16,2000 zł
-1,22% -0,2000 zł
Labo Print S.A. (LAB)

Komunikaty spółki - LABOPRINT

Labo Print Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zakończenie subskrypcji akcji serii F
Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w czerwcu 2021 roku
Informacja w sprawie zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w odniesieniu do kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
Informacja o wyborze firmy audytorskiej
Powołanie członków Zarządu na kolejną kandecję
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Labo Print S.A. 25 czerwca 2021 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Labo Print S.A. 25 czerwca 2021 roku
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo PRint S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Aktualizacja informacji nt. zawarcia listu intencyjnego (dot. raportu 6/2021 z 26 marca 2021)
Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w maju 2021 roku
Korekta raportu bieżącego nr 16/2021 dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labo Print S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labo Print S.A. na dzień 26 czerwca 2021 roku
LABOPRINT -1,22% 16,20
2021-07-30 15:38:28

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.