16,7000 zł
-0,30% -0,0500 zł
Mennica Polska SA (MNC)

Komunikaty spółki - MENNICA

Wygaśnięcie złożonej przez spółkę zależną od Emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie
Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej
Otrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Informacja o wyborze oferty Emitenta
Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu
Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu
Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu
Zamówienie znacznej wartości
Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu
Informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta
Przyjęcie przez Sprzedającego oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie
Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych
Zawarcie aneksów do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.