0,4800 zł
-2,04% -0,0100 zł
PBS Finanse SA (PBF)

Akcjonariat - PBSFINANSE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 016 960 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 10 452 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 840 465
Liczba głosów na WZA: 10 452 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,45%
Kapitał akcyjny: 29 265 600,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 840 465
Cena nominalna akcji: 2,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,45%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,55%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 6 840 465 (65,44%) 6 840 465 (65,44%) 2015-03-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-12-11 15 500
155 000,00
100,00 10,00 15 500
1 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1992-01-27
2000-03-09
split 1:50 1997-06-15
2,00 775 000
1 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-08-20
seria B - kapitał zapasowy na akcyjny 1998-02-21 775 000
1 550 000,00
2,00 2,00 1 550 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1998-07-02
2000-03-09
seria C - subskrypcja prywatna 1999-09-11 1 550 000
3 720 000,00
2,00 2,40 3 100 000
6 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
2000-06-30
2000-08-17
obniżenie kapitału pokrycie straty za 2002 rok 2003-06-16
1,00 3 100 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-28
seria D - Podkarpacki Bank Spółdzielczy 2004-06-30 1 660 000
1 992 000,00
1,00 1,20 4 760 000
4 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2004-11-09
2006-01-30
seria F - subskrypcja publiczna 2006-06-28 13 000 000
28 600 000,00
1,00 2,20 52 260 000
52 260 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2006-10-25
2006-11-10
seria E - subskrypcja publiczna 2006-06-28 34 500 000
55 200 000,00
1,00 1,60 39 260 000
39 260 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2006-10-25
2006-11-10
obniżenie kapitału pokrycie straty za rok 2009 2010-05-27

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Beef-San SA na PBS Finanse SA 2010-11-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji, pokrycie straty za rok 2009 2010-11-04
0,28 52 260 000
14 632 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-15
seria G - prawo poboru 1:1 2011-05-19 52 260 000
16 723 200,00
0,28 0,32 104 520 000
29 265 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-02
2011-12-07
scalenie akcji 10:1 2014-01-28
2,80 10 452 000
29 265 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
BPS TFI SA 370 501 (-5 951 082) 3,54 (-2,50) 370 501 (-5 951 082) 3,54 (-2,50) 2021-12-01
Biel Jerzy 95 100 (-1 500) 0,09 95 100 (-1 500) 0,09 2014-07-03
Biel Jerzy 96 600 (86 940) 0,09 96 600 (86 940) 0,09 2014-07-03
Biel Jerzy 9 660 (-941 340) 0,09 (-0,81) 9 660 (-941 340) 0,09 (-0,81) 2014-07-03
Biel Jerzy 951 000 (8 500) 0,90 951 000 (8 500) 0,90 2014-05-16
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 6 715 718 (-60 441 462) 64,25 6 715 718 (-60 441 462) 64,25 2014-01-15
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 67 157 180 (5) 64,25 67 157 180 (5) 64,25 2014-01-15
Biel Jerzy 942 500 (10 000) 0,90 (0,01) 942 500 (10 000) 0,90 (0,01) 2013-12-12
Biel Jerzy 932 500 (12 500) 0,89 (0,01) 932 500 (12 500) 0,89 (0,01) 2013-10-22
Biel Jerzy 920 000 (7 300) 0,88 (0,01) 920 000 (7 300) 0,88 (0,01) 2013-10-15
Biel Jerzy 912 700 (4 700) 0,87 (0,01) 912 700 (4 700) 0,87 (0,01) 2013-10-09
Biel Jerzy 908 000 (14 186) 0,86 (0,01) 908 000 (14 186) 0,86 (0,01) 2013-10-04
Biel Jerzy 893 814 (12 214) 0,85 (0,01) 893 814 (12 214) 0,85 (0,01) 2013-09-06
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 67 157 175 (1 000 000) 64,25 (0,96) 67 157 175 (1 000 000) 64,25 (0,96) 2012-10-29
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 66 157 175 (610 000) 63,29 (0,58) 66 157 175 (610 000) 63,29 (0,58) 2012-07-25
BPS TFI SA 6 321 583 (4 321 583) 6,04 (4,13) 6 321 583 (4 321 583) 6,04 (4,13) 2012-02-27
BPS TFI SA 2 000 000 1,91 2 000 000 1,91 2012-02-26
Stabryła Bogusław 240 (-2 160) 0,00 240 (-2 160) 0,00 2011-11-07
Stabryła Bogusław 2 400 (1 200) 0,00 2 400 (1 200) 0,00 2011-11-07
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 65 547 175 (36 976 153) 62,71 (8,04) 65 547 175 (36 976 153) 62,71 (8,04) 2011-11-07
Błaż Wojciech 5 000 (4 500) 0,00 5 000 (4 500) 0,00 2011-11-07
Błaż Wojciech 500 (-1 000) 0,00 500 (-1 000) 0,00 2011-11-07
Biel Jerzy 881 600 (446 300) 0,84 (0,01) 881 600 (446 300) 0,84 (0,01) 2011-11-07
Rysz Grzegorz 15 000 (13 500) 0,01 15 000 (13 500) 0,01 2011-11-02
Rysz Grzegorz 1 500 (-6 000) 0,01 (0,01) 1 500 (-6 000) 0,01 (0,01) 2011-11-02
Frankiewicz Maciej 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-07-26
Frankiewicz Maciej 1 000 (900) 0,00 1 000 (900) 0,00 2011-07-26
Frankiewicz Maciej 100 0,00 100 0,00 2011-07-26
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 28 571 022 54,67 (27,34) 28 571 022 54,67 (27,34) 2011-07-21
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 28 571 022 (2 562 600) 27,33 (-22,43) 28 571 022 (2 562 600) 27,33 (-22,43) 2011-07-21
Bank Spółdzielczy w Brodnicy 1 400 000 (-1 400 000) 2,67 (-2,68) 1 400 000 (-1 400 000) 2,67 (-2,68) 2011-07-20
Stabryła Bogusław 1 200 0,00 1 200 0,00 2011-07-18
Stabryła Bogusław 1 200 0,00 1 200 0,00 2011-07-18
Błaż Wojciech 1 500 0,00 1 500 0,00 2011-07-15
Błaż Wojciech 1 500 0,00 1 500 0,00 2011-07-15
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 26 008 422 (2 613 000) 49,76 (5,00) 26 008 422 (2 613 000) 49,76 (5,00) 2011-03-17
Bank Spółdzielczy w Brodnicy 2 800 000 5,35 2 800 000 5,35 2010-12-16
Biel Jerzy 435 300 0,83 (0,42) 435 300 0,83 (0,42) 2010-09-15
Biel Jerzy 435 300 (10 300) 0,41 (-0,40) 435 300 (10 300) 0,41 (-0,40) 2010-09-15
Biel Jerzy 425 000 (10 001) 0,81 (0,02) 425 000 (10 001) 0,81 (0,02) 2010-09-10
Biel Jerzy 414 999 (10 000) 0,79 (0,02) 414 999 (10 000) 0,79 (0,02) 2010-09-06
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 23 395 422 (3 000 000) 44,76 (5,74) 23 395 422 (3 000 000) 44,76 (5,74) 2010-05-27
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 20 395 422 (-400 000) 39,02 (-0,77) 20 395 422 (-400 000) 39,02 (-0,77) 2010-05-26
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 0 (-5 226 000) 0,00 (-10,00) 0 (-5 226 000) 0,00 (-10,00) 2009-07-27
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 20 795 422 (15 569 372) 39,79 (29,79) 20 795 422 (15 569 372) 39,79 (29,79) 2009-07-24
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 5 226 000 10,00 5 226 000 10,00 2009-06-15
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 5 226 050 (4 976 050) 10,00 (9,53) 5 226 050 (4 976 050) 10,00 (9,53) 2009-06-12
Pilśniak Lucjan 0 (-28 060 705) 0,00 (-53,69) 0 (-28 060 705) 0,00 (-53,69) 2009-06-12
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 1 840 240 (-780 554) 3,52 (-1,48) 1 840 240 (-780 554) 3,52 (-1,48) 2009-01-29
Pilśniak Lucjan 28 060 705 (-864 900) 53,69 (-1,65) 28 060 705 (-864 900) 53,69 (-1,65) 2009-01-13
Kołtun Marcin 100 000 0,00 (-0,19) 100 000 0,00 (-0,19) 2008-11-14
Pilśniak Lucjan 28 925 605 (-17 870) 55,34 (-0,04) 28 925 605 (-17 870) 55,34 (-0,04) 2008-09-04
Pilśniak Lucjan 28 943 475 (-120 736) 55,38 (-0,23) 28 943 475 (-120 736) 55,38 (-0,23) 2008-08-26
Pilśniak Lucjan 29 064 211 (-69 653) 55,61 (-0,13) 29 064 211 (-69 653) 55,61 (-0,13) 2008-08-22
Pilśniak Lucjan 29 133 864 (-60 000) 55,74 (-0,12) 29 133 864 (-60 000) 55,74 (-0,12) 2008-08-19
Pilśniak Lucjan 29 193 864 (-80 030) 55,86 (-0,15) 29 193 864 (-80 030) 55,86 (-0,15) 2008-08-18
Pilśniak Lucjan 29 273 894 (-134 260) 56,01 (-0,26) 29 273 894 (-134 260) 56,01 (-0,26) 2008-08-11
Pilśniak Lucjan 29 408 154 (-140 234) 56,27 (-0,27) 29 408 154 (-140 234) 56,27 (-0,27) 2008-08-08
Absolute East West Master Fund Ltd. 2 608 008 (-100 000) 4,99 (-0,19) 2 608 008 (-100 000) 4,99 (-0,19) 2008-08-08
Pilśniak Lucjan 29 548 388 (-70 000) 56,54 (-0,13) 29 548 388 (-70 000) 56,54 (-0,13) 2008-08-07
Pilśniak Lucjan 29 618 388 (-91 422) 56,67 (-0,18) 29 618 388 (-91 422) 56,67 (-0,18) 2008-08-05
Absolute East West Master Fund Ltd. 2 708 008 (-444 596) 5,18 (-0,85) 2 708 008 (-444 596) 5,18 (-0,85) 2008-08-05
Pilśniak Lucjan 29 709 810 (-118 609) 56,85 (-0,22) 29 709 810 (-118 609) 56,85 (-0,22) 2008-07-31
Pilśniak Lucjan 29 828 419 (-11 609) 57,07 (-0,02) 29 828 419 (-11 609) 57,07 (-0,02) 2008-07-28
Pilśniak Lucjan 29 840 028 (-76 247) 57,09 (-0,15) 29 840 028 (-76 247) 57,09 (-0,15) 2008-07-24
Pilśniak Lucjan 29 916 275 (-920 000) 57,24 (-1,76) 29 916 275 (-920 000) 57,24 (-1,76) 2008-07-22
Pilśniak Lucjan 30 836 275 (702 800) 59,00 (1,34) 30 836 275 (702 800) 59,00 (1,34) 2008-07-18
Pilśniak Lucjan 30 133 475 (-856 303) 57,66 (-1,63) 30 133 475 (-856 303) 57,66 (-1,63) 2008-07-18
Pilśniak Lucjan 30 989 778 (-55 969) 59,29 (-0,11) 30 989 778 (-55 969) 59,29 (-0,11) 2008-07-14
Pilśniak Lucjan 31 045 747 (-122 476) 59,40 (-0,24) 31 045 747 (-122 476) 59,40 (-0,24) 2008-07-11
Wojtas Lesław przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy 0 (-1 000 000) 0,00 (-1,91) 0 (-1 000 000) 0,00 (-1,91) 2008-07-07
Pilśniak Lucjan 31 168 223 (-57 382) 59,64 (-0,11) 31 168 223 (-57 382) 59,64 (-0,11) 2008-07-07
Pilśniak Lucjan 31 225 605 (-15 994) 59,75 (-0,03) 31 225 605 (-15 994) 59,75 (-0,03) 2008-06-26
Wojtas Lesław przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy 1 000 000 1,91 1 000 000 1,91 2008-03-19
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 620 794 5,00 2 620 794 5,00 2008-01-21
Pilśniak Lucjan 31 241 599 (-1 500 000) 59,78 (-2,87) 31 241 599 (-1 500 000) 59,78 (-2,87) 2007-12-27
Pilśniak Lucjan 32 741 599 (-1 000 000) 62,65 (-1,91) 32 741 599 (-1 000 000) 62,65 (-1,91) 2007-09-30
Generali Investments TFI SA 2 580 174 (-68 465) 4,93 (-0,13) 2 580 174 (-68 465) 4,93 (-0,13) 2007-09-28
Generali Investments TFI SA 2 648 639 (-406 517) 5,06 (-0,78) 2 648 639 (-406 517) 5,06 (-0,78) 2007-09-25
Kołtun Marcin 100 000 (-2 469 518) 0,19 (-4,72) 100 000 (-2 469 518) 0,19 (-4,72) 2007-08-14
Generali Investments TFI SA 3 055 156 5,84 3 055 156 5,84 2007-07-23
Absolute East West Master Fund Ltd. 3 152 604 (850 000) 6,03 (1,63) 3 152 604 (850 000) 6,03 (1,63) 2007-07-13
Absolute East West Master Fund Ltd. 2 302 604 4,40 2 302 604 4,40 2007-07-12
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 250 000 (-1 415 605) 0,47 (-34,52) 250 000 (-1 415 605) 0,47 (-34,52) 2007-04-04
Pilśniak Lucjan 33 741 599 (-250 000) 64,56 (-0,48) 33 741 599 (-250 000) 64,56 (-0,48) 2007-04-03
Pilśniak Lucjan 33 991 599 (-500 000) 65,04 (-0,96) 33 991 599 (-500 000) 65,04 (-0,96) 2007-04-02
Pilśniak Lucjan 34 491 599 (3 246 548) 66,00 (6,22) 34 491 599 (3 246 548) 66,00 (6,22) 2007-03-01
Kołtun Marcin 2 569 518 (-50 482) 4,91 (-0,10) 2 569 518 (-50 482) 4,91 (-0,10) 2007-01-29
Kołtun Marcin 2 620 000 (1 000) 5,01 2 620 000 (1 000) 5,01 2006-12-28
Pilśniak Lucjan 31 245 051 (-250 000) 59,78 (-0,48) 31 245 051 (-250 000) 59,78 (-0,48) 2006-12-13
Biel Jerzy 404 999 (250 000) 0,77 (-2,48) 404 999 (250 000) 0,77 (-2,48) 2006-12-13
Pilśniak Lucjan 31 495 051 (-3 100 000) 60,26 (-5,93) 31 495 051 (-3 100 000) 60,26 (-5,93) 2006-11-24
Kołtun Marcin 2 619 000 (-500 000) 5,01 (-0,95) 2 619 000 (-500 000) 5,01 (-0,95) 2006-11-24
DM BOŚ SA 2 520 000 (-500 000) 4,82 (-0,95) 2 520 000 (-500 000) 4,82 (-0,95) 2006-11-24
Potera Cecylia 0 (-1 850) 0,00 0 (-1 850) 0,00 2006-11-14
DM BOŚ SA 3 020 000 5,77 3 020 000 5,77 2006-11-10
Pilśniak Lucjan 34 595 051 (34 588 051) 66,19 (66,05) 34 595 051 (34 588 051) 66,19 (66,05) 2006-10-25
Korzeniowski Władysław 493 000 (16 500) 0,94 (-9,07) 493 000 (16 500) 0,94 (-9,07) 2006-10-25
Kołtun Marcin 3 119 000 (3 020 000) 5,96 (3,89) 3 119 000 (3 020 000) 5,96 (3,89) 2006-10-25
Rysz Grzegorz 7 500 0,00 (-0,15) 7 500 0,00 (-0,15) 2006-08-14
Rysz Grzegorz 7 500 0,15 (0,14) 7 500 0,15 (0,14) 2006-08-14
Rysz Grzegorz 7 500 0,01 7 500 0,01 2006-08-14
Potera Cecylia 1 850 0,00 (-0,03) 1 850 0,00 (-0,03) 2006-08-14
Potera Cecylia 1 850 0,03 1 850 0,03 2006-08-14
Pilśniak Lucjan 7 000 0,14 7 000 0,14 2006-08-14
Kołtun Marcin 99 000 (-2 543) 2,07 (-0,06) 99 000 (-2 543) 2,07 (-0,06) 2006-08-14
Biel Jerzy 154 999 3,25 (2,96) 154 999 3,25 (2,96) 2006-08-14
Biel Jerzy 154 999 0,29 (-4,71) 154 999 0,29 (-4,71) 2006-08-14
Korzeniowski Władysław 476 500 (51 500) 10,01 (1,09) 476 500 (51 500) 10,01 (1,09) 2006-07-03
Korzeniowski Władysław 425 000 (65 000) 8,92 (1,36) 425 000 (65 000) 8,92 (1,36) 2006-05-10
Jochemczyk Teresa 211 498 (-70 251) 4,44 (-1,47) 211 498 (-70 251) 4,44 (-1,47) 2006-04-06
Jochemczyk Teresa 281 749 (-1 000) 5,91 (-0,03) 281 749 (-1 000) 5,91 (-0,03) 2006-03-31
Jochemczyk Teresa 282 749 (-136 130) 5,94 (-2,86) 282 749 (-136 130) 5,94 (-2,86) 2006-03-31
Korzeniowski Władysław 360 000 (26 000) 7,56 (0,55) 360 000 (26 000) 7,56 (0,55) 2006-03-08
Kołtun Marcin 101 543 (2 543) 2,13 (0,06) 101 543 (2 543) 2,13 (0,06) 2006-02-23
Kołtun Marcin 99 000 (1 000) 2,07 (0,02) 99 000 (1 000) 2,07 (0,02) 2006-02-23
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 1 665 605 34,99 (31,81) 1 665 605 34,99 (31,81) 2006-02-22
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 1 665 605 (5 605) 3,18 (-31,69) 1 665 605 (5 605) 3,18 (-31,69) 2006-02-22
Kołtun Marcin 98 000 (1 543) 2,05 (-1,06) 98 000 (1 543) 2,05 (-1,06) 2006-02-21
Korzeniowski Władysław 334 000 (47 000) 7,01 (0,99) 334 000 (47 000) 7,01 (0,99) 2005-12-29
ZM Mysław SA w likwidacji 0 (-774 999) 0,00 (-16,28) 0 (-774 999) 0,00 (-16,28) 2005-12-19
Korzeniowski Władysław 287 000 (43 200) 6,02 (0,90) 287 000 (43 200) 6,02 (0,90) 2005-05-31
Wojciechowski Marcin 0 (-306 900) 0,00 (-9,90) 0 (-306 900) 0,00 (-9,90) 2005-04-06
Jochemczyk Teresa 418 879 (141 038) 8,80 (2,97) 418 879 (141 038) 8,80 (2,97) 2005-04-06
Korzeniowski Władysław 243 800 (26 750) 5,12 (0,57) 243 800 (26 750) 5,12 (0,57) 2005-01-25
Jochemczyk Teresa 277 841 (14 189) 5,83 (-2,67) 277 841 (14 189) 5,83 (-2,67) 2005-01-21
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 1 660 000 34,87 1 660 000 34,87 2004-12-03
Korzeniowski Władysław 217 050 4,55 (-2,45) 217 050 4,55 (-2,45) 2004-11-10
Korzeniowski Władysław 217 050 (18 100) 7,00 (0,59) 217 050 (18 100) 7,00 (0,59) 2004-11-10
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w upadłości 1 660 000 34,87 1 660 000 34,87 2004-11-09
Korzeniowski Władysław 198 950 (12 600) 6,41 (0,40) 198 950 (12 600) 6,41 (0,40) 2004-10-14
Kołtun Marcin 96 457 (-20 000) 3,11 (-0,64) 96 457 (-20 000) 3,11 (-0,64) 2004-09-16
Jochemczyk Teresa 263 652 8,50 (2,97) 263 652 8,50 (2,97) 2004-09-16
Jochemczyk Teresa 263 652 (68 889) 5,53 (-0,75) 263 652 (68 889) 5,53 (-0,75) 2004-09-16
Kołtun Marcin 116 457 (-20 000) 3,75 (-0,65) 116 457 (-20 000) 3,75 (-0,65) 2004-09-15
Kołtun Marcin 136 457 (-14 747) 4,40 (-0,47) 136 457 (-14 747) 4,40 (-0,47) 2004-09-14
Korzeniowski Władysław 186 350 6,01 186 350 6,01 2004-08-30
Jochemczyk Teresa 194 763 (39 764) 6,28 (1,28) 194 763 (39 764) 6,28 (1,28) 2004-07-14
Kołtun Marcin 151 204 4,87 (4,87) 151 204 4,87 (4,87) 2004-05-06
ZM Mysław SA w likwidacji 774 999 16,28 (-8,72) 774 999 16,28 (-8,72) 2003-06-12
ZM Mysław SA w likwidacji 774 999 25,00 774 999 25,00 2003-06-12
Kołtun Marcin 0 (-154 999) 0,00 (-5,00) 0 (-154 999) 0,00 (-5,00) 2003-06-11
PTHU RAMPA sp. z o.o. 4 500 (-159 500) 0,14 (-5,15) 4 500 (-159 500) 0,14 (-5,15) 2003-06-05
Gabrielczyk Jerzy 164 368 5,30 (1,85) 164 368 5,30 (1,85) 2003-06-03
Gabrielczyk Jerzy 164 368 (-52 000) 3,45 (-3,52) 164 368 (-52 000) 3,45 (-3,52) 2003-06-03
Wojciechowski Marcin 306 900 9,90 (3,46) 306 900 9,90 (3,46) 2002-11-08
Wojciechowski Marcin 306 900 6,44 306 900 6,44 2002-11-08
Kołtun Marcin 154 999 5,00 154 999 5,00 2002-11-08
Jochemczyk Teresa 154 999 5,00 154 999 5,00 2002-11-08
Gabrielczyk Jerzy 216 368 (9 699) 6,97 (0,31) 216 368 (9 699) 6,97 (0,31) 2002-11-08
PTHU RAMPA sp. z o.o. 164 000 5,29 164 000 5,29 2002-10-25
Buksowicz Tadeusz 206 667 6,66 (2,32) 206 667 6,66 (2,32) 2002-10-25
Buksowicz Tadeusz 206 667 (-309 999) 4,34 (-12,33) 206 667 (-309 999) 4,34 (-12,33) 2002-10-25
Biel Jerzy 154 999 5,00 (1,75) 154 999 5,00 (1,75) 2002-10-25
Biel Jerzy 154 999 3,25 154 999 3,25 2002-10-25
Biernacki Marian 209 768 6,76 (2,36) 209 768 6,76 (2,36) 2002-09-19
Biernacki Marian 209 768 (-154 999) 4,40 (-7,36) 209 768 (-154 999) 4,40 (-7,36) 2002-09-19
Gabrielczyk Jerzy 206 669 (-309 998) 6,66 (-10,01) 206 669 (-309 998) 6,66 (-10,01) 2002-09-16
Biernacki Marian 364 767 (-151 900) 11,76 (-4,91) 364 767 (-151 900) 11,76 (-4,91) 2002-09-11
Gabrielczyk Jerzy 516 667 16,67 516 667 16,67 2000-06-30
Buksowicz Tadeusz 516 666 16,67 516 666 16,67 2000-06-30
Biernacki Marian 516 667 16,67 516 667 16,67 2000-06-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-02-27 Split 10:1
2011-08-12 Prawo poboru 1:1
2000-08-17 Asymilacja akcji seria C
2000-08-02 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.