5,1400 zł
0,00% 0,0000 zł
NTT System SA (NTT)

Akcjonariat - NTTSYSTEM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 71 189 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 13 850 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 824 472
Liczba głosów na WZA: 13 850 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,16%
Kapitał akcyjny: 83 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 824 472
Cena nominalna akcji: 6,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 21,84%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kurek Tadeusz ZWZ 3 370 000 (24,33%) 3 370 000 (24,33%) 2023-06-28 -
Singh Loomba, Davinder 3 308 625 (23,88%) 3 308 625 (23,88%) 2006-09-15 -
Rymuza Andrzej 1 144 314 (8,26%) 1 144 314 (8,26%) 2016-04-12 -
Kurek Andrzej ZWZ 1 144 313 (8,26%) 1 144 313 (8,26%) 2018-06-13 PRV
Kurek Barbara ZWZ 1 057 220 (7,63%) 1 057 220 (7,63%) 2018-06-13 -
Kurek Anna 800 000 (5,77%) 800 000 (5,77%) 2015-11-08 -
NTT System SA 302 232 (2,18%) 302 232 (0,00%) 2021-12-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2004-06-29 347 900
1,50 347 900
521 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-02
2004-10-28
2007-07-19
seria B - udziałowcy NTT System sp. z o.o. 1 udział = 12650 akcji 2006-04-24 44 009 350
1,50 44 357 250
66 535 875,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-02
2006-06-08
2007-07-19
seria C - subskrypcja publiczna 2006-10-25 11 042 750
49 692 375,00
1,50 4,50 55 400 000
83 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-04
2007-07-19
seria D - oferta menedżerska za warranty serii A, B i C 2006-11-02 1 600 000
1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 4:1 2014-06-27
6,00 13 850 000
83 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-21
renumeracja akcji: seria D 2014-06-27
6,00 6,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kurek Tadeusz ZWZ 3 316 000 23,94 3 316 000 23,94 2021-06-29
Kurek Tadeusz ZWZ 3 316 000 (-9 918 500) 23,94 (-5,89) 3 316 000 (-9 918 500) 23,94 (-5,89) 2021-06-29
NTT System SA 300 584 (1 705) 2,17 (0,02) 300 584 (1 705) 0,00 2020-02-28
NTT System SA 298 879 (7 898) 2,15 (0,05) 298 879 (7 898) 0,00 2020-02-27
NTT System SA 290 981 (5 459) 2,10 (0,04) 290 981 (5 459) 0,00 2020-01-02
NTT System SA 285 522 (17 500) 2,06 (0,13) 285 522 (17 500) 0,00 2019-12-18
NTT System SA 268 022 (3 800) 1,93 (0,03) 268 022 (3 800) 0,00 2019-12-16
NTT System SA 264 222 (3 618) 1,90 (0,02) 264 222 (3 618) 0,00 2019-12-12
NTT System SA 260 604 (4 161) 1,88 (0,03) 260 604 (4 161) 0,00 2019-12-09
NTT System SA 256 443 (672) 1,85 (0,01) 256 443 (672) 0,00 2019-12-06
NTT System SA 255 771 (5 250) 1,84 (0,04) 255 771 (5 250) 0,00 2019-08-22
NTT System SA 250 521 (20 000) 1,80 (0,14) 250 521 (20 000) 0,00 2019-08-21
NTT System SA 230 521 (30 756) 1,66 (0,22) 230 521 (30 756) 0,00 2019-01-17
NTT System SA 199 765 (12 102) 1,44 (0,09) 199 765 (12 102) 0,00 2019-01-16
Kurek Barbara ZWZ 1 057 220 (242 503) 7,63 (1,75) 1 057 220 (242 503) 7,63 (1,75) 2018-06-13
Kurek Andrzej ZWZ 1 144 313 (294 189) 8,26 (2,13) 1 144 313 (294 189) 8,26 (2,13) 2018-06-13
NTT System SA 187 663 (10 000) 1,35 (0,07) 187 663 (10 000) 0,00 2018-04-05
NTT System SA zakup akcji własnych 177 663 (5 962) 1,28 (0,05) 177 663 (5 962) 0,00 2017-09-22
NTT System SA zakup akcji własnych 171 701 (2 000) 1,23 (0,01) 171 701 (2 000) 0,00 2017-09-21
NTT System SA zakup akcji własnych 169 701 (54) 1,22 169 701 (54) 0,00 2017-09-20
NTT System SA zakup akcji własnych 169 647 (-506 147) 1,22 (0,01) 169 647 (-506 147) 0,00 2017-09-13
Kurek Barbara ZWZ 814 717 (52 217) 5,88 (0,38) 814 717 (52 217) 5,88 (0,38) 2017-06-26
Rymuza Andrzej 1 144 314 (-1 144 311) 8,26 (4,26) 1 144 314 (-1 144 311) 8,26 (4,26) 2016-04-12
Kurek Anna 800 000 5,77 800 000 5,77 2015-11-08
Kurek Andrzej 850 124 (-8 865 467) 6,13 (-11,40) 850 124 (-8 865 467) 6,13 (-11,62) 2015-11-08
Kurek Barbara 762 500 (-2 287 500) 5,50 762 500 (-2 287 500) 5,50 (-0,07) 2014-04-25
Kurek Barbara 3 050 000 5,50 3 050 000 5,57 2014-04-25
Kurek Andrzej 9 715 591 (3 050 000) 17,53 (5,50) 9 715 591 (3 053 000) 17,75 (5,58) 2014-04-25
Kurek Andrzej 6 665 591 (4 999 193) 12,03 6 662 591 (4 996 193) 12,17 (0,14) 2014-04-25
Kurek Andrzej 1 666 398 (-8 340 957) 12,03 (-6,03) 1 666 398 (-8 340 957) 12,03 (-6,03) 2014-04-25
NTT System SA zakup akcji własnych 675 794 (506 846) 1,21 675 794 (506 846) 0,00 2013-03-26
NTT System SA zakup akcji własnych 168 948 (301) 1,21 168 948 (301) 0,00 2013-03-26
NTT System SA zakup akcji własnych 168 647 (-332 885) 1,21 (0,31) 168 647 (-332 885) 0,00 2013-03-26
NTT System SA zakup akcji własnych 501 532 (321 812) 0,90 (0,58) 501 532 (321 812) 0,00 2012-12-05
NTT System SA zakup akcji własnych 179 720 (-172 300) 0,32 (-0,31) 179 720 (-172 300) 0,00 2012-10-22
NTT System SA zakup akcji własnych 352 020 (179 720) 0,63 (0,32) 352 020 (179 720) 0,00 2012-10-22
NTT System SA zakup akcji własnych 172 300 0,31 172 300 0,00 2012-07-24
Gołubowski Krzysztof 60 000 0,00 60 000 0,00 2012-03-31
Rymuza Andrzej 2 288 625 4,00 2 288 625 4,00 2010-11-25
Przepiórzyńska Małgorzata wraz z Andrzejem Rymuza 2 288 625 (-2 288 625) 4,00 (-4,00) 2 288 625 (-2 288 625) 4,00 (-4,00) 2010-11-25
Rey Jerzy 0 (-54 837) 0,00 (-0,09) 0 (-54 837) 0,00 (-0,09) 2008-10-30
Szepietowska Janina 74 445 (-12 555) 0,00 (-0,15) 74 445 (-12 555) 0,00 (-0,15) 2007-09-30
Rey Jerzy 54 837 (27 728) 0,09 (0,05) 54 837 (27 728) 0,09 (0,05) 2007-09-30
Rey Jerzy w tym: 27109 PDA 27 109 (17 737) 0,04 (0,03) 27 109 (17 737) 0,04 (0,03) 2007-07-17
Rey Jerzy w tym: 9372 PDA 9 372 0,01 9 372 0,01 2007-07-13
Szepietowska Janina w tym: 87000 PDA 87 000 0,15 87 000 0,15 2007-06-30
Przepiórzyńska Małgorzata wraz z Andrzejem Rymuza 4 577 250 8,00 (-2,31) 4 577 250 8,00 (-2,31) 2007-06-30
Kurek Andrzej 10 007 355 (-2 340 000) 18,06 (-9,77) 10 007 355 (-2 340 000) 18,06 (-9,77) 2007-06-30
Kozubowski Jacek 75 400 (-1 100) 0,00 (-0,17) 75 400 (-1 100) 0,00 (-0,17) 2007-06-30
Skyline Investment SA 887 145 2,00 (0,40) 887 145 2,00 (0,40) 2006-09-15
Skyline Investment SA 887 145 1,60 887 145 1,60 2006-09-15
Singh Loomba, Davinder 13 234 500 29,83 (5,95) 13 234 500 29,83 (5,95) 2006-09-15
Singh Loomba, Davinder 13 234 500 (9 925 875) 23,88 13 234 500 (9 925 875) 23,88 2006-09-15
Singh Loomba, Davinder 3 308 625 23,88 3 308 625 23,88 2006-09-15
Przepiórzyńska Małgorzata 4 577 250 10,31 (2,05) 4 577 250 10,31 (2,05) 2006-09-15
Przepiórzyńska Małgorzata 4 577 250 8,26 4 577 250 8,26 2006-09-15
Kurek Tadeusz 13 234 500 29,83 (5,95) 13 234 500 29,83 (5,95) 2006-09-15
Kurek Tadeusz 13 234 500 (9 925 875) 23,88 13 234 500 (9 925 875) 23,88 2006-09-15
Kurek Tadeusz 3 308 625 23,88 3 308 625 23,88 2006-09-15
Kurek Andrzej 12 347 355 27,83 (5,55) 12 347 355 27,83 (5,55) 2006-09-15
Kurek Andrzej 12 347 355 22,28 12 347 355 22,28 2006-09-15
Kozubowski Jacek 76 500 0,17 (0,04) 76 500 0,17 (0,04) 2006-09-15
Kozubowski Jacek 76 500 0,13 76 500 0,13 2006-09-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-10-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2023-09-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2022-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2022-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2021-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2020-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2020-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2019-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2019-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-10-24 Split 4:1
2013-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2013-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.