1,2700 zł
0,00% 0,0000 zł
Patentus SA (PAT)

Komunikaty spółki - PATENTUS

Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.
Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 05.11.2019 roku.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 roku.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Patentus S.A..
Korekta raportu bieżącego nr 23/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.
Podpisanie Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Zawarcie umowy znaczącej.
Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.
Złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.