3,2400 zł
-6,09% -0,2100 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)

Komunikaty spółki - MWTRADE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
Wyniki finansowe
Informacja dotycząca otrzymania pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie uznania zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania sądowego w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz wyznaczeniu terminu rozprawy
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Informacja dotycząca cofnięcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powództwa o stwierdzenie nieważności ugód mediacyjnych zawartych przez Emitenta z Gminą Ostrowice
Informacja o postępowaniu sądowym w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice
Informacja dotycząca prawomocnego umorzenia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu wyłudzenia wypłaty środków pieniężnych z budżetu Skarbu Państwa poprzez zgłoszenie nieistniejących oraz prawnie nieprzysługujących wierzytelności Emitenta wobec Gminy Ostrowice.
Uruchomienie kredytu w związku z pośrednictwem kredytowym Spółki
Wyniki finansowe
Informacja o terminie rozprawy w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz rozliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ
Uchwały NWZ podjęte 28.08.2020 r.
Informacja dotycząca nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
Wyniki finansowe
MWTRADE -6,09% 3,24
2021-05-06 16:38:46

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.