0,0540 zł
0,00% 0,0000 zł
Open Finance SA (OPF)

Akcjonariat - OPENFIN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 669 209,958 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 12 392 777 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 513 575
Liczba głosów na WZA: 12 392 777 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,63%
Kapitał akcyjny: 743 566,62 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 513 575
Cena nominalna akcji: 0,06 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,37%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Idea Money SA 2 195 974 (17,71%) 2 195 974 (17,71%) 2017-06-30 -
Open Finance SA w upadłości 1 (0,00%) 1 (0,00%) 2019-02-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-25
ogłoszenie upadłości Spółki

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-04
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2023-02-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 106 663
0,01 54 356 663
543 566,63
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-18
2013-10-18
seria C - subskrypcja publiczna 2010-11-24 4 250 000
76 500 000,00
0,01 18,00 54 250 000
542 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-07
split 1:100 podział akcji na serię A - 15000000 i B - 35000000 2010-11-24
0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03
2011-04-05
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D 2011-02-25 596 252
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z HB Finanse sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-01-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-27
seria E - prawo poboru 1:0,36794017 2016-08-29
0,01 1,16
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2017-05-15 4 203 973
4 876 608,68
0,01 1,16 58 560 636
585 606,36
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-30
seria F - subskrypcja prywatna 2017-05-15 15 796 027
18 323 391,32
0,01 1,16 74 356 663
743 566,63
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-30
scalenie akcji 6:1 2019-02-07
0,06 12 392 777
743 566,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-04
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2019-02-07
0,06
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-02-07 -1
0,01 74 356 662
743 566,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Tibor, Janos Nagygydrgy poprzez B-FOUR Befektetó Korlatolt Felelóssegu Tarsasag 618 735 4,99 618 735 4,99 2021-08-26
Drugi Allianz Polska OFE portfel 612 315 (-4 187 685) 0,82 (-5,63) 612 315 (-4 187 685) 0,82 (-5,63) 2019-09-16
Open Finance SA w upadłości 1 0,00 1 0,00 2019-02-07
Open Finance SA w upadłości 1 (-93 749) 0,00 (-0,17) 1 (-93 749) 0,00 2019-02-07
Drugi Allianz Polska OFE portfel 4 800 000 6,45 (-0,01) 4 800 000 6,45 (-0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 2 572 780 (18 780) 3,46 (0,02) 2 572 780 (18 780) 3,46 (0,02) 2018-12-31
NNLife OFE portfel 3 238 491 (-761 509) 4,36 (-1,02) 3 238 491 (-761 509) 4,36 (-1,03) 2018-11-29
TFI PZU SA portfele 1 953 202 2,63 1 953 202 2,63 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 598 955 (-363 578) 0,81 (-0,48) 598 955 (-363 578) 0,81 (-0,49) 2018-06-30
Altus SA portfele 546 396 (424 003) 0,73 (0,56) 546 396 (424 003) 0,73 (0,56) 2018-06-30
NNLife OFE portfel 4 000 000 (-312 000) 5,38 (-0,42) 4 000 000 (-312 000) 5,39 (-0,42) 2018-06-28
TFI PZU SA portfele 1 953 202 2,63 1 953 202 2,63 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 962 533 1,29 962 533 1,30 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 73 000 0,10 73 000 0,10 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 422 0,00 422 0,00 2017-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 4 800 000 6,46 4 800 000 6,46 2017-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 4 800 000 (-12 000) 6,46 (-0,01) 4 800 000 (-12 000) 6,46 (-0,02) 2017-12-31
Altus SA portfele 122 393 0,17 122 393 0,17 2017-12-31
Aegon OFE portfel 2 554 000 3,44 2 554 000 3,44 2017-12-31
Idea Money SA 13 175 847 17,72 13 175 847 17,74 (0,02) 2017-06-30
Idea Money SA 13 175 847 (5 179 241) 17,72 (3,01) 13 175 847 (5 179 241) 17,72 (2,98) 2017-06-30
NNLife OFE portfel 4 312 000 5,80 4 312 000 5,81 2016-12-31
NNLife OFE portfel 4 312 000 (1 096 000) 5,80 (-0,12) 4 312 000 (1 096 000) 5,81 (-0,11) 2016-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 4 812 000 6,47 4 812 000 6,48 2016-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 4 812 000 (12 000) 6,47 (-2,36) 4 812 000 (12 000) 6,48 (-2,37) 2016-12-31
NN OFE 2 644 799 (-1 855 201) 4,00 (-4,27) 2 644 799 (-1 855 201) 4,00 (-4,29) 2016-11-15
Idea Money SA 7 996 606 14,71 (3,96) 7 996 606 14,74 (3,97) 2016-07-01
Idea Money SA 7 996 606 (6) 10,75 7 996 606 10,77 2016-07-01
Idea Money SA 7 996 600 10,75 7 996 606 10,77 2016-07-01
Idea Bank SA 0 (-7 991 404) 0,00 (-14,70) 0 (-7 991 404) 0,00 (-14,73) 2016-07-01
Idea Bank SA 7 991 404 (292 453) 14,70 (0,54) 7 991 404 (292 453) 14,73 (0,54) 2016-06-03
Idea Bank SA 7 698 951 (892 078) 14,16 (1,64) 7 698 951 (892 078) 14,19 (1,65) 2016-05-30
Idea Bank SA WZA 6 806 873 (3 216 691) 12,52 (5,92) 6 806 873 (3 216 691) 12,54 (5,93) 2016-01-14
NN OFE WZA 4 500 000 (1 509 990) 8,27 (2,76) 4 500 000 (1 509 990) 8,29 (2,77) 2015-12-15
Drugi Allianz Polska OFE WZA 4 800 000 8,83 (2,37) 4 800 000 8,85 (2,39) 2015-12-15
Drugi Allianz Polska OFE WZA 4 800 000 (1 971 821) 6,46 (1,25) 4 800 000 (1 971 821) 6,46 (1,24) 2015-12-15
Kühn Maurycy 48 270 (3 170) 0,08 48 270 (3 170) 0,08 2014-07-03
Gradowski Wojciech 3 496 (-3 170) 0,00 (-0,01) 3 496 (-3 170) 0,00 (-0,01) 2014-07-03
Idea Bank SA 3 590 182 (-3 000 000) 6,60 (-5,52) 3 590 182 (-3 000 000) 6,61 (-5,53) 2014-06-02
Idea Bank SA 6 590 182 12,12 6 590 182 12,14 2014-06-02
Getin Holding SA 0 (-3 590 182) 0,00 (-6,61) 0 (-3 590 182) 0,00 (-6,62) 2014-05-29
Kühn Maurycy 45 100 (5 000) 0,08 (0,01) 45 100 (5 000) 0,08 (0,01) 2014-05-27
Kühn Maurycy 40 100 0,07 40 100 0,07 2014-03-27
Sokalski Krzysztof 23 433 (23 333) 0,04 (0,04) 23 433 (23 333) 0,04 (0,04) 2013-10-18
Gradowski Wojciech 6 666 0,01 6 666 0,01 2013-10-18
NN OFE 2 990 010 5,51 (0,01) 2 990 010 5,52 (0,01) 2013-09-17
NN OFE 2 990 010 5,50 2 990 010 5,51 2013-09-17
Getin Holding SA 3 590 182 6,61 (0,01) 3 590 182 6,62 (0,01) 2013-03-28
Getin Holding SA 3 590 182 6,60 3 590 182 6,61 2013-03-28
Baliński Remigiusz 1 610 0,00 1 610 0,00 2013-02-21
Baliński Remigiusz 1 610 (-1 609) 0,00 1 610 (-1 609) 0,00 2013-02-21
Drugi Allianz Polska OFE 2 828 179 5,21 (0,01) 2 828 179 5,22 (0,01) 2013-01-21
Drugi Allianz Polska OFE 2 828 179 (128 179) 5,20 (0,23) 2 828 179 (128 179) 5,21 (0,23) 2013-01-21
Drugi Allianz Polska OFE 2 700 000 4,97 2 700 000 4,98 2013-01-18
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 93 750 0,17 93 750 0,00 2012-11-29
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 93 750 0,17 (0,04) 93 750 0,00 2012-11-29
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 93 750 0,13 93 750 0,00 2012-11-29
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 93 750 (4 250) 0,13 (-0,03) 93 750 (4 250) 0,00 2012-11-29
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 89 500 (-1 250) 0,16 89 500 (-1 250) 0,00 2012-11-28
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 90 750 (3 997) 0,16 (0,01) 90 750 (3 997) 0,00 2012-11-28
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 86 753 (1 958) 0,15 86 753 (1 958) 0,00 2012-11-26
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 84 795 (4 890) 0,15 (0,01) 84 795 (4 890) 0,00 2012-11-23
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 79 905 (884) 0,14 79 905 (884) 0,00 2012-11-22
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 79 021 (9 221) 0,14 (0,02) 79 021 (9 221) 0,00 2012-11-21
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 69 800 (6 000) 0,12 (0,01) 69 800 (6 000) 0,00 2012-11-20
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 63 800 (9 700) 0,11 (0,02) 63 800 (9 700) 0,00 2012-11-19
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 54 100 (5 079) 0,09 54 100 (35 079) 0,00 2012-11-15
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 49 021 (460) 0,09 (0,01) 19 021 (-29 540) 0,00 2012-10-30
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 48 561 (8 361) 0,08 (0,01) 48 561 (8 361) 0,00 2012-10-29
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 40 200 (13 232) 0,07 (0,03) 40 200 (13 232) 0,00 2012-10-26
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 26 968 (1 761) 0,04 26 968 (1 761) 0,00 2012-10-24
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 25 207 (3 346) 0,04 25 207 (3 346) 0,00 2012-10-23
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 21 861 (10) 0,04 21 861 (10) 0,00 2012-10-22
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 21 851 (-97 785) 0,04 (-0,18) 21 851 (-97 785) 0,00 2012-10-18
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 119 636 (893) 0,22 (0,01) 119 636 (893) 0,00 2012-10-17
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 118 743 (5 000) 0,21 (0,01) 118 743 (5 000) 0,00 2012-10-16
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 113 743 (14 743) 0,20 (0,02) 113 743 (14 743) 0,00 2012-10-15
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 99 000 (17 233) 0,18 (0,03) 99 000 (17 233) 0,00 2012-10-11
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 81 767 (16 965) 0,15 (0,04) 81 767 (16 965) 0,00 2012-10-10
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 64 802 (2 231) 0,11 64 802 (2 231) 0,00 2012-10-08
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 62 571 (12 189) 0,11 (0,02) 62 571 (12 189) 0,00 2012-10-04
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 50 382 (-72 749) 0,09 (-0,13) 50 382 (-72 749) 0,00 2012-10-03
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 123 131 (12 331) 0,22 (0,02) 123 131 (12 331) 0,00 2012-10-02
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 110 800 (28 136) 0,20 (0,05) 110 800 (28 136) 0,00 2012-10-01
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 82 664 (3 906) 0,15 (0,01) 82 664 (3 906) 0,00 2012-09-27
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 78 758 (14 534) 0,14 (0,03) 78 758 (14 534) 0,00 2012-09-26
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 64 224 (17 624) 0,11 (0,03) 64 224 (17 624) 0,00 2012-09-24
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 46 600 (16 303) 0,08 (0,03) 46 600 (16 303) 0,00 2012-09-21
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 30 297 (11 321) 0,05 (0,02) 30 297 (11 321) 0,00 2012-09-20
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 18 976 (10 070) 0,03 (0,02) 18 976 (10 070) 0,00 2012-09-18
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 8 906 (1 406) 0,01 8 906 (1 406) 0,00 2012-09-14
Open Finance SA w upadłości zakup akcji własnych 7 500 0,01 7 500 0,00 2012-09-13
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 3 000 000 5,53 (0,01) 3 000 000 5,53 2011-10-24
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 3 000 000 5,52 (1,49) 3 000 000 5,53 (1,49) 2011-10-24
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 3 000 000 4,03 (4,03) 3 000 000 4,04 (4,04) 2011-10-24
Sokalski Krzysztof 100 0,00 100 0,00 2011-09-05
Sokalski Krzysztof 100 0,00 100 0,00 2011-09-05
Czarnecki Leszek pośrednio przez Getin Noble Bank SA 0 (-26 500 000) 0,00 (-48,84) 0 (-26 500 000) 0,00 (-48,84) 2011-05-12
NNLife OFE 3 216 000 5,92 3 216 000 5,92 (-0,01) 2011-04-12
NNLife OFE 3 216 000 5,92 (1,59) 3 216 000 5,93 (1,60) 2011-04-12
NNLife OFE 3 216 000 4,33 3 216 000 4,33 2011-04-12
UniCredit SpA w tym: 3022 PDA 3 022 (-4 223 478) 0,00 (-7,79) 3 022 (-4 223 478) 0,00 (-7,79) 2011-04-08
Czarnecki Leszek pośrednio przez Getin Noble Bank SA 26 500 000 (-3 000 000) 48,84 (-5,53) 26 500 000 (-3 000 000) 48,84 (-5,53) 2011-04-07
Czarnecki Leszek pośrednio przez Getin Noble Bank i Home Broker 29 500 000 54,37 (-4,62) 29 500 000 54,37 (-4,62) 2011-04-01
Czarnecki Leszek pośrednio przez Getin Noble Bank i Home Broker 29 500 000 (-20 500 000) 58,99 (-41,01) 29 500 000 (-20 500 000) 58,99 (-41,01) 2011-04-01
UniCredit SpA w tym: 4226500 PDA 4 226 500 7,79 4 226 500 7,79 2011-03-31
Baliński Remigiusz 3 219 0,00 3 219 0,00 2011-03-28
Czarnecki Leszek pośrednio przez Getin Noble Bank i Home Broker 50 000 000 100,00 50 000 000 100,00 2011-03-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-11-30 Prawo poboru 54356663:20000000
2012-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2012-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.