1,4900 zł
4,20% 0,0600 zł
MOJ SA (MOJ)

Komunikaty spółki - MOJ

Ustanowienie hipotek umownych łącznych na rzecz Banku PEKAO S.A.
Uchwały podjęte przez ZWZ MOJ S.A. w dniu 31.05.2021 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 31maja 2021 roku.
Wyniki finansowe
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 31.05.2021 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 31.05.2021 roku.
Wyniki finansowe
Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach
Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach
Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez dwóch akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Katowicach („Sąd”) o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.
Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez akcjonariusza do Sądu Okręgowego w Katowicach („Sąd”) o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.
Piąte wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.