15,2500 zł
1,67% 0,2500 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Komunikaty spółki - PANOVA

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Wilkowicach.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
Korekta raportu bieżącego nr 27/2021 - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy leasingu.
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy leasingu.
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Galeria Zamoyska Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
P.A. Nova Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.