0,11 zł
0,00% 0,00 zł
PBG SA (PBG)

Komunikaty spółki - PBG

Informacja o zmianie terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2017 rok.
Informacja o skierowaniu przez biegłego rewidenta pisma do KNA oraz KNF, w związku z badaniem sprawozdania finansowego.
Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2018 roku.
Oświadczenie Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału PBG oraz zmiany Statutu.
Jednolity tekst Statutu Spółki.
Dojście do skutku emisji serii I oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego PBG.
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 stycznia 2018 roku.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A w dniu 9 stycznia 2018 roku.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej, dotyczącej zawarcia Ugody ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
Wyniki finansowe
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG, zwołanego na dzień 28 listopada 2017 roku.
Doręczenie pozwu złożonego przeciwko PBG przez GDDKiA.
Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl