13,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Komunikaty spółki - PANOVA

Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja zakładu Dr. Schumacher GmbH w Malsfeld-Beiseförth.
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży
Zawarcie aneksów do przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach celowych.
Zawarcie umowy kredytowej
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.
Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
Aneks do umowy o kredyt obrotowy.
Aneks do umowy o kredyt obrotowy.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
Wybór biegłego rewidenta
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz umów zabezpieczeń
Rozszerzenie powództwa przeciwko PKP S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.