21,2000 zł
-1,85% -0,4000 zł
Mennica Polska SA (MNC)

Komunikaty spółki - MENNICA

Złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksów do umów z bankami
Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych
Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej
Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej
Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe
Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2019 roku
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o podziale zysku za rok 2018
Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2018
Wyniki finansowe
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.