3,6500 zł
-1,35% -0,0500 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)

Komunikaty spółki - MWTRADE

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Informacja dotycząca ogłoszenia wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
Uchwały ZWZA podjęte 25.05.2021 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Wyniki finansowe
Informacja dotycząca odroczenia ogłoszenia wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
Wyniki finansowe
Informacja dotycząca otrzymania pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie uznania zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania sądowego w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz wyznaczeniu terminu rozprawy
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Informacja dotycząca cofnięcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powództwa o stwierdzenie nieważności ugód mediacyjnych zawartych przez Emitenta z Gminą Ostrowice
MWTRADE -1,35% 3,65
2021-07-23 16:31:47

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.