Akcjonariat - MIDAS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 183 733 400 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 479 666 750 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 479 666 750
Liczba głosów na WZA: 1 479 666 750 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 147 966 675,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 479 666 750
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Solorz Zygmunt przez Cyfrowy Polsat SA, Metelem Holding Company Ltd., Eileme 1,2,3, i 4 AB, Polkomtel i Litenite Ltd. 1 479 666 750 (100,00%) 1 479 666 750 (100,00%) 2016-05-31 ATG, ZEP, CPS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2016-08-09
umorzenie akcji -10 705 801
0,10 11 837 334
1 183 733,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-10
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
213 760 000,00
0,10 6,68 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
41 680 000,00
0,10 41,68 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
14 670 000,00
0,10 29,34 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
25 612 000,00
0,10 64,03 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-09-19 -255 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-11-17
umorzenie akcji 1998-10-28 -313 038
0,10 30 458 040
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-11-24
umorzenie akcji 1999-10-26 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-18
umorzenie akcji 2003-09-01 -7 512 989
0,10 22 543 135
2 254 313,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-18
seria B - prawo poboru 1:4 2006-03-24 47 349 336
4 734 933,60
0,10 0,10 59 186 670
5 918 667,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-17
2006-07-24
2006-10-31
zmiana firmy z NFI Kwiatkowski SA na NFI Midas SA 2006-11-08

KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-23
seria C - subskrypcja publiczna emisja uchylona 2006-11-08 33 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 1:4 2010-10-29 236 746 680
293 565 883,20
0,10 1,24 295 933 350
29 593 335,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-30
2011-07-18
seria D - prawo poboru 1:4 2011-11-15 1 183 733 400
828 613 380,00
0,10 0,70 1 479 666 750
147 966 675,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-05-02
2012-04-18
2012-05-07
zmiana firmy z NFI Midas SA na Midas SA 2012-10-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-12
połączenie z Conpidon Ltd. bez podwyższania kapitału 2013-06-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Solorz Zygmunt przez Cyfrowy Polsat SA, Metelem Holding Company Ltd., Eileme 1,2,3, i 4 AB, Polkomtel i Litenite Ltd. 1 379 597 139 (403 054 449) 93,24 (14,68) 1 379 597 139 (403 054 449) 93,24 (14,68) 2016-04-27
NN OFE 0 (-74 386 458) 0,00 (-5,98) 0 (-74 386 458) 0,00 (-5,98) 2016-04-27
Solorz Zygmunt przez Cyfrowy Polsat SA 976 542 690 78,56 976 542 690 78,56 2016-02-29
Solorz Zygmunt przez Litenite Ltd.; WZA 976 542 690 (-5 000) 78,56 976 542 690 (-5 000) 78,56 2015-06-24
Solorz Zygmunt przez Litenite Ltd. 976 547 690 (17 531) 78,56 976 547 690 (17 531) 78,56 2012-11-14
NN OFE 74 386 458 (500 000) 5,98 (0,04) 74 386 458 (500 000) 5,98 (0,04) 2012-07-27
NN OFE 73 886 458 5,94 73 886 458 5,94 2012-07-23
Solorz Zygmunt przez Litenite Ltd. 976 530 159 (-17 531) 78,56 976 530 159 (-17 531) 78,56 2012-05-15
Majkowski Krzysztof 237 000 (-1 000) 0,01 237 000 (-1 000) 0,01 2012-05-15
Solorz Zygmunt przez Litenite Ltd. 976 547 690 78,56 976 547 690 78,56 2012-05-07
Solorz Zygmunt przez Litenite Ltd. w tm 781234152 PDA 976 547 690 (781 234 152) 78,56 (12,57) 976 547 690 (781 234 152) 78,56 (12,57) 2012-03-26
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 14 766 338 (-350 896) 4,98 (-0,12) 14 766 338 (-350 896) 4,98 (-0,12) 2012-03-15
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 15 117 234 (8 117 234) 5,10 (2,74) 15 117 234 (8 117 234) 5,10 (2,74) 2012-02-07
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 7 000 000 2,36 7 000 000 2,36 2012-02-06
Majkowski Krzysztof 238 000 0,01 (-0,07) 238 000 (1 000) 0,01 (-0,07) 2011-11-14
Majkowski Krzysztof 238 000 0,08 (0,07) 237 000 0,08 (0,07) 2011-11-14
Majkowski Krzysztof 238 000 0,01 237 000 0,01 2011-11-14
Solorz Zygmunt przez Litenite Ltd. 195 313 538 65,99 (50,28) 195 313 538 65,99 (50,28) 2011-11-10
Solorz Zygmunt przez Litenite Ltd. 195 313 538 15,71 195 313 538 15,71 2011-11-10
Litenite Ltd. wraz z podmiotami zależnymi 195 313 538 (17 531) 65,99 195 313 538 (17 531) 65,99 2011-11-10
Nova Capital sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi 0 (-195 296 007) 0,00 (-65,99) 0 (-195 296 007) 0,00 (-65,99) 2011-09-16
Litenite Ltd. wraz z podmiotami zależnymi 195 296 007 65,99 195 296 007 65,99 2011-09-16
Nova Capital sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi 195 296 007 65,99 195 296 007 65,99 2011-07-18
Nova Capital sp. z o.o. 195 296 007 (159 597 085) 65,99 (53,93) 195 296 007 (159 597 085) 65,99 (53,93) 2011-06-30
Karkosik, Roman Krzysztof 994 627 1,68 (1,35) 994 627 1,68 (1,35) 2010-12-20
Karkosik, Roman Krzysztof 994 627 (-2 370 530) 0,33 (-5,35) 994 627 (-2 370 530) 0,33 (-5,35) 2010-12-20
Karkosik Grażyna 2 411 046 4,07 (3,26) 2 411 046 4,07 (3,26) 2010-10-20
Karkosik Grażyna 2 411 046 (-548 954) 0,81 (-4,19) 2 411 046 (-548 954) 0,81 (-4,19) 2010-10-20
Karkosik Grażyna 2 960 000 (-682 721) 5,00 (-1,15) 2 960 000 (-682 721) 5,00 (-1,15) 2010-10-19
Jeznach Krzysztof 90 0,00 90 0,00 2010-08-30
Nova Capital sp. z o.o. 35 698 922 12,06 (-48,25) 35 698 922 12,06 (-48,25) 2010-02-01
Nova Capital sp. z o.o. 35 698 922 (2 400) 60,31 35 698 922 (2 400) 60,31 2010-02-01
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 3 365 157 (270 730) 5,68 (0,46) 3 365 157 (270 730) 5,68 (0,46) 2010-01-22
Kostrzewa Jacek 0 (-615) 0,00 0 (-615) 0,00 2009-12-31
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 3 094 427 (-61 000) 5,22 (-0,11) 3 094 427 (-61 000) 5,22 (-0,11) 2009-12-23
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 3 155 427 (173 240) 5,33 (0,30) 3 155 427 (173 240) 5,33 (0,30) 2009-12-08
Nova Capital sp. z o.o. 35 696 522 (-1 500 000) 60,31 (-2,53) 35 696 522 (-1 500 000) 60,31 (-2,53) 2009-12-01
Nova Capital sp. z o.o. 37 196 522 (-499 900) 62,84 (-0,85) 37 196 522 (-499 900) 62,84 (-0,85) 2009-11-26
Nova Capital sp. z o.o. 37 696 422 (-830 000) 63,69 (-1,40) 37 696 422 (-830 000) 63,69 (-1,40) 2009-10-13
Nova Capital sp. z o.o. 38 526 422 (-869 800) 65,09 (-1,47) 38 526 422 (-869 800) 65,09 (-1,47) 2009-09-24
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 2 982 187 (30 040) 5,03 (0,05) 2 982 187 (30 040) 5,03 (0,05) 2009-08-31
Karkosik, Roman Krzysztof 2 952 147 (-225 000) 4,98 (-0,38) 2 952 147 (-225 000) 4,98 (-0,38) 2009-08-03
Karkosik, Roman Krzysztof 3 177 147 (-2 722 853) 5,36 (-4,60) 3 177 147 (-2 722 853) 5,36 (-4,60) 2009-07-27
Nova Capital sp. z o.o. 39 396 222 (-1 056 648) 66,56 (-1,78) 39 396 222 (-1 056 648) 66,56 (-1,78) 2009-06-29
Karkosik Grażyna 3 642 721 6,15 3 642 721 6,15 2009-06-29
Nova Capital sp. z o.o. 40 452 870 (-762 246) 68,34 (-1,29) 40 452 870 (-762 246) 68,34 (-1,29) 2009-06-19
Nova Capital sp. z o.o. 41 215 116 (5 517 794) 69,63 (9,32) 41 215 116 (5 517 794) 69,63 (9,32) 2009-06-15
Nova Capital sp. z o.o. 35 697 322 (-5 517 794) 60,31 (-9,32) 35 697 322 (-5 517 794) 60,31 (-9,32) 2009-05-15
Nova Capital sp. z o.o. 41 215 116 (-5 900 000) 69,63 (-9,97) 41 215 116 (-5 900 000) 69,63 (-9,97) 2009-04-09
Karkosik, Roman Krzysztof 5 900 000 (4 670 000) 9,96 (7,89) 5 900 000 (4 670 000) 9,96 (7,89) 2009-04-09
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 1 230 000 2,07 1 230 000 2,07 2009-02-27
Nova Capital sp. z o.o. 47 115 116 (26 161) 79,60 (0,04) 47 115 116 (26 161) 79,60 (0,04) 2009-01-30
Nova Capital sp. z o.o. 47 088 955 (5 088 955) 79,56 (8,60) 47 088 955 (5 088 955) 79,56 (8,60) 2009-01-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 1 230 000 (-3 344 000) 2,07 (-5,65) 1 230 000 (-3 344 000) 2,07 (-5,65) 2008-10-06
Karkosik, Roman Krzysztof 4 574 000 (3 708 000) 7,72 (6,26) 4 574 000 (3 708 000) 7,72 (6,26) 2008-10-05
Karkosik, Roman Krzysztof 866 000 (233 000) 1,46 (0,40) 866 000 (233 000) 1,46 (0,40) 2008-08-14
Karkosik, Roman Krzysztof 633 000 (-167 000) 1,06 (-0,29) 633 000 (-167 000) 1,06 (-0,29) 2008-02-29
Siwek Leszek 7 800 0,01 7 800 0,01 2007-11-14
Zymek Wojciech 7 515 0,01 7 515 0,01 2007-08-14
Karkosik, Roman Krzysztof 800 000 (30 000) 1,35 (0,05) 800 000 (30 000) 1,35 (0,05) 2007-08-14
Wściubiak-Hankó Karina 62 750 0,10 62 750 0,10 2007-01-29
Kostrzewa Jacek 615 0,00 615 0,00 2007-01-29
Karkosik, Roman Krzysztof 770 000 1,30 770 000 1,30 2007-01-29
Jeznach Krzysztof 90 0,00 90 0,00 2007-01-29
Nova Capital sp. z o.o. 42 000 000 70,96 42 000 000 70,96 2006-09-25
Rockbridge TFI SA 483 992 (-2 191 616) 2,14 (-9,72) 483 992 (-2 191 616) 2,14 (-9,72) 2005-08-12
CA IB Investment Management SA zarządzane portfele 663 818 (-2 191 616) 2,94 (-9,72) 663 818 (-2 191 616) 2,94 (-9,72) 2005-08-12
Rockbridge TFI SA 2 675 608 (2 156 482) 11,86 (9,56) 2 675 608 (2 156 482) 11,86 (9,56) 2005-08-05
CA IB Investment Management SA zarządzane portfele 2 855 434 12,66 (12,66) 2 855 434 12,66 (12,66) 2005-08-05
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 519 126 2,30 519 126 2,30 2005-06-08
porozumienie inwestorów II NFI SA i NFI Progress SA 0 (-7 206 082) 0,00 (-23,97) 0 (-7 206 082) 0,00 (-23,97) 2005-05-04
Skarb Państwa 0 (-2 617 768) 0,00 (-11,61) 0 (-2 617 768) 0,00 (-11,61) 2004-12-14
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 0 (-1 890 652) 0,00 (-8,38) 0 (-1 890 652) 0,00 (-8,38) 2004-11-17
PZU SA z PZU Życie SA 0 (-7 202 062) 0,00 (-31,94) 0 (-7 202 062) 0,00 (-31,94) 2004-11-16
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 1 890 652 (500 000) 8,38 (2,22) 1 890 652 (500 000) 8,38 (2,22) 2004-02-26
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 1 390 652 6,16 1 390 652 6,16 2004-02-26
Skarb Państwa 2 617 768 (-1 890 651) 11,61 (-3,39) 2 617 768 (-1 890 651) 11,61 (-3,39) 2004-02-20
Soho Development SA porozumienie z II NFI SA 0 (-3 701 380) 0,00 (-12,31) 0 (-3 701 380) 0,00 (-12,31) 2002-12-23
porozumienie inwestorów II NFI SA i NFI Progress SA 7 206 082 23,97 (-7,99) 7 206 082 23,97 (-7,99) 2002-12-23
porozumienie inwestorów II NFI SA i NFI Progress SA 7 206 082 31,96 7 206 082 31,96 2002-12-23
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 902 541 (-700 000) 3,00 (-2,33) 902 541 (-700 000) 3,00 (-2,33) 2002-11-04
Soho Development SA 3 701 380 (786 546) 12,31 (2,62) 3 701 380 (786 546) 12,31 (2,62) 2002-10-24
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 1 602 541 (-1 500 000) 5,33 (-4,99) 1 602 541 (-1 500 000) 5,33 (-4,99) 2002-08-21
Soho Development SA 2 914 834 (177 800) 9,69 (0,58) 2 914 834 (177 800) 9,69 (0,58) 2002-07-25
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 3 102 541 (-1 509 929) 10,32 (-5,03) 3 102 541 (-1 509 929) 10,32 (-5,03) 2002-04-11
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 476 196 (-1 210 744) 1,58 (-4,03) 476 196 (-1 210 744) 1,58 (-4,03) 2001-08-20
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 1 686 940 5,61 1 686 940 5,61 2001-07-12
Soho Development SA 2 737 034 (1 193 381) 9,11 (3,97) 2 737 034 (1 193 381) 9,11 (3,97) 2001-05-16
PZU SA z PZU Życie SA 7 202 062 31,94 (7,98) 7 202 062 31,94 (7,98) 2001-02-02
PZU SA z PZU Życie SA 7 202 062 (675 977) 23,96 (2,25) 7 202 062 (675 977) 23,96 (2,25) 2001-02-02
Credit Suisse First Boston 1 454 245 (-1 283 858) 4,84 (-4,27) 1 454 245 (-1 283 858) 4,84 (-4,27) 2000-08-07
PZU SA z PZU Życie SA 6 526 085 (600 000) 21,71 (1,99) 6 526 085 (600 000) 21,71 (1,99) 2000-04-03
PZU SA z PZU Życie SA 5 926 085 (-574 208) 19,72 (-1,91) 5 926 085 (-574 208) 19,72 (-1,91) 2000-04-03
PZU SA z PZU Życie SA 6 500 293 (-25 792) 21,63 (-0,08) 6 500 293 (-25 792) 21,63 (-0,08) 2000-02-29
Credit Suisse First Boston 2 738 103 (1 094 277) 9,11 (3,64) 2 738 103 (1 094 277) 9,11 (3,64) 2000-02-29
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 4 612 470 (23 061) 15,35 (0,08) 4 612 470 (23 061) 15,35 (0,08) 2000-02-29
Soho Development SA 1 543 653 5,14 (5,04) 1 543 653 5,14 (5,04) 1999-12-01
Soho Development SA 1 543 653 0,10 1 543 653 0,10 1999-12-01
Skarb Państwa 4 508 419 15,00 (-4,99) 4 508 419 15,00 (-4,99) 1999-11-18
Skarb Państwa 4 508 419 (-401 917) 19,99 (3,87) 4 508 419 (-401 917) 19,99 (3,87) 1999-11-18
PZU SA z PZU Życie SA 6 526 085 21,71 (21,27) 6 526 085 21,71 (21,27) 1999-10-26
PZU SA z PZU Życie SA 6 526 085 (25 792) 0,44 (-20,90) 6 526 085 (25 792) 0,44 (-20,90) 1999-10-26
PZU SA z PZU Życie SA 6 500 293 (553 626) 21,34 (2,01) 6 500 293 (553 626) 21,34 (2,01) 1999-02-25
Skarb Państwa 4 910 336 16,12 4 910 336 16,12 1999-02-01
Credit Suisse First Boston 1 643 826 5,47 (0,13) 1 643 826 5,47 (0,13) 1998-11-27
Credit Suisse First Boston 1 643 826 5,34 1 643 826 5,34 1998-11-27
PZU SA z PZU Życie SA 5 946 667 (833 409) 19,33 (2,71) 5 946 667 (833 409) 19,33 (2,71) 1998-11-23
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 4 589 409 15,27 (0,20) 4 589 409 15,27 (0,20) 1998-10-20
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 4 589 409 (3 109 409) 15,07 (10,26) 4 589 409 (3 109 409) 15,07 (10,26) 1998-10-20
PZU SA z PZU Życie SA 5 113 258 (891 458) 16,62 (2,90) 5 113 258 (891 458) 16,62 (2,90) 1998-09-22
PZU SA z PZU Życie SA 4 221 800 (236 426) 13,72 (0,77) 4 221 800 (236 426) 13,72 (0,77) 1998-09-08
PZU SA z PZU Życie SA 3 985 374 (1 964 624) 12,95 (6,38) 3 985 374 (1 964 624) 12,95 (6,38) 1998-08-12
PZU SA z PZU Życie SA 2 020 750 6,57 2 020 750 6,57 1998-05-25
Bank Pekao SA z Pekao Leasing Sp. z o.o. 1 480 000 4,81 1 480 000 4,81 1998-05-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-02-15 Prawo poboru 1:4
2011-03-28 Prawo poboru 1:4
2006-04-20 Prawo poboru 1:4
2001-11-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-11-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-10-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.