19,1400 zł
0,21% 0,0400 zł
Krynica Vitamin S.A. (KVT)

Komunikaty spółki - KRVITAMIN

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2021 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 7 czerwca 2021 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał
Powołanie Członka Zarządu Krynica Vitamin S.A.
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu co do podziału zysku Krynica Vitamin S.A. z rok 2020
Rekomendacja Zarządu co do podziału zysku Krynica Vitamin S.A. za rok 2020
Wyniki finansowe
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Krynica Vitamin S.A. ze spółką zależną
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 7 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Krynica Vitamin S.A. ze spółką zależną
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020
Śmierć członka Rady Nadzorczej Spółki
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.