1,5800 zł
-0,63% -0,0100 zł
Patentus SA (PAT)

Komunikaty spółki - PATENTUS

Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
Zawarcie znaczącej umowy wraz z aneksem z JASTRZĘBSKĄ SPÓŁKĄ WĘGLOWĄ S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Realizacja zamówień.
Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
Powołanie Zarządu PATENTUS S.A. na nową kadencję.
Powołanie Komitetu Audytu.
Powołanie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na nową kadencję.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 19.05.2022 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 19.05.2022 roku.
Wyniki finansowe
Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.