15,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Labo Print S.A. (LAB)

Wyniki finansowe - LABOPRINT			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 33 831 35 412 43 357 38 979
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 165 1 627 6 590 3 164
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 410 1 829 8 667 864
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 206 1 392 6 450 653
Amortyzacja (tys.) 2 379 2 325 2 324 2 462
EBITDA (tys.) 3 544 3 952 8 914 5 626
Aktywa (tys.) 112 436 113 168 115 948 110 830
Kapitał własny (tys.)* 40 089 41 472 46 924 47 721
Liczba akcji (tys. szt.) 3 812,000 3 812,000 3 812,000 3 812,000
Zysk na akcję (zł) 0,841 0,365 1,692 0,171
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,517 10,879 12,310 12,519
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.