0,0800 zł
33,33% 0,0200 zł
PBG SA (PBG)

Akcjonariat - PBG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 65 473 625,04 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 818 420 313 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 358 172 616
Liczba głosów na WZA: 818 420 313 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,76%
Kapitał akcyjny: 16 368 406,26 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 358 172 616
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,24%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wiśniewski Jerzy ZWZ 193 229 037 (23,61%) 193 229 037 (23,61%) 2019-04-02 -
Bank Pekao SA 62 848 380 (7,68%) 62 848 380 (7,68%) 2016-11-14 ZFM, PBH_C, PXM
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 (6,38%) 52 209 300 (6,38%) 2016-11-14 CSS
PKO BP SA 49 885 899 (6,10%) 49 885 899 (6,10%) 2018-11-07 NDA, POC_C, PEO_C

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 3 326 671
0,00
0,02 0,00 818 420 313
16 368 406,26
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
podwyższenie kapitału seria H 10 763 430
0,00
0,02 0,00 815 093 642
16 301 872,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 66 021
0,00
0,02 0,00 804 330 222
16 086 604,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-22
podwyższenie kapitału seria H 213 610
0,00
0,02 0,00 804 264 201
16 085 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 6 347 706
0,00
0,02 0,00 804 050 591
16 081 011,82
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-13
podwyższenie kapitału seria H 20 537 960
0,00
0,02 0,00 797 702 885
15 954 057,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 6 459 105
0,00
0,02 0,00 777 164 925
15 543 298,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-25
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-13
serie A, B - przekształcenie Piecobiogaz sp. z o.o. w PBG SA 2003-12-01 0
0,00
1,00 1,00 7 200 000
7 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-01-02
2004-08-02
seria C - subskrypcja publiczna 2004-03-10 3 000 000
96 000 000,00
1,00 32,00 10 200 000
10 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-07-07
2004-08-02
seria D - oferta menedżerska 2004-03-10 330 000
369 600,00
1,00 1,12 10 530 000
10 530 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-07-07
2005-11-16
seria E - prawo poboru 1053:150 2005-12-10 1 500 000
138 000 000,00
1,00 92,00 12 030 000
12 030 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-01-06
2006-03-09
2006-03-24
seria F - prawo poboru 1203:140 2006-11-21 1 400 000
350 000 000,00
1,00 250,00 13 430 000
13 430 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-13
2007-03-30
połączenie z ATG sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2007-10-11 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-30
seria G 2009-06-04 865 000
190 300 000,00
1,00 220,00 14 295 000
14 295 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-15
2009-07-28
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A1-A12 2012-04-03 14 295 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2013-10-21 0
0,00
0,02 0,00 14 295 000
285 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-14
seria I - Jerzy Wiśniewski 2013-10-21 164 393 000
3 287 860,00
0,02 0,02 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2015-05-22 756 410 820
15 128 216,40
0,02 0,02 770 705 820
15 414 116,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-14
seria I - Jerzy Wiśniewski za warranty subskrypcyjne serii A 2015-07-31 45 000 000
900 000,00
0,02 0,02 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z PBG Avatia sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-01-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-21
połączenie z PBG oil and gas sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-04-02 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
BNP Paribas Bank Polska SA 26 221 520 (-23 664 379) 3,20 (-3,00) 26 221 520 (-23 664 379) 3,20 (-3,00) 2019-10-30
Wiśniewski Jerzy ZWZ 193 229 037 (3 326 671) 23,71 (0,41) 193 229 037 (3 326 671) 23,71 (0,41) 2019-04-02
Ogółem 815 093 642 (10 763 420) 0 815 093 642 (10 763 420) 0 2018-12-17
PKO BP SA 49 885 899 6,20 (0,08) 49 885 899 6,20 (0,08) 2018-11-07
PKO BP SA 49 885 899 (-3 174 601) 6,12 (-0,76) 49 885 899 (-3 174 601) 6,12 (-0,76) 2018-11-07
BNP Paribas Bank Polska SA 49 885 899 6,20 (0,08) 49 885 899 6,20 (0,08) 2018-11-07
BNP Paribas Bank Polska SA 49 885 899 6,12 (0,02) 49 885 899 6,12 (0,02) 2018-11-07
BNP Paribas Bank Polska SA 49 885 899 6,10 49 885 899 6,10 2018-11-07
Opera TFI SA portfele 3 743 425 0,47 3 743 425 0,47 2018-06-30
Wiśniewski Jerzy ZWZ 189 902 366 23,30 (-0,31) 189 902 366 23,30 (-0,31) 2018-06-26
Wiśniewski Jerzy ZWZ 189 902 366 (66 021) 23,61 189 902 366 (66 021) 23,61 2018-06-26
Ogółem 804 330 222 (66 021) 0 804 330 222 (66 021) 0 2018-01-22
Ogółem 804 264 201 (6 561 316) 0 804 264 201 (6 561 316) 0 2018-01-19
Wiśniewski Jerzy NWZ 189 836 345 23,61 (0,01) 189 836 345 23,61 (0,01) 2018-01-09
Wiśniewski Jerzy NWZ 189 836 345 23,60 189 836 345 23,60 2018-01-09
Wiśniewski Jerzy NWZ 189 836 345 (6 347 706) 23,60 (-0,01) 189 836 345 (6 347 706) 23,60 (-0,01) 2018-01-09
Santander Bank Polska SA 37 623 381 (-23 715 716) 4,68 (-3,21) 38 623 381 (-22 715 716) 4,80 (-3,09) 2017-10-30
VTT Fund Ltd. wraz z Vega Select Opportunities Fund Ltd. 29 793 510 (-13 700 000) 3,71 (-1,70) 29 793 510 (-13 700 000) 3,71 (-1,70) 2017-08-21
VTT Fund Ltd. wraz z Vega Select Opportunities Fund Ltd. 43 493 510 (31 661 321) 5,41 (3,94) 43 493 510 (31 661 321) 5,41 (3,94) 2017-08-18
VTT Fund Ltd. wraz z Vega Select Opportunities Fund Ltd. 11 832 189 (-65 694 929) 1,47 (-8,17) 11 832 189 (-65 694 929) 1,47 (-8,17) 2017-08-14
VTT Fund Ltd. wraz z Vega Select Opportunities Fund Ltd. 77 527 118 (-8 250 000) 9,64 (-1,03) 77 527 118 (-8 250 000) 9,64 (-1,03) 2017-08-14
Jefferies International Ltd. wraz z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA 34 237 007 (-21 309 426) 4,26 (-2,65) 34 237 007 (-21 306 426) 4,26 (-2,65) 2017-08-14
VTT Fund Ltd. wraz z Vega Select Opportunities Fund Ltd. 85 777 118 10,67 85 777 118 10,67 2017-08-11
Jefferies International Ltd. wraz z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA 55 546 433 (-93 660 216) 6,91 (-12,45) 55 543 433 (-93 663 216) 6,91 (-12,45) 2017-08-11
Ogółem 797 702 885 (-6 347 706) 0 797 702 885 (-6 347 706) 0 2017-06-13
Ogółem 804 050 591 (26 885 666) 0 804 050 591 (26 885 666) 0 2017-06-13
Wiśniewski Jerzy ZWZ 183 488 639 23,61 (0,61) 183 488 639 23,61 (0,61) 2017-04-27
Wiśniewski Jerzy ZWZ 183 488 639 23,00 (0,18) 183 488 639 23,00 (0,18) 2017-04-27
Wiśniewski Jerzy ZWZ 183 488 639 (6 459 105) 22,82 (0,04) 183 488 639 (6 459 105) 22,82 (0,04) 2017-04-27
Ogółem 777 164 925 (6 459 105) 0 777 164 925 (6 459 105) 0 2017-01-25
Wiśniewski Jerzy 177 029 534 22,78 (-0,19) 177 029 534 22,78 (-0,19) 2016-11-14
Wiśniewski Jerzy 177 029 534 (173 148 310) 22,97 (-4,18) 177 029 534 (169 402 756) 22,97 (-17,60) 2016-11-14
Santander Bank Polska SA 61 339 097 7,89 (0,20) 61 339 097 7,89 (0,20) 2016-11-14
Santander Bank Polska SA 61 339 097 7,69 (0,06) 61 339 097 7,69 (0,06) 2016-11-14
Santander Bank Polska SA 61 339 097 7,63 (-0,33) 61 339 097 7,63 (-0,33) 2016-11-14
Santander Bank Polska SA 61 339 097 7,96 61 339 097 7,96 2016-11-14
PKO BP SA 53 060 500 6,88 (0,05) 53 060 500 6,88 (0,05) 2016-11-14
PKO BP SA 53 060 500 6,83 (0,18) 53 060 500 6,83 (0,18) 2016-11-14
PKO BP SA 53 060 500 6,65 (0,05) 53 060 500 6,65 (0,05) 2016-11-14
PKO BP SA 53 060 500 6,60 53 060 500 6,60 2016-11-14
PKO BP SA 53 060 500 6,60 53 060 500 6,60 2016-11-14
PKO BP SA 53 060 500 6,60 53 060 500 6,60 2016-11-14
Ogółem 770 705 820 (756 410 820) 0 770 705 820 (751 910 820) 0 2016-11-14
Jefferies International Ltd. 149 206 649 19,36 (0,36) 149 206 649 19,36 (0,36) 2016-11-14
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING bankiem Śląskim SA 149 206 649 19,00 149 206 649 19,00 2016-11-14
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING Bankiem Śląskim SA 149 206 649 19,00 (-0,20) 149 206 649 19,00 (-0,20) 2016-11-14
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING Bankiem Śląskim SA 149 206 649 19,20 (0,50) 149 206 649 19,20 (0,50) 2016-11-14
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING Bankiem Śląskim SA 149 206 649 18,70 (0,14) 149 206 649 18,70 (0,14) 2016-11-14
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING Bankiem Śląskim SA 149 206 649 18,56 (0,56) 149 206 649 18,56 (0,56) 2016-11-14
Jefferies International Ltd. w porozumieniu, z funduszami Union Investment TFI SA, PKO Parasolowy FIO, Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, FM Bank PBP SA i ING Bankiem Śląskim SA 149 206 649 18,00 149 206 649 18,00 2016-11-14
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,49 52 209 300 6,49 2016-11-14
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,49 52 209 300 6,49 2016-11-14
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,49 (0,08) 52 209 300 6,49 (0,08) 2016-11-14
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,41 (-0,36) 52 209 300 6,41 (-0,36) 2016-11-14
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,77 (0,05) 52 209 300 6,77 (0,05) 2016-11-14
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,72 (0,17) 52 209 300 6,72 (0,17) 2016-11-14
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 6,55 52 209 300 6,55 2016-11-14
Bank Pekao SA 62 848 380 8,15 (0,06) 62 848 380 8,15 (0,06) 2016-11-14
Bank Pekao SA 62 848 380 8,09 (0,21) 62 848 380 8,09 (0,21) 2016-11-14
Bank Pekao SA 62 848 380 7,88 (0,06) 62 848 380 7,88 (0,06) 2016-11-14
Bank Pekao SA 62 848 380 7,82 (0,01) 62 848 380 7,82 (0,01) 2016-11-14
Bank Pekao SA 62 848 380 7,81 62 848 380 7,81 2016-11-14
Bank Pekao SA 62 848 380 7,81 (0,10) 62 848 380 7,81 (0,10) 2016-11-14
Bank Pekao SA 62 848 380 7,71 62 848 380 7,71 2016-11-14
NN OFE 121 804 (-1 725 365) 0,85 (-12,07) 121 804 (-1 725 365) 0,64 (-9,32) 2013-07-11
Szkudlarczyk Przemysław 2 390 (-2 000) 0,01 (-0,02) 2 390 (-2 000) 0,01 (-0,01) 2012-06-30
Pioneer Pekao IM SA 907 089 (-849 983) 6,34 (-5,95) 907 089 (-849 983) 4,82 (-4,52) 2012-06-05
Woroch Tomasz 1 778 0,00 (-0,01) 1 778 0,00 2012-03-31
Pioneer Pekao IM SA 1 757 072 (-570 776) 12,29 (-3,99) 1 757 072 (-570 776) 9,34 (-3,04) 2012-03-22
Pioneer Pekao IM SA 2 327 848 (-375 637) 16,28 (-2,63) 2 327 848 (-375 637) 12,38 (-2,00) 2012-03-08
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 881 224 27,15 (26,65) 7 626 778 40,57 (39,58) 2012-01-12
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 881 224 (55 170) 0,50 (-26,26) 7 626 778 (55 170) 0,99 (-39,29) 2012-01-12
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 826 054 (44 000) 26,76 (0,31) 7 571 608 (44 000) 40,28 (0,23) 2012-01-04
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 782 054 (36 500) 26,45 (0,25) 7 527 608 (36 500) 40,05 (-0,36) 2011-12-29
Pioneer Pekao IM SA 2 703 485 (-494 473) 18,91 (-3,46) 2 703 485 (-494 473) 14,38 (-2,63) 2011-12-06
Pioneer Pekao IM SA 3 197 958 (-261 866) 22,37 (-1,83) 3 197 958 (-261 866) 17,01 (-1,65) 2011-12-05
NN OFE 1 847 169 12,92 1 847 169 9,96 (0,14) 2011-11-25
NN OFE 1 847 169 (477 706) 12,92 (3,35) 1 847 169 (477 706) 9,82 (2,44) 2011-11-25
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 745 554 26,20 7 491 108 40,41 (0,56) 2011-11-14
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 745 554 26,20 7 491 108 (10 500) 39,85 (-0,50) 2011-11-14
Szkudlarczyk Przemysław 4 390 0,03 4 390 0,02 2011-11-14
Szkudlarczyk Przemysław 4 390 (-110) 0,03 4 390 (-110) 0,02 2011-11-14
Pioneer Pekao IM SA 3 459 824 24,20 3 459 824 18,66 (0,26) 2011-11-14
Pioneer Pekao IM SA 3 459 824 (6 885) 24,20 (0,05) 3 459 824 (6 885) 18,40 (-0,22) 2011-11-14
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 745 554 (5 500) 26,20 (0,04) 7 480 608 (5 500) 40,35 (0,03) 2011-10-18
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 740 054 (5 000) 26,16 (0,04) 7 475 108 (5 000) 40,32 (0,02) 2011-10-13
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02 3 279 0,01 2011-05-12
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02 (0,02) 3 279 0,01 (0,01) 2011-05-12
Pioneer Pekao IM SA 3 452 939 (-6 885) 24,15 (-0,05) 3 452 939 (-6 885) 18,62 (-0,04) 2011-05-12
Pioneer Pekao IM SA 3 459 824 (374 536) 24,20 (2,62) 3 459 824 (374 536) 18,66 (2,02) 2011-04-29
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 735 054 (-1 667) 26,12 (-0,02) 7 470 108 (-3 334) 40,30 (-0,02) 2011-03-21
NN OFE 1 369 463 (110 385) 9,57 (0,77) 1 369 463 (110 385) 7,38 (0,59) 2011-03-21
Pioneer Pekao IM SA 3 085 288 (19 402) 21,58 (0,14) 3 085 288 (19 402) 16,64 (0,10) 2011-03-01
Pioneer Pekao IM SA 3 065 886 (344 251) 21,44 (2,41) 3 065 886 (344 251) 16,54 (1,86) 2011-02-28
Pioneer Pekao IM SA 2 721 635 (7 492) 19,03 (0,05) 2 721 635 (7 492) 14,68 (0,04) 2011-01-31
Pioneer Pekao IM SA 2 714 143 (67 646) 18,98 (0,47) 2 714 143 (67 646) 14,64 (0,37) 2011-01-21
Pioneer Pekao IM SA 2 646 497 (53 486) 18,51 (0,38) 2 646 497 (53 486) 14,27 (0,29) 2011-01-20
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 3 736 721 (-501 612) 26,14 (-3,50) 7 473 442 (-1 003 224) 40,32 (-5,41) 2011-01-13
Wiśniewska Małgorzata 0 (-3 279) 0,00 (-0,02) 0 (-6 558) 0,00 (-0,03) 2011-01-13
Wiśniewski Jerzy wraz z małżonką 4 238 333 (3 279) 29,64 (0,02) 8 476 666 (6 558) 45,73 (0,04) 2011-01-12
Pioneer Pekao IM SA 2 593 011 (360 646) 18,13 (2,52) 2 593 011 (360 646) 13,98 (1,94) 2011-01-12
Aviva OFE Aviva Santander 875 738 (-57 233) 6,12 (-0,40) 875 738 (-57 233) 4,72 (-0,31) 2010-11-12
Pioneer Pekao IM SA 2 232 365 (373 520) 15,61 (2,61) 2 232 365 (373 520) 12,04 (2,02) 2010-11-10
Aviva OFE Aviva Santander 932 971 (-409 446) 6,52 (-2,87) 932 971 (-409 446) 5,03 (-2,21) 2010-11-10
Pioneer Pekao IM SA 1 858 845 (249 227) 13,00 (1,75) 1 858 845 (249 227) 10,02 (1,34) 2010-08-20
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02 6 558 (3 279) 0,03 (0,02) 2010-05-10
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02 3 279 0,01 2010-05-10
Kseń Jacek 250 0,00 250 0,00 2010-05-10
Pioneer Pekao IM SA 1 609 618 (658 436) 11,25 (4,60) 1 609 618 (658 436) 8,68 (3,55) 2010-04-15
NN OFE 1 259 078 (346 087) 8,80 (2,01) 1 259 078 (346 087) 6,79 (1,70) 2009-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 1 342 417 (471 336) 9,39 (3,30) 1 342 417 (471 336) 7,24 (2,61) 2009-12-31
Wiśniewski Jerzy 4 235 054 (-3 279) 29,62 (-0,02) 8 470 108 (-6 558) 45,69 (-0,04) 2009-11-09
Latawiec Tomasz 0 (-500) 0,00 0 (-500) 0,00 2009-11-09
Pioneer Pekao IM SA 951 182 6,65 951 182 5,13 2009-10-23
Kseń Jacek 250 (100) 0,00 250 (100) 0,00 2009-10-20
Wiśniewski Jerzy 4 238 333 (-260 000) 29,64 (-1,82) 8 476 666 (-260 000) 45,73 (-1,40) 2009-08-14
Tomczak Tomasz 3 250 (2 500) 0,02 (0,02) 3 250 (2 500) 0,01 (0,01) 2009-08-11
Szkudlarczyk Przemysław 4 500 (2 500) 0,03 (0,02) 4 500 (2 500) 0,02 (0,01) 2009-08-11
Łożyński Mariusz 3 553 0,02 3 553 0,01 2009-08-11
Łożyński Mariusz 3 553 (2 000) 0,02 (0,01) 3 553 (2 000) 0,01 (0,01) 2009-08-11
Krzyżaniak Jacek 250 0,00 250 0,00 2009-08-11
BZ WBK Asset Management SA 914 675 (-30 619) 6,39 (-0,22) 914 675 (-30 619) 4,93 (-0,16) 2009-08-05
BZ WBK Asset Management SA 945 294 (28 960) 6,61 (-0,21) 945 294 (28 960) 5,09 (-0,02) 2009-08-04
Wiśniewski Jerzy 4 498 333 31,46 8 736 666 (-260 000) 47,13 (-0,73) 2009-07-31
Ogółem 14 295 000 0 18 795 000 (260 000) 0 2009-07-31
Ogółem 14 295 000 0 18 535 000 (-260 000) 0 2009-07-31
Wiśniewski Jerzy 4 498 333 31,46 (-2,03) 8 996 666 47,86 (-2,31) 2009-07-15
Wiśniewski Jerzy 4 498 333 (3 279) 33,49 (0,02) 8 996 666 (6 558) 50,17 (0,03) 2009-07-15
Ogółem 14 295 000 (865 000) 0 18 795 000 (865 000) 0 2009-07-15
Aviva OFE Aviva Santander 871 081 (-27 500) 6,09 (-0,19) 871 081 (-27 500) 4,63 (-0,15) 2009-07-15
Aviva OFE Aviva Santander 898 581 6,28 898 581 4,78 2009-07-15
BZ WBK Asset Management SA 916 334 6,82 (0,41) 916 334 5,11 (0,24) 2009-03-27
BZ WBK Asset Management SA 916 334 6,41 916 334 4,87 (-0,07) 2009-03-27
BZ WBK Asset Management SA 916 334 (20 000) 6,41 (-0,26) 916 334 (20 000) 4,94 (-0,05) 2009-03-27
BZ WBK Asset Management SA 896 334 (9 124) 6,67 (0,07) 896 334 (9 124) 4,99 (0,05) 2009-03-26
BZ WBK Asset Management SA 887 210 (-15 002) 6,60 (-0,11) 887 210 (-15 002) 4,94 (-0,09) 2009-02-24
BZ WBK Asset Management SA 902 212 (1 743) 6,71 (0,01) 902 212 (1 743) 5,03 (0,01) 2009-02-23
BZ WBK Asset Management SA 900 469 (9 000) 6,70 (0,07) 900 469 (9 000) 5,02 (0,05) 2009-02-10
BZ WBK Asset Management SA 891 469 (-5 184) 6,63 (-0,04) 891 469 (-5 184) 4,97 (-0,03) 2009-02-09
BZ WBK Asset Management SA 896 653 (1 215) 6,67 (0,01) 896 653 (1 215) 5,00 (0,01) 2009-02-05
BZ WBK Asset Management SA 895 438 (-5 000) 6,66 (-0,04) 895 438 (-5 000) 4,99 (-0,03) 2009-02-02
BZ WBK Asset Management SA 900 438 (1 173) 6,70 (0,01) 900 438 (1 173) 5,02 (0,01) 2009-02-01
Kseń Jacek 150 0,00 150 0,00 2008-11-28
Kseń Jacek 150 (100) 0,00 150 (100) 0,00 2008-11-28
Woroch Tomasz 1 778 0,01 1 778 0,00 2008-11-06
Woroch Tomasz 1 778 0,01 1 778 0,00 2008-11-06
Woroch Tomasz 1 778 (-7 059) 0,01 (-0,05) 1 778 (-7 059) 0,00 (-0,04) 2008-11-06
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,00 (-0,02) 3 279 0,00 (-0,01) 2008-09-11
BZ WBK Asset Management SA 899 265 (16 000) 6,69 (0,12) 899 265 (16 000) 5,01 (0,09) 2008-07-29
BZ WBK Asset Management SA 883 265 (917) 6,57 883 265 (917) 4,92 2008-07-28
NN Investment Partners TFI SA 859 112 (-73 458) 6,39 (-0,55) 859 112 (-73 458) 4,79 (-0,41) 2008-07-22
NN Investment Partners TFI SA 932 570 (18 140) 6,94 (0,14) 932 570 (18 140) 5,20 (0,10) 2008-07-21
NN Investment Partners TFI SA 914 430 (71 515) 6,80 (-0,20) 914 430 (71 515) 5,10 (0,07) 2008-05-19
Latawiec Tomasz 500 0,00 500 0,00 2008-05-14
Latawiec Tomasz 500 (100) 0,00 500 (100) 0,00 2008-05-14
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 882 348 (-14 245) 6,57 (-0,10) 882 348 (-14 245) 4,92 (-0,08) 2008-04-10
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 896 593 (6 268) 6,67 (-0,73) 896 593 (6 268) 5,00 (-0,32) 2008-04-09
NN OFE 912 991 6,79 (0,41) 912 991 5,09 (0,24) 2007-12-03
NN OFE 912 991 6,38 912 991 4,85 (-0,07) 2007-12-03
NN OFE 912 991 6,38 912 991 4,92 2007-12-03
Kseń Jacek 50 0,00 50 0,00 2007-11-12
Tomczak Tomasz 750 0,00 750 0,00 2007-10-31
Tomczak Tomasz 750 0,00 750 0,00 2007-10-31
Szkudlarczyk Przemysław 2 000 0,01 2 000 0,01 2007-10-31
Szkudlarczyk Przemysław 2 000 0,01 (0,01) 2 000 0,01 (0,01) 2007-10-31
Łożyński Mariusz 1 553 0,01 1 553 0,00 2007-10-31
Łożyński Mariusz 1 553 (1 500) 0,01 (0,01) 1 553 (1 500) 0,00 2007-10-31
Krzyżaniak Jacek 250 0,00 250 0,00 2007-10-31
Krzyżaniak Jacek 250 0,00 250 0,00 2007-10-31
Latawiec Tomasz 400 0,00 400 0,00 2007-10-03
Woroch Tomasz 8 837 0,06 8 837 0,04 2007-08-02
Woroch Tomasz 8 837 (-200 000) 0,06 (-1,49) 8 837 (-201 667) 0,04 (-1,13) 2007-08-02
Tomczak Tomasz 0 (-9 961) 0,00 (-0,08) 0 (-9 961) 0,00 (-0,05) 2007-08-02
Szkudlarczyk Przemysław 0 (-16 551) 0,00 (-0,13) 0 (-16 551) 0,00 (-0,09) 2007-08-02
Łożyński Mariusz 53 (-5 000) 0,00 (-0,04) 53 (-5 000) 0,00 (-0,03) 2007-08-02
Krzyżaniak Jacek 0 (-7 819) 0,00 (-0,06) 0 (-7 819) 0,00 (-0,04) 2007-08-02
Bednarkiewicz Maciej 0 (-3 125) 0,00 (-0,02) 0 (-3 125) 0,00 (-0,01) 2007-08-02
Woroch Tomasz 208 837 (-115 000) 1,55 (-1,14) 210 504 (-230 000) 1,17 (-1,46) 2007-02-13
Wiśniewski Jerzy 4 495 054 (115 000) 33,47 (-8,12) 8 990 108 (230 000) 50,14 (-3,83) 2007-02-13
Ogółem 13 430 000 (1 400 000) 0 17 930 000 (1 400 000) 0 2007-02-09
Ogółem 12 030 000 0 16 530 000 (-200 000) 0 2006-12-01
Woroch Tomasz 323 837 2,69 440 504 (-200 000) 2,63 (-35,69) 2006-11-15
Woroch Tomasz 323 837 (6 049) 2,69 (0,05) 640 504 (6 049) 38,32 (34,53) 2006-11-14
Tomczak Tomasz 9 961 (4 625) 0,08 (0,04) 9 961 (4 625) 0,05 (0,02) 2006-11-14
Szkudlarczyk Przemysław 16 551 (4 778) 0,13 (0,04) 16 551 (4 778) 0,09 (0,02) 2006-11-14
Łożyński Mariusz 5 053 (3 125) 0,04 (0,03) 5 053 (3 125) 0,03 (0,02) 2006-11-14
Krzyżaniak Jacek 7 819 (4 049) 0,06 (0,03) 7 819 (4 049) 0,04 (0,02) 2006-11-14
Woroch Tomasz 317 788 (1 121) 2,64 (-0,36) 634 455 (1 121) 3,79 (-0,11) 2006-08-14
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02 3 279 (-3 279) 0,01 (-0,02) 2006-08-14
Tomczak Tomasz 5 336 0,04 (-0,01) 5 336 0,03 2006-08-14
Szkudlarczyk Przemysław 11 773 0,09 11 773 0,07 2006-08-14
Szkudlarczyk Przemysław 11 773 (1 613) 0,09 11 773 (1 613) 0,07 (0,01) 2006-08-14
NN Investment Partners TFI SA 842 915 7,00 842 915 5,03 (-0,07) 2006-08-14
NN Investment Partners TFI SA 842 915 7,00 842 915 5,10 2006-08-14
Łożyński Mariusz 1 928 0,01 1 928 0,01 2006-08-14
Krzyżaniak Jacek 3 770 (520) 0,03 3 770 (520) 0,02 2006-08-14
Bednarkiewicz Maciej 3 125 0,02 3 125 0,01 2006-08-14
Ogółem 12 030 000 (1 500 000) 0 16 730 000 (1 500 000) 0 2006-03-09
Tomczak Tomasz 5 336 0,05 5 336 0,03 2006-01-31
Łożyński Mariusz 1 928 0,01 1 928 0,01 2006-01-31
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,02 (0,02) 6 558 0,03 (0,03) 2006-01-26
Wiśniewska Małgorzata 0 (-1 003 279) 0,00 (-9,52) 0 (-2 006 558) 0,00 (-12,36) 2006-01-26
Ogółem 10 530 000 0 15 230 000 (-1 000 000) 0 2005-12-20
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 890 325 7,40 890 325 5,32 (-0,06) 2005-12-20
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 890 325 7,40 (-1,05) 890 325 5,38 (-0,10) 2005-12-20
Woroch Tomasz 316 667 (-720) 3,00 (-0,01) 633 334 (-720) 3,90 2005-03-16
Woroch Tomasz 317 387 3,01 634 054 3,90 (-0,26) 2005-03-16
Woroch Tomasz 317 387 (-82 613) 3,01 (-2,54) 634 054 (-82 613) 4,16 (-1,39) 2005-03-16
Wiśniewska Małgorzata 1 003 279 9,52 2 006 558 (1 000 000) 12,36 (5,76) 2005-01-26
Wiśniewska Małgorzata 1 003 279 (-264 021) 9,52 (-8,08) 1 006 558 (-1 264 021) 6,60 (-11,00) 2005-01-26
Wiśniewski Jerzy 4 380 054 41,59 8 760 108 53,97 (-3,54) 2005-01-25
Wiśniewski Jerzy 4 380 054 41,59 (5,19) 8 760 108 57,51 (5,15) 2005-01-25
Wiśniewski Jerzy 4 380 054 36,40 8 760 108 52,36 (-0,63) 2005-01-25
Wiśniewski Jerzy 4 380 054 (-352 646) 36,40 (-29,33) 8 760 108 (280 688) 52,99 (-12,74) 2005-01-25
Grunt Marek 0 (-800 000) 0,00 (-11,11) 0 (-1 433 334) 0,00 (-11,11) 2005-01-25
Szkudlarczyk Przemysław 10 160 0,09 10 160 0,06 2004-10-08
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 890 325 8,45 890 325 5,48 (-0,36) 2004-09-15
BZ WBK Asset Management SA w imieniu klientów 890 325 8,45 890 325 5,84 2004-09-15
Krzyżaniak Jacek 3 250 0,03 3 250 0,02 2004-09-01
Ogółem 10 530 000 (3 330 000) 0 16 230 000 (3 330 000) 0 2004-07-07
Woroch Tomasz 400 000 5,55 (1,76) 716 667 5,55 (1,14) 2004-01-02
Woroch Tomasz 400 000 3,79 716 667 4,41 2004-01-02
Wiśniewski Jerzy 4 732 700 65,73 (20,79) 8 479 420 65,73 (13,49) 2004-01-02
Wiśniewski Jerzy 4 732 700 44,94 8 479 420 52,24 2004-01-02
Wiśniewska Małgorzata 1 267 300 17,60 (5,57) 2 270 579 17,60 (3,62) 2004-01-02
Wiśniewska Małgorzata 1 267 300 (1 264 021) 12,03 (12,00) 2 270 579 (2 264 021) 13,98 (13,94) 2004-01-02
Ogółem 7 200 000 0,00 12 900 000 0,00 2004-01-02
Grunt Marek 800 000 11,11 (3,52) 1 433 334 11,11 (2,28) 2004-01-02
Grunt Marek 800 000 7,59 1 433 334 8,83 2004-01-02
Wiśniewska Małgorzata 3 279 0,03 6 558 0,04 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2011-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2010-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2010-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2007-01-17 Prawo poboru 1203:140
2006-01-11 Prawo poboru 1053:150
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.