Akcjonariat - MIESZKO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 161 420 700 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 40 866 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 866 000
Liczba głosów na WZA: 40 866 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 40 866 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 866 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bisantio Investments Ltd. 40 866 000 (100,00%) 40 866 000 (100,00%) 2014-12-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 3 557 000
1,00 3 557 000
3 557 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1996-11-04
1999-05-17
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2014-12-31
seria B - Expand sp. z o.o. 1996-11-26 643 000
643 000,00
1,00 1,00 4 200 000
4 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1996-12-06
1998-01-22
seria C - subskrypcja publiczna 1996-12-13 1 500 000
19 500 000,00
1,00 13,00 5 700 000
5 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1997-05-07
1997-06-17
seria D - Central European Confectionery Holdings BV 2002-01-22 1 111 000
9 999 000,00
1,00 9,00 6 811 000
6 811 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-06-27
2002-11-25
połącznie z Raciborzanka sp. z o.o. bez zwiększania kapitału 2002-08-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2003-02-03
seria E - prawo poboru 1:6 2004-02-03 34 055 000
35 076 650,00
1,00 1,03 40 866 000
40 866 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-19
2004-08-05
seria H - oferta menedżerska do 30.06.2006 2004-06-25 716 947
3 584 735,00
1,00 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13

seria G - oferta menedżerska do 30.06.2005 2004-06-25 716 947
2 509 314,50
1,00 3,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13

serie F - oferta menedżerska do 31.12.2004 2004-06-25 716 947
1 971 604,25
1,00 2,75
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13

akcje zwykłe za obligacje zamienne 2010-12-30 42 857 143
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe za obligacje zamienne serii A 2014-01-16 30 854 250
123 417 000,00
1,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bisantio Investments Ltd. 37 192 256 (2 043 000) 91,01 (5,00) 37 192 256 (2 043 000) 91,01 (5,00) 2014-10-31
Bisantio Investments Ltd. 35 149 256 (8 218 562) 86,01 (20,11) 35 149 256 (8 218 562) 86,01 (20,11) 2014-10-24
Noble Funds TFI SA 0 (-2 119 046) 0,00 (-5,18) 0 (-2 119 046) 0,00 (-5,18) 2014-10-23
Noble Funds TFI SA 2 119 046 (56 388) 5,18 (0,14) 2 119 046 (56 388) 5,18 (0,14) 2013-04-22
Noble Funds TFI SA 2 062 658 5,04 2 062 658 5,04 2012-05-22
EVA Grupé przez NG Inyesticija, UAB 0 (-26 930 694) 0,00 (-65,00) 0 (-26 930 694) 0,00 (-65,00) 2012-02-17
Bisantio Investments Ltd. 26 930 694 65,90 26 930 694 65,90 2012-02-17
EVA Grupé przez NG Inyesticija, UAB 26 930 694 65,00 (-0,90) 26 930 694 65,00 (-0,90) 2010-06-28
EVA Grupé przez NG Inyesticija, UAB 26 930 694 (-40 866) 65,90 (-0,10) 26 930 694 (-40 866) 65,90 (-0,10) 2010-06-28
UniCredit SpA przez Central European Confectionery Holdings BV i Kenya 2010 Holding BV 0 (-40 866) 0,00 (-0,10) 0 (-40 866) 0,00 (-0,10) 2010-06-24
UniCredit SpA 40 866 (-26 930 694) 0,10 (-65,90) 40 866 (-26 930 694) 0,10 (-65,90) 2010-06-24
EVA Grupé 26 971 560 (40 866) 66,00 (0,10) 26 971 560 (40 866) 66,00 (0,10) 2010-06-24
EVA Grupé 26 930 694 65,90 26 930 694 65,90 2010-06-24
UniCredit SpA przez Central European Confectionery Holdings BV i Kenya 2010 Holding BV 26 971 560 66,00 26 971 560 66,00 2010-06-11
UniCredit SpA przez Central European Confectionery Holdings BV 26 971 560 66,00 26 971 560 66,00 2010-01-07
SIA Alta Capital Partners przez Alta Capital Partners S.C.A. 0 (-26 971 560) 0,00 (-66,00) 0 (-26 971 560) 0,00 (-66,00) 2010-01-07
SIA Alta Capital Partners przez Alta Capital Partners S.C.A. 26 971 560 (204 330) 66,00 (0,50) 26 971 560 (204 330) 66,00 (0,50) 2007-11-15
SIA Alta Capital Partners przez Alta Capital Partners S.C.A. 26 767 230 65,50 26 767 230 65,50 2007-07-30
Wower Marcin 10 000 0,00 (-0,02) 10 000 0,00 (-0,02) 2007-02-13
Central European Confectionary Holdings BV 0 (-27 043 145) 0,00 (-66,17) 0 (-27 043 145) 0,00 (-66,17) 2006-07-30
Wower Marcin 10 000 0,02 10 000 0,02 2006-07-04
Moczulski Marek 10 000 0,02 (0,02) 10 000 0,02 (0,02) 2006-07-04
Moczulski Marek 10 000 0,00 10 000 0,00 2006-07-04
Generali OFE 0 (-370 000) 0,00 (-5,43) 0 (-370 000) 0,00 (-5,43) 2006-07-04
Central European Confectionary Holdings BV 27 043 145 (9 000) 66,17 (0,02) 27 043 145 (9 000) 66,17 (0,02) 2006-07-04
Clark, Donald Richard 1 794 227 (-1 229 113) 4,39 (-3,00) 1 794 227 (-1 229 113) 4,39 (-3,00) 2005-06-21
Clark, Donald Richard 3 023 340 7,39 3 023 340 7,39 2004-10-18
Central European Confectionary Holdings BV 27 034 145 (22 540 078) 66,15 (0,17) 27 034 145 (22 540 078) 66,15 (0,17) 2004-08-05
Deutsche Bank AG 334 866 (-159 151) 4,91 (-2,34) 334 866 (-159 151) 4,91 (-2,34) 2004-03-31
Central European Confectionary Holdings BV 4 494 067 (302 341) 65,98 (4,44) 4 494 067 (302 341) 65,98 (4,44) 2003-07-03
Gajdziński Tomasz 0 (-302 341) 0,00 (-5,30) 0 (-302 341) 0,00 (-5,30) 2003-06-27
Generali OFE 370 000 (74 882) 5,43 (0,25) 370 000 (74 882) 5,43 (0,25) 2002-11-29
Central European Confectionary Holdings BV 4 191 726 (220 000) 61,54 (3,23) 4 191 726 (220 000) 61,54 (3,23) 2002-10-07
DM BOŚ SA przejęty portfel DM Elimar 322 919 4,74 322 919 4,74 2002-09-14
Central European Confectionary Holdings BV 3 971 726 (808 659) 58,31 (2,82) 3 971 726 (808 659) 58,31 (2,82) 2002-07-22
Central European Confectionary Holdings BV z podmiotami działającymi w porozumieniu 3 163 067 (-658 659) 55,49 (-0,62) 3 163 067 (-658 659) 55,49 (-0,62) 2002-07-11
Ogółem 6 811 000 (1 111 000) 0 6 811 000 (1 111 000) 0 2002-06-27
Central European Confectionary Holdings BV 3 821 726 56,11 3 821 726 56,11 2002-06-27
Deutsche Bank AG 494 017 7,25 (-1,41) 494 017 7,25 (-1,41) 2002-06-11
Deutsche Bank AG 494 017 (-75 990) 8,66 (-1,34) 494 017 (-75 990) 8,66 (-1,34) 2002-06-11
Fundusz Górnośląski SA 284 304 (-25 683) 4,98 (-0,46) 284 304 (-25 683) 4,98 (-0,46) 2002-06-04
DM mBanku SA 0 (-515 000) 0,00 (-9,03) 0 (-515 000) 0,00 (-9,03) 2002-06-04
DZ Bank Polska SA 0 (-650 000) 0,00 (-11,40) 0 (-650 000) 0,00 (-11,40) 2002-06-03
Gajdziński Tomasz 302 341 5,30 302 341 5,30 2002-05-31
Gajdziński Tomasz 302 341 5,30 (0,87) 302 341 5,30 (0,87) 2002-05-31
Gajdziński Tomasz 302 341 (-1 176 000) 4,43 (-21,51) 302 341 (-1 176 000) 4,43 (-21,51) 2002-05-31
DM mBanku SA 515 000 9,03 515 000 9,03 2002-05-15
Gajdziński Andrzej 1 103 000 (953 000) 19,35 (16,72) 1 103 000 (953 000) 19,35 (16,72) 2002-05-14
Gajdziński Andrzej 150 000 (-565 000) 2,63 (-9,91) 150 000 (-565 000) 2,63 (-9,91) 2002-05-14
Gajdzińska Teresa wspólnota majątkowa z Andrzejem Gajdzińskim 0 (-290 000) 0,00 (-5,09) 0 (-290 000) 0,00 (-5,09) 2002-05-14
DZ Bank Polska SA 650 000 (438 000) 11,40 (7,68) 650 000 (438 000) 11,40 (7,68) 2002-05-14
Generali OFE 295 118 5,18 (0,85) 295 118 5,18 (0,85) 2002-02-11
Generali OFE 295 118 4,33 295 118 4,33 2002-02-11
Deutsche Bank AG 570 007 10,00 570 007 10,00 2002-01-14
Gajdziński Tomasz 1 478 341 (-200 000) 25,94 (-3,50) 1 478 341 (-200 000) 25,94 (-3,50) 2002-01-11
CA IB Investment Management SA 289 990 5,09 289 990 5,09 2001-09-10
Gajdziński Adam 0 (-648 000) 0,00 (-11,37) 0 (-648 000) 0,00 (-11,37) 2001-06-13
Gajdziński Tomasz 1 678 341 (122 700) 29,44 (2,15) 1 678 341 (122 700) 29,44 (2,15) 2001-01-11
Gajdziński Adam 648 000 (-272 000) 11,37 (-4,77) 648 000 (-272 000) 11,37 (-4,77) 2001-01-10
Fundusz Górnośląski SA 309 987 5,44 309 987 5,44 2001-01-02
Gajdziński Tomasz 1 555 641 (808 000) 27,29 (14,17) 1 555 641 (808 000) 27,29 (14,17) 2000-12-31
Gajdziński Adam 920 000 (330 000) 16,14 (5,79) 920 000 (330 000) 16,14 (5,79) 2000-12-31
Gajdzińska Katarzyna wspólnota majštkowa 0 (-710 000) 0,00 (-12,46) 0 (-710 000) 0,00 (-12,46) 2000-12-31
Gajdzińska Jolanta wspólnota majštkowa 0 (-500 000) 0,00 (-8,77) 0 (-500 000) 0,00 (-8,77) 2000-12-31
Gajdziński Adam 590 000 (-72 000) 10,35 (-1,26) 590 000 (-72 000) 10,35 (-1,26) 2000-12-22
Katjes FASSIN GmbH & Co. KG 0 (-285 200) 0,00 (-5,00) 0 (-285 200) 0,00 (-5,00) 2000-12-21
DZ Bank Polska SA 212 000 (-188 000) 3,72 (-3,30) 212 000 (-188 000) 3,72 (-3,30) 2000-12-20
Gajdziński Tomasz 747 641 (-212 000) 13,12 (-3,72) 747 641 (-212 000) 13,12 (-3,72) 2000-12-18
Gajdziński Tomasz 959 641 (400 000) 16,84 (7,02) 959 641 (400 000) 16,84 (7,02) 2000-12-18
Gajdziński Tomasz 559 641 (-250 000) 9,82 (-4,38) 559 641 (-250 000) 9,82 (-4,38) 2000-12-12
DZ Bank Polska SA 400 000 7,02 400 000 7,02 2000-08-02
Gajdzińska Teresa 290 000 (-110 000) 5,09 (-1,93) 290 000 (-110 000) 5,09 (-1,93) 2000-07-10
Gajdzińska Katarzyna 710 000 (110 000) 12,46 (1,93) 710 000 (110 000) 12,46 (1,93) 2000-07-10
Gajdziński Andrzej 715 000 (115 000) 12,54 (2,01) 715 000 (115 000) 12,54 (2,01) 2000-07-06
Gajdziński Adam 662 000 (-115 000) 11,61 (-2,02) 662 000 (-115 000) 11,61 (-2,02) 2000-07-06
Gajdziński Tomasz 809 641 (-100 000) 14,20 (-1,76) 809 641 (-100 000) 14,20 (-1,76) 2000-05-31
Gajdziński Andrzej 600 000 (100 000) 10,53 (1,76) 600 000 (100 000) 10,53 (1,76) 2000-05-31
Gajdzińska Teresa 400 000 (-100 000) 7,02 (-1,75) 400 000 (-100 000) 7,02 (-1,75) 2000-05-31
Gajdzińska Katarzyna 600 000 (100 000) 10,53 (1,76) 600 000 (100 000) 10,53 (1,76) 2000-05-31
Gajdziński Tomasz 909 641 (-99 000) 15,96 (-1,74) 909 641 (-99 000) 15,96 (-1,74) 2000-05-24
Katjes FASSIN GmbH & Co. KG 285 200 5,00 285 200 5,00 2000-04-27
Gajdziński Tomasz 1 008 641 (159 978) 17,70 (2,81) 1 008 641 (159 978) 17,70 (2,81) 2000-01-04
PW Expand sp. z o.o. 0 (-285 000) 0,00 (-5,00) 0 (-285 000) 0,00 (-5,00) 1999-12-28
Gajdziński Adam 777 000 (285 000) 13,63 (5,00) 777 000 (285 000) 13,63 (5,00) 1999-12-28
PW Expand sp. z o.o. 285 000 (-280 000) 5,00 (-4,91) 285 000 (-280 000) 5,00 (-4,91) 1999-12-22
Gajdziński Tomasz 848 663 (312 369) 14,89 (5,48) 848 663 (312 369) 14,89 (5,48) 1999-12-22
Gajdziński Tomasz 536 294 (36 294) 9,41 (0,64) 536 294 (36 294) 9,41 (0,64) 1999-12-10
PW Expand sp. z o.o. 565 000 (-1 000 000) 9,91 (-17,55) 565 000 (-1 000 000) 9,91 (-17,55) 1999-08-19
Gajdziński Andrzej 500 000 8,77 (8,77) 500 000 8,77 (8,77) 1999-08-19
Gajdziński Andrzej 0 (-1 000 000) 0,00 (-17,54) 0 (-1 000 000) 0,00 (-17,54) 1999-08-16
Gajdzińska Teresa 500 000 8,77 (8,77) 500 000 8,77 (8,77) 1999-08-16
Gajdzińska Katarzyna 500 000 8,77 500 000 8,77 1999-08-16
Gajdzińska Jolanta 500 000 8,77 500 000 8,77 1999-08-16
Gajdziński Tomasz 500 000 8,77 500 000 8,77 1999-08-11
Gajdziński Andrzej 1 000 000 (-487 000) 17,54 (-8,55) 1 000 000 (-487 000) 17,54 (-8,55) 1999-08-11
Gajdziński Adam 492 000 8,63 492 000 8,63 1999-08-11
Gajdzińska Teresa 0 (-500 000) 0,00 (-8,77) 0 (-500 000) 0,00 (-8,77) 1999-08-11
Ogółem 5 700 000 0 5 700 000 0 1997-05-07
PW Expand sp. z o.o. 1 565 000 27,46 1 565 000 27,46 1996-12-23
PKO BP SA 240 000 4,21 240 000 4,21 1996-12-23
Gajdziński Andrzej 1 487 000 26,09 1 487 000 26,09 1996-12-23
Gajdzińska Teresa 500 000 8,77 500 000 8,77 1996-12-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2004-04-07 Prawo poboru 1:6
2002-11-25 Asymilacja akcji seria F
2001-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-04-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
1999-05-17 Asymilacja akcji seria A
1998-01-22 Asymilacja akcji seria B
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.