1,1000 zł
8,37% 0,0850 zł
Patentus SA (PAT)

Komunikaty spółki - PATENTUS

Wyniki finansowe
Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za III kwartał 2021 roku oraz danych w tabeli ESPI
Wyniki finansowe
Korekta informacji w zakresie łącznej kwoty zamówień.
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.
Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.
Wyniki finansowe
Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
Patentus Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
Wykreślenie zastawu (poz. 2578202) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.
Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 11.06.2021 roku.
Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.