20,8200 zł
-0,38% -0,0800 zł
MOL Magyar Olaj - ĂŠs GĂĄzipari Nyrt. (MOL)

Akcjonariat - MOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 17 060 424 835,68 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 819 424 824 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 318 882 343
Liczba głosów na WZA: 819 424 824 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,92%
Kapitał akcyjny: 99 999 999 999,99 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 318 882 343
Cena nominalna akcji: 125,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 61,08%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tihany Foundation 81 942 946 (10,00%) 81 942 946 (10,69%) 2020-06-18 -
Maecenas Universitatis Corvini Foundation 81 942 946 (10,00%) 81 942 946 (10,69%) 2020-08-18 -
Oman Oil Company S.A.O.C. 58 530 352 (7,14%) 58 530 352 (7,64%) 2008-12-23 -
MOL Rt. 53 488 095 (6,53%) 53 488 095 (6,98%) 2020-10-15 -
Hungarian State 42 978 004 (5,24%) 42 978 004 (5,61%) 2020-08-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A dane w HUF 104 518 484
0,00
1 000,00 0,00 104 518 484
10 451 484 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B cena w HUF 1
0,00
1 000,00 0,00 104 518 485
99 999 999 999,99
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C cena w HUF 578
0,00
1 001,00 0,00 104 519 063
99 999 999 999,99
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:8 kapitał 102428103000 HUF 0
0,00
125,00 0,00 819 424 824
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-06
umorzenie akcji serii A dane w HUF 2016-04-14 -2 090 381
0,00
1 000,00 0,00 102 428 682
99 999 999 999,99
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-11

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
MOL Rt. 53 288 095 (100 000) 6,50 (0,01) 53 288 095 (100 000) 6,95 (0,01) 2020-10-14
MOL Rt. 53 188 095 (99 422) 6,49 (0,01) 53 188 095 (99 422) 6,94 (0,01) 2020-10-13
MOL Rt. 53 088 673 (160 578) 6,48 (0,02) 53 088 673 (160 578) 6,93 (0,03) 2020-10-06
MOL Rt. 52 928 095 (120 000) 6,46 (0,02) 52 928 095 (120 000) 6,90 (0,01) 2020-10-02
MOL Rt. 52 808 095 (315 000) 6,44 (0,03) 52 808 095 (315 000) 6,89 2020-10-01
Hungarian State 42 978 004 (-81 942 946) 5,24 (-10,01) 42 978 004 (-81 942 946) 5,60 (-10,79) 2020-08-18
Maecenas Universitatis Corvini Foundation 81 942 946 10,00 81 942 946 10,68 2020-08-18
MOL Rt. 52 493 095 (-4 608 746) 6,41 (-0,56) 52 493 095 (-4 608 746) 6,89 (-0,69) 2020-08-12
Tihany Foundation 81 942 946 10,00 81 942 946 10,75 2020-06-18
Hungarian State 124 920 950 (-81 575 274) 15,25 (-9,95) 124 920 950 (-81 575 274) 16,39 (-11,58) 2020-06-18
MOL Rt. 57 101 841 (-9 143 890) 6,97 (-1,11) 57 101 841 (-9 143 890) 7,58 (-1,22) 2019-12-09
MOL Rt. 66 245 731 (25 306) 8,08 66 245 731 (25 306) 8,80 (-0,03) 2019-07-10
MOL Rt. 66 220 425 (-2 949 851) 8,08 (-0,36) 66 220 425 (-2 949 851) 8,83 (-0,54) 2019-05-13
MOL Rt. 69 170 276 (-12 088 316) 8,44 (-1,48) 69 170 276 (-12 088 316) 9,37 (-1,56) 2019-02-06
PZU OFE Złota Jesień portfel 571 000 0,06 571 000 0,06 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 559 512 (495 512) 0,43 (0,06) 3 559 512 (495 512) 0,43 (0,06) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 422 144 0,05 422 144 0,05 2018-12-31
NN OFE portfel 10 545 413 (1 961 413) 1,28 (0,23) 10 545 413 (1 961 413) 1,28 (0,23) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 2 246 575 (430 575) 0,27 (0,05) 2 246 575 (430 575) 0,27 (0,05) 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 908 016 (-11 984) 0,23 1 908 016 (-11 984) 0,23 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 742 856 (-9 144) 0,21 1 742 856 (-9 144) 0,21 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 7 640 000 (1 000 000) 0,93 (0,12) 7 640 000 (1 000 000) 0,93 (0,12) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 729 280 0,08 729 280 0,08 2018-12-31
Aegon OFE portfele 4 458 656 (1 178 656) 0,54 (0,14) 4 458 656 (1 178 656) 0,54 (0,14) 2018-12-31
Santander TFI SA portfele 270 308 (-384 349) 0,03 (-0,05) 270 308 (-384 349) 0,03 (-0,05) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 136 143 (-495 162) 0,02 (-0,06) 136 143 (-495 162) 0,02 (-0,06) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 12 136 (-51 864) 0,00 (-0,01) 12 136 (-51 864) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 585 142 (-110 974) 0,07 (-0,02) 585 142 (-110 974) 0,07 (-0,02) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 6 000 0,00 6 000 0,00 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 654 657 0,08 654 657 0,08 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 53 200 0,01 53 200 0,01 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 064 000 0,37 3 064 000 0,37 2017-12-31
NN OFE portfel 8 584 000 1,05 8 584 000 1,05 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 631 305 0,08 631 305 0,08 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 816 000 0,22 1 816 000 0,22 2017-12-31
Generali OFE portfel 1 920 000 0,23 1 920 000 0,23 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 64 000 0,01 64 000 0,01 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 4 512 0,00 4 512 0,00 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 752 000 0,21 1 752 000 0,21 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 6 640 000 0,81 6 640 000 0,81 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 696 116 0,09 696 116 0,09 2017-12-31
Aegon OFE portfel 3 280 000 0,40 3 280 000 0,40 2017-12-31
Hungarian State 206 496 224 25,20 206 496 224 27,97 (0,88) 2017-06-30
Hungarian State 206 496 224 (180 684 196) 25,20 206 496 224 (180 684 196) 27,09 (-0,12) 2017-06-30
Hungarian State 25 812 028 (-180 684 196) 25,20 25 812 028 (-180 684 196) 27,21 (-0,57) 2017-06-30
Hungarian State 206 496 224 (180 778 242) 25,20 (0,60) 206 496 224 (180 778 242) 27,78 (1,90) 2017-06-30
Crescent Petroleum Company International Ltd. 0 (-6 271 143) 0,00 (-5,99) 0 (-6 271 143) 0,00 (-6,33) 2017-06-30
CEZ a.s. 0 (-7 677 285) 0,00 (-7,34) 0 (-7 677 285) 0,00 (-7,77) 2017-06-30
MOL Rt. 81 258 592 (73 700 754) 9,92 (2,54) 81 258 592 (73 700 754) 10,93 (2,97) 2016-11-24
MOL Rt. 7 557 838 (-1 957 787) 7,38 (-1,91) 7 557 838 (-1 957 787) 7,96 (-2,07) 2016-08-05
MOL Rt. 9 515 625 (-66 609 375) 9,29 9 515 625 (-66 609 375) 10,03 (0,63) 2016-08-05
MOL Rt. 76 125 000 (68 587 847) 9,29 (2,08) 76 125 000 (68 587 847) 9,40 (1,99) 2016-08-05
Ogółem 102 428 682 0 102 428 682 0 2016-07-11
Ogółem 102 428 682 (-1 763 194) 0 102 428 682 (-1 763 194) 0 2016-07-11
MOL Rt. 7 537 153 7,21 (0,21) 7 537 153 7,41 (0,41) 2016-03-21
MOL Rt. 7 537 153 (4 694 428) 7,00 (4,29) 7 537 153 (4 694 428) 7,00 (4,16) 2016-03-21
Magnolia Finance Ltd. 0 0,00 0 0,00 2016-03-21
Magnolia Finance Ltd. 0 (-6 007 479) 0,00 (-5,53) 0 (-6 007 479) 0,00 (-5,53) 2016-03-21
MOL Rt. 2 842 725 (-1 771 865) 2,71 (-1,70) 2 842 725 (-1 771 865) 2,84 (-1,79) 2014-09-04
Oszkár Világi 13 610 (3 510) 0,01 13 610 (3 510) 0,01 2014-06-27
Hováth Ferenc 28 198 0,02 28 198 0,02 2014-06-26
OTP Bank Plc. 2 471 424 (-3 172 605) 2,36 (-3,04) 2 471 424 (-3 172 605) 2,47 (-3,23) 2014-06-02
Zsolt Hernádi 190 491 (11 540) 0,18 (0,01) 190 491 (11 540) 0,19 (0,02) 2013-12-16
Oszkár Világi 10 100 0,01 10 100 0,01 2013-12-13
György Mosonyi 39 588 (-15 000) 0,03 (-0,02) 39 588 (-15 000) 0,03 (-0,02) 2013-10-15
MOL Rt. 4 614 590 (-384 801) 4,41 (-0,37) 4 614 590 (-384 801) 4,63 (-0,40) 2013-06-03
MOL Rt. 4 999 391 (-148 142) 4,78 (-0,14) 4 999 391 (-148 142) 5,03 (-0,16) 2013-05-23
György Mosonyi 54 588 (-3 332) 0,05 54 588 (-3 332) 0,05 2012-12-28
József Molnár 10 000 (-48 111) 0,01 (-0,04) 10 000 (-48 111) 0,01 (-0,04) 2012-12-27
László Parragh 70 0,00 70 0,00 2012-12-21
Dobák Miklós 16 000 (-2 000) 0,01 16 000 (-2 000) 0,01 2012-12-21
Dobák Miklós 18 000 (-15 580) 0,01 (-0,02) 18 000 (-15 580) 0,01 (-0,02) 2012-12-20
György Mosonyi 57 920 (-28 500) 0,05 (-0,03) 57 920 (-28 500) 0,05 (-0,03) 2012-09-19
Surgutneftegas OJSC 0 (-22 179 488) 0,00 (-21,22) 0 (-22 179 488) 0,00 (-23,16) 2012-08-14
OTP Bank Plc. 5 644 029 (-731 633) 5,40 (-0,69) 5 644 029 (-731 633) 5,70 (-0,95) 2012-08-14
MOL Rt. 5 147 533 (-371 301) 4,92 (-0,36) 5 147 533 (-371 301) 5,19 (-0,40) 2012-08-14
ING Bank NV 5 220 000 4,99 (0,99) 5 220 000 5,27 (0,27) 2012-08-14
ING Bank NV 5 220 000 (-36 607) 4,00 (-1,02) 5 220 000 (-36 607) 5,00 (-0,49) 2012-08-14
Hungarian State 25 717 982 24,60 (0,60) 25 717 982 25,88 (0,88) 2012-08-14
Hungarian State 25 717 982 24,00 25 717 982 25,00 2012-08-14
Crescent Petroleum Company International Ltd. 6 271 143 5,99 (0,99) 6 271 143 6,33 (0,33) 2012-08-14
Crescent Petroleum Company International Ltd. 6 271 143 5,00 6 271 143 6,00 2012-08-14
MOL Rt. 5 518 834 (-275 060) 5,28 (-0,26) 5 518 834 (-275 060) 5,59 (-0,46) 2012-06-08
MOL Rt. 5 793 894 (-2 988 049) 5,54 (-2,88) 5 793 894 (-2 988 049) 6,05 (-2,37) 2011-06-29
Surgutneftegas OJSC 22 179 488 21,22 22 179 488 23,16 (0,70) 2010-06-30
Surgutneftegas OJSC 22 179 488 21,22 22 179 488 22,46 2010-06-30
OTP Bank Plc. 6 375 662 6,09 6 375 662 6,65 (0,20) 2010-06-30
OTP Bank Plc. 6 375 662 (-104 520) 6,09 (-0,10) 6 375 662 (-104 520) 6,45 (-0,11) 2010-06-30
OTP Bank Plc. 6 480 182 (5 164 654) 6,19 (4,99) 6 480 182 (5 164 654) 6,56 (5,36) 2010-06-30
ING Bank NV 5 256 607 5,02 5 256 607 5,49 (0,17) 2010-06-30
ING Bank NV 5 256 607 5,02 5 256 607 5,32 2010-06-30
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 0 (-7 000 000) 0,00 (-6,71) 0 (-7 000 000) 0,00 (-7,33) 2010-06-30
Oman Oil Company S.A.O.C. 0 (-7 316 294) 0,00 (-7,14) 0 (-7 316 294) 0,00 (-7,87) 2008-12-29
MOL Rt. 8 781 943 8,42 (0,02) 8 781 943 8,42 (-0,75) 2008-12-29
MOL Rt. 8 781 943 (8 774 040) 8,40 (8,40) 8 781 943 (8 774 040) 9,17 (9,17) 2008-12-29
Oman Oil Company S.A.O.C. 7 316 294 (-51 214 058) 7,14 7 316 294 (-51 214 058) 7,87 (0,64) 2008-12-23
Oman Oil Company S.A.O.C. 58 530 352 7,14 58 530 352 7,23 (-0,70) 2008-12-23
Oman Oil Company S.A.O.C. 58 530 352 7,14 58 530 352 7,93 (0,25) 2008-12-23
Oman Oil Company S.A.O.C. 58 530 352 (51 214 058) 7,14 (0,12) 58 530 352 (51 214 058) 7,68 (0,02) 2008-12-23
Oman Oil Company S.A.O.C. 7 316 294 7,02 (0,02) 7 316 294 7,66 (0,02) 2008-12-23
Oman Oil Company S.A.O.C. 7 316 294 7,00 7 316 294 7,64 (0,23) 2008-12-23
Oman Oil Company S.A.O.C. 7 316 294 7,00 7 316 294 7,41 (0,41) 2008-12-23
Oman Oil Company S.A.O.C. 7 316 294 (-8 774 040) 7,00 (-8,44) 7 316 294 (-8 774 040) 7,00 (-9,86) 2008-12-23
Oman Oil Company S.A.O.C. 16 090 334 (7 316 294) 15,44 (7,42) 16 090 334 (7 316 294) 16,86 (8,14) 2008-12-18
OMV AG wraz z porozumieniem akcjonariuszy 15 150 334 14,54 (0,05) 15 150 334 15,87 (0,05) 2008-12-12
OMV AG wraz z porozumieniem akcjonariuszy 15 150 334 14,49 (0,49) 15 150 334 15,82 (0,83) 2008-12-12
OMV AG wraz z porozumieniem akcjonariuszy 15 150 334 (-7 000 000) 14,00 (-6,26) 15 150 334 (-7 000 000) 14,99 (-5,30) 2008-12-12
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 7 000 000 (-10 011 494) 6,71 (-9,61) 7 000 000 (-10 011 494) 7,33 (-10,49) 2008-12-12
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 17 011 494 16,32 (0,05) 17 011 494 17,82 (0,06) 2008-12-12
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 17 011 494 16,27 17 011 494 17,76 2008-12-12
Simola József 31 310 0,03 (0,01) 31 310 0,03 2008-10-22
Simola József 31 310 0,02 (0,02) 31 310 0,03 (0,03) 2008-10-22
Simola József 31 310 (28 464) 0,00 31 310 (28 464) 0,00 2008-10-22
Sándor Csányi 5 000 0,00 5 000 0,00 2008-10-22
Sándor Csányi 5 000 (-7 453) 0,00 (-0,01) 5 000 (-7 453) 0,00 (-0,01) 2008-10-22
Paterson Iain 23 790 (17 790) 0,02 (0,02) 23 790 (17 790) 0,02 (0,02) 2008-10-22
László Akar 34 146 0,03 34 146 0,03 2008-10-22
László Akar 34 146 0,03 (0,03) 34 146 0,03 (0,03) 2008-10-22
László Akar 34 146 (17 790) 0,00 (-0,01) 34 146 (17 790) 0,00 (-0,01) 2008-10-22
József Molnár 58 111 0,05 58 111 0,05 (-0,01) 2008-10-22
József Molnár 58 111 (46 254) 0,05 (0,04) 58 111 (46 254) 0,06 (0,05) 2008-10-22
Horváth Gábor 20 390 0,01 20 390 0,01 (-0,01) 2008-10-22
Horváth Gábor 20 390 (8 895) 0,01 20 390 (8 895) 0,02 (0,01) 2008-10-22
Horváth Ferenc 58 064 0,05 (0,05) 58 064 0,06 (0,06) 2008-10-22
Horváth Ferenc 58 064 0,00 (-0,05) 58 064 0,00 (-0,05) 2008-10-22
Horváth Ferenc 58 064 (46 254) 0,05 (0,04) 58 064 (46 254) 0,05 (0,04) 2008-10-22
György Mosonyi 86 420 0,08 86 420 0,08 (-0,01) 2008-10-22
György Mosonyi 86 420 (32 022) 0,08 (0,04) 86 420 (32 022) 0,09 (0,05) 2008-10-22
Geszti Lászl? 21 356 0,02 (0,02) 21 356 0,02 (0,02) 2008-10-22
Geszti Lászl? 21 356 0,00 21 356 0,00 2008-10-22
Dobák Miklós 33 580 0,03 33 580 0,03 2008-10-22
Dobák Miklós 33 580 (10 674) 0,03 (0,01) 33 580 (10 674) 0,03 (0,01) 2008-10-22
Áldott Zoltán 86 254 0,08 86 254 0,08 (-0,01) 2008-10-22
Áldott Zoltán 86 254 0,08 (0,08) 86 254 0,09 (0,09) 2008-10-22
Áldott Zoltán 86 254 (46 254) 0,00 (-0,03) 86 254 (46 254) 0,00 (-0,03) 2008-10-22
Alács Lajos 21 368 0,02 21 368 0,02 2008-10-22
Alács Lajos 21 368 0,02 (0,02) 21 368 0,02 (0,02) 2008-10-22
Alács Lajos 21 368 (8 895) 0,00 (-0,01) 21 368 (8 895) 0,00 (-0,01) 2008-10-22
Ogółem 104 191 876 (-327 187) 0 104 191 876 (-327 188) 0 2008-10-16
Ogółem 104 519 063 (-4 811 312) 0 104 519 064 (-4 811 311) 0 2008-10-16
MOL Rt. 7 903 (-5 483 775) 0,00 (-5,02) 7 903 (-5 483 775) 0,00 (-5,03) 2008-10-16
Dobák Miklós 22 906 (-3 000) 0,02 22 906 (-3 000) 0,02 2008-09-29
Alács Lajos 12 473 (-3 200) 0,01 12 473 (-3 200) 0,01 2008-09-10
Alács Lajos 15 673 (8 895) 0,01 (0,01) 15 673 (8 895) 0,01 (0,01) 2008-09-09
Dobák Miklós 25 906 (10 674) 0,02 (0,01) 25 906 (10 674) 0,02 (0,01) 2008-09-01
OTP Bank Plc. 1 315 528 (-6 987 362) 1,20 (-6,39) 1 315 528 (-6 987 362) 1,20 (-6,40) 2008-08-29
OTP Bank Plc. 8 302 890 7,59 (-0,35) 8 302 890 7,60 (-1,07) 2008-08-29
OTP Bank Plc. 8 302 890 (-1 770 000) 7,94 (-1,27) 8 302 890 (-1 770 000) 8,67 (-0,55) 2008-08-29
MOL Rt. 5 491 678 (5 310 000) 5,02 (4,86) 5 491 678 (5 310 000) 5,03 (4,85) 2008-08-29
MFB Invest Ltd. 973 271 0,89 (-0,04) 973 271 0,89 (-0,12) 2008-08-29
MFB Invest Ltd. 973 271 0,93 (-0,07) 973 271 1,01 (0,01) 2008-08-29
MFB Invest Ltd. 973 271 (-3 540 000) 1,00 (-3,12) 973 271 (-3 540 000) 1,00 (-3,13) 2008-08-29
OTP Bank Plc. 10 072 890 (8 757 362) 9,21 (8,01) 10 072 890 (8 757 362) 9,22 (8,02) 2008-07-11
MOL Rt. 181 678 (-13 270 633) 0,16 (-12,14) 181 678 (-13 270 633) 0,18 (-12,14) 2008-07-11
MFB Invest Ltd. 4 513 271 4,12 4 513 271 4,13 2008-07-11
Sándor Csányi 12 453 (4 866) 0,01 (0,01) 12 453 (4 866) 0,01 (0,01) 2008-07-09
Sándor Csányi 7 587 (-12 453) 0,00 (-0,01) 7 587 (-12 453) 0,00 (-0,02) 2008-07-08
Sándor Csányi 20 040 (8 453) 0,01 20 040 (8 453) 0,02 (0,01) 2008-07-08
Sándor Csányi 11 587 (-866) 0,01 11 587 (-866) 0,01 2008-07-07
OTP Bank Plc. 1 315 528 (-8 757 362) 1,20 (-8,01) 1 315 528 (-8 757 362) 1,20 (-8,84) 2008-07-03
MOL Rt. 13 452 311 (13 270 633) 12,30 (12,14) 13 452 311 (13 270 633) 12,32 (12,16) 2008-07-03
Horváth Gábor 11 495 (-6 650) 0,01 11 495 (-6 650) 0,01 2008-06-05
Horváth Gábor 18 145 (8 895) 0,01 (0,01) 18 145 (8 895) 0,01 (0,01) 2008-06-04
György Mosonyi 54 398 (-20 000) 0,04 (-0,02) 54 398 (-20 000) 0,04 (-0,02) 2008-06-02
György Mosonyi 74 398 (32 022) 0,06 (0,03) 74 398 (32 022) 0,06 (0,03) 2008-05-31
OMV AG 22 150 334 20,26 (0,26) 22 150 334 20,29 (0,29) 2008-04-07
OMV AG wraz z porozumieniem akcjonariuszy 22 150 334 20,00 (-1,25) 22 150 334 20,00 (-1,26) 2008-04-07
OMV AG wraz z porozumieniem akcjonariuszy 22 150 334 (1 814 885) 21,25 (2,65) 22 150 334 (1 814 885) 21,26 (2,08) 2008-04-07
MOL Rt. 181 678 (18 000) 0,16 (0,02) 181 678 (18 000) 0,16 (0,02) 2008-03-27
MOL Rt. 163 678 (20 500) 0,14 (0,01) 163 678 (20 500) 0,14 (0,01) 2008-03-26
MOL Rt. 143 178 (20 000) 0,13 (0,02) 143 178 (20 000) 0,13 (0,02) 2008-03-25
MOL Rt. 123 178 (20 000) 0,11 (0,02) 123 178 (20 000) 0,11 (0,02) 2008-03-21
MOL Rt. 103 178 (21 000) 0,09 (0,02) 103 178 (21 000) 0,09 (0,02) 2008-03-20
MOL Rt. 82 178 (19 500) 0,07 (0,02) 82 178 (19 500) 0,07 (0,02) 2008-03-19
MOL Rt. 62 678 (20 800) 0,05 (0,02) 62 678 (20 800) 0,05 (0,02) 2008-03-18
MOL Rt. 41 878 (21 300) 0,03 (0,02) 41 878 (21 300) 0,03 (0,02) 2008-03-17
MOL Rt. 20 578 (20 000) 0,01 (0,01) 20 578 (20 000) 0,01 (0,01) 2008-03-11
MOL Rt. 578 (-8 773 462) 0,00 (-8,02) 578 (-8 773 462) 0,00 (-8,20) 2008-03-10
MOL Rt. 8 774 040 (6 419 151) 8,02 (5,87) 8 774 040 (6 419 151) 8,20 (6,01) 2008-03-09
Oman Oil Company S.A.O.C. 8 774 040 8,02 8 774 040 8,72 2008-03-08
MOL Rt. 2 354 889 (80 537) 2,15 (0,07) 2 354 889 (80 537) 2,19 (0,07) 2008-02-13
MOL Rt. 2 274 352 (53 031) 2,08 (0,05) 2 274 352 (53 031) 2,12 (0,05) 2008-02-12
MOL Rt. 2 221 321 (41 662) 2,03 (0,04) 2 221 321 (41 662) 2,07 (0,04) 2008-02-11
MOL Rt. 2 179 659 (-578) 1,99 2 179 659 (-578) 2,03 2008-02-08
MOL Rt. 2 180 237 (96 048) 1,99 (0,09) 2 180 237 (96 048) 2,03 (0,09) 2008-02-08
MOL Rt. 2 084 189 (69 422) 1,90 (0,06) 2 084 189 (69 422) 1,94 (0,07) 2008-02-01
MOL Rt. 2 014 767 (75 455) 1,84 (0,07) 2 014 767 (75 455) 1,87 (0,07) 2008-01-31
MOL Rt. 1 939 312 (89 000) 1,77 (0,08) 1 939 312 (89 000) 1,80 (0,08) 2008-01-30
MOL Rt. 1 850 312 (85 000) 1,69 (0,08) 1 850 312 (85 000) 1,72 (0,08) 2008-01-29
MOL Rt. 1 765 312 (578) 1,61 1 765 312 (578) 1,64 (0,01) 2008-01-28
MOL Rt. 1 764 734 (65 000) 1,61 (0,06) 1 764 734 (65 000) 1,63 (0,06) 2008-01-28
MOL Rt. 1 699 734 (86 000) 1,55 (0,08) 1 699 734 (86 000) 1,57 (0,08) 2008-01-25
MOL Rt. 1 613 734 (147 422) 1,47 (0,13) 1 613 734 (147 422) 1,49 (0,03) 2008-01-24
MOL Rt. 1 466 312 1,34 1 466 312 1,46 2008-01-23
MOL Rt. 1 466 312 1,34 1 466 312 1,46 2008-01-23
MOL Rt. 1 466 312 (-78 000) 1,34 (-0,07) 1 466 312 (-78 000) 1,46 (0,03) 2008-01-23
MOL Rt. 1 544 312 (-7 598 707) 1,41 (-6,95) 1 544 312 (-7 598 707) 1,43 (-7,68) 2008-01-23
CEZ a.s. 7 677 285 7,34 (0,34) 7 677 285 7,77 (0,77) 2008-01-23
CEZ a.s. 7 677 285 7,00 (-0,02) 7 677 285 7,00 (-0,11) 2008-01-23
CEZ a.s. 7 677 285 7,02 (-0,32) 7 677 285 7,11 (-0,90) 2008-01-23
CEZ a.s. 7 677 285 7,34 7 677 285 8,01 2008-01-23
MOL Rt. 9 143 019 (72 422) 8,36 (0,07) 9 143 019 (72 422) 9,11 (0,07) 2008-01-22
OTP Bank Plc. 10 072 890 (46 702) 9,21 (0,04) 10 072 890 (46 702) 10,04 (0,04) 2007-12-19
OTP Bank Plc. 10 026 188 (-1 000 043 205) 9,17 (-914,69) 10 026 188 (-43 205) 10,00 (-0,04) 2007-11-30
OTP Bank Plc. 1 010 069 393 (1 000 000 000) 923,86 (914,65) 10 069 393 10,04 2007-11-19
OTP Bank Plc. 10 069 393 (11 245) 9,21 (0,02) 10 069 393 (11 245) 10,04 (0,01) 2007-11-19
OTP Bank Plc. 10 058 148 (10 157) 9,19 10 058 148 (10 157) 10,03 (0,01) 2007-09-25
OTP Bank Plc. 10 047 991 9,19 10 047 991 10,02 2007-09-06
MOL Rt. 9 070 597 (33 377) 8,29 (0,03) 9 070 597 (33 377) 9,04 (0,04) 2007-09-05
MOL Rt. 9 037 220 (75 000) 8,26 (0,07) 9 037 220 (75 000) 9,00 (0,09) 2007-09-04
MOL Rt. 8 962 220 (134 000) 8,19 (0,12) 8 962 220 (134 000) 8,91 (0,16) 2007-09-03
MOL Rt. 8 828 220 (290 000) 8,07 (0,27) 8 828 220 (290 000) 8,75 (0,29) 2007-08-31
MOL Rt. 8 538 220 (40 342) 7,80 (0,03) 8 538 220 (40 342) 8,46 (0,04) 2007-08-28
MOL Rt. 8 497 878 (85 000) 7,77 (0,08) 8 497 878 (85 000) 8,42 (0,10) 2007-08-24
MOL Rt. 8 412 878 (112 289) 7,69 (0,10) 8 412 878 (112 289) 8,32 (0,73) 2007-08-21
MOL Rt. 8 300 589 (134 578) 7,59 (0,13) 8 300 589 (134 578) 7,59 (7,59) 2007-08-17
MOL Rt. 8 166 011 (308 579) 7,46 (0,28) 8 166 011 (308 579) 0,00 (-7,73) 2007-08-16
MOL Rt. 7 857 432 (146 006) 7,18 (0,13) 7 857 432 (146 006) 7,73 (0,16) 2007-08-15
MOL Rt. 7 711 426 (120 000) 7,05 (0,11) 7 711 426 (120 000) 7,57 (0,12) 2007-08-14
MOL Rt. 7 591 426 (36 948) 6,94 (0,04) 7 591 426 (36 948) 7,45 (0,04) 2007-08-13
MOL Rt. 7 554 478 (58 500) 6,90 (0,05) 7 554 478 (58 500) 7,41 (0,09) 2007-08-10
MOL Rt. 7 495 978 (451 265) 6,85 (0,41) 7 495 978 (451 265) 7,32 (0,47) 2007-08-09
MOL Rt. 7 044 713 (500 000) 6,44 (0,46) 7 044 713 (500 000) 6,85 (0,50) 2007-08-08
MOL Rt. 6 544 713 (156 500) 5,98 (0,14) 6 544 713 (156 500) 6,35 (0,51) 2007-08-07
MOL Rt. 6 388 213 (100 000) 5,84 (0,09) 6 388 213 (100 000) 5,84 (5,84) 2007-08-06
MOL Rt. 6 288 213 5,75 (0,92) 6 288 213 0,00 2007-08-03
MOL Rt. 6 288 213 (1 279 000) 4,83 (0,25) 6 288 213 (1 279 000) 0,00 2007-08-02
MOL Rt. 5 009 213 (187 279) 4,58 (0,17) 5 009 213 (187 279) 0,00 (-4,41) 2007-08-01
MOL Rt. 4 821 934 (150 000) 4,41 (0,14) 4 821 934 (150 000) 4,41 (4,41) 2007-07-31
MOL Rt. 4 671 934 (300 578) 4,27 (0,28) 4 671 934 (300 578) 0,00 2007-07-27
MOL Rt. 4 371 356 (249 422) 3,99 (0,22) 4 371 356 0,00 2007-07-26
MOL Rt. 4 121 934 (487 678) 3,77 (0,45) 0 (-3 634 256) 0,00 (-3,32) 2007-07-25
MOL Rt. 3 634 256 (489 000) 3,32 (0,45) 3 634 256 3,32 (3,32) 2007-07-24
MOL Rt. 3 145 256 (62 157) 2,87 (0,06) 0 0,00 2007-07-23
MOL Rt. 3 083 099 (-202 148) 2,81 (-0,19) 0 0,00 2007-07-20
MOL Rt. 3 285 247 (1 074 008) 3,00 (0,98) 0 (-2 211 239) 0,00 (-2,06) 2007-07-19
MOL Rt. 2 211 239 (210 778) 2,02 (0,20) 2 211 239 (210 778) 2,06 (0,24) 2007-07-17
MOL Rt. 2 000 461 (-569 646) 1,82 (-0,53) 2 000 461 1,82 (1,82) 2007-07-16
MOL Rt. 2 570 107 (757 604) 2,35 (0,70) 0 0,00 2007-07-16
MOL Rt. 1 812 503 (-10 559 116) 1,65 (-9,66) 0 0,00 2007-07-13
MOL Rt. 12 371 619 (228 275) 11,31 (0,21) 0 (-12 143 344) 0,00 (-12,47) 2007-07-11
MOL Rt. 12 143 344 (158 824) 11,10 (0,14) 12 143 344 (158 824) 12,47 (0,34) 2007-07-10
MOL Rt. 11 984 520 (12 842) 10,96 (0,02) 11 984 520 (1 396 252) 12,13 (1,41) 2007-07-09
MOL Rt. 11 971 678 (2 083 410) 10,94 (1,90) 10 588 268 (700 000) 10,72 (0,83) 2007-07-05
MOL Rt. 9 888 268 (-700 000) 9,04 (-0,64) 9 888 268 (-700 000) 9,89 (-0,75) 2007-07-03
MOL Rt. 10 588 268 (1 208 571) 9,68 (1,11) 10 588 268 (1 208 571) 10,64 (1,30) 2007-07-03
MOL Rt. 9 379 697 (3) 8,57 9 379 697 (3) 9,34 (0,77) 2007-06-29
MOL Rt. 9 379 694 (449 908) 8,57 (0,41) 9 379 694 (449 908) 8,57 (-0,36) 2007-06-29
MOL Rt. 8 929 786 (598 081) 8,16 (0,54) 8 929 786 (598 081) 8,93 (1,07) 2007-06-28
MOL Rt. 8 331 705 (5 000 000) 7,62 (4,58) 8 331 705 (5 000 000) 7,86 (4,73) 2007-06-26
MOL Rt. 3 331 705 (251 331) 3,04 (0,23) 3 331 705 (251 331) 3,13 (0,32) 2007-06-25
MOL Rt. 3 080 374 (-5 488 331) 2,81 (-5,02) 3 080 374 2,81 (2,81) 2007-06-22
MOL Rt. 8 568 705 (8 524 150) 7,83 (7,79) 0 (-44 555) 0,00 (-0,04) 2007-06-22
Alliance Capital Management LP 2 557 617 2,33 (-0,11) 2 557 617 2,41 (-0,26) 2007-06-08
Alliance Capital Management LP 2 557 617 2,44 (0,44) 2 557 617 2,67 (0,67) 2007-06-08
Alliance Capital Management LP 2 557 617 (-4 585 563) 2,00 (-4,57) 2 557 617 (-4 585 563) 2,00 (-4,57) 2007-06-08
Rahimkulov Megdeta 5 717 978 5,23 (-0,24) 5 717 978 5,23 (-0,74) 2007-05-25
Rahimkulov Megdeta 5 717 978 5,47 (0,47) 5 717 978 5,97 (0,97) 2007-05-25
Rahimkulov Megdeta 5 717 978 5,00 5 717 978 5,00 2007-05-25
Michel-Marc Delcommune 27 668 0,02 (0,02) 27 668 0,02 (0,02) 2007-05-25
Michel-Marc Delcommune 27 668 (-8 500) 0,00 (-0,03) 27 668 (-8 500) 0,00 (-0,03) 2007-05-25
Kafijat Zrt. 5 746 404 5,00 (-0,25) 5 746 404 5,99 (0,74) 2007-05-25
Kafijat Zrt. 5 746 404 5,25 (-0,24) 5 746 404 5,25 (-0,75) 2007-05-25
Kafijat Zrt. 5 746 404 5,49 5 746 404 6,00 2007-05-25
Paterson Iain 6 000 (-2 921) 0,00 6 000 (-2 921) 0,00 2007-04-27
Zsolt Hernádi 178 951 0,17 178 951 0,17 (-0,01) 2006-10-22
Zsolt Hernádi 178 951 (92 508) 0,17 (0,10) 178 951 (92 508) 0,18 (0,11) 2006-10-22
Kemenes Ernő 26 053 0,02 (0,02) 26 053 0,02 (0,02) 2006-10-22
Kemenes Ernő 26 053 (17 790) 0,00 26 053 (17 790) 0,00 2006-10-22
Zsolt Hernádi 86 443 0,07 86 443 0,07 2006-10-02
Simóka Kálmán 8 395 0,00 8 395 0,00 2006-10-02
Simóka Kálmán 8 395 0,00 8 395 0,00 2006-10-02
Simola József 2 846 0,00 2 846 0,00 2006-10-02
Sándor Csányi 12 453 0,01 12 453 0,01 2006-10-02
Paterson Iain 8 921 0,00 8 921 0,00 2006-10-02
Michel-Marc Delcommune 36 168 0,03 36 168 0,03 2006-10-02
László Akar 16 356 0,01 16 356 0,01 2006-10-02
Kemenes Ernő 8 263 0,00 8 263 0,00 2006-10-02
József Molnár 11 857 0,01 11 857 0,01 2006-10-02
Horváth Gábor 9 250 0,00 9 250 0,00 2006-10-02
Horváth Ferenc 11 810 0,01 11 810 0,01 2006-10-02
György Mosonyi 42 376 0,03 42 376 0,03 2006-10-02
Dobák Miklós 15 232 0,01 15 232 0,01 2006-10-02
Áldott Zoltán 40 000 0,03 40 000 0,03 2006-10-02
Alács Lajos 6 778 0,00 6 778 0,00 2006-10-02
Ogółem 109 330 375 (711 599) 0 109 330 375 (711 599) 0 2006-09-22
OMV AG 20 335 449 (10 495 449) 18,60 (9,55) 20 335 449 (10 495 449) 19,18 (10,13) 2006-06-25
MOL Rt. 44 555 (-5 287 384) 0,04 (-4,86) 44 555 (-5 287 384) 0,04 (-4,86) 2006-05-22
The Bank of New York Company 10 704 519 9,85 (-0,39) 10 704 519 9,85 (-1,33) 2006-05-02
The Bank of New York Company 10 704 519 10,24 (0,24) 10 704 519 11,18 (0,18) 2006-05-02
The Bank of New York Company 10 704 519 (-224 133) 10,00 (-0,06) 10 704 519 (-224 133) 11,00 (0,94) 2006-05-02
The Bank of New York Company 10 928 652 (33 773) 10,06 (0,03) 10 928 652 (33 773) 10,06 (0,03) 2006-04-21
The Bank of New York Company 10 894 879 (-3 362 741) 10,03 (-3,09) 10 894 879 (-3 362 741) 10,03 (-3,09) 2006-04-20
BNP Paribas SA 1 404 217 1,29 1 404 217 1,29 2006-04-10
Magnolia Finance Ltd. 6 007 479 5,53 (-0,21) 6 007 479 5,53 (-0,55) 2006-03-13
Magnolia Finance Ltd. 6 007 479 5,74 6 007 479 6,08 2006-03-13
The Bank of New York Company 14 257 620 13,12 14 257 620 13,12 2006-01-11
J.P. Morgan Chase Bank 0 (-14 242 620) 0,00 (-13,11) 0 (-14 242 620) 0,00 (-13,11) 2006-01-11
MOL Rt. 5 331 939 4,90 5 331 939 4,90 2005-02-24
Slovintegra a.s./Slovbena a.s. 8 646 849 8,27 (0,27) 8 646 849 9,03 (0,04) 2004-09-30
Slovintegra a.s./Slovbena a.s. 8 646 849 8,00 (0,04) 8 646 849 8,99 (1,03) 2004-09-30
Slovintegra a.s./Slovbena a.s. 8 646 849 7,96 8 646 849 7,96 2004-09-30
OMV AG 9 840 000 9,05 9 840 000 9,05 2004-09-30
J.P. Morgan Chase Bank 14 242 620 13,11 14 242 620 13,11 2004-09-30
Állami Privatizációs és Vagyonkezelö Reszvénytársaság Rt. 12 792 002 11,77 (-0,46) 12 792 002 11,77 (-1,59) 2004-09-30
Állami Privatizációs és Vagyonkezelö Reszvénytársaság Rt. 12 792 002 12,23 (0,24) 12 792 002 13,36 (0,36) 2004-09-30
Állami Privatizációs és Vagyonkezelö Reszvénytársaság Rt. 12 792 002 11,99 12 792 002 13,00 2004-09-30
Alliance Capital Management LP 7 143 180 6,57 7 143 180 6,57 2004-09-30
Ogółem 108 618 776 0 108 618 776 0 2004-09-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,87 zł
2019-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,87 zł
2018-05-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,73 zł
2018-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,73 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.