3,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)

Komunikaty spółki - MWTRADE

Wyniki finansowe
Całkowita spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
Dokonanie odpisu, przeliczenie oczekiwanej straty oraz rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Wyniki finansowe
Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
Powzięcie informacji o planowanym zamiarze przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Grudziądzu w spółkę kapitałową i spełnieniu przesłanek do postawienia posiadanych wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.