11,7000 zł
1,30% 0,1500 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Komunikaty spółki - PANOVA

Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
Zakończenie programu skupu akcji własnych P.A. NOVA S.A.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok
Zawarcie umów kredytowych
Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
Wyniki finansowe
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
PANOVA 1,30% 11,70
2020-09-15 14:59:39

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.