Komunikaty spółki - KOMPAP

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu Emitenta
Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu
Rejestracja zmian statutu Spółki w dniu 8 lipca 2022 roku
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 21.06.2022r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy
Przedłużenie mandatu Członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach w dniu 21 czerwca 2022 roku
Zawarcie przez Emitenta umowy zobowiązującej do nabycia udziałów w spółce
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2021
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu
KOMPAP -9,34% 16,50
2022-08-16 15:58:08

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.