18,1000 zł
-1,90% -0,3500 zł
Mennica Polska SA (MNC)

Komunikaty spółki - MENNICA

Powołanie Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Brak spełnienia się warunków zawieszających w znaczącej umowie warunkowej zawartej przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta
Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy
Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Rezygnacja Członka Zarządu
Podpisanie przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta znaczącej umowy warunkowej oraz udzielenie gwarancji korporacyjnej przez Emitenta
Wyniki finansowe
Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2022 roku Podstawa prawna
Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2021
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2022 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.