0,6600 zł
0,00% 0,0000 zł
New Tech Capital S.A (NTC)

Akcjonariat - NTCAPITAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 544 914,06 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 14 461 991 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 693 295
Liczba głosów na WZA: 14 461 991 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,37%
Kapitał akcyjny: 8 677 194,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 693 295
Cena nominalna akcji: 0,60 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,37%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,63%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dyzio Mikołaj bezpośrednio, wraz z Julią Dyzio i Agnieszkę Bazyl-Dyzio 3 319 614 (22,95%) 3 319 614 (22,95%) 2022-03-28 -
MKM Art sp. z o.o. 1 300 000 (8,98%) 1 300 000 (8,98%) 2020-01-13 -
Bazyl Jan ZWZ 1 073 681 (7,42%) 1 073 681 (7,42%) 2020-08-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 4 305 000
0,10 13 711 946
1 371 194,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
2013-09-05
seria B 3 125 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06

2013-09-05
podwyższenie kapitału seria F 1 000 000
0,10 9 406 946
940 694,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-13
2013-09-05
zmiana firmy z Euro Consulting & Management SA na Invista SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-10
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-08-29 1 875 000
187 500,00
0,10 0,10 1 875 000
187 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06
2007-10-08
2013-09-05
seria C - subskrypcja prywatna 2007-10-07 1 953 446
9 767 230,00
0,10 5,00 6 953 446
695 344,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-21
2008-02-05
2013-09-05
seria E - oferta menedżerska 2007-10-11 300 000
0,10 8 653 446
865 344,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06
2008-04-17
2013-09-05
seria D - subskrypcja prywatna 2007-10-11 1 400 000
140 000,00
0,10 0,10 8 353 446
835 344,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06
2008-02-05
2013-09-05
seria F - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 30.06.2010 2009-10-21 8 406 946
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji seria E 2010-01-29 -246 500
0,10 8 406 946
840 694,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-23
seria H - subskrypcja prywatna 2011-06-30 1 000 000
320 000,00
0,10 0,32 14 711 946
1 471 194,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-21
2013-09-05
seria I - subskrypcja prywatna 2011-09-21 64 260 000
16 065 000,00
0,10 0,25 78 971 946
7 897 194,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-01
2013-09-05
seria J - subskrypcja prywatna 2013-06-21 7 800 000
4 680 000,00
0,10 0,60 86 771 946
8 677 194,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-18
scalenie akcji 6:1 2014-02-26
0,60 14 461 991
8 677 194,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-17
renumeracja akcji: seria A1, J 2014-02-26
0,60 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-28 -2 221 629
0,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A2 - subskrypcja prywatna 2020-01-07 6 500 000
3 900 000,00
0,60 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Invista SA na New Tech Capital SA 2022-06-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jędrzejczyk Roman 596 642 4,12 596 642 4,12 2023-01-23
Moss Christoph 0 (-1 616 000) 0,00 (-11,17) 0 (-1 616 000) 0,00 (-11,17) 2023-01-18
Moss Christoph 1 616 000 (-860 667) 11,17 (-5,95) 1 616 000 (-860 667) 11,17 (-5,95) 2022-12-06
Łucka Marzena 450 000 3,11 450 000 3,11 2022-12-06
Moss Christoph 2 476 667 (-550 000) 17,12 (-3,80) 2 476 667 (-550 000) 17,12 (-3,80) 2022-05-05
Moss Christoph 3 026 667 (-400 000) 20,92 (-2,77) 3 026 667 (-400 000) 20,92 (-2,77) 2022-03-25
Dyzio Mikołaj bezpośrednio, wraz z Julią Dyzio i Agnieszkę Bazyl-Dyzio 3 679 244 (491 904) 25,44 (3,41) 3 679 244 (491 904) 25,44 (3,41) 2021-11-28
Pacanowska Marzena 0 (-7 880 000) 0,00 (-9,97) 0 (-7 880 000) 0,00 (-9,97) 2021-10-28
Moss Christoph 3 426 667 23,69 3 426 667 23,69 2021-10-28
Bieniek Stanisław 0 (-3 786 667) 0,00 (-26,18) 0 (-3 786 667) 0,00 (-26,18) 2021-10-28
Dyzio Mikołaj ZWZ 3 187 340 (81 425) 22,03 (0,56) 3 187 340 (81 425) 22,03 (0,56) 2021-09-30
New Tech Capital SA 0 (-2 221 629) 0,00 (-15,36) 0 (-2 221 629) 0,00 2021-08-28
Bazyl Jan ZWZ 1 073 681 (-334 574) 7,42 (-2,31) 1 073 681 (-334 574) 7,42 (-2,31) 2020-08-31
MKM Art sp. z o.o. 1 300 000 8,98 1 300 000 8,98 2020-01-13
Dyzio Mikołaj 3 105 915 21,47 3 105 915 21,47 2019-03-25
Dyzio Mikołaj wraz z Andrzejem Dyzio 3 105 915 (501 755) 21,47 (3,47) 3 105 915 (501 755) 21,47 (3,47) 2019-03-13
Bazyl Jan 1 408 255 (-449 484) 9,73 (-3,11) 1 408 255 (-449 484) 9,73 (-3,11) 2019-03-05
Staszowski Jerzy 0 (-2 169 265) 0,00 (-14,99) 0 (-2 169 265) 0,00 (-14,99) 2019-02-12
Dyzio Mikołaj wraz z Andrzejem Dyzio 2 604 160 18,00 2 604 160 18,00 2019-02-12
New Tech Capital SA 2 221 629 (833) 15,36 (0,01) 2 221 629 (833) 0,00 2018-12-21
Staszowski Jerzy 2 169 265 (-5 710 735) 14,99 (5,91) 2 169 265 (-5 710 735) 14,99 (5,91) 2018-09-24
Gabrylewicz Michał 0 (-1 226 666) 0,00 (-8,48) 0 (-1 226 666) 0,00 (-8,48) 2018-09-24
Bieniek Stanisław 3 786 667 26,18 3 786 667 26,18 2018-02-01
Bieniek Mirosław 0 (-3 786 666) 0,00 (-26,18) 0 (-3 786 666) 0,00 (-26,18) 2018-02-01
New Tech Capital SA 2 220 796 (1 299 167) 15,35 (8,98) 2 220 796 (1 299 167) 0,00 2017-12-22
Bazyl Jan 1 857 739 (378 570) 12,84 (2,62) 1 857 739 (378 570) 12,84 (2,62) 2017-12-12
New Tech Capital SA 921 629 (7 200) 6,37 (0,05) 921 629 (7 200) 0,00 2017-10-06
New Tech Capital SA 914 429 (7 050) 6,32 (0,05) 914 429 (7 050) 0,00 2017-10-05
New Tech Capital SA 907 379 (7 010) 6,27 (0,05) 907 379 (7 010) 0,00 2017-10-04
New Tech Capital SA 900 369 (7 500) 6,22 (0,05) 900 369 (7 500) 0,00 2017-09-29
New Tech Capital SA 892 869 (7 400) 6,17 (0,05) 892 869 (7 400) 0,00 2017-09-19
New Tech Capital SA 885 469 (7 221) 6,12 (0,05) 885 469 (7 221) 0,00 2017-09-14
New Tech Capital SA 878 248 (7 300) 6,07 (0,05) 878 248 (7 300) 0,00 2017-09-13
New Tech Capital SA 870 948 (7 300) 6,02 (0,05) 870 948 (7 300) 0,00 2017-09-12
New Tech Capital SA 863 648 (14 469) 5,97 (0,10) 863 648 (14 469) 0,00 2017-08-07
New Tech Capital SA 849 179 (-7 469) 5,87 (-0,05) 849 179 (-7 469) 0,00 2017-08-03
New Tech Capital SA 856 648 (14 969) 5,92 (0,11) 856 648 (14 969) 0,00 2017-08-03
New Tech Capital SA 841 679 (7 500) 5,81 (0,05) 841 679 (7 500) 0,00 2017-03-24
New Tech Capital SA 834 179 (7 500) 5,76 (0,05) 834 179 (7 500) 0,00 2017-03-23
New Tech Capital SA 826 679 (7 500) 5,71 (0,05) 826 679 (7 500) 0,00 2017-03-22
New Tech Capital SA 819 179 (15 000) 5,66 (0,10) 819 179 (15 000) 0,00 2017-03-21
New Tech Capital SA 804 179 (7 500) 5,56 (0,06) 804 179 (7 500) 0,00 2017-03-17
New Tech Capital SA 796 679 (14 890) 5,50 (0,10) 796 679 (14 890) 0,00 2017-03-16
New Tech Capital SA 781 789 (7 500) 5,40 (0,05) 781 789 (7 500) 0,00 2017-03-14
New Tech Capital SA 774 289 (7 100) 5,35 (0,05) 774 289 (7 100) 0,00 2017-03-13
New Tech Capital SA 767 189 (7 400) 5,30 (0,05) 767 189 (7 400) 0,00 2017-02-28
New Tech Capital SA 759 789 (7 150) 5,25 (0,05) 759 789 (7 150) 0,00 2017-02-27
New Tech Capital SA 752 639 (15 055) 5,20 (0,10) 752 639 (15 055) 0,00 2017-02-24
New Tech Capital SA 737 584 (5 998) 5,10 (0,05) 737 584 (5 998) 0,00 2017-02-20
New Tech Capital SA 731 586 (5 002) 5,05 (0,03) 731 586 (5 002) 0,00 2017-02-10
New Tech Capital SA 726 584 (7 010) 5,02 (0,05) 726 584 (7 010) 0,00 2017-02-03
New Tech Capital SA 719 574 (5 309) 4,97 (0,04) 719 574 (5 309) 0,00 2017-01-04
New Tech Capital SA 714 265 (7 500) 4,93 (0,05) 714 265 (7 500) 0,00 2016-12-30
New Tech Capital SA 706 765 (6 433) 4,88 (0,04) 706 765 (6 433) 0,00 2016-12-28
New Tech Capital SA 700 332 (7 500) 4,84 (0,05) 700 332 (7 500) 0,00 2016-12-21
New Tech Capital SA 692 832 (3 490) 4,79 (0,03) 692 832 (3 490) 0,00 2016-12-20
New Tech Capital SA 689 342 (5 600) 4,76 (0,04) 689 342 (5 600) 0,00 2016-12-13
New Tech Capital SA 683 742 (8 500) 4,72 (0,06) 683 742 (8 500) 0,00 2016-12-12
New Tech Capital SA 675 242 (5 464) 4,66 (0,03) 675 242 (5 464) 0,00 2016-12-02
New Tech Capital SA 669 778 (6 000) 4,63 (0,05) 669 778 (6 000) 0,00 2016-11-28
New Tech Capital SA 663 778 (7 500) 4,58 (0,05) 663 778 (7 500) 0,00 2016-11-23
New Tech Capital SA 656 278 (7 500) 4,53 (0,05) 656 278 (7 500) 0,00 2016-11-18
New Tech Capital SA 648 778 (-14 800) 4,48 (-0,10) 648 778 (-14 800) 0,00 2016-10-14
New Tech Capital SA 663 578 (22 300) 4,58 (0,15) 663 578 (22 300) 0,00 2016-10-14
New Tech Capital SA 641 278 (7 300) 4,43 (0,05) 641 278 (7 300) 0,00 2016-10-13
New Tech Capital SA 633 978 (9 470) 4,38 (0,07) 633 978 (9 470) 0,00 2016-10-12
New Tech Capital SA 624 508 (5 810) 4,31 (0,04) 624 508 (5 810) 0,00 2016-10-10
New Tech Capital SA 618 698 (7 210) 4,27 (0,05) 618 698 (7 210) 0,00 2016-10-06
New Tech Capital SA 611 488 (7 491) 4,22 (0,05) 611 488 (7 491) 0,00 2016-09-29
New Tech Capital SA 603 997 (1 640) 4,17 (0,01) 603 997 (1 640) 0,00 2016-09-27
New Tech Capital SA 602 357 (7 340) 4,16 (0,05) 602 357 (27 340) 0,00 2016-09-26
New Tech Capital SA 595 017 (2 050) 4,11 (0,01) 575 017 (-17 950) 0,00 2016-09-22
New Tech Capital SA 592 967 (5 400) 4,10 (0,04) 592 967 (5 400) 0,00 2016-09-19
New Tech Capital SA 587 567 (5 100) 4,06 (0,04) 587 567 (5 100) 0,00 2016-09-16
New Tech Capital SA 582 467 (6 200) 4,02 (0,04) 582 467 (6 200) 0,00 2016-09-15
New Tech Capital SA 576 267 (5 000) 3,98 (0,03) 576 267 (5 000) 0,00 2016-07-27
New Tech Capital SA 571 267 (7 500) 3,95 (0,06) 571 267 (7 500) 0,00 2016-07-25
New Tech Capital SA 563 767 (7 495) 3,89 (0,05) 563 767 (7 495) 0,00 2016-07-22
New Tech Capital SA 556 272 (6 720) 3,84 (0,05) 556 272 (6 720) 0,00 2016-06-14
New Tech Capital SA 549 552 (7 000) 3,79 (0,04) 549 552 (7 000) 0,00 2016-06-13
New Tech Capital SA 542 552 (7 159) 3,75 (0,05) 542 552 (7 159) 0,00 2016-06-09
New Tech Capital SA 535 393 (7 500) 3,70 (0,05) 535 393 (7 500) 0,00 2016-04-28
New Tech Capital SA 527 893 (6 920) 3,65 (0,05) 527 893 (6 920) 0,00 2016-04-04
New Tech Capital SA 520 973 (10 230) 3,60 (0,07) 520 973 (10 230) 0,00 2016-04-01
New Tech Capital SA 510 743 (8 751) 3,53 (0,06) 510 743 (8 751) 0,00 2016-03-30
New Tech Capital SA 501 992 (1 000) 3,47 (0,01) 501 992 (1 000) 0,00 2016-03-23
New Tech Capital SA 500 992 (4 765) 3,46 (0,03) 500 992 (4 765) 0,00 2016-03-22
New Tech Capital SA 496 227 (400) 3,43 (0,01) 496 227 (400) 0,00 2016-03-21
New Tech Capital SA 495 827 (7 500) 3,42 (0,05) 495 827 (7 500) 0,00 2016-01-07
New Tech Capital SA 488 327 (7 500) 3,37 (0,05) 488 327 (7 500) 0,00 2016-01-05
New Tech Capital SA 480 827 (7 590) 3,32 (0,05) 480 827 (7 590) 0,00 2016-01-04
New Tech Capital SA 473 237 (22 280) 3,27 (0,16) 473 237 (22 280) 0,00 2015-12-16
Bazyl Jan 1 479 169 (332 635) 10,22 (2,30) 1 479 169 (332 635) 10,22 (2,30) 2015-09-25
New Tech Capital SA 450 957 (-14 780) 3,11 (-0,11) 450 957 (-14 780) 0,00 2015-07-23
New Tech Capital SA 465 737 (22 150) 3,22 (0,16) 465 737 (29 650) 0,00 2015-07-23
New Tech Capital SA 443 587 (7 500) 3,06 (0,05) 436 087 0,00 2015-07-22
Bazyl Jan 1 146 534 (-6 733 466) 7,92 (-2,05) 1 146 534 (-6 733 466) 7,92 (-2,05) 2015-06-29
New Tech Capital SA 436 087 (14 800) 3,01 (0,10) 436 087 (14 800) 0,00 2015-04-30
New Tech Capital SA 421 287 (7 500) 2,91 (0,05) 421 287 (7 500) 0,00 2015-04-28
New Tech Capital SA 413 787 (858) 2,86 (0,01) 413 787 0,00 2015-04-24
New Tech Capital SA 412 929 (5 788) 2,85 (0,04) 0 (-407 141) 0,00 2015-04-17
New Tech Capital SA 407 141 (4 896) 2,81 (0,03) 407 141 (4 896) 0,00 2015-01-14
New Tech Capital SA 402 245 (6 900) 2,78 (0,05) 402 245 (6 900) 0,00 2014-12-05
New Tech Capital SA 395 345 (6 010) 2,73 (0,04) 395 345 (6 010) 0,00 2014-12-04
New Tech Capital SA 389 335 (7 500) 2,69 (0,05) 389 335 (7 500) 0,00 2014-12-03
New Tech Capital SA 381 835 (7 500) 2,64 (0,06) 381 835 (7 500) 0,00 2014-12-02
New Tech Capital SA 374 335 (22 066) 2,58 (0,15) 374 335 (22 066) 0,00 2014-12-01
New Tech Capital SA 352 269 (6 000) 2,43 (0,04) 352 269 (6 000) 0,00 2014-11-26
New Tech Capital SA 346 269 (7 500) 2,39 (0,05) 346 269 (7 500) 0,00 2014-11-25
New Tech Capital SA 338 769 (7 500) 2,34 (0,05) 338 769 (7 500) 0,00 2014-11-24
New Tech Capital SA 331 269 (6 935) 2,29 (0,05) 331 269 (6 935) 0,00 2014-11-21
New Tech Capital SA 324 334 (170 318) 2,24 (1,18) 324 334 (170 318) 0,00 2014-11-14
New Tech Capital SA 154 016 (3 500) 1,06 (0,02) 154 016 (3 500) 0,00 2014-07-22
New Tech Capital SA 150 516 (24 051) 1,04 (0,17) 150 516 (24 051) 0,00 2014-07-21
New Tech Capital SA 126 465 (8 132) 0,87 (0,06) 126 465 (8 132) 0,00 2014-07-08
New Tech Capital SA 118 333 (39 593) 0,81 (0,27) 118 333 (39 593) 0,00 2014-06-30
New Tech Capital SA 78 740 (12 415) 0,54 (0,09) 78 740 (12 415) 0,00 2014-06-05
Winciorek Tomasz 0 (-6 960 000) 0,00 (-8,81) 0 (-6 960 000) 0,00 (-8,81) 2014-06-04
Bieniek Mirosław 3 786 666 (-1) 26,18 3 786 666 (-1) 26,18 2014-06-04
Bieniek Mirosław 3 786 667 (1 160 001) 26,18 (8,02) 3 786 667 (1 160 001) 26,18 (8,02) 2014-06-04
New Tech Capital SA 66 325 (1 825) 0,45 (0,01) 66 325 (1 825) 0,00 2014-05-30
New Tech Capital SA 64 500 (3 500) 0,44 (0,02) 64 500 (3 500) 0,00 2014-05-29
New Tech Capital SA 61 000 (3 500) 0,42 (0,03) 61 000 (3 500) 0,00 2014-05-28
New Tech Capital SA 57 500 (3 500) 0,39 (0,02) 57 500 (3 500) 0,00 2014-05-27
New Tech Capital SA 54 000 (3 500) 0,37 (0,03) 54 000 (3 500) 0,00 2014-05-26
New Tech Capital SA 50 500 (3 500) 0,34 (0,02) 50 500 (3 500) 0,00 2014-05-22
New Tech Capital SA 47 000 (3 500) 0,32 (0,02) 47 000 (3 500) 0,00 2014-05-21
New Tech Capital SA 43 500 (3 500) 0,30 (0,03) 43 500 (3 500) 0,00 2014-05-20
New Tech Capital SA 40 000 (1 500) 0,27 (0,01) 40 000 (1 500) 0,00 2014-05-19
New Tech Capital SA 38 500 (3 500) 0,26 (0,02) 38 500 (3 500) 0,00 2014-05-16
New Tech Capital SA 35 000 (3 500) 0,24 (0,03) 35 000 (3 500) 0,00 2014-05-15
New Tech Capital SA 31 500 (3 500) 0,21 (0,02) 31 500 (3 500) 0,00 2014-05-14
New Tech Capital SA 28 000 (3 500) 0,19 (0,03) 28 000 (3 500) 0,00 2014-04-25
New Tech Capital SA 24 500 (3 500) 0,16 (0,02) 24 500 (3 500) 0,00 2014-04-24
New Tech Capital SA 21 000 (3 500) 0,14 (0,02) 21 000 (3 500) 0,00 2014-04-23
New Tech Capital SA 17 500 (3 500) 0,12 (0,03) 17 500 (3 500) 0,00 2014-04-22
New Tech Capital SA 14 000 (3 500) 0,09 (0,02) 14 000 (3 500) 0,00 2014-04-17
New Tech Capital SA 10 500 (3 500) 0,07 (0,03) 10 500 (3 500) 0,00 2014-04-16
New Tech Capital SA 7 000 (3 500) 0,04 (0,02) 7 000 (3 500) 0,00 2014-04-15
New Tech Capital SA 3 500 0,02 3 500 0,00 2014-04-14
Nowosad, Cezary Przemysław 691 416 (-3 457 084) 4,78 (-0,47) 691 416 (-3 457 084) 4,78 (-0,47) 2012-11-05
Nowosad, Cezary Przemysław 4 148 500 5,25 (0,47) 4 148 500 5,25 (0,47) 2012-11-05
Nowosad, Cezary Przemysław 4 148 500 (900 000) 4,78 (0,67) 4 148 500 (900 000) 4,78 (0,67) 2012-11-05
Nowosad, Cezary Przemysław 3 248 500 (-500 000) 4,11 (-0,63) 3 248 500 (-500 000) 4,11 (-0,63) 2012-09-18
Nowosad, Cezary Przemysław 3 748 500 (-400 000) 4,74 (-0,51) 3 748 500 (-400 000) 4,74 (-0,51) 2012-09-04
Dębski Krzysztof 0 (-7 880 000) 0,00 (-9,97) 0 (-7 880 000) 0,00 (-9,97) 2012-05-18
Bieniek Mirosław 2 626 666 (-13 133 334) 18,16 (-1,79) 2 626 666 (-13 133 334) 18,16 (-1,79) 2012-05-18
Bieniek Mirosław 15 760 000 19,95 (1,79) 15 760 000 19,95 (1,79) 2012-05-18
Bieniek Mirosław 15 760 000 (7 880 000) 18,16 (8,19) 15 760 000 (7 880 000) 18,16 (8,19) 2012-05-18
Nowosad, Cezary Przemysław 4 148 500 (948 500) 5,25 (1,20) 4 148 500 (948 500) 5,25 (1,20) 2012-05-14
Łazor Mieczysław 1 115 990 1,41 (0,13) 1 115 990 1,41 (0,13) 2012-03-23
Łazor Mieczysław 1 115 990 (929 992) 1,28 1 115 990 (929 992) 1,28 2012-03-23
Łazor Mieczysław 185 998 (70 008) 1,28 (0,50) 185 998 (70 008) 1,28 (0,50) 2012-03-23
Winciorek Tomasz 6 960 000 8,81 (0,79) 6 960 000 8,81 (0,79) 2012-03-01
Winciorek Tomasz 6 960 000 (5 800 000) 8,02 6 960 000 (5 800 000) 8,02 2012-03-01
Winciorek Tomasz 1 160 000 8,02 1 160 000 8,02 2012-03-01
Staszowski Jerzy 7 880 000 (6 566 667) 9,08 7 880 000 (6 566 667) 9,08 2012-03-01
Staszowski Jerzy 1 313 333 (-6 566 667) 9,08 (-0,89) 1 313 333 (-6 566 667) 9,08 (-0,89) 2012-03-01
Staszowski Jerzy 7 880 000 9,97 7 880 000 9,97 2012-03-01
Pacanowska Marzena 7 880 000 9,97 (0,89) 7 880 000 9,97 (0,89) 2012-03-01
Pacanowska Marzena 7 880 000 (6 566 667) 9,08 7 880 000 (6 566 667) 9,08 2012-03-01
Pacanowska Marzena 1 313 333 (-1) 9,08 1 313 333 (-1) 9,08 2012-03-01
Pacanowska Marzena 1 313 334 9,08 1 313 334 9,08 2012-03-01
Nowosad, Cezary Przemysław 3 200 000 (2 251 500) 4,05 (-2,39) 3 200 000 (2 251 500) 4,05 (-2,39) 2012-03-01
Gabrylewicz Michał 1 226 666 (-6 133 334) 8,48 (-0,83) 1 226 666 (-6 133 334) 8,48 (-0,83) 2012-03-01
Gabrylewicz Michał 7 360 000 9,31 (0,83) 7 360 000 9,31 (0,83) 2012-03-01
Gabrylewicz Michał 7 360 000 8,48 7 360 000 8,48 2012-03-01
Dębski Krzysztof 7 880 000 9,97 7 880 000 9,97 2012-03-01
Bieniek Mirosław 7 880 000 9,97 7 880 000 9,97 2012-03-01
Bazyl Jan 7 880 000 9,97 (0,89) 7 880 000 9,97 (0,89) 2012-03-01
Bazyl Jan 7 880 000 (6 566 667) 9,08 7 880 000 (6 566 667) 9,08 2012-03-01
Bazyl Jan 1 313 333 (1 293 983) 9,08 (8,94) 1 313 333 (1 293 983) 9,08 (8,94) 2012-03-01
Łazor Mieczysław 115 990 0,78 (0,64) 115 990 0,78 (0,64) 2012-02-20
Łazor Mieczysław 115 990 (-79 000) 0,14 (-1,18) 115 990 (-79 000) 0,14 (-1,18) 2012-02-20
Nowacki Marek 656 000 (-80 000) 4,45 (-0,55) 656 000 (-80 000) 4,45 (-0,55) 2012-02-08
Nowacki Marek 736 000 (-204 000) 5,00 (-1,85) 736 000 (-204 000) 5,00 (-1,85) 2012-02-07
Łazor Mieczysław 194 990 (-110 000) 1,32 (-0,75) 194 990 (-110 000) 1,32 (-0,75) 2012-01-27
Wróblewska Agnieszka 1 000 000 6,79 (5,53) 1 000 000 6,79 (5,53) 2011-12-29
Wróblewska Agnieszka 1 000 000 1,26 1 000 000 1,26 2011-12-29
Łazor Mieczysław 304 990 (-1 107 000) 2,07 (-7,52) 304 990 (-1 107 000) 2,07 (-7,52) 2011-12-29
Łazor Mieczysław 1 411 990 (-150 000) 9,59 (-1,02) 1 411 990 (-150 000) 9,59 (-1,02) 2011-09-23
Łazor Mieczysław 1 561 990 (981 990) 10,61 (6,39) 1 561 990 (981 990) 10,61 (6,39) 2011-09-21
Bazyl Jan 19 350 (-690 467) 0,14 (-5,03) 19 350 (-690 467) 0,14 (-5,03) 2011-08-06
Łazor Mieczysław 580 000 4,22 (0,28) 580 000 4,22 (0,28) 2011-07-28
Łazor Mieczysław 580 000 (-150 000) 3,94 (-1,38) 580 000 (-150 000) 3,94 (-1,38) 2011-07-28
Łazor Mieczysław 730 000 (-400 000) 5,32 (-2,92) 730 000 (-400 000) 5,32 (-2,92) 2011-07-27
Nowosad, Cezary Przemysław 948 500 6,44 (5,24) 948 500 6,44 (5,24) 2011-06-27
Nowosad, Cezary Przemysław 948 500 1,20 (-5,71) 948 500 1,20 (-5,71) 2011-06-27
Nowosad, Cezary Przemysław 948 500 (8 500) 6,91 (-4,27) 948 500 (8 500) 6,91 (-4,27) 2011-06-27
Jacenko Maciej 344 000 (-343 000) 2,50 (-2,51) 344 000 (-343 000) 2,50 (-2,51) 2011-05-10
Bazyl Jan 709 817 (24 817) 5,17 (0,18) 709 817 (24 817) 5,17 (0,18) 2011-01-24
Bazyl Jan 685 000 4,99 685 000 4,99 2011-01-23
Jacenko Maciej 687 000 (-405 000) 5,01 (-2,95) 687 000 (-405 000) 5,01 (-2,95) 2011-01-13
Movie Games VR SA 1 250 000 (750 000) 9,11 (5,47) 1 250 000 (750 000) 9,11 (5,47) 2010-12-28
Movie Games VR SA 500 000 (250 000) 3,64 (1,82) 500 000 (250 000) 3,64 (1,82) 2010-12-28
Nowacki Marek 940 000 6,85 (0,47) 940 000 6,85 (0,47) 2010-12-23
Nowacki Marek 940 000 6,38 940 000 6,38 2010-12-23
Łazor Mieczysław 1 130 000 (130 000) 8,24 (-3,65) 1 130 000 (130 000) 8,24 (-3,65) 2010-12-23
Movie Games VR SA 250 000 1,82 250 000 1,82 2010-12-22
Jacenko Maciej 1 092 000 (-1 000 000) 7,96 (-7,29) 1 092 000 (-1 000 000) 7,96 (-7,29) 2010-12-22
Jacenko Maciej 2 092 000 (-1 368 000) 15,25 (-25,90) 2 092 000 (-1 368 000) 15,25 (-25,90) 2010-12-17
Ostrowski Jarosław 500 000 3,64 (-2,30) 500 000 3,64 (-2,30) 2010-11-17
Fundacja Pilotów Komunikacyjnych 1 068 117 7,78 (0,52) 1 068 117 7,78 (0,52) 2010-11-17
Fundacja Pilotów Komunikacyjnych 1 068 117 7,26 (5,91) 1 068 117 7,26 (5,91) 2010-11-17
Fundacja Pilotów Komunikacyjnych 1 068 117 1,35 1 068 117 1,35 2010-11-17
Łazor Mieczysław 1 000 000 11,89 (1,26) 1 000 000 11,89 (1,26) 2010-10-28
Łazor Mieczysław 1 000 000 10,63 (3,34) 1 000 000 10,63 (3,34) 2010-10-28
Łazor Mieczysław 1 000 000 7,29 1 000 000 7,29 2010-10-28
Nowosad, Cezary Przemysław 940 000 11,18 (1,19) 940 000 11,18 (1,19) 2010-09-13
Nowosad, Cezary Przemysław 940 000 9,99 (3,14) 940 000 9,99 (3,14) 2010-09-13
Nowosad, Cezary Przemysław 940 000 (-60 000) 6,85 (-5,04) 940 000 (-560 000) 6,85 (-7,73) 2010-09-13
Jacenko Maciej 3 460 000 41,15 (4,37) 3 460 000 41,15 (4,37) 2010-09-13
Jacenko Maciej 3 460 000 36,78 (11,55) 3 460 000 36,78 (11,55) 2010-09-13
Jacenko Maciej 3 460 000 (-40 000) 25,23 (-16,40) 3 460 000 (-40 000) 25,23 (-16,40) 2010-09-13
Ostrowski Jarosław 500 000 5,94 (0,63) 500 000 5,94 (0,63) 2010-08-20
Ostrowski Jarosław 500 000 5,31 (1,67) 500 000 5,31 (1,67) 2010-08-20
Ostrowski Jarosław 500 000 3,64 500 000 3,64 2010-08-20
Jacenko Maciej 3 500 000 41,63 (1,19) 3 500 000 (-1 375 000) 41,63 (-4,67) 2010-08-10
Nowosad, Cezary Przemysław 1 000 000 11,89 1 500 000 14,58 (-3,26) 2010-07-23
Nowosad, Cezary Przemysław 1 000 000 (-500 000) 11,89 (-5,44) 1 500 000 (-500 000) 17,84 (-1,15) 2010-07-23
Nowosad, Cezary Przemysław 1 500 000 17,33 (-0,51) 2 000 000 18,99 (-0,46) 2010-04-20
Nowosad, Cezary Przemysław 1 500 000 17,84 2 000 000 19,45 2010-04-20
Jacenko Maciej 3 500 000 40,44 (-1,19) 4 875 000 46,30 (-1,11) 2010-04-20
Jacenko Maciej 3 500 000 41,63 4 875 000 47,41 (-10,57) 2010-04-20
Jacenko Maciej 3 500 000 41,63 4 875 000 57,98 2010-04-20
Rezanko-Cygan Sylwia 233 333 (-2 500 000) 2,69 (-28,89) 233 333 (-3 437 500) 2,21 (-32,65) 2010-04-16
Grad Małgorzata 123 232 1,42 1 060 732 (937 500) 10,07 (8,90) 2010-04-16
Grad Małgorzata 123 232 (-2 500 000) 1,42 (-28,89) 123 232 (-3 437 500) 1,17 (-32,65) 2010-04-16
Rezanko-Cygan Sylwia 2 733 333 (233 333) 31,58 (2,69) 3 670 833 (233 333) 34,86 (2,22) 2010-04-14
Schabowski Wiesław 466 666 5,39 466 666 4,43 2010-02-12
Kaczko Mirosław 466 667 5,39 466 667 4,43 2010-02-12
Rezanko-Cygan Sylwia 2 500 000 (-233 334) 28,89 (-2,69) 3 437 500 (-233 334) 32,64 (-2,22) 2009-10-03
Kaczko Mirosław 466 667 (233 334) 5,39 (2,70) 466 667 (1) 4,43 2009-10-03
Kaczko Mirosław 233 333 2,69 466 666 4,43 2009-09-01
Grad Małgorzata 2 623 232 (-232 733) 30,31 (-2,69) 3 560 732 (-232 733) 33,82 (-2,21) 2009-09-01
Grad Małgorzata 2 855 965 (15 652) 33,00 (0,18) 3 793 465 (15 652) 36,03 (0,15) 2009-06-29
Rezanko-Cygan Sylwia 2 733 334 (233 334) 31,58 (-18,42) 3 670 834 (233 334) 34,86 (-15,14) 2009-01-20
Grad Małgorzata 2 840 313 (233 333) 32,82 (2,70) 3 777 813 (233 333) 35,88 (2,22) 2009-01-20
Grad Małgorzata 2 606 980 (14 980) 30,12 (0,17) 3 544 480 (14 980) 33,66 (0,14) 2009-01-15
Grad Małgorzata 2 592 000 (18 701) 29,95 (0,22) 3 529 500 (18 701) 33,52 (0,18) 2008-12-29
Grad Małgorzata 2 573 299 (23 696) 29,73 (-0,79) 3 510 799 (23 696) 33,34 (-0,75) 2008-12-15
Grad Małgorzata 2 549 603 30,52 (1,06) 3 487 103 34,09 (0,97) 2008-09-10
Grad Małgorzata 2 549 603 (11 750) 29,46 (-0,92) 3 487 103 (11 750) 33,12 (-0,85) 2008-09-10
Grad Małgorzata 2 537 853 (8 870) 30,38 (0,11) 3 475 353 (8 870) 33,97 (0,08) 2008-08-21
Grad Małgorzata 2 528 983 (18 983) 30,27 (0,23) 3 466 483 (18 983) 33,89 (0,19) 2008-08-14
Grad Małgorzata 2 510 000 (10 000) 30,04 (-19,96) 3 447 500 (10 000) 33,70 (-16,30) 2008-07-01
Schabowski Wiesław 466 666 5,39 (-0,19) 466 666 4,43 (-0,13) 2007-10-11
Schabowski Wiesław 466 666 5,58 466 666 4,56 2007-10-11
Rezanko-Cygan Sylwia 2 500 000 50,00 (14,05) 3 437 500 50,00 (16,39) 2007-10-08
Rezanko-Cygan Sylwia 2 500 000 35,95 (7,06) 3 437 500 33,61 (0,97) 2007-10-08
Rezanko-Cygan Sylwia 2 500 000 28,89 3 437 500 32,64 2007-10-08
Grad Małgorzata 2 500 000 50,00 (14,05) 3 437 500 50,00 (16,39) 2007-10-08
Grad Małgorzata 2 500 000 35,95 3 437 500 33,61 2007-10-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-04-10 Split 6:1
2009-11-20 Prawo poboru 1:1
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.