5,1600 zł
-0,39% -0,0200 zł
NTT System SA (NTT)

Komunikaty spółki - NTTSYSTEM

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2023 roku
Wyniki finansowe
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2022
Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
NTT System Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2023 roku
Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.