21,3000 zł
0,47% 0,1000 zł
Mennica Polska SA (MNC)

Komunikaty spółki - MENNICA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 roku
Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2020
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2021 roku
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok 2020
Rekomendacja Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok 2020
Wyniki finansowe
Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego w przedmiocie rozpoczęcia negocjacji nabycia przez spółkę 50% akcji spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. realizującej inwestycję Mennica Legacy Tower
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta
Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
MENNICA 0,47% 21,30
2021-06-16 16:28:08

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

  • Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

  • Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.