2,5900 zł
-0,38% -0,0100 zł
NTT System SA (NTT)

Komunikaty spółki - NTTSYSTEM

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dn.30-06-2020
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku
Wyniki finansowe
Prolongata zapadalności kredytów w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Raporty roczne za 2019 r.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.