4,7600 zł
3,03% 0,1400 zł
Krynica Vitamin S.A. (KVT)

Komunikaty spółki - KRVITAMIN

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.
Informacja o wypłacie dywidendy
Wyniki finansowe
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2019 r.
Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICA VITAMIN S.A. do dnia 30 maja 2019 r., godz. 11.00
Powołanie Członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A. na kolejną kadencję
Uzupełnienie materiałów na WZA zwołane na dzień 2 maja 2019 r.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2019 r.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2019 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 2 maja 2019 r.
Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2018
Wyniki finansowe
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu za 2018 rok
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.