2,7300 zł
-1,09% -0,0300 zł
Nexity Global SA (NXG)

Komunikaty spółki - NEXITY

Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022
Sprzedaż przez Emitenta 100 % udziałów w spółce zależnej Nexity Sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Dokooptowanie Członków Rady Nadzorczej
Zawarcie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych NEXITY GLOBAL S.A. za lata 2022 i 2023
Rezygnacje dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki
Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja w sprawie zgłoszonych sprzeciwów do uchwał
Przystąpienie do umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia NEXITY GLOBAL z THE BATTERIES
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.