15,4000 zł
3,08% 0,4600 zł
Onde SA (OND)

Komunikaty spółki - ONDE

Podpisanie Listu Zmieniającego Nr 2 do znaczącej Umowy kredytowej zawartej na podstawie „Listu dotyczącego usług wsparcia handlu Nr 24/2021” z HSBC Continental Europe.
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
Zawarcie dwóch kontraktów o znaczącej wartości na wykonanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i budowlanych dotyczących budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MW, na rzecz spółek należących w 100 % do ONDE S.A.
Podpisanie przez spółki zależne SPV Czerwona Woda sp. z o.o. oraz Invest PV sp. z o.o. znaczącej umowy kredytowej dotyczącej budowy projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MWp.
Aktualizacja informacji w zakresie wypowiedzenia znaczących umów na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie Republiki Litewskiej, o łącznej mocy przyłączeniowej 80 MW
Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Wypowiedzenie znaczących umów o łącznej wartości ok. 26 mln euro netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie Republiki Litewskiej, o łącznej mocy przyłączeniowej 80 MW i ocena konsekwencji dla Emitenta
Wyniki finansowe
Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 88 MW oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 50,6 MW.
Podpisanie Aneksu nr 13 do znaczącej Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa nr 38/035/20/Z/UX z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
Wyniki finansowe
Powołanie nowego członka Zarządu Spółki
Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.