Komunikaty spółki - MIESZKO

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od Emitenta
Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta
Nabycie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez Emitenta poprzez zawarcie umowy znaczącej
Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji EMITENTA
Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji ZPC MIESZKO S.A.
Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta
Zbycie aktywów znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od emitent
Nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej.
Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji Z.P.C. „Mieszko” S.A.
Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji Z.P.C. „Mieszko” S.A.
Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji Z.P.C. „Mieszko” S.A.
Zmiana ogólnej liczby głosów w wyniku nabycia akcji Z.P.C. „Mieszko” S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 25 listopada 2014 r
Treść uchwał NWZA z dnia 25 listopada 2014 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.