0,7400 zł
0,00% 0,0000 zł
Mediatel SA (MTL)

Akcjonariat - MEDIATEL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 96 827 998,04 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 130 848 646 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 612 943
Liczba głosów na WZA: 130 848 646 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,29%
Kapitał akcyjny: 130 848 646,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 612 943
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 1,71%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hawe SA w restrukturyzacji 128 612 943 (98,29%) 128 612 943 (98,29%) 2015-02-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-11-27
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 4
0,20 654 243 230
130 848 646,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 21 669 363
10 834 681,50
0,20 0,50 32 847 878
6 569 575,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-17
seria G Rasting Ltd, Titiona Ltd oraz Edyta Słomska wzamian za udziały Elterix Holding sp. z o.o. 1 385 500
16 626 000,00
0,20 12,00 4 720 800
944 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-23
seria F - Telekom Austria Beteiligungen GmbH za wierzytelność w kwocie 3 mln zł 300 000
3 000 000,00
0,20 10,00 3 335 300
667 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-23
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2000-07-12 12 500
125 000,00
10,00 10,00 12 500
125 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-30
2000-08-08
2004-07-05
seria B - subskrypcja prywatna 2000-08-16 1 506
2 417 883,00
10,00 1 605,50 14 006
14 006,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-30
2000-11-22
2004-07-05
seria C - subskrypcja prywatna 2000-08-16 700
2 002 000,00
10,00 2 860,00 14 706
147 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-30
2000-11-22
2004-07-05
seria D - subskrypcja publiczna 2003-08-21 36 000
360 000,00
10,00 10,00 50 706
507 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-30
2003-11-07
2004-07-05
seria E - subskrypcja publiczna 2004-03-05 100 000
7 500 000,00
1,00 75,00 607 060
607 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-30
2004-05-20
2004-07-05
split 1:10 2004-03-05
1,00 507 060
507 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-03-16
zmiana firmy z SM-Media SA na Mediatel SA 2005-02-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-23
2005-03-04
split 1:5 2006-09-29
0,20 3 035 300
607 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-09
2006-10-30
seria H - połączenie z Elterix Holding sp. z o.o. za 1 udział Elterix Holding Sp. z o.o. przysługuje 237,3920 akcji Mediatel SA 2008-05-26 3 921 715
0,20 8 642 515
1 728 503,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-20
seria I - Premium Internet SA 2008-07-24 440 000
4 400 000,00
0,20 10,00 9 082 515
1 816 503,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-05
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-04-02 2 000 000
4 000 000,00
0,20 2,00 11 082 515
2 216 503,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-20
2012-05-18
seria J - subskrypcja prywatna 2012-10-04 96 000
19 200,00
0,20 0,20 11 178 515
2 235 703,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii WA 2013-05-06 22 357 030
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - Hawe SA 2014-05-13 621 395 348
534 399 999,28
0,20 0,86 654 243 226
130 848 645,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-18
seria N - subskrypcja publiczna 2014-05-13 200 000 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 5:1 2015-03-25
1,00 130 848 646
130 848 646,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-10
renumeracja akcji: seria A i B 2015-03-25
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Hawe SA w restrukturyzacji 643 064 715 (4) 98,29 643 064 715 (4) 98,29 2015-02-16
Hawe SA w restrukturyzacji 643 064 711 (621 395 348) 98,29 (32,33) 643 064 711 (621 395 348) 98,29 (32,33) 2014-06-18
Hawe SA w restrukturyzacji 21 669 363 65,96 21 669 363 65,96 2013-09-17
Gregorczuk Cezary 303 020 (-1 232 980) 2,71 (-11,03) 303 020 (-1 232 980) 2,71 (-11,03) 2013-07-29
Gregorczuk Cezary 1 536 000 (-1 145 807) 13,74 (-10,25) 1 536 000 (-1 145 807) 13,74 (-10,25) 2013-06-24
Janisiewicz Mirosław 23 572 0,21 (0,14) 23 572 0,21 (0,14) 2013-06-03
Janisiewicz Mirosław 23 572 0,07 (0,07) 23 572 0,07 (0,07) 2013-06-03
Janisiewicz Mirosław 23 572 0,00 23 572 0,00 2013-06-03
Gregorczuk Cezary 2 681 807 (123 356) 23,99 (1,11) 2 681 807 (123 356) 23,99 (1,11) 2012-12-13
Gregorczuk Cezary 2 558 451 (15 000) 22,88 (-0,07) 2 558 451 (15 000) 22,88 (-0,07) 2012-12-12
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 6 644 459 20,22 (19,21) 6 644 459 20,22 (19,21) 2012-11-16
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 6 644 459 1,01 (-58,42) 6 644 459 1,01 (-58,42) 2012-11-16
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 6 644 459 (1 100 000) 59,43 (9,41) 6 644 459 (1 100 000) 59,43 (9,41) 2012-11-16
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 5 544 459 50,02 (0,43) 5 544 459 50,02 (0,43) 2012-10-08
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 5 544 459 (-1 100 000) 49,59 (-9,40) 5 544 459 (-1 100 000) 49,59 (-9,40) 2012-10-08
Gregorczuk Cezary 2 543 451 22,95 (0,20) 2 543 451 22,95 (0,20) 2012-10-08
Gregorczuk Cezary 2 543 451 (1 100 000) 22,75 (9,73) 2 543 451 (1 100 000) 22,75 (9,73) 2012-10-08
Gregorczuk Cezary 1 443 451 (-175 549) 13,02 (-1,58) 1 443 451 (-175 549) 13,02 (-1,58) 2012-10-07
Gregorczuk Cezary 1 619 000 (511 000) 14,60 (4,61) 1 619 000 (511 000) 14,60 (4,61) 2012-07-19
Gregorczuk Cezary 1 108 000 (968 795) 9,99 (8,74) 1 108 000 (468 795) 9,99 (4,23) 2012-07-18
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 6 644 459 (-350 000) 58,99 (-4,12) 6 644 459 (-350 000) 58,99 (-4,12) 2012-07-12
Gregorczuk Cezary 139 205 (-500 000) 1,25 (-4,51) 639 205 5,76 2012-04-20
Gregorczuk Cezary 639 205 5,76 639 205 5,76 2012-04-20
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 6 994 459 (350 000) 63,11 (3,16) 6 994 459 (350 000) 63,11 (3,16) 2012-04-02
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 6 644 459 (650 000) 59,95 (-6,05) 6 644 459 (650 000) 59,95 (-6,05) 2012-04-02
Pekao Pioneer PTE SA 415 041 (-98 771) 4,56 (-1,09) 415 041 (-98 771) 4,56 (-1,09) 2011-11-02
Gawęda Maciej 452 000 (-83 700) 4,97 (-1,22) 452 000 (-83 700) 4,97 (-1,22) 2010-12-16
Pekao Pioneer PTE SA 513 812 5,65 513 812 5,65 2010-01-21
Cegliński Jerzy 0 (-1 300) 0,00 (-0,04) 0 (-1 300) 0,00 (-0,04) 2009-05-15
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 5 994 459 66,00 (11,92) 5 994 459 66,00 (11,92) 2009-04-06
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 5 994 459 (4 459) 54,08 (-10,92) 5 994 459 (4 459) 54,08 (-10,92) 2009-04-06
Magna Polonia SA wraz z Rasting Ltd 5 990 000 65,00 (-0,95) 5 990 000 65,00 (-0,95) 2009-02-24
Rasting Ltd. 0 (-5 104 059) 0,00 (-59,05) 0 (-5 104 059) 0,00 (-59,05) 2009-02-09
Magna Polonia SA 5 990 000 65,95 5 990 000 65,95 2009-02-06
Imperio ASI SA 300 000 (-300 000) 3,30 (-3,64) 300 000 (-300 000) 3,30 (-3,64) 2009-01-31
Rasting Ltd. 5 104 059 59,05 (2,86) 5 104 059 59,05 (2,86) 2008-09-03
Rasting Ltd. 5 104 059 (-600 000) 56,19 (-9,81) 5 104 059 (-600 000) 56,19 (-9,81) 2008-09-03
Imperio ASI SA 600 000 6,94 (0,34) 600 000 6,94 (0,34) 2008-09-03
Imperio ASI SA 600 000 6,60 600 000 6,60 2008-09-03
Rasting Ltd. 5 704 059 (231 151) 66,00 (2,68) 5 704 059 (231 151) 66,00 (2,68) 2008-08-08
Rasting Ltd. 5 472 908 (3 921 715) 63,32 (12,22) 5 472 908 (3 921 715) 63,32 (12,22) 2008-06-20
Gawęda Wojciech 200 000 (-184 000) 4,23 (-8,42) 200 000 (-184 000) 4,23 (-8,42) 2008-06-05
Gawęda Maciej 535 700 6,19 (0,30) 535 700 6,19 (0,30) 2008-06-05
Gawęda Maciej 535 700 5,89 (-5,45) 535 700 5,89 (-5,45) 2008-06-05
Gawęda Maciej 535 700 (184 000) 11,34 (-0,24) 535 700 (184 000) 11,34 (-0,24) 2008-06-05
Weiss-Tessbach GmbH 300 000 3,47 (-6,41) 300 000 3,47 (-6,41) 2008-04-23
Weiss-Tessbach GmbH 300 000 9,88 (3,53) 300 000 9,88 (3,53) 2008-04-23
Weiss-Tessbach GmbH 300 000 6,35 300 000 6,35 2008-04-23
Titiona Ltd. 244 615 8,05 (2,87) 244 615 8,05 (2,87) 2008-04-23
Titiona Ltd. 244 615 5,18 (2,35) 244 615 5,18 (2,35) 2008-04-23
Titiona Ltd. 244 615 2,83 244 615 2,83 2008-04-23
Rasting Ltd. 1 551 193 51,10 (18,25) 1 551 193 51,10 (18,25) 2008-04-23
Rasting Ltd. 1 551 193 32,85 (14,91) 1 551 193 32,85 (14,91) 2008-04-23
Rasting Ltd. 1 551 193 (945 193) 17,94 (-2,02) 1 551 193 (945 193) 17,94 (-2,02) 2008-04-23
Cegliński Jerzy 1 300 0,04 (0,02) 1 300 0,04 (0,02) 2008-02-14
Cegliński Jerzy 1 300 0,02 1 300 0,02 2008-02-14
Kazimierczak Zbigniew 136 000 (-470 000) 1,00 (-5,67) 136 000 (-470 000) 1,00 (-5,67) 2008-02-06
Niedziałkowski Jacek 3 730 0,12 (0,05) 3 730 0,12 (0,05) 2008-01-28
Niedziałkowski Jacek 3 730 0,07 (0,07) 3 730 0,07 (0,07) 2008-01-28
Niedziałkowski Jacek 3 730 (630) 0,00 (-0,10) 3 730 (630) 0,00 (-0,10) 2008-01-28
Piechocki Andrzej 247 746 8,16 (2,92) 247 746 8,16 (2,92) 2008-01-18
Piechocki Andrzej 247 746 5,24 (2,38) 247 746 5,24 (2,38) 2008-01-18
Piechocki Andrzej 247 746 2,86 247 746 2,86 2008-01-18
Niedziałkowski Jacek 3 100 0,10 3 100 0,10 2007-11-08
Rasting Ltd. 606 000 (303 000) 19,96 (9,98) 606 000 (303 000) 19,96 (9,98) 2007-10-30
Kazimierczak Zbigniew 606 000 6,67 (-13,29) 606 000 6,67 (-13,29) 2007-10-30
Kazimierczak Zbigniew 606 000 19,96 (7,13) 606 000 19,96 (7,13) 2007-10-30
Kazimierczak Zbigniew 606 000 12,83 (5,82) 606 000 12,83 (5,82) 2007-10-30
Kazimierczak Zbigniew 606 000 (303 000) 7,01 (-2,97) 606 000 (303 000) 7,01 (-2,97) 2007-10-30
Gawęda Maciej 351 700 11,58 (4,14) 351 700 11,58 (4,14) 2007-10-30
Gawęda Maciej 351 700 (-606 000) 7,44 (-24,11) 351 700 (-606 000) 7,44 (-24,11) 2007-10-30
Rasting Ltd. 303 000 9,98 303 000 9,98 2007-08-10
Kazimierczak Zbigniew 303 000 9,98 303 000 9,98 2007-08-10
Gawęda Wojciech 384 000 12,65 (4,52) 384 000 12,65 (4,52) 2007-08-10
Gawęda Wojciech 384 000 (265 000) 8,13 (-11,47) 384 000 (265 000) 8,13 (-11,47) 2007-08-10
Gawęda Maria 0 (-85 000) 0,00 (-2,80) 0 (-85 000) 0,00 (-2,80) 2007-08-10
Gawęda Maciej wraz z rodziną 957 700 (932 346) 31,55 (-18,45) 957 700 (932 346) 31,55 (-18,45) 2007-08-10
Gawęda Maria 85 000 (40 065) 2,80 (-6,06) 85 000 (40 065) 2,80 (-6,06) 2006-10-30
Gawęda Wojciech 119 000 (-476 000) 19,60 119 000 (-476 000) 19,60 2004-08-16
Gawęda Wojciech 595 000 (476 600) 19,60 (0,10) 595 000 (476 600) 19,60 (0,10) 2004-08-16
Gawęda Wojciech 118 400 (540) 19,50 (0,09) 118 400 (540) 19,50 (0,09) 2004-08-06
Gawęda Maria 44 935 8,86 (1,46) 44 935 8,86 (1,46) 2004-05-14
Gawęda Maria 44 935 (-179 740) 7,40 44 935 (-179 740) 7,40 2004-05-14
Gawęda Maria 224 675 (219 221) 7,40 (-3,35) 224 675 (219 221) 7,40 (-3,35) 2004-05-14
Kalkusiński Adam 25 510 5,03 (0,83) 25 510 5,03 (0,83) 2004-03-05
Kalkusiński Adam 25 510 (22 959) 4,20 (-0,83) 25 510 (22 959) 4,20 (-0,83) 2004-03-05
Kalkusiński Adam 2 551 (1 081) 5,03 (-4,96) 2 551 (1 081) 5,03 (-4,96) 2004-03-05
Gawęda Wojciech 117 860 (106 074) 19,41 (-3,83) 117 860 (106 074) 19,41 (-3,83) 2004-01-09
Gawęda Wojciech 11 786 (-106 074) 23,24 11 786 (-106 074) 23,24 2004-01-09
Gawęda Wojciech 117 860 (106 199) 23,24 (0,85) 117 860 (106 199) 23,24 (0,85) 2004-01-09
Gawęda Wojciech 11 661 22,39 11 661 22,39 2003-12-29
Gawęda Maria 5 454 (-49 086) 10,75 5 454 (-49 086) 10,75 2003-12-29
Gawęda Maria 54 540 (46 858) 10,75 (-4,40) 54 540 (46 858) 10,75 (-4,40) 2003-12-29
Gawęda Maciej 25 354 (-228 186) 50,00 25 354 (-228 186) 50,00 2003-12-29
Gawęda Maciej 253 540 50,00 (8,24) 253 540 50,00 (8,24) 2003-12-29
Gawęda Maciej 253 540 (-1 014 160) 41,76 (0,77) 253 540 (-1 014 160) 41,76 (0,77) 2003-12-29
Gawęda Maciej wraz z rodziną 1 267 700 (1 233 220) 40,99 (-27,00) 1 267 700 (1 233 220) 40,99 (-27,00) 2003-12-29
Gawęda Maria 7 682 (5 454) 15,15 7 682 (5 454) 15,15 2003-12-17
Gawęda Maciej 34 480 (24 480) 67,99 34 480 (24 480) 67,99 2003-12-17
Kalkusiński Adam 1 470 9,99 (7,10) 1 470 9,99 (7,10) 2003-10-20
Kalkusiński Adam bez emisji akcji serii D 1 470 2,89 1 470 2,89 2003-10-20
Gawęda Maria 2 228 15,15 (10,76) 2 228 15,15 (10,76) 2003-10-20
Gawęda Maria bez emisji akcji serii D 2 228 4,39 2 228 4,39 2003-10-20
Gawęda Maciej 10 000 67,99 (48,27) 10 000 67,99 (48,27) 2003-10-20
Gawęda Maciej bez emisji akcji serii D 10 000 19,72 10 000 19,72 2003-10-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-05-11 Split 5:1
2006-10-27 Split 1:5
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.