10,0000 zł
-9,09% -1,0000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Komunikaty spółki - PANOVA

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
Postanowienie sądu rejestrowego o połączeniu Emitenta ze spółką zależną
Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.
Przedterminowy wykup obligacji serii A
Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu.
Zawarcie umowy kredytowej
Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
Zawiadomienie o wcześniejszym całościowym wykupie niezabezpieczonych Obligacji serii A
Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
Wyniki finansowe
PANOVA -9,09% 10,00
2020-03-30 17:00:06

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.