2,54 zł
0,00% 0,00 zł
NTT System SA (NTT)

Komunikaty spółki - NTTSYSTEM

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu
Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyników Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
Wyniki finansowe
Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2018 r.
Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring
Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring
Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyniku Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.
Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.
Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl