1,1400 zł
0,88% 0,0100 zł
Patentus SA (PAT)

Komunikaty spółki - PATENTUS

Obroty z PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
Obroty z PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 29.06.2020 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.06.2020 roku.
Wniosek uprawnionych akcjonariuszy zawierający projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PATENTUS S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wykreślenie zastawu (poz. 2585557, 2585280, 2585200) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.
Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za I kwartał 2020 roku oraz danych w tabeli ESPI
Wykreślenie hipoteki na aktywach Emitenta
Wyniki finansowe
Przyznanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Spłata kredytu obrotowego w Getin Noble Bank S.A.
Podpisanie znaczącej Umowy Wykonawczej
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki o znacznej wartości.
Zawarcie przez konsorcjum spółek umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.