5,2800 zł
2,33% 0,1200 zł
NTT System SA (NTT)

Komunikaty spółki - NTTSYSTEM

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
Skup akcji własnych spółki NTT System S.A.
Wyniki finansowe
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Powołanie Zarządu NTT System S.A. na VII kadencję
Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.
Wyniki finansowe
Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring S.A.
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2021 r.
NTT System Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dn.29-06-2021
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.