1,5250 zł
3,04% 0,0450 zł
MDI Energia S.A. (MDI)

Akcjonariat - MDIENERGIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 70 315 471,65 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 46 108 506 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 861 613
Liczba głosów na WZA: 46 108 506 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,61%
Kapitał akcyjny: 161 379 771,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 861 613
Cena nominalna akcji: 3,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,39%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ipopema TFI SA poprzez POPEMA 12 FIZAN, ZWZ 30 181 613 (65,45%) 30 181 613 (71,67%) 2022-06-30 KPL, KME, ONC, FHD, CRM, VRG, SCP
Sochacki Grzegorz 4 680 000 (10,14%) 4 680 000 (11,11%) 2015-12-29 -
MDI Energia SA 4 000 000 (8,67%) 4 000 000 (0,00%) 2017-12-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 7 360 653
0,00
0,10 0,00 146 850 643
14 685 064,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-19
2013-07-15
podwyższenie kapitału seria B, C i D 44 640 000
3,50 46 108 506
161 379 771,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-28
umorzenie akcji -5 365 307
0,10 16 104 510
1 610 451,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-30
umorzenie akcji -1 585 607
0,10 28 470 517
2 847 051,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-12
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
272 960 000,00
0,10 8,53 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
38 530 000,00
0,10 38,53 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
12 950 000,00
0,10 25,90 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
32 216 000,00
0,10 80,54 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-08-21 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-11-12
umorzenie akcji 1998-10-28 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-11-23
umorzenie akcji 1999-10-20 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-02-02
umorzenie akcji 2003-12-22 -7 000 700
0,10 21 469 817
2 146 981,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-17
umorzenie akcji 2006-10-31 -10 628 976
0,10 5 475 534
547 553,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-10
seria B - zamienna akcje Zeneris SA 2007-09-03 19 886 464
0,10 25 361 998
2 536 199,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-28
2008-03-20
zmiana firmy z Foksal NFI SA na BBI Zeneris NFI SA 2007-09-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-03
seria C - prawo poboru 1:4 2008-02-27 101 447 992
55 796 395,60
0,10 0,55 126 809 990
12 680 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-21
2008-09-05
seria D - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2009-10-26 12 680 000
0,10 139 489 990
13 948 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-07
2009-11-10
2009-12-15
zmiana firmy z BBI Zeneris NFI SA na BBI Zeneris SA 2013-04-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-24
seria E - prawo poboru 21:2 2013-04-09 7 360 653
1 251 311,01
0,10 0,17 146 850 643
1 468 406,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-19
2013-07-15
seria F - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii I 2013-05-23 80 000 000
8 000 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z BBI Zeneris SA na Skystone Capital SA 2013-06-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-30
seria A1 - prawo poboru 2:1 emisja nie doszła do skutku 2013-08-21 73 425 321
7 342 532,10
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A 2013-08-21

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału 2013-08-21 -43
0,10 146 850 600
14 685 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
scalenie akcji 100:1 2014-02-19
10,00 1 468 506
14 685 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
renominacja akcji 2015-08-20
3,50 1 468 506
5 139 771,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-23
seria B - subskrypcja prywatna 2015-08-20 140 000
560 000,00
3,50 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2015-08-20 7 060 000
28 240 000,00
3,50 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2015-08-20 37 440 000
149 760 000,00
3,50 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Skystone Capital SA na MDI Energia SA 2015-08-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-23
połączenie z MDI SA bez podwyższania kapitału 2016-01-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Carlson Ventures International Ltd. 0 (-4 089 251) 0,00 (-8,87) 0 (-4 089 251) 0,00 (-8,87) 2016-11-24
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 30 431 613 65,99 (-0,01) 30 431 613 72,26 (6,26) 2016-04-13
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 30 431 613 (11 613) 66,00 (0,03) 30 431 613 (11 613) 66,00 (0,03) 2016-04-13
Sochacki Grzegorz 4 680 000 10,15 4 680 000 10,15 2015-12-29
MBMB sp. z o.o. 86 131 (-15 588) 0,19 (-6,73) 86 131 (-15 588) 0,19 (-6,73) 2015-12-29
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 30 420 000 65,97 30 420 000 65,97 2015-12-29
Carlson Ventures International Ltd. 4 089 251 (4 000 000) 8,87 (2,80) 4 089 251 (4 000 000) 8,87 (2,80) 2015-12-29
MBMB sp. z o.o. WZA 101 719 6,92 (6,70) 101 719 6,92 (6,70) 2015-06-11
MBMB sp. z o.o. WZA 101 719 0,22 101 719 0,22 2015-06-11
Carlson Ventures International Ltd. WZA 89 251 6,07 (5,88) 89 251 6,07 (5,88) 2015-06-11
Carlson Ventures International Ltd. WZA 89 251 (-14 610 749) 0,19 (-9,82) 89 251 (-14 610 749) 0,19 (-9,82) 2015-06-11
Halaba Sławomir 148 047 10,08 (9,76) 148 047 10,08 (9,76) 2015-02-12
Halaba Sławomir 148 047 (-1 118 953) 0,32 (-85,95) 148 047 (-1 118 953) 0,32 (-85,95) 2015-02-12
GTC Jarossova s.r.o. 98 086 6,67 (6,46) 98 086 6,67 (6,46) 2015-01-29
GTC Jarossova s.r.o. 98 086 0,21 98 086 0,21 2015-01-29
Halaba Sławomir 1 267 000 (1 197 400) 86,27 (81,54) 1 267 000 (1 197 400) 86,27 (81,54) 2014-09-23
Obszański Mariusz 32 738 2,22 32 738 2,22 2014-08-29
Kardach Piotr 4 100 0,27 4 100 0,27 2014-08-29
Halaba Sławomir 69 600 4,73 69 600 4,73 2014-08-29
Carlson Ventures International Ltd. 14 700 000 (14 553 000) 10,01 14 700 000 (14 553 000) 10,01 2014-08-27
Carlson Ventures International Ltd. 147 000 (-10 853 000) 10,01 (2,52) 147 000 (-10 853 000) 10,01 (2,52) 2014-08-27
Carlson Ventures International Ltd. 11 000 000 7,49 11 000 000 7,49 2014-06-17
Trębacz, Roman Marian 413 404 (409 270) 0,28 (0,28) 413 404 (409 270) 0,28 (0,28) 2013-06-27
Trębacz, Roman Marian 4 134 (-390 608) 0,00 (-0,28) 4 134 (-390 608) 0,00 (-0,28) 2013-06-27
Trębacz, Roman Marian 394 742 0,28 (0,02) 394 742 0,28 (0,02) 2013-05-27
Trębacz, Roman Marian 394 742 0,26 394 742 0,26 2013-05-27
Turno Paweł 5 008 000 (4 957 920) 3,41 (0,42) 5 008 000 (4 957 920) 3,41 (0,42) 2013-02-13
Turno Paweł 50 080 (-4 957 920) 2,99 (-0,60) 50 080 (-4 957 920) 2,99 (-0,60) 2013-02-13
Turno Paweł 5 008 000 (3 408 000) 3,59 (2,45) 5 008 000 (3 408 000) 3,59 (2,45) 2013-02-13
Perczyński Marek 132 000 0,09 (0,01) 132 000 0,09 (0,01) 2012-10-01
Perczyński Marek 132 000 (130 680) 0,08 (0,08) 132 000 (130 680) 0,08 (0,08) 2012-10-01
Perczyński Marek 1 320 (-80 680) 0,00 (-0,05) 1 320 (-80 680) 0,00 (-0,05) 2012-10-01
Perczyński Marek 82 000 (25 000) 0,05 (0,01) 82 000 (25 000) 0,05 (0,01) 2012-09-27
Perczyński Marek 57 000 (32 000) 0,04 (0,03) 57 000 (32 000) 0,04 (0,03) 2012-09-25
Bender Robert 170 000 (168 300) 0,11 (0,11) 170 000 (168 300) 0,11 (0,11) 2012-09-25
Bender Robert 1 700 (-168 300) 0,00 (-0,12) 1 700 (-168 300) 0,00 (-0,12) 2012-09-25
Bender Robert 170 000 (25 000) 0,12 (0,02) 170 000 (25 000) 0,12 (0,02) 2012-09-25
Bender Robert 145 000 (45 000) 0,10 (0,03) 145 000 (45 000) 0,10 (0,03) 2012-09-24
Perczyński Marek 25 000 0,01 25 000 0,01 2012-09-21
Bender Robert 100 000 (18 000) 0,07 (0,02) 100 000 (18 000) 0,07 (0,02) 2012-09-21
Bender Robert 82 000 (25 000) 0,05 (0,01) 82 000 (25 000) 0,05 (0,01) 2012-09-19
Bender Robert 57 000 (25 000) 0,04 (0,02) 57 000 (25 000) 0,04 (0,02) 2012-09-18
Bender Robert 32 000 0,02 32 000 0,02 2012-09-17
Turno Paweł 1 600 000 (-1 250 000) 1,14 (-1,10) 1 600 000 (-1 250 000) 1,14 (-1,10) 2009-12-09
Generali OFE 4 006 693 (-3 000 000) 3,15 (-2,37) 4 006 693 (-3 000 000) 3,15 (-2,37) 2009-06-18
Generali OFE 7 006 693 (-4 397 817) 5,52 (-3,47) 7 006 693 (-4 397 817) 5,52 (-3,47) 2009-06-17
Generali OFE 11 404 510 (-1 500 000) 8,99 (-1,18) 11 404 510 (-1 500 000) 8,99 (-1,18) 2009-05-29
Generali OFE 12 904 510 (-3 095 490) 10,17 (-2,44) 12 904 510 (-3 095 490) 10,17 (-2,44) 2009-05-28
Generali OFE 16 000 000 (1 920 060) 12,61 (1,51) 16 000 000 (1 920 060) 12,61 (1,51) 2009-03-25
Turno Paweł 2 850 000 2,24 (0,20) 2 850 000 2,24 (0,20) 2009-03-05
Turno Paweł 2 850 000 2,04 2 850 000 2,04 2009-03-05
Generali OFE 14 079 940 11,10 14 079 940 11,10 2008-09-30
Generali OFE w tym 11955680 PDA 14 079 940 (1 597 531) 11,10 (1,26) 14 079 940 (1 597 531) 11,10 (1,26) 2008-07-17
Generali OFE w tym 10358149 PDA 12 482 409 (10 729 936) 9,84 (2,94) 12 482 409 (10 729 936) 9,84 (2,94) 2008-07-15
Generali OFE 1 752 473 (1 493 334) 6,90 (5,88) 1 752 473 (1 493 334) 6,90 (5,88) 2008-03-28
Generali OFE 259 139 1,02 259 139 1,02 2008-03-27
Poland Opportunity Fund Ltd. 0 (-2 596 917) 0,00 (-47,42) 0 (-2 596 917) 0,00 (-47,42) 2007-06-30
Mezzo Capital sp. z o.o. 732 340 13,37 (10,49) 732 340 13,37 (10,49) 2007-05-21
Mezzo Capital sp. z o.o. 732 340 2,88 732 340 2,88 2007-05-21
Skarb Państwa 0 (-15 681) 0,00 (-0,09) 0 (-15 681) 0,00 (-0,28) 2007-03-27
Skarb Państwa 15 681 (-307 836) 0,09 (-1,91) 15 681 (-307 836) 0,28 (-1,72) 2007-03-15
Skarb Państwa 323 517 (-100 000) 2,00 (-0,62) 323 517 (-100 000) 2,00 (-0,62) 2006-06-26
Gamma Capital SA 504 497 (-2 623 504) 3,13 (-16,29) 504 497 (-2 623 504) 3,13 (-16,29) 2006-06-13
Aton sp. z o.o. 602 304 (-3 132 334) 3,74 (-19,45) 602 304 (-3 132 334) 3,74 (-19,45) 2006-06-13
Skarb Państwa 423 517 (-1 794 185) 2,62 (-11,15) 423 517 (-1 794 185) 2,62 (-11,15) 2006-06-09
MDI Energia SA w celu umorzenia 10 628 976 66,00 10 628 976 0,00 2006-06-09
MDI Energia SA w celu umorzenia 10 628 976 66,00 (66,00) 10 628 976 0,00 2006-06-09
Skarb Państwa 2 217 702 (-800 451) 13,77 (-0,28) 2 217 702 (-800 451) 13,77 (-0,28) 2006-01-11
Gamma Capital SA 3 128 001 (-1 129 013) 19,42 (4,47) 3 128 001 (-1 129 013) 19,42 (4,47) 2005-11-30
Aton sp. z o.o. 3 734 638 (-1 352 970) 23,19 (6,27) 3 734 638 (-1 352 970) 23,19 (6,27) 2005-11-30
Skarb Państwa 3 018 153 (-1 037 778) 14,05 (0,56) 3 018 153 (-1 037 778) 14,05 (0,56) 2004-09-15
porozumienie inwestorów II NFI, NFI Progress, NFI Kwiatkowski 1 041 371 4,85 (4,85) 1 041 371 4,85 (4,85) 2004-07-08
MDI Energia SA umorzenie 0 (-7 000 700) 0,00 (-24,58) 0 0,00 2004-05-17
Everest Capital Master Fund LP 0 (-3 736 022) 0,00 (-12,43) 0 (-3 736 022) 0,00 (-12,43) 2004-05-17
Everest Capital Frontier Fund LP 0 (-3 583 869) 0,00 (-11,92) 0 (-3 583 869) 0,00 (-11,92) 2004-05-17
Imperio ASI SA 0 (-2 834 014) 0,00 (-9,95) 0 (-2 834 014) 0,00 (-9,95) 2004-04-08
Gamma Capital SA 4 257 014 14,95 (-11,48) 4 257 014 14,95 (-11,48) 2004-04-08
Gamma Capital SA 4 257 014 26,43 4 257 014 26,43 2004-04-08
Imperio ASI SA 2 834 014 (-1 630 570) 9,95 (-4,90) 2 834 014 (-1 630 570) 9,95 (-4,90) 2004-01-05
Aton sp. z o.o. 5 087 608 16,92 (-14,67) 5 087 608 16,92 (-14,67) 2003-12-12
Aton sp. z o.o. 5 087 608 (1 563 367) 31,59 (19,87) 5 087 608 (1 563 367) 31,59 (19,87) 2003-12-12
Aton sp. z o.o. 3 524 241 (1 442 241) 11,72 (4,80) 3 524 241 (1 442 241) 11,72 (4,80) 2003-10-13
Imperio ASI SA 4 464 584 (1 457 982) 14,85 (4,85) 4 464 584 (1 457 982) 14,85 (4,85) 2003-10-08
Aton sp. z o.o. 2 082 000 6,92 2 082 000 6,92 2003-07-15
Imperio ASI SA 3 006 602 (1 000) 10,00 3 006 602 (1 000) 10,00 2003-07-11
Imperio ASI SA 3 005 602 10,00 (10,00) 3 005 602 10,00 (10,00) 2003-03-13
porozumienie inwestorów Private Equity Poland Sp. z o.o., 7 NFI SA 0 (-4 375 688) 0,00 (-14,56) 0 (-4 375 688) 0,00 (-14,56) 2002-12-31
MDI Energia SA 7 000 700 (-1 527 934) 24,58 (-3,79) 0 0,00 2002-09-25
MDI Energia SA 8 528 634 (10 269) 28,37 (0,03) 0 0,00 2002-09-19
MDI Energia SA 8 518 365 (6 389) 28,34 (0,02) 0 0,00 2002-09-13
MDI Energia SA 8 511 976 (328) 28,32 (0,01) 0 0,00 2002-09-05
MDI Energia SA 8 511 648 (202) 28,31 0 0,00 2002-09-02
MDI Energia SA 8 511 446 (3 757) 28,31 (0,01) 0 0,00 2002-08-30
MDI Energia SA 8 507 689 (358) 28,30 0 0,00 2002-08-29
porozumienie inwestorów Private Equity Poland sp. z o.o., Zachodni NFI SA, 7 NFI SA 4 375 688 (-2 792 607) 14,56 (-9,29) 4 375 688 (-2 792 607) 14,56 (-9,29) 2002-04-29
MDI Energia SA 8 507 331 28,30 0 (-8 507 331) 0,00 2002-04-19
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 8 507 331 (563 000) 28,30 (1,87) 8 507 331 (563 000) 0,00 2002-04-19
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 7 944 331 (867 607) 26,43 (2,88) 7 944 331 (867 607) 0,00 2002-04-18
Raiffeisen Centrobank AG poprzez Raiffeisen Bank Polska SA 1 430 607 (-1 562 000) 4,76 (-5,20) 1 430 607 (-1 562 000) 4,76 (-5,20) 2002-04-12
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 7 076 724 (400 000) 23,55 (1,34) 7 076 724 (400 000) 0,00 2002-04-10
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 6 676 724 (2 684 536) 22,21 (8,93) 6 676 724 (2 684 536) 0,00 2002-01-11
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 3 992 188 (262 000) 13,28 (0,87) 3 992 188 (262 000) 0,00 2002-01-10
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 3 730 188 (15 937) 12,41 (0,05) 3 730 188 (15 937) 0,00 2002-01-02
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 3 714 251 (1 253 496) 12,36 (4,17) 3 714 251 (1 253 496) 0,00 2001-12-21
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 2 460 755 (15 900) 8,19 (0,06) 2 460 755 (15 900) 0,00 2001-12-18
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 2 444 855 (9 428) 8,13 (0,03) 2 444 855 (9 428) 0,00 2001-12-12
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 2 435 427 (900 000) 8,10 (2,99) 2 435 427 (900 000) 0,00 2001-12-07
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Bank Polska SA 2 992 607 (1 265 607) 9,96 (4,21) 2 992 607 (1 265 607) 9,96 (4,21) 2001-10-19
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 1 535 427 (760) 5,11 1 535 427 (760) 0,00 2001-10-11
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 1 534 667 (8 273) 5,11 (0,03) 1 534 667 (8 273) 0,00 2001-10-05
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 1 526 394 (21 348) 5,08 (0,07) 1 526 394 (21 348) 0,00 2001-10-02
MDI Energia SA w celu odsprzedaży 1 505 046 5,01 1 505 046 0,00 2001-09-21
porozumienie inwestorów BRE Private Equity Sp. z o.o., Zachodni NFI SA, Foksal NFI SA, 7 NFI SA, TDI Inwestycje Sp. z o.o., Mindori 19 Sp. z o.o. 7 168 295 (1 492 607) 23,85 (4,97) 7 168 295 (1 492 607) 23,85 (4,97) 2001-06-29
porozumienie inwestorów BRE Private Equity sp. z o.o., Zachodni NFI SA, Foksal NFI SA, 7 NFI SA, TDI Inwestycje Sp. z o.o. 5 675 688 (1 179 858) 18,88 (3,92) 5 675 688 (1 179 858) 18,88 (3,92) 2001-06-22
Imperio ASI SA przystšpienie do porozumienia inwestorów 0 (-1 179 858) 0,00 (-3,93) 0 (-1 179 858) 0,00 (-3,93) 2001-06-22
porozumienie inwestorów BRE Private Equity Sp. z o.o., Zachodni NFI SA, Foksal NFI SA 4 495 830 14,96 4 495 830 14,96 2001-06-04
Oxbridge Ltd. 225 000 (-1 500 000) 0,75 (-4,99) 225 000 (-1 500 000) 0,75 (-4,99) 2001-06-01
PZU SA przez PZU Życie SA 10 000 (-2 973 506) 0,03 (-9,90) 10 000 (-2 973 506) 0,03 (-9,90) 2001-05-02
Imperio ASI SA 1 179 858 3,93 (3,93) 1 179 858 3,93 (3,93) 2001-04-28
Everest Capital Master Fund LP 3 736 022 (20 062) 12,43 (0,07) 3 736 022 (20 062) 12,43 (0,07) 2001-04-28
Oxbridge Ltd. 1 725 000 5,74 1 725 000 5,74 2001-04-24
Everest Capital Frontier Fund LP 3 583 869 (1 487 577) 11,92 (4,95) 3 583 869 (1 487 577) 11,92 (4,95) 2001-04-05
Poland Opportunity Fund Ltd. 2 596 917 47,42 (38,78) 2 596 917 47,42 (38,78) 2001-03-28
Poland Opportunity Fund Ltd. 2 596 917 8,64 (-7,48) 2 596 917 8,64 (-7,48) 2001-03-28
Poland Opportunity Fund Ltd. 2 596 917 (-1 267 607) 16,12 (3,26) 2 596 917 (-1 267 607) 16,12 (3,26) 2001-03-28
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Bank Polska SA 1 727 000 (-1 265 607) 5,75 (-4,21) 1 727 000 (-1 265 607) 5,75 (-4,21) 2001-01-24
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 0 (-3 179 461) 0,00 (-10,58) 0 (-3 179 461) 0,00 (-10,58) 2000-12-31
PZU SA przez PZU Życie SA 2 983 506 (2 068 447) 9,93 (6,93) 2 983 506 (2 068 447) 9,93 (6,93) 2000-12-11
Poland Opportunity Fund Ltd. 3 864 524 (694 354) 12,86 (2,31) 3 864 524 (694 354) 12,86 (2,31) 2000-09-25
Imperio ASI SA 0 (-1 531 000) 0,00 (-5,09) 0 (-1 531 000) 0,00 (-5,09) 2000-09-25
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Bank Polska SA 2 992 607 9,96 2 992 607 9,96 2000-08-29
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 179 461 (1 629 677) 10,58 (5,42) 3 179 461 (1 629 677) 10,58 (5,42) 2000-08-29
Skarb Państwa 4 055 931 (-452 488) 13,49 (-1,51) 4 055 931 (-452 488) 13,49 (-1,51) 2000-05-23
Credit Suisse First Boston 0 (-1 938 679) 0,00 (-6,45) 0 (-1 938 679) 0,00 (-6,45) 2000-03-27
Everest Capital Master Fund LP 3 715 960 (2 305 348) 12,36 (7,67) 3 715 960 (2 305 348) 12,36 (7,67) 2000-03-14
Everest Capital Master Fund LP 1 410 612 4,69 1 410 612 4,69 2000-03-14
Everest Capital Frontier Fund LP 2 096 292 (902 441) 6,97 (3,05) 2 096 292 (902 441) 6,97 (3,05) 2000-03-14
Skarb Państwa 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-1,12) 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-1,12) 2000-02-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 1 549 784 5,16 (0,07) 1 549 784 5,16 (0,07) 1999-10-13
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 1 549 784 5,09 1 549 784 5,09 1999-10-13
Everest Capital Frontier Fund LP 1 193 851 3,92 1 193 851 3,92 1999-04-08
Credit Suisse First Boston 1 938 679 6,45 (0,08) 1 938 679 6,45 (0,08) 1999-04-08
Credit Suisse First Boston 1 938 679 (27 105) 6,37 (0,16) 1 938 679 (27 105) 6,37 (0,16) 1999-04-08
PZU SA z PZU Życie SA 915 059 (-696 710) 3,00 (-2,24) 915 059 (-696 710) 3,00 (-2,24) 1999-04-07
Poland Opportunity Fund Ltd. 3 170 170 (512 000) 10,55 (1,71) 3 170 170 (512 000) 10,55 (1,71) 1999-04-07
Poland Opportunity Fund Ltd. 2 658 170 8,84 (0,11) 2 658 170 8,84 (0,11) 1999-04-07
Poland Opportunity Fund Ltd. 2 658 170 (1 092 785) 8,73 (3,64) 2 658 170 (1 092 785) 8,73 (3,64) 1999-04-07
Merrill Lynch & Co., Inc. 352 400 (-1 384 040) 1,16 (-4,48) 352 400 (-1 384 040) 1,16 (-4,48) 1999-03-19
Imperio ASI SA 1 531 000 5,09 (0,06) 1 531 000 5,09 (0,06) 1999-02-05
Imperio ASI SA 1 531 000 5,03 1 531 000 5,03 1999-02-05
Skarb Państwa 4 910 336 16,12 4 910 336 16,12 1999-02-01
NIF Fund Holdings PCC 1 494 093 (-377 833) 4,91 (-1,17) 1 494 093 (-377 833) 4,91 (-1,17) 1999-01-22
Merrill Lynch & Co., Inc. 1 736 440 5,64 1 736 440 5,64 1999-01-07
NIF Fund Holdings PCC 1 871 926 6,08 1 871 926 6,08 1998-11-05
PZU SA z PZU Życie SA 1 611 769 5,24 1 611 769 5,24 1998-09-22
Poland Opportunity Fund Ltd. 1 565 385 5,09 1 565 385 5,09 1998-08-09
Credit Suisse First Boston 1 911 574 6,21 1 911 574 6,21 1998-07-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2021-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2018-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2018-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2017-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2014-11-07 Split 100:1
2013-09-09 Prawo poboru 2:1
2013-04-18 Prawo poboru 21:2
2008-03-31 Prawo poboru 1:4
2005-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2005-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.