2,2400 zł
1,82% 0,0400 zł
ManyDev Studio SE (MAN)

Akcjonariat - MANYDEV

Dane ogólne

Kapitalizacja: 15 680 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 7 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 258 620
Liczba głosów na WZA: 7 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,98%
Kapitał akcyjny: 140 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 258 620
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 82,02%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karbowski Piotr 419 540 (5,99%) 419 540 (5,99%) 2021-03-08 -
Parzyński Marek 419 540 (5,99%) 419 540 (5,99%) 2021-03-05 -
Graś Bartosz 419 540 (5,99%) 419 540 (5,99%) 2021-03-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 741 000
0,10 14 022 352
1 402 235,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-24
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-11-26 8 950 000
8 950 000,00
1,00 1,00 8 950 000
8 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-01-05
seria B 1998-11-26 400 000
1,00 9 350 000
9 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
1999-01-05
2008-09-29
seria C - subskrypcja publiczna 2007-11-07 1 100 000
1,00 10 450 000
10 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
2009-04-06
seria D - prawo poboru 1:5 2008-04-24 2 000 000
3 000 000,00
1,00 1,50 12 450 000
12 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-22
2010-01-21
2010-02-11
seria E - prawo poboru 2:5 2010-06-17 6 000 000
9 000 000,00
1,00 1,50 18 450 000
18 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-23
2010-12-22
2011-01-14
renominacja akcji 2013-06-19
0,75 18 450 000
13 837 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-10
scalenie akcji 10:1 2014-05-14
7,50 1 845 000
13 837 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-04
zmiana firmy z AD.Drągowski SA na Platynowe Inwestycje SA 2015-05-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-30
seria F - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2015-09-25 220 000 000
187 000 000,00
0,50 0,85
KDPW:
KRS:
GPW:


sera H - za warranty subskrypcyjne 2015-10-17 443 690 000
377 136 500,00
0,50 0,85
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2015-12-02 -220 000 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2016-03-07
0,10 1 845 000
184 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-23
seria F - prawo poboru 1:15 2016-10-19 27 675 000
4 981 500,00
0,10 0,18 29 520 000
2 952 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-13
seria G - prawo poboru odwołana 2017-02-20 59 040 000
5 904 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna odwołana 2017-03-02 56 088 000
5 608 800,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-05-23 28 520 000
5 133 600,00
0,10 0,18
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-06-21 -9 700 000
0,10 19 820 000
1 982 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-14
zmiana firmy z Platynowe Inwestycje SA na Platynowe Inwestycje SE 2018-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-30
połączenie z Platynowe Inwestycje1 Polska Akciova spolecnost bez podwyższania kapitału 2018-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-30
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-07-27 -6 538 648
0,10 13 281 352
1 328 135,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-04
renominacja akcji 2018-10-23
0,09 9 700 000
873 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-10-23 -4 322 352
0,10 9 700 000
970 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
obniżenie kapitału cena nominalna w EUR 2019-06-24
0,02 9 700 000
194 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji, cena nominalna w EUR 2020-01-14 -2 700 000
0,02 7 000 000
140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-15
seria H za warranty subskrypcyjne 2020-11-30 14 000 000
0,02
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Platynowe Inwestycje SE na ManyDev Studio SE 2021-02-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Patro Invest sp. z o.o. 0 (-1 258 622) 0,00 (-17,98) 0 (-1 258 622) 0,00 (-17,98) 2021-03-04
Patro Invest sp. z o.o. 1 258 622 (-150 959) 17,98 (3,45) 1 258 622 (-150 959) 17,98 (-2,16) 2021-02-17
ManyDev Studio SE 0 (-2 700 000) 0,00 (-27,84) 0 (-2 700 000) 0,00 2020-06-15
Patro Invest sp. z o.o. 1 409 581 14,53 (-5,61) 1 409 581 20,14 2019-12-20
Patro Invest sp. z o.o. 1 409 581 (770 413) 20,14 (13,55) 1 409 581 (770 413) 20,14 (11,01) 2019-12-20
Patro Invest sp. z o.o. 639 168 (-2 700 000) 6,59 (-17,22) 639 168 (-2 700 000) 9,13 (-25,29) 2019-06-25
ManyDev Studio SE 2 700 000 27,84 (27,84) 2 700 000 0,00 2019-06-24
ManyDev Studio SE 0 (-4 322 356) 0,00 (-32,54) 0 (-4 322 356) 0,00 2019-05-17
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 510 (-4 076 367) 0,00 (-29,07) 510 (-4 076 367) 0,01 (-42,02) 2018-12-18
Patro Invest sp. z o.o. 3 339 168 23,81 (-10,61) 3 339 168 34,42 2018-12-18
Patro Invest sp. z o.o. 3 339 168 34,42 3 339 168 34,42 (-13,28) 2018-12-18
Patro Invest sp. z o.o. 3 339 168 34,42 3 339 168 47,70 2018-12-18
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 4 076 877 (856 835) 29,07 (4,83) 4 076 877 (856 835) 42,03 (6,09) 2018-09-24
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 3 220 042 24,24 (1,28) 3 220 042 35,94 (2,74) 2018-09-05
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 3 220 042 (-4 322 352) 22,96 (-33,83) 3 220 042 (-4 322 352) 33,20 (-23,59) 2018-09-05
ManyDev Studio SE 4 322 356 32,54 (1,72) 4 322 356 0,00 2018-09-05
ManyDev Studio SE 4 322 356 30,82 (30,82) 4 322 356 0,00 2018-09-05
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 7 542 394 56,79 7 542 394 56,79 (-27,40) 2018-09-04
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 7 542 394 (-234 119) 56,79 (17,55) 7 542 394 (-234 119) 84,19 (25,64) 2018-09-04
ManyDev Studio SE 0 (-6 538 648) 0,00 (-32,99) 0 (-6 538 648) 0,00 2018-09-04
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 7 776 513 39,24 (-19,31) 7 776 513 58,55 2018-01-09
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 7 776 513 58,55 (19,31) 7 776 513 58,55 (5,03) 2018-01-09
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 7 776 513 (-5 247 648) 39,24 (-4,88) 7 776 513 (-5 247 648) 53,52 (-12,33) 2018-01-09
ManyDev Studio SE 6 538 648 (1 250 000) 32,99 (6,31) 6 538 648 (1 250 000) 0,00 2018-01-03
ManyDev Studio SE 5 288 648 (5 247 648) 26,68 (26,47) 5 288 648 (5 247 648) 0,00 2018-01-03
ManyDev Studio SE 41 000 (-700 000) 0,21 (-2,30) 41 000 (-700 000) 0,00 2017-12-14
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 13 024 161 44,12 (-21,59) 13 024 161 65,85 2017-09-26
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 13 024 161 65,71 13 024 161 65,85 (-23,78) 2017-09-26
Raczam sp. z o.o. w likwidacji 13 024 161 65,71 13 024 161 89,63 2017-09-26
ZamZaw sp. z o.o. poprzez Raczam sp. z o.o.; ZWZ 0 0,00 0 0,00 2017-09-21
ZamZaw sp. z o.o. poprzez Raczam sp. z o.o.; ZWZ 0 (-19 242 300) 0,00 (-65,18) 0 (-19 242 300) 0,00 (-97,29) 2017-09-21
ZamZaw sp. z o.o. poprzez Raczam sp. z o.o.; ZWZ 19 242 300 (4 968 139) 65,18 (16,83) 19 242 300 (4 968 139) 97,29 (25,12) 2017-06-21
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 0 (-4 770 000) 0,00 (-16,16) 0 (-4 770 000) 0,00 (-16,16) 2017-05-25
ZamZaw sp. z o.o. poprzez Raczam sp. z o.o. 14 274 161 (-4 971 000) 48,35 (-16,84) 14 274 161 (-5 622 000) 72,17 (4,77) 2017-05-24
ManyDev Studio SE 741 000 (-9 000 000) 2,51 (-30,49) 741 000 (-9 000 000) 0,00 2017-05-23
ManyDev Studio SE 9 741 000 33,00 (33,00) 9 741 000 0,00 2017-05-23
ZamZaw sp. z o.o. poprzez Raczam sp. z o.o. 19 245 161 65,19 19 896 161 67,40 (-33,19) 2017-02-28
ZamZaw sp. z o.o. poprzez Raczam sp. z o.o. 19 245 161 (2 730 000) 65,19 (9,24) 19 896 161 (2 730 000) 100,59 (42,44) 2017-02-28
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 4 770 000 16,16 4 770 000 16,16 (-7,96) 2017-02-28
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 4 770 000 (-2 730 000) 16,16 (-9,25) 4 770 000 (-2 730 000) 24,12 (-1,29) 2017-02-28
ZamZaw sp. z o.o. 16 515 161 (15 852 861) 55,95 (20,05) 17 166 161 (15 852 861) 58,15 (5,53) 2017-01-13
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 7 500 000 25,41 (25,41) 7 500 000 25,41 (25,41) 2017-01-13
ZamZaw sp. z o.o. 662 300 35,90 (33,66) 1 313 300 52,62 (48,17) 2016-12-30
ZamZaw sp. z o.o. 662 300 (-107 000) 2,24 (-39,46) 1 313 300 (-107 000) 4,45 (-72,53) 2016-12-30
Ratyński Paweł 122 988 (-104 814) 6,67 (-5,68) 122 988 (-104 814) 4,93 (-7,42) 2016-11-04
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 0 (-85 504) 0,00 (-4,63) 0 (-85 504) 0,00 (-4,63) 2016-10-12
ZamZaw sp. z o.o. 769 300 (-228 204) 41,70 (-12,37) 1 420 300 (422 796) 76,98 (22,91) 2016-10-11
Ratyński Paweł WZA 227 802 (23 394) 12,35 (1,27) 227 802 (23 394) 12,35 (1,27) 2016-04-29
ZamZaw sp. z o.o. 997 504 (-197 271 796) 54,07 (-34,93) 997 504 (-197 271 796) 54,07 (-34,93) 2016-01-15
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 85 504 (-22 414 496) 4,63 (-5,54) 85 504 (-22 414 496) 4,63 (-5,54) 2016-01-15
Ratyński Paweł 204 408 (63 849) 11,08 (11,02) 204 408 (63 849) 11,08 (11,02) 2016-01-15
Złote Inwestycje sp. z o.o. 228 204 (-198 269 300) 0,10 (-89,63) 228 204 (-198 920 300) 0,10 (-89,93) 2015-11-16
ZamZaw sp. z o.o. 198 269 300 89,00 (-0,63) 198 269 300 89,00 (-0,63) 2015-11-13
ZamZaw sp. z o.o. 198 269 300 89,63 198 269 300 89,63 2015-11-13
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 22 500 000 10,17 (-1209,34) 22 500 000 10,17 (-1209,34) 2015-11-10
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 22 500 000 (-198 497 504) 1219,51 (1119,60) 22 500 000 (-199 148 504) 1219,51 (1119,90) 2015-11-10
Złote Inwestycje sp. z o.o. 198 497 504 89,73 199 148 504 90,03 2015-11-06
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 220 997 504 99,91 221 648 504 (651 000) 99,61 (-0,30) 2015-10-21
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 220 997 504 (220 000 000) 99,91 (45,85) 220 997 504 (219 349 000) 99,91 (33,87) 2015-10-21
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 997 504 54,06 (53,61) 1 648 504 66,04 (65,30) 2015-08-04
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 997 504 (2 000) 0,45 (-53,50) 1 648 504 (-214 000) 0,74 (-75,00) 2015-08-04
ManyDev Studio SE zakup akcji własnych 0 0,00 0 0,00 2015-07-14
ManyDev Studio SE zakup akcji własnych 0 (-37 000) 0,00 (-2,00) 0 (-37 000) 0,00 2015-07-14
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 995 504 53,95 1 862 504 75,74 (6,12) 2015-04-20
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 995 504 53,95 1 862 504 69,62 2015-04-20
Drągowski Łukasz 0 (-1 190 000) 0,00 (-6,44) 0 (-2 290 000) 0,00 (-8,56) 2015-04-20
Drągowski Lech 0 (-6 411 000) 0,00 (-34,74) 0 (-11 995 000) 0,00 (-44,84) 2015-04-20
Drągowska Małgorzata 0 (-188 600) 0,00 (-10,22) 0 (-377 200) 0,00 (-14,10) 2015-04-20
Drągowska Małgorzata 188 600 (-1 597 310) 10,22 (0,55) 377 200 (-3 194 710) 14,10 (0,75) 2015-02-26
Stańczak Bogumiła 200 000 1,08 (0,08) 200 000 0,74 (0,74) 2013-11-14
Stańczak Bogumiła 200 000 (100 000) 1,00 (0,46) 200 000 (100 000) 0,00 (-0,36) 2013-11-14
Grelewicz-Pogórska Danuta 200 000 1,08 (0,08) 200 000 0,74 (0,74) 2013-11-14
Grelewicz-Pogórska Danuta 200 000 (100 000) 1,00 (0,46) 200 000 (100 000) 0,00 (-0,36) 2013-11-14
Drągowska Małgorzata 1 785 910 (1 607 319) 9,67 3 571 910 (3 214 719) 13,35 2013-10-25
Drągowska Małgorzata 178 591 (-9) 9,67 (-0,01) 357 191 (-9) 13,35 2013-10-25
Drągowska Małgorzata 178 600 (-1 640 898) 9,68 (-0,18) 357 200 (-3 248 298) 13,35 (-0,12) 2013-10-25
Drągowska Małgorzata 1 819 498 (-52 097) 9,86 (-0,28) 3 605 498 (-52 097) 13,47 (-0,20) 2013-10-22
Drągowska Małgorzata 1 871 595 (-51 761) 10,14 (-0,28) 3 657 595 (-51 761) 13,67 (-0,19) 2013-10-16
Drągowska Małgorzata 1 923 356 (-184 181) 10,42 (-1,00) 3 709 356 (-184 181) 13,86 (-0,49) 2013-10-11
Drągowski Łukasz 1 190 000 (1 071 000) 6,44 2 290 000 (2 061 000) 8,56 2013-06-13
Drągowski Łukasz 119 000 (-1 111 000) 6,44 (-0,22) 229 000 (-2 101 000) 8,56 (-0,15) 2013-06-13
Drągowski Łukasz 1 230 000 (-40 000) 6,66 (-0,22) 2 330 000 (-40 000) 8,71 (-0,14) 2013-05-29
Drągowski Łukasz 1 270 000 (-30 000) 6,88 (-0,16) 2 370 000 (-30 000) 8,85 (-0,12) 2013-05-16
ManyDev Studio SE zakup akcji własnych 37 000 2,00 37 000 0,00 2012-05-31
ManyDev Studio SE zakup akcji własnych 37 000 (-333 000) 2,00 37 000 (-333 000) 0,00 2012-05-31
ManyDev Studio SE zakup akcji własnych 370 000 2,00 370 000 0,00 2012-05-31
Drągowski Łukasz 1 300 000 (-300 000) 7,04 (-1,63) 2 400 000 (-300 000) 8,97 (-0,67) 2012-05-31
Drągowski Lech 6 411 000 (5 769 900) 34,74 11 995 000 (10 795 500) 44,84 2011-11-14
Drągowski Lech 641 100 (-5 969 900) 34,74 (-1,09) 1 199 500 (-11 195 500) 44,84 (-0,86) 2011-11-14
Drągowska Małgorzata 2 107 537 11,42 3 893 537 (-140 000) 14,35 (0,20) 2011-11-14
Stańczak Bogumiła 100 000 0,54 100 000 (-100 000) 0,36 (-0,35) 2011-09-30
Grelewicz-Pogórska Danuta 100 000 0,54 (-0,26) 100 000 (-100 000) 0,36 (-0,52) 2011-09-30
Drągowski Lech 6 611 000 35,83 12 395 000 (-140 000) 45,70 (0,94) 2011-09-30
Drągowski Lech 6 611 000 35,83 12 535 000 44,76 (-1,46) 2011-09-21
Drągowski Lech 6 611 000 (23 500) 35,83 (0,13) 12 535 000 (23 500) 46,22 (1,54) 2011-09-21
Drągowski Lech 6 587 500 (23 500) 35,70 (0,13) 12 511 500 (23 500) 44,68 (0,08) 2011-09-12
Drągowski Lech 6 564 000 (33 410) 35,57 (0,18) 12 488 000 (33 410) 44,60 (0,12) 2011-09-05
Drągowski Lech 6 530 590 (180) 35,39 12 454 590 (180) 44,48 (0,01) 2011-09-01
Drągowski Lech 6 530 410 (33 410) 35,39 (0,18) 12 454 410 (33 410) 44,47 (0,11) 2011-08-23
Drągowski Lech 6 497 000 (74 500) 35,21 (0,40) 12 421 000 (74 500) 44,36 (0,27) 2011-08-18
Drągowski Lech 6 422 500 (105 500) 34,81 (0,58) 12 346 500 (105 500) 44,09 (0,38) 2011-08-09
Drągowski Lech 6 317 000 (78 000) 34,23 (0,42) 12 241 000 (78 000) 43,71 (0,28) 2011-08-03
Drągowski Łukasz 1 600 000 8,67 2 700 000 9,64 (-0,31) 2011-06-16
Drągowski Łukasz 1 600 000 8,67 2 700 000 (-500 000) 9,95 (-1,47) 2011-06-16
Drągowski Łukasz 1 600 000 (-20 000) 8,67 (-0,11) 3 200 000 (-20 000) 11,42 (-0,08) 2011-06-16
Drągowski Łukasz 1 620 000 (-40 000) 8,78 (-0,21) 3 220 000 (-40 000) 11,50 (-0,14) 2011-06-13
Drągowski Łukasz 1 660 000 (-50 000) 8,99 (-0,27) 3 260 000 (-50 000) 11,64 (-0,18) 2011-06-03
Ratyński Paweł 140 559 (-1 265 038) 0,06 (-7,55) 140 559 (-1 265 038) 0,06 (-4,95) 2011-05-20
Ratyński Paweł 1 405 597 7,61 1 405 597 5,01 (-0,17) 2011-05-20
Ratyński Paweł 1 405 597 (1 265 038) 7,61 1 405 597 (1 265 038) 5,18 (-0,07) 2011-05-20
Ratyński Paweł 140 559 7,61 140 559 5,25 (-0,46) 2011-05-20
Ratyński Paweł 140 559 (-1 143 366) 7,61 (0,66) 140 559 (-1 143 366) 5,71 (1,13) 2011-05-20
Drągowski Łukasz 1 710 000 (-30 025) 9,26 (-0,17) 3 310 000 (-30 025) 11,82 (0,11) 2011-04-29
Ratyński Paweł 1 283 925 (-305 701) 6,95 (-1,66) 1 283 925 (-305 701) 4,58 (-1,09) 2011-02-21
Ratyński Paweł 1 589 626 (-120 780) 8,61 (-0,66) 1 589 626 (-120 780) 5,67 (-0,33) 2011-02-18
Drągowski Lech 6 239 000 (-50 000) 33,81 (-0,27) 12 163 000 (-50 000) 43,43 (-0,18) 2011-02-08
Ratyński Paweł 1 710 406 9,27 1 710 406 6,00 (-0,10) 2011-01-12
Ratyński Paweł 1 710 406 (-100 548) 9,27 (-0,54) 1 710 406 (-100 548) 6,10 (-0,25) 2011-01-12
Drągowski Łukasz 1 740 025 9,43 3 340 025 11,71 (-0,21) 2011-01-11
Drągowski Łukasz 1 740 025 (40 025) 9,43 (0,22) 3 340 025 (40 025) 11,92 (0,35) 2011-01-11
Drągowski Lech 6 289 000 34,08 12 213 000 43,61 (0,76) 2011-01-11
Drągowski Lech 6 289 000 (61 664) 34,08 (0,33) 12 213 000 (61 664) 42,85 (0,22) 2011-01-11
Drągowska Małgorzata 2 107 537 11,42 4 033 537 14,15 (-0,25) 2011-01-11
Drągowska Małgorzata 2 107 537 11,42 4 033 537 14,40 (-0,47) 2011-01-11
Drągowska Małgorzata 2 107 537 (76 537) 11,42 (0,42) 4 033 537 (76 537) 14,87 (0,99) 2011-01-11
Ratyński Paweł 1 810 954 9,81 1 810 954 6,35 2010-12-22
Drągowski Lech w tym 83336 PDA 6 227 336 (83 336) 33,75 (0,45) 12 151 336 (83 336) 42,63 (0,29) 2010-12-07
Drągowski Łukasz 1 700 000 9,21 3 300 000 (-100 000) 11,57 (-0,35) 2010-11-08
Drągowski Lech 6 144 000 33,30 (-16,04) 12 068 000 (-200 000) 42,34 (-12,18) 2010-11-08
Drągowska Małgorzata 2 031 000 11,00 (-5,31) 3 957 000 (-100 000) 13,88 (-4,15) 2010-11-08
Drągowski Lech 6 144 000 49,34 (16,04) 12 268 000 54,52 (11,48) 2010-10-29
Drągowski Lech 6 144 000 (-16 460) 33,30 (-16,18) 12 268 000 (-16 460) 43,04 (-11,55) 2010-10-29
Drągowska Małgorzata 2 031 000 16,31 (5,31) 4 057 000 18,03 (3,80) 2010-10-29
Drągowska Małgorzata 2 031 000 (-65 000) 11,00 (-5,83) 4 057 000 (-65 000) 14,23 (-4,09) 2010-10-29
Drągowski Lech 6 160 460 (-53 937) 49,48 (-0,43) 12 284 460 (-53 937) 54,59 (-0,24) 2010-08-31
Drągowska Małgorzata 2 096 000 (38 678) 16,83 (0,31) 4 122 000 (38 678) 18,32 (0,18) 2010-08-31
Drągowska Małgorzata 2 057 322 (-124 593) 16,52 (-1,00) 4 083 322 (-124 593) 18,14 (-0,56) 2010-07-16
Drągowska Małgorzata 2 181 915 (-34 246) 17,52 (-0,28) 4 207 915 (-34 246) 18,70 (-0,15) 2010-05-20
Stańczak Bogumiła 100 000 0,54 200 000 0,71 2010-03-01
Stańczak Bogumiła 100 000 0,54 200 000 0,71 (-0,02) 2010-03-01
Stańczak Bogumiła 100 000 0,54 (-0,26) 200 000 0,73 (-0,15) 2010-03-01
Stańczak Bogumiła 100 000 0,80 (0,26) 200 000 0,88 (0,18) 2010-03-01
Stańczak Bogumiła 100 000 0,54 200 000 0,70 2010-03-01
Grelewicz-Pogórska Danuta 100 000 0,80 (0,26) 200 000 0,88 (0,18) 2010-03-01
Grelewicz-Pogórska Danuta 100 000 0,54 200 000 0,70 (-0,03) 2010-03-01
Grelewicz-Pogórska Danuta 100 000 0,54 200 000 0,73 2010-03-01
Drągowska Małgorzata 2 216 161 (140 656) 17,80 (-2,06) 4 242 161 (140 656) 18,85 (-1,15) 2010-02-04
Drągowski Lech 6 214 397 (-163 540) 49,91 (-1,31) 12 338 397 (-363 540) 54,83 (-1,62) 2010-02-03
Drągowski Lech 6 377 937 51,22 (-9,81) 12 701 937 56,45 (-5,51) 2009-06-19
Drągowski Lech 6 377 937 (-16 000) 61,03 (-0,15) 12 701 937 (-16 000) 61,96 (-0,07) 2009-06-19
Drągowska Małgorzata 2 075 505 19,86 (3,19) 4 101 505 20,00 (1,78) 2009-06-15
Drągowska Małgorzata 2 075 505 (-22 110) 16,67 (-3,40) 4 101 505 (-22 110) 18,22 (-1,89) 2009-06-15
Drągowski Lech 6 393 937 (-16 003) 61,18 (-0,15) 12 717 937 (-16 003) 62,03 (-0,08) 2009-06-12
Drągowska Małgorzata 2 097 615 (-25 000) 20,07 (-0,24) 4 123 615 (-25 000) 20,11 (-0,12) 2009-06-04
Drągowska Małgorzata 2 122 615 (11 055) 20,31 (0,11) 4 148 615 (11 055) 20,23 (0,05) 2009-05-29
Drągowska Małgorzata 2 111 560 (-5 000) 20,20 (-0,05) 4 137 560 (-5 000) 20,18 (-0,02) 2009-05-20
Drągowski Lech 6 409 940 (-110 000) 61,33 (-8,40) 12 733 940 (-110 000) 62,11 (-8,07) 2009-05-14
Drągowski Łukasz 1 700 000 (1 073 200) 9,21 (3,22) 3 400 000 (2 173 200) 11,92 (5,94) 2009-04-06
Drągowski Łukasz 626 800 (-1 073 200) 5,99 (-10,27) 1 226 800 (-2 173 200) 5,98 (-10,60) 2009-04-06
Drągowski Łukasz 1 700 000 16,26 (2,61) 3 400 000 16,58 (1,47) 2009-04-06
Drągowski Łukasz 1 700 000 (1 073 200) 13,65 (6,95) 3 400 000 (2 173 200) 15,11 (8,41) 2009-04-06
Drągowski Lech 6 519 940 69,73 (7,34) 12 843 940 70,18 (7,53) 2009-04-06
Drągowski Lech 6 519 940 (75 000) 62,39 (0,72) 12 843 940 (75 000) 62,65 (0,37) 2009-04-06
Drągowski Lech 6 444 940 (-115 000) 61,67 (-8,48) 12 768 940 (-115 000) 62,28 (-8,12) 2009-04-06
Drągowska Małgorzata 2 116 560 20,25 (-2,38) 4 142 560 20,20 (-2,43) 2009-04-06
Drągowski Lech 6 559 940 (-46 700) 70,15 (-0,50) 12 883 940 (-46 700) 70,40 (-0,25) 2009-03-27
Drągowski Łukasz 626 800 6,70 1 226 800 6,70 1999-01-05
Drągowski Lech 6 606 640 70,65 12 930 640 70,65 1999-01-05
Drągowska Małgorzata 2 116 560 22,63 4 142 560 22,63 1999-01-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-03-20 Prawo poboru 10:19
2016-11-07 Prawo poboru 1:15
2014-09-16 Split 10:1
2010-09-15 Prawo poboru 2:5
2009-09-15 Prawo poboru 1:5
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.