 484 805) 0,00 (-14,69) 0 (-4 484 805) 0,00 (-14,69) 2016-10-18
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-1 534 416) 0,00 (-5,03) 0 (-1 534 416) 0,00 (-5,03) 2016-10-18
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 534 416 5,03 1 534 416 5,03 2016-06-03
PEK Holdings s.a.r.l. 0 (-1 923 606) 0,00 (-6,30) 0 (-1 923 606) 0,00 (-6,30) 2015-06-22
NN OFE 4 484 805 (5) 14,69 4 484 805 (5) 14,69 2014-12-08
NN OFE 4 484 800 (638 494) 14,69 (2,09) 4 484 800 (638 494) 14,69 (2,09) 2014-12-08
PEK Holdings s.a.r.l. 1 923 606 6,30 1 923 606 6,30 2014-07-10
NN OFE 3 846 306 (4 712) 12,60 (0,02) 3 846 306 (4 712) 12,60 (0,02) 2013-05-07
NN OFE 3 841 594 (841 594) 12,58 (2,76) 3 841 594 (841 594) 12,58 (2,76) 2013-05-06
NN OFE 3 000 000 (-232 747) 9,82 (-0,18) 3 000 000 (-232 747) 9,82 (-0,18) 2012-06-30
NN OFE 3 232 747 10,00 (-0,59) 3 232 747 10,00 (-0,59) 2012-04-12
NN OFE 3 232 747 (232 747) 10,59 (1,51) 3 232 747 (232 747) 10,59 (1,51) 2012-04-11
Pekaes SA 0 (-2 500 000) 0,00 (-7,57) 0 (-2 500 000) 0,00 2012-03-30
Bank Gospodarstwa Krajowego 1 132 363 (-530 137) 3,42 (-1,58) 1 132 363 (-530 137) 3,71 (-1,29) 2012-02-15
Pekaes SA 2 500 000 7,57 (7,57) 2 500 000 0,00 2012-02-10
NN OFE 3 000 000 9,08 (-0,74) 3 000 000 9,08 (-0,74) 2011-11-09
NN OFE 3 000 000 (500 000) 9,82 (2,25) 3 000 000 (500 000) 9,82 (2,25) 2011-11-09
UniCredit Bank AG 0 (-1 923 606) 0,00 (-5,82) 0 (-1 923 606) 0,00 (-5,82) 2011-08-11
UniCredit Bank AG 1 923 606 (1 923 171) 5,82 (5,82) 1 923 606 (1 923 171) 5,82 (5,82) 2011-07-27
UniCredit Bank AG 435 0,00 435 0,00 2011-07-26
NN OFE 2 500 000 (-500 000) 7,57 (-1,51) 2 500 000 (-500 000) 7,57 (-1,51) 2011-05-13
Przybyłowski Jacek 0 (-20 170) 0,00 (-0,06) 0 (-20 170) 0,00 (-0,06) 2011-03-31
Hawliczek Jacek 0 (-20 170) 0,00 (-0,06) 0 (-20 170) 0,00 (-0,06) 2011-03-31
NN OFE 3 000 000 (-232 747) 9,08 (-0,70) 3 000 000 (-232 747) 9,08 (-0,70) 2010-12-06
Zdziarski Krzysztof 113 400 0,00 (-0,34) 113 400 0,00 (-0,34) 2010-09-30
Przybyłowski Jacek 20 170 (10 085) 0,06 (0,03) 20 170 (10 085) 0,06 (0,03) 2010-09-30
Hawliczek Jacek 20 170 (10 085) 0,06 (0,03) 20 170 (10 085) 0,06 (0,03) 2010-09-30
NN OFE 3 232 747 (-300 000) 9,78 (-0,91) 3 232 747 (-300 000) 9,78 (-0,91) 2010-05-27
NN OFE 3 532 747 (-111 327) 10,69 (-0,26) 3 532 747 (-111 327) 10,69 (-0,26) 2010-05-26
Zdziarski Krzysztof 113 400 (31 185) 0,34 (0,10) 113 400 (31 185) 0,34 (0,10) 2010-03-31
Pekaes SA w celu umorzenia 0 (-229 130) 0,00 (-0,68) 0 (-229 130) 0,00 2010-02-25
Pekaes SA w celu umorzenia 229 130 (43 703) 0,68 (0,13) 229 130 (43 703) 0,00 2010-02-16
Zdziarski Krzysztof 82 215 0,24 82 215 0,24 2009-12-31
Zdziarski Krzysztof 82 215 (31 185) 0,24 (0,09) 82 215 (31 185) 0,24 (0,09) 2009-12-31
Przybyłowski Jacek 10 085 0,03 10 085 0,03 2009-12-31
Przybyłowski Jacek 10 085 0,03 10 085 0,03 2009-12-31
Hawliczek Jacek 10 085 0,03 10 085 0,03 2009-12-31
Hawliczek Jacek 10 085 0,03 10 085 0,03 2009-12-31
Pekaes SA w celu umorzenia 185 427 (2 650) 0,55 (0,01) 185 427 (2 650) 0,00 2009-12-08
Pekaes SA w celu umorzenia 182 777 (1 000) 0,54 182 777 (1 000) 0,00 2009-12-03
Pekaes SA w celu umorzenia 181 777 (152 719) 0,54 (0,46) 181 777 (152 719) 0,00 2009-11-27
Pekaes SA w celu umorzenia 29 058 (14 777) 0,08 (0,04) 29 058 (14 777) 0,00 2009-07-09
Pekaes SA w celu umorzenia 14 281 (1 874) 0,04 (0,01) 14 281 (1 874) 0,00 2009-06-30
Pekaes SA w celu umorzenia 12 407 (-2 357) 0,03 (-0,01) 12 407 (-2 357) 0,00 2009-05-29
Pekaes SA w celu umorzenia 14 764 (1 310) 0,04 14 764 (1 310) 0,00 2009-05-28
Pekaes SA w celu umorzenia 13 454 (1 047) 0,04 (0,01) 13 454 (1 047) 0,00 2009-05-27
Pekaes SA w celu umorzenia 12 407 (501) 0,03 12 407 (501) 0,00 2009-05-26
Pekaes SA w celu umorzenia 11 906 (1 501) 0,03 11 906 (1 501) 0,00 2009-05-25
Pekaes SA w celu umorzenia 10 405 (1 492) 0,03 (0,01) 10 405 (1 492) 0,00 2009-05-22
Pekaes SA w celu umorzenia 8 913 (1 520) 0,02 8 913 (1 520) 0,00 2009-05-21
Pekaes SA w celu umorzenia 7 393 (1 293) 0,02 (0,01) 7 393 (1 293) 0,00 2009-05-20
Pekaes SA w celu umorzenia 6 100 (1 300) 0,01 6 100 (1 300) 0,00 2009-05-19
Pekaes SA w celu umorzenia 4 800 (1 300) 0,01 4 800 (1 300) 0,00 2009-05-18
Pekaes SA w celu umorzenia 3 500 (900) 0,01 (0,01) 3 500 (900) 0,00 2009-05-15
Pekaes SA w celu umorzenia 2 600 (800) 0,00 2 600 (800) 0,00 2009-05-14
Pekaes SA w celu umorzenia 1 800 (1 000) 0,00 1 800 (1 000) 0,00 2009-05-13
Pekaes SA w celu umorzenia 800 (-3 794 450) 0,00 (-11,41) 800 (-3 794 450) 0,00 2009-05-12
AKJ Capital SA Logistyka sp.k. 0 (-19 424 218) 0,00 (-58,41) 0 (-19 424 218) 0,00 (-58,41) 2009-05-11
NN OFE 3 644 074 10,95 (-0,08) 3 644 074 10,95 (-0,08) 2009-04-07
NN OFE 3 644 074 (330 000) 11,03 (1,07) 3 644 074 (330 000) 11,03 (1,07) 2009-04-07
Zdziarski Krzysztof 51 030 0,15 51 030 0,15 2008-12-08
AKJ Capital SA Logistyka sp.k. 19 424 218 (50 000) 58,41 (0,15) 19 424 218 (50 000) 58,41 (0,15) 2008-08-08
AKJ Capital SA Logistyka sp.k. 19 374 218 (253 876) 58,26 (0,76) 19 374 218 (253 876) 58,26 (0,76) 2008-05-09
AKJ Capital SA Logistyka sp.k. 19 120 342 (1 113 844) 57,50 (3,35) 19 120 342 (1 113 844) 57,50 (3,35) 2007-12-11
AKJ Capital SA Logistyka sp.k. 18 006 498 (6 498) 54,15 (0,02) 18 006 498 (6 498) 54,15 (0,02) 2007-12-10
Bank Gospodarstwa Krajowego 1 662 500 5,00 (-0,03) 1 662 500 5,00 (-0,03) 2007-09-30
Bank Gospodarstwa Krajowego 1 662 500 (-1 087 197) 5,03 (-3,23) 1 662 500 (-1 087 197) 5,03 (-3,23) 2007-09-30
AKJ Capital SA Logistyka sp.k. 18 000 000 (45 000) 54,13 (0,13) 18 000 000 (45 000) 54,13 (0,13) 2007-09-30
NN OFE 3 314 074 (1 487 600) 9,96 (4,47) 3 314 074 (1 487 600) 9,96 (4,47) 2007-05-22
AKJ Capital SA Logistyka sp.k. 17 955 000 (-332 498) 54,00 (-1,00) 17 955 000 (-332 498) 54,00 (-1,00) 2007-05-22
NN OFE 1 826 474 (326 474) 5,49 (0,98) 1 826 474 (326 474) 5,49 (0,98) 2006-04-03
Aviva OFE Aviva Santander 1 546 158 (-932 778) 4,65 (-2,80) 1 546 158 (-932 778) 4,65 (-2,80) 2006-03-17
Bank Gospodarstwa Krajowego 2 749 697 (-1 662 499) 8,26 (-5,00) 2 749 697 (-1 662 499) 8,26 (-5,00) 2006-01-18
AKJ Capital SA Logistyka sp.k. 18 287 498 (1 662 499) 55,00 (5,00) 18 287 498 (1 662 499) 55,00 (5,00) 2006-01-18
PZU Życie SA 1 187 999 (-1 512 001) 3,57 (-4,55) 1 187 999 (-1 512 001) 3,57 (-4,55) 2005-11-02
Aviva OFE Aviva Santander 2 478 936 (-3 621 064) 7,45 (-10,89) 2 478 936 (-3 621 064) 7,45 (-10,89) 2005-11-02
Bank Gospodarstwa Krajowego 4 412 196 (-6 535 804) 13,26 (-19,66) 4 412 196 (-6 535 804) 13,26 (-19,66) 2005-10-27
AKJ Capital SA Logistyka sp.k. w wyniku wezwania 16 624 999 50,00 16 624 999 50,00 2005-10-27
PZU Życie SA na WZA 2 700 000 (616 534) 8,12 (1,86) 2 700 000 (616 534) 8,12 (1,86) 2005-08-26
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 6 100 000 (138 432) 18,34 (0,42) 6 100 000 (168 432) 18,34 (0,51) 2005-08-26
PZU Życie SA 2 083 466 (389 458) 6,26 (1,17) 2 083 466 (389 458) 6,26 (1,17) 2005-06-30
PZU Życie SA 1 694 008 5,09 1 694 008 5,09 2005-05-04
Skarb Państwa 0 (-10 948 000) 0,00 (-51,52) 0 (-10 948 000) 0,00 (-51,52) 2005-04-14
Bank Gospodarstwa Krajowego 10 948 000 32,92 10 948 000 32,92 2005-04-14
NN OFE na WZA 1 500 000 4,51 1 500 000 4,51 2005-02-28
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 5 961 568 (269 000) 17,92 (0,80) 5 931 568 (239 000) 17,83 (0,71) 2005-02-28
Wojciechowski Wacław 561 0,00 561 0,00 2004-12-10
Szpejda Witold 573 0,00 573 0,00 2004-12-09
Dalgiewicz Jan 641 0,00 641 0,00 2004-12-07
Aviva OFE Aviva Santander 5 692 568 17,12 5 692 568 17,12 2004-12-07
Pekaes SA przez podmioty zależne 3 795 250 (2 214 250) 11,41 (6,66) 3 795 250 (2 214 250) 0,00 2001-03-31
Pekaes SA przez Pekaes Transport SA 1 581 000 (-2 214 250) 4,75 (-13,11) 1 581 000 (-2 214 250) 0,00 2001-03-31
Pekaes SA przez podmioty zależne 3 795 250 (2 834 755) 17,86 (12,21) 3 795 250 (2 834 755) 0,00 2001-03-31
Warta SA 749 703 3,53 749 703 3,53 1997-06-27
Skarb Państwa 10 948 000 51,52 (-12,88) 10 948 000 51,52 (-12,88) 1997-06-27
Skarb Państwa 10 948 000 64,40 (31,48) 10 948 000 64,40 (31,48) 1997-06-27
Skarb Państwa 10 948 000 32,92 10 948 000 32,92 1997-06-27
PKP SA 644 307 3,03 644 307 3,03 1997-06-27
Pekaes SA przez Pekaes Mulit-Spedytor Sp. z o.o. 960 495 5,65 960 495 0,00 1997-06-27
Pekaes SA przez Auto-Transport Słubice SA 960 495 5,65 960 495 0,00 1997-06-27
Pekaes SA przez Auto-Transport Błonie SA 960 495 (-3 695 802) 5,65 (-16,26) 960 495 (-3 695 802) 0,00 1997-06-27
Pekaes SA przez podmioty zależne 4 656 297 21,91 4 656 297 0,00 1997-06-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,59 zł
2005-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,59 zł
2004-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2004-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2004-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.