Akcjonariat - KOMPAP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 65 526 944 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 4 680 496 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 257 332
Liczba głosów na WZA: 4 680 496 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,96%
Kapitał akcyjny: 5 616 595,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 257 332
Cena nominalna akcji: 1,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,96%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,04%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA; ZWZ 1 543 300 (32,97%) 1 543 300 (32,97%) 2020-07-02 -
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 1 283 151 (27,41%) 1 283 151 (27,41%) 2015-11-20 -
Łaskawiec Edward ZWZ 1 065 273 (22,75%) 1 065 273 (22,75%) 2022-06-23 -
Warsaw Equity Management SA poprzez Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 365 608 (7,81%) 365 608 (7,81%) 2020-02-14 VGO, ART

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
renominacja - seria D za akcje serii A-C 1992-03-06 4 000
1,00 4 000
4 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1992-10-28
1996-11-19
seria E - Ryszard Krauze 1993-09-20 134
749 998,00
1,00 5 597,00 4 134
4 134,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1994-08-22
1996-11-19
seria F - prawo poboru 1994-12-16 1 866
7 464,00
1,00 4,00 6 000
6 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1995-05-10
1996-11-19
seria G - Ryszard Krauze 1995-11-27 500
800 000,00
1,00 1 600,00 6 500
6 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1995-12-22
1996-11-19
renominacja 1995-12-29
240,00 6 500
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-01-23
split 1:100 1996-01-26
2,40 650 000
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-02-14
split 1:2 1996-03-18
1,20 1 300 000
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-03-20
seria H - subskrypcja publiczna 1996-06-27 340 000
8 500 000,00
1,20 25,00 1 640 000
1 968 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1996-09-08
1996-11-19
seria I - zamienna: akcjonariusze SBH Arno SA za 179 akcji Kompap - 1 akcja SBH Arno; zawiadomienie 2000-08-29 700 248
1,20 2 340 248
2 808 297,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-21
2001-05-14
seria J - prawo poboru 1:1 2007-08-24 2 340 248
14 041 488,00
1,20 6,00 4 680 496
5 616 595,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-10
2008-06-25
połączenie z Imprimus sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-11-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Łaskawiec Edward ZWZ 1 040 235 (99 835) 22,22 (2,13) 1 040 235 (99 835) 22,22 (2,13) 2021-06-16
Łaskawiec Edward ZWZ 940 400 (4 033) 20,09 (0,08) 940 400 (4 033) 20,09 (0,08) 2020-07-02
Łaskawiec Edward 936 367 (67 365) 20,01 (1,44) 936 367 (67 365) 20,01 (1,44) 2020-05-26
Łaskawiec Edward 869 002 (101 100) 18,57 (2,16) 869 002 (101 100) 18,57 (2,16) 2020-02-24
Łaskawiec Edward 767 902 (200 000) 16,41 (4,28) 767 902 (200 000) 16,41 (4,28) 2020-02-18
Łaskawiec Edward 567 902 (125 880) 12,13 (2,69) 567 902 (125 880) 12,13 (2,69) 2020-02-05
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 467 915 (-31 043) 10,00 (-0,66) 467 915 (-31 043) 10,00 (-0,66) 2020-01-21
Łaskawiec Edward NWZ 442 022 (72 817) 9,44 (1,55) 442 022 (72 817) 9,44 (1,55) 2019-11-07
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 498 958 (-135 747) 10,66 (-2,90) 498 958 (-135 747) 10,66 (-2,90) 2019-10-07
Łaskawiec Edward ZWZ 369 205 (17 494) 7,89 (0,38) 369 205 (17 494) 7,89 (0,38) 2019-06-25
Łaskawiec Edward ZWZ 351 711 (2 040) 7,51 (0,04) 351 711 (2 040) 7,51 (0,04) 2017-06-19
Knabe Władysław 0 (-1 123 814) 0,00 (-23,99) 0 (-1 123 814) 0,00 (-23,99) 2015-11-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o. oraz BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA 1 400 396 (-1 000) 29,91 (-0,03) 1 400 396 (-1 000) 29,91 (-0,03) 2015-04-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA 1 401 396 (1 210) 29,94 (0,03) 1 401 396 (1 210) 29,94 (0,03) 2015-04-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA 1 400 186 (807) 29,91 (0,92) 1 400 186 (807) 29,91 (0,92) 2015-04-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o. oraz BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA 1 399 379 (198) 28,99 (-0,90) 1 399 379 (198) 28,99 (-0,90) 2014-06-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 181 (-1 149) 29,89 (-0,02) 1 399 181 (-1 149) 29,89 (-0,02) 2014-06-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 400 330 (709) 29,91 (0,01) 1 400 330 (709) 29,91 (0,01) 2014-06-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 621 (-720) 29,90 (-0,01) 1 399 621 (-720) 29,90 (-0,01) 2014-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 400 341 (851) 29,91 (0,01) 1 400 341 (851) 29,91 (0,01) 2014-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 490 (-65) 29,90 1 399 490 (-65) 29,90 2014-05-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 555 (170) 29,90 (0,01) 1 399 555 (170) 29,90 (0,01) 2014-05-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 385 (-497) 29,89 (-0,01) 1 399 385 (-497) 29,89 (-0,01) 2014-05-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 882 (500) 29,90 (0,01) 1 399 882 (500) 29,90 (0,01) 2014-05-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 382 (1 030) 29,89 (0,02) 1 399 382 (1 030) 29,89 (0,02) 2014-05-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 352 (289) 29,87 1 398 352 (289) 29,87 2014-04-30
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 063 (-799) 29,87 (-0,01) 1 398 063 (-799) 29,87 (-0,01) 2014-04-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 862 (611) 29,88 (0,01) 1 398 862 (611) 29,88 (0,01) 2014-04-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 251 (2 306) 29,87 (0,05) 1 398 251 (2 306) 29,87 (0,05) 2014-04-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 395 945 (830) 29,82 (0,02) 1 395 945 (830) 29,82 (0,02) 2014-04-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 395 115 (6 618) 29,80 (0,14) 1 395 115 (6 618) 29,80 (0,14) 2014-03-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 388 497 (-4 100) 29,66 (-0,09) 1 388 497 (-4 100) 29,66 (-0,09) 2014-03-25
Knabe Władysław 1 123 814 (3 191) 23,99 (0,05) 1 123 814 (3 191) 23,99 (0,05) 2014-02-20
Knabe Władysław 1 120 623 (89 259) 23,94 (1,91) 1 120 623 (89 259) 23,94 (1,91) 2014-02-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 392 597 (-1 200) 29,75 (-0,02) 1 392 597 (-1 200) 29,75 (-0,02) 2014-01-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 797 (3 430) 29,77 (0,07) 1 393 797 (4 230) 29,77 (0,09) 2014-01-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 367 (-1 430) 29,70 (-0,03) 1 389 567 (-2 230) 29,68 (-0,05) 2014-01-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 391 797 (2 230) 29,73 (0,05) 1 391 797 (2 230) 29,73 (0,05) 2014-01-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 389 567 (-1 258) 29,68 (-0,03) 1 389 567 (-1 258) 29,68 (-0,03) 2014-01-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 825 (-30) 29,71 1 390 825 (-30) 29,71 2014-01-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 855 (-885) 29,71 (-0,02) 1 390 855 (-885) 29,71 (-0,02) 2014-01-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 391 740 (2 200) 29,73 (0,05) 1 391 740 (2 200) 29,73 (0,05) 2014-01-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 389 540 (1 490) 29,68 (0,03) 1 389 540 (1 490) 29,68 (0,03) 2014-01-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 388 050 (-3 000) 29,65 (-0,07) 1 388 050 (-3 000) 29,65 (-0,07) 2013-12-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 391 050 (9 185) 29,72 (0,20) 1 391 050 (9 185) 29,72 (0,20) 2013-12-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 381 865 (6 740) 29,52 (0,15) 1 381 865 (6 740) 29,52 (0,15) 2013-12-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 375 125 (2 000) 29,37 (0,04) 1 375 125 (2 000) 29,37 (0,04) 2013-12-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 373 125 (831) 29,33 (0,02) 1 373 125 (831) 29,33 (0,02) 2013-12-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 372 294 (-560) 29,31 (-0,02) 1 372 294 (-560) 29,31 (-0,02) 2013-12-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 372 854 (-1 650) 29,33 (-0,03) 1 372 854 (-1 650) 29,33 (-0,03) 2013-12-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 374 504 (-7 891) 29,36 (-0,17) 1 374 504 (-7 891) 29,36 (-0,17) 2013-11-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 395 (-381) 29,53 (-0,01) 1 382 395 (-381) 29,53 (-0,01) 2013-11-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 776 (651) 29,54 (0,02) 1 382 776 (651) 29,54 (0,02) 2013-11-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 125 (959) 29,52 (0,02) 1 382 125 (959) 29,52 (0,02) 2013-11-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 381 166 (1 955) 29,50 (0,04) 1 381 166 (1 955) 29,50 (0,04) 2013-10-31
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 379 211 (-1 340) 29,46 (-0,03) 1 379 211 (-1 340) 29,46 (-0,03) 2013-10-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 380 551 (696) 29,49 (0,01) 1 380 551 (696) 29,49 (0,01) 2013-10-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 379 855 (445) 29,48 (0,01) 1 379 855 (445) 29,48 (0,01) 2013-10-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 379 410 (751) 29,47 (0,02) 1 379 410 (751) 29,47 (0,02) 2013-10-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 659 (-10 342) 29,45 (-0,22) 1 378 659 (-10 342) 29,45 (-0,22) 2013-10-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 389 001 (10 166) 29,67 (0,22) 1 389 001 (10 166) 29,67 (0,22) 2013-10-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 835 (-10) 29,45 1 378 835 (-10) 29,45 2013-10-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 845 (-9 246) 29,45 (-0,20) 1 378 845 (-9 246) 29,45 (-0,20) 2013-10-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 388 091 (-5 657) 29,65 (-0,12) 1 388 091 (-5 657) 29,65 (-0,12) 2013-10-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 748 (105) 29,77 1 393 748 (105) 29,77 2013-10-01
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 643 (2 664) 29,77 (0,06) 1 393 643 (2 664) 29,77 (0,06) 2013-10-01
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 979 (3 144) 29,71 (0,06) 1 390 979 (-396 856) 29,71 (-8,48) 2013-09-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 387 835 (-2 999) 29,65 (-0,06) 1 787 835 (389 001) 38,19 (8,31) 2013-09-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 834 (-11 860) 29,71 (-0,25) 1 398 834 (-3 860) 29,88 (-0,08) 2013-09-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 402 694 (-4 471) 29,96 (-0,10) 1 402 694 (-4 471) 29,96 (-0,10) 2013-09-12
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 165 (-527) 30,06 (-0,01) 1 407 165 (-527) 30,06 (-0,01) 2013-09-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 692 (272) 30,07 (0,01) 1 407 692 (272) 30,07 (0,01) 2013-09-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 420 (165) 30,06 1 407 420 (165) 30,06 2013-09-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 255 (-3 282) 30,06 (-0,07) 1 407 255 (-3 282) 30,06 (-0,07) 2013-09-05
Knabe Władysław 1 031 364 (86 499) 22,03 (1,85) 1 031 364 (86 499) 22,03 (1,85) 2013-07-31
Łaskawiec Edward 349 671 (2 021) 7,47 (0,05) 349 671 (2 021) 7,47 (0,05) 2013-06-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 410 537 (311) 30,13 (0,01) 1 410 537 (311) 30,13 (0,01) 2013-06-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 410 226 (-335) 30,12 (-0,01) 1 410 226 (-335) 30,12 (-0,01) 2013-06-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 410 561 (1 345) 30,13 (0,03) 1 410 561 (1 345) 30,13 (0,03) 2013-06-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 409 216 (407) 30,10 (0,01) 1 409 216 (407) 30,10 (0,01) 2013-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 408 809 (240) 30,09 1 408 809 (240) 30,09 2013-05-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 408 569 (525) 30,09 (0,01) 1 408 569 (525) 30,09 (0,01) 2013-05-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 408 044 (4 332) 30,08 (0,09) 1 408 044 (4 332) 30,08 (0,09) 2013-04-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 403 712 (3 266) 29,99 (0,07) 1 403 712 (3 266) 29,99 (0,07) 2013-04-18
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 400 446 (2 436) 29,92 (0,06) 1 400 446 (2 436) 29,92 (0,06) 2013-04-08
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 010 (-115) 29,86 (-0,01) 1 398 010 (-115) 29,86 (-0,01) 2013-03-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 125 (4 677) 29,87 (0,10) 1 398 125 (4 677) 29,87 (0,10) 2013-03-21
Knabe Władysław 944 865 (12 180) 20,18 (0,26) 944 865 (12 180) 20,18 (0,26) 2013-02-28
Knabe Władysław 932 685 (88 385) 19,92 (1,89) 932 685 (88 385) 19,92 (1,89) 2013-02-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 448 (6 478) 29,77 (0,14) 1 393 448 (6 478) 29,77 (0,14) 2013-01-18
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 386 970 (525) 29,63 (0,01) 1 386 970 (525) 29,63 (0,01) 2013-01-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 386 445 (-510) 29,62 (-0,01) 1 386 445 (-510) 29,62 (-0,01) 2013-01-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 386 955 (4 071) 29,63 (0,09) 1 386 955 (4 071) 29,63 (0,09) 2013-01-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 884 (4 121) 29,54 (0,09) 1 382 884 (4 121) 29,54 (0,09) 2013-01-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 763 (2 155) 29,45 (0,04) 1 378 763 (2 155) 29,45 (0,04) 2013-01-10
Łaskawiec Edward 347 650 (88 649) 7,42 (1,89) 347 650 (88 649) 7,42 (1,89) 2012-12-31
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 376 608 (-889) 29,41 (-0,02) 1 376 608 (-889) 29,41 (-0,02) 2012-12-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 377 497 (-734) 29,43 (-0,01) 1 377 497 (-734) 29,43 (-0,01) 2012-12-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 231 (6 237) 29,44 (0,13) 1 378 231 (6 237) 29,44 (0,13) 2012-12-28
Łaskawiec Edward 259 001 (5 354) 5,53 (0,12) 259 001 (5 354) 5,53 (0,12) 2012-12-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 371 994 (-1 992) 29,31 (-0,04) 1 371 994 (-1 992) 29,31 (-0,04) 2012-12-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 373 986 (3 541) 29,35 (0,08) 1 373 986 (3 541) 29,35 (0,08) 2012-12-14
Łaskawiec Edward 253 647 (12 901) 5,41 (0,27) 253 647 (12 901) 5,41 (0,27) 2012-12-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 370 445 (-1 056) 29,27 (-0,03) 1 370 445 (-1 056) 29,27 (-0,03) 2012-12-07
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 371 501 (2 047) 29,30 (0,05) 1 371 501 (2 047) 29,30 (0,05) 2012-12-07
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 369 454 (1 230) 29,25 (0,02) 1 369 454 (1 230) 29,25 (0,02) 2012-12-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 368 224 (2 795) 29,23 (0,06) 1 368 224 (2 795) 29,23 (0,06) 2012-11-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 365 429 (1 250) 29,17 (0,03) 1 365 429 (1 250) 29,17 (0,03) 2012-11-19
Łaskawiec Edward 240 746 (-11 255) 5,14 (-0,24) 240 746 (-11 255) 5,14 (-0,24) 2012-11-09
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 364 179 (2 897) 29,14 (0,06) 1 364 179 (2 897) 29,14 (0,06) 2012-10-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 361 282 (1 343) 29,08 (0,03) 1 361 282 (1 343) 29,08 (0,03) 2012-10-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 359 939 (3 855) 29,05 (0,08) 1 359 939 (3 855) 29,05 (0,08) 2012-10-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 356 084 (-849) 28,97 (-0,02) 1 356 084 (-849) 28,97 (-0,02) 2012-10-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 356 933 (1 209) 28,99 (0,03) 1 356 933 (1 209) 28,99 (0,03) 2012-10-05
Łaskawiec Edward 252 001 (3 717) 5,38 (0,08) 252 001 (3 717) 5,38 (0,08) 2012-10-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 355 724 (1 186) 28,96 (0,02) 1 355 724 (1 186) 28,96 (0,02) 2012-10-01
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 354 538 (141) 28,94 (0,01) 1 354 538 (141) 28,94 (0,01) 2012-09-28
Łaskawiec Edward 248 284 (917) 5,30 (0,02) 248 284 (917) 5,30 (0,02) 2012-09-27
Łaskawiec Edward 247 367 (3 744) 5,28 (0,08) 247 367 (3 744) 5,28 (0,08) 2012-09-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 354 397 (-246) 28,93 (-0,01) 1 354 397 (-246) 28,93 (-0,01) 2012-09-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 354 643 (1 638) 28,94 (0,04) 1 354 643 (1 638) 28,94 (0,04) 2012-09-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 353 005 (4 025) 28,90 (0,08) 1 353 005 (4 025) 28,90 (0,08) 2012-09-21
Łaskawiec Edward 243 623 (6 300) 5,20 (0,13) 243 623 (6 300) 5,20 (0,13) 2012-09-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 348 980 (-1 662) 28,82 (-0,03) 1 348 980 (-1 662) 28,82 (-0,03) 2012-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 350 642 (-1 230) 28,85 (-0,03) 1 350 642 (-1 230) 28,85 (-0,03) 2012-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 351 872 (4 888) 28,88 (0,11) 1 351 872 (4 888) 28,88 (0,11) 2012-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 346 984 (1 569) 28,77 (0,03) 1 346 984 (1 569) 28,77 (0,03) 2012-09-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 345 415 (6 462) 28,74 (0,14) 1 345 415 (6 462) 28,74 (0,14) 2012-09-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 338 953 (3 197) 28,60 (0,07) 1 338 953 (3 197) 28,60 (0,07) 2012-07-31
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 335 756 (8 982) 28,53 (0,19) 1 335 756 (8 982) 28,53 (0,19) 2012-07-30
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 326 774 (-6 367) 28,34 (-0,14) 1 326 774 (-6 367) 28,34 (-0,14) 2012-07-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 333 141 (-786) 28,48 (-0,01) 1 333 141 (-786) 28,48 (-0,01) 2012-07-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 333 927 (10 581) 28,49 (0,22) 1 333 927 (10 581) 28,49 (0,22) 2012-07-23
Łaskawiec Edward 237 323 (3 000) 5,07 (0,07) 237 323 (3 000) 5,07 (0,07) 2012-07-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 323 346 (-1 806) 28,27 (-0,04) 1 323 346 (-1 806) 28,27 (-0,04) 2012-07-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 325 152 (4 301) 28,31 (0,09) 1 325 152 (4 301) 28,31 (0,09) 2012-07-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 320 851 (1 294) 28,22 (0,03) 1 320 851 (1 294) 28,22 (0,03) 2012-07-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 319 557 (-256) 28,19 1 319 557 (-256) 28,19 2012-07-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 319 813 (2 915) 28,19 (0,06) 1 319 813 (2 915) 28,19 (0,06) 2012-07-04
Łopaciński Jerzy 6 000 (590) 0,12 (0,01) 6 000 (590) 0,12 (0,01) 2012-07-02
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 316 898 (7 647) 28,13 (0,16) 1 316 898 (7 647) 28,13 (0,16) 2012-06-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 309 251 (-2 149) 27,97 (-0,04) 1 309 251 (-2 149) 27,97 (-0,04) 2012-06-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 311 400 (3 615) 28,01 (0,07) 1 311 400 (3 615) 28,01 (0,07) 2012-06-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 307 785 (914) 27,94 (0,02) 1 307 785 (914) 27,94 (0,02) 2012-06-18
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 306 871 (3 954) 27,92 (0,09) 1 306 871 (3 954) 27,92 (0,09) 2012-06-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 302 917 (12 498) 27,83 (0,26) 1 302 917 (12 498) 27,83 (0,26) 2012-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 290 419 (-8 012) 27,57 (-0,17) 1 290 419 (-8 012) 27,57 (-0,17) 2012-05-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 298 431 (12 918) 27,74 (0,28) 1 298 431 (12 918) 27,74 (0,28) 2012-05-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 285 513 (6 160) 27,46 (0,13) 1 285 513 (6 160) 27,46 (0,13) 2012-05-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 279 353 (1 806) 27,33 (0,04) 1 279 353 (1 806) 27,33 (0,04) 2012-05-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 277 547 (-316) 27,29 (-0,01) 1 277 547 (-316) 27,29 (-0,01) 2012-05-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 277 863 (4 853) 27,30 (0,11) 1 277 863 (4 853) 27,30 (0,11) 2012-05-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 273 010 (1 490) 27,19 (0,03) 1 273 010 (1 490) 27,19 (0,03) 2012-04-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 271 520 (13 313) 27,16 (0,28) 1 271 520 (13 313) 27,16 (0,28) 2012-04-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 258 207 (3 407) 26,88 (0,08) 1 258 207 (3 407) 26,88 (0,08) 2012-03-30
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 254 800 (2 632) 26,80 (0,05) 1 254 800 (2 632) 26,80 (0,05) 2012-03-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 252 168 (3 966) 26,75 (0,09) 1 252 168 (3 966) 26,75 (0,09) 2012-03-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 248 202 (13 154) 26,66 (0,28) 1 248 202 (13 154) 26,66 (0,28) 2012-01-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 235 048 (10 276) 26,38 (0,22) 1 235 048 (10 276) 26,38 (0,22) 2012-01-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 224 772 (6 331) 26,16 (0,13) 1 224 772 (6 331) 26,16 (0,13) 2011-12-30
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 218 441 (3 720) 26,03 (0,08) 1 218 441 (3 720) 26,03 (0,08) 2011-12-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 214 721 (37 183) 25,95 (0,80) 1 214 721 (37 183) 25,95 (0,80) 2011-12-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 177 538 (7 917) 25,15 (0,17) 1 177 538 (7 917) 25,15 (0,17) 2011-12-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 169 621 (11 302) 24,98 (0,24) 1 169 621 (11 302) 24,98 (0,24) 2011-12-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 158 319 (-5 325) 24,74 (-0,12) 1 158 319 (-5 325) 24,74 (-0,12) 2011-12-12
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 163 644 (9 085) 24,86 (0,20) 1 163 644 (9 085) 24,86 (0,20) 2011-12-12
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 154 559 (27 348) 24,66 (0,58) 1 154 559 (27 348) 24,66 (0,58) 2011-12-08
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 127 211 (-24 650) 24,08 (-0,52) 1 127 211 (-24 650) 24,08 (-0,52) 2011-11-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp.zo.o. 1 151 861 (34 473) 24,60 (0,73) 1 151 861 (34 473) 24,60 (0,73) 2011-11-28
Knabe Władysław 844 300 (94 300) 18,03 (2,01) 844 300 (94 300) 18,03 (2,01) 2011-11-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 117 388 (2 409) 23,87 (0,05) 1 117 388 (2 409) 23,87 (0,05) 2011-11-21
Knabe Władysław 750 000 (1 650) 16,02 (0,04) 750 000 (1 650) 16,02 (0,04) 2011-10-12
Knabe Władysław 748 350 (88 957) 15,98 (1,90) 748 350 (88 957) 15,98 (1,90) 2011-10-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 114 979 (3 588) 23,82 (0,08) 1 114 979 (3 588) 23,82 (0,08) 2011-10-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 111 391 (1 868) 23,74 (0,04) 1 111 391 (1 868) 23,74 (0,04) 2011-10-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 109 523 (2 526) 23,70 (0,05) 1 109 523 (2 526) 23,70 (0,05) 2011-09-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 106 997 (3 235) 23,65 (0,07) 1 106 997 (3 235) 23,65 (0,07) 2011-09-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 103 762 (5 080) 23,58 (0,11) 1 103 762 (5 080) 23,58 (0,11) 2011-09-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 098 682 (10 995) 23,47 (0,24) 1 098 682 (10 995) 23,47 (0,24) 2011-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 087 687 (4 317) 23,23 (0,09) 1 087 687 (4 317) 23,23 (0,09) 2011-09-09
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 083 370 (5 142) 23,14 (0,11) 1 083 370 (5 142) 23,14 (0,11) 2011-07-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 078 228 (6 309) 23,03 (0,13) 1 078 228 (6 309) 23,03 (0,13) 2011-07-18
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 071 919 (-1 404) 22,90 (-0,03) 1 071 919 (-1 404) 22,90 (-0,03) 2011-07-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 073 323 (4 369) 22,93 (0,10) 1 073 323 (4 369) 22,93 (0,10) 2011-07-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 068 954 (10 280) 22,83 (0,22) 1 068 954 (10 280) 22,83 (0,22) 2011-06-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 058 674 (2 850) 22,61 (0,06) 1 058 674 (2 850) 22,61 (0,06) 2011-06-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 055 824 (2 854) 22,55 (0,06) 1 055 824 (2 854) 22,55 (0,06) 2011-05-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 052 970 (1 633) 22,49 (0,03) 1 052 970 (1 633) 22,49 (0,03) 2011-05-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 051 337 (1 542) 22,46 (0,04) 1 051 337 (1 542) 22,46 (0,04) 2011-04-28
Knabe Władysław 659 393 (12 814) 14,08 (0,27) 659 393 (12 814) 14,08 (0,27) 2011-04-26
Knabe Władysław 646 579 (79 783) 13,81 (1,71) 646 579 (79 783) 13,81 (1,71) 2011-04-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 049 795 (2 000) 22,42 (0,04) 1 049 795 (2 000) 22,42 (0,04) 2011-04-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 047 795 (200 684) 22,38 (4,29) 1 047 795 (200 684) 22,38 (4,29) 2011-04-15
Lipka Waldemar 847 111 (-195 000) 18,09 (-4,17) 847 111 (-195 000) 18,09 (-4,17) 2011-04-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. 1 042 111 (308 345) 22,26 (6,59) 1 042 111 (308 345) 22,26 (6,59) 2011-04-05
Grand sp. z o.o. 195 000 4,16 (4,16) 195 000 4,16 (4,16) 2011-04-05
Grand sp. z o.o. 0 (-285 703) 0,00 (-6,10) 0 (-285 703) 0,00 (-6,10) 2011-04-05
Knabe Władysław 566 796 (7 606) 12,10 (0,16) 566 796 (7 606) 12,10 (0,16) 2011-03-28
Lipka Waldemar 733 766 (4 454) 15,67 (0,09) 733 766 (4 454) 15,67 (0,09) 2011-03-25
Knabe Władysław 559 190 (88 987) 11,94 (1,90) 559 190 (88 987) 11,94 (1,90) 2011-03-25
Knabe Władysław 470 203 (14 048) 10,04 (0,30) 470 203 (14 048) 10,04 (0,30) 2011-02-17
Knabe Władysław 456 155 (211 487) 9,74 (4,52) 456 155 (211 487) 9,74 (4,52) 2011-02-16
Grand sp. z o.o. 285 703 (2 498) 6,10 (0,05) 285 703 (2 498) 6,10 (0,05) 2011-01-18
Grand sp. z o.o. 283 205 (2 757) 6,05 (0,06) 283 205 (2 757) 6,05 (0,06) 2011-01-13
Moska Krzysztof 180 000 (-60 000) 3,84 (-1,28) 180 000 (-60 000) 3,84 (-1,28) 2011-01-10
Grand sp. z o.o. 280 448 (10 415) 5,99 (0,23) 280 448 (10 415) 5,99 (0,23) 2011-01-03
Lipka Waldemar 729 312 (129) 15,58 (0,01) 729 312 (129) 15,58 (0,01) 2010-12-20
Lipka Waldemar 729 183 (3 000) 15,57 (0,06) 729 183 (3 000) 15,57 (0,06) 2010-10-11
Moska Krzysztof 240 000 5,12 240 000 5,12 2010-09-07
Grand sp. z o.o. 270 033 (-317 461) 5,76 (-6,79) 270 033 (-317 461) 5,76 (-6,79) 2010-09-07
Grand sp. z o.o. 587 494 (-13 300) 12,55 (-0,28) 587 494 (-13 300) 12,55 (-0,28) 2010-09-03
Knabe Władysław 244 668 5,22 244 668 5,22 2010-09-01
Grand sp. z o.o. 600 794 (-126 000) 12,83 (-2,69) 600 794 (-126 000) 12,83 (-2,69) 2010-09-01
Łaskawiec Edward 234 323 (70 000) 5,00 (1,49) 234 323 (70 000) 5,00 (1,49) 2010-07-21
Grand sp. z o.o. 726 794 (-70 000) 15,52 (-1,50) 726 794 (-70 000) 15,52 (-1,50) 2010-07-21
Łaskawiec Edward 164 323 3,51 164 323 3,51 2010-07-20
Grand sp. z o.o. 796 794 (1 199) 17,02 (0,03) 796 794 (1 199) 17,02 (0,03) 2010-07-12
Lipka Waldemar 726 183 (15 000) 15,51 (0,32) 726 183 (15 000) 15,51 (0,32) 2010-06-15
Głuchowski Marek 0 (-15 000) 0,00 (-0,32) 0 (-15 000) 0,00 (-0,32) 2010-06-15
Lipka Waldemar 711 183 (52 226) 15,19 (1,12) 711 183 (52 226) 15,19 (1,12) 2010-05-24
Grand sp. z o.o. 795 595 (-40 000) 16,99 (-0,86) 795 595 (-40 000) 16,99 (-0,86) 2010-05-24
Lipka Waldemar 658 957 (100 000) 14,07 (2,13) 658 957 (100 000) 14,07 (2,13) 2010-04-09
Grand sp. z o.o. 835 595 (-150 000) 17,85 (-3,20) 835 595 (-150 000) 17,85 (-3,20) 2010-04-09
Jesionowski, Witold Jerzy 15 000 0,00 15 000 0,00 2010-03-22
Lipka Waldemar 558 957 (900) 11,94 (0,02) 558 957 (900) 11,94 (0,02) 2010-01-18
Lipka Waldemar 558 057 (5 457) 11,92 (0,12) 558 057 (5 457) 11,92 (0,12) 2009-12-30
Grand sp. z o.o. 985 595 (4 095) 21,05 (0,09) 985 595 (4 095) 21,05 (0,09) 2009-12-30
Lipka Waldemar 552 600 (5 500) 11,80 (0,12) 552 600 (5 500) 11,80 (0,12) 2009-12-02
Grand sp. z o.o. 981 500 (59 966) 20,96 (1,28) 981 500 (59 966) 20,96 (1,28) 2009-11-24
Lipka Waldemar 547 100 (-55 000) 11,68 (-1,18) 547 100 (-55 000) 11,68 (-1,18) 2009-11-23
Lipka Waldemar 602 100 (5 927) 12,86 (0,13) 602 100 (5 927) 12,86 (0,13) 2009-08-05
Grand sp. z o.o. 921 534 (6 100) 19,68 (0,13) 921 534 (6 100) 19,68 (0,13) 2009-07-24
Lipka Waldemar 596 173 (8 850) 12,73 (0,19) 596 173 (8 850) 12,73 (0,19) 2009-06-15
Lipka Waldemar 587 323 (26 500) 12,54 (0,56) 587 323 (26 500) 12,54 (0,56) 2009-06-05
Lipka Waldemar 560 823 (25 000) 11,98 (0,54) 560 823 (25 000) 11,98 (0,54) 2009-05-25
Grand sp. z o.o. 915 434 (15 720) 19,55 (0,33) 915 434 (15 720) 19,55 (0,33) 2009-03-10
Grand sp. z o.o. 899 714 (4 620) 19,22 (0,10) 899 714 (4 620) 19,22 (0,10) 2009-03-02
Lipka Waldemar 535 823 (4 987) 11,44 (0,10) 535 823 (4 987) 11,44 (0,10) 2009-02-19
Grand sp. z o.o. 895 094 (14 600) 19,12 (0,31) 895 094 (14 600) 19,12 (0,31) 2009-02-19
Grand sp. z o.o. 880 494 (8 050) 18,81 (0,17) 880 494 (8 050) 18,81 (0,17) 2009-01-08
Lipka Waldemar 530 836 (7 300) 11,34 (0,16) 530 836 (7 300) 11,34 (0,16) 2008-12-29
Lipka Waldemar 523 536 (17 000) 11,18 (0,36) 523 536 (17 000) 11,18 (0,36) 2008-12-12
Grand sp. z o.o. 872 444 (1 100) 18,64 (0,03) 872 444 (1 100) 18,64 (0,03) 2008-12-12
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 634 705 (166 677) 13,56 (3,57) 634 705 (166 677) 13,56 (3,57) 2008-11-28
Lipka Waldemar 506 536 (-166 677) 10,82 (-3,56) 506 536 (-166 677) 10,82 (-3,56) 2008-11-28
Głuchowski Marek 15 000 0,32 15 000 0,32 2008-11-18
Lipka Waldemar 673 213 (8 360) 14,38 (0,18) 673 213 (8 360) 14,38 (0,18) 2008-11-04
Łopaciński Jerzy 5 410 (700) 0,11 (0,01) 5 410 (700) 0,11 (0,01) 2008-10-14
Grand sp. z o.o. 871 344 (11 890) 18,61 (0,25) 871 344 (11 890) 18,61 (0,25) 2008-10-14
Lipka Waldemar 664 853 (1 200) 14,20 (0,03) 664 853 (1 200) 14,20 (0,03) 2008-10-07
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 468 028 (234 028) 9,99 (5,00) 468 028 (234 028) 9,99 (5,00) 2008-09-22
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 234 000 4,99 234 000 4,99 2008-09-21
Jędrzejewski Leszek 0 (-234 028) 0,00 (-5,00) 0 (-234 028) 0,00 (-5,00) 2008-09-18
Jędrzejewski Leszek 234 028 (-18 926) 5,00 (-0,40) 234 028 (-18 926) 5,00 (-0,40) 2008-09-17
Lipka Waldemar 663 653 (1 425) 14,17 (0,03) 663 653 (1 425) 14,17 (0,03) 2008-09-15
Grand sp. z o.o. 859 454 (3 350) 18,36 (0,07) 859 454 (3 350) 18,36 (0,07) 2008-09-15
Grand sp. z o.o. 856 104 (10 000) 18,29 (0,22) 856 104 (10 000) 18,29 (0,22) 2008-08-14
Grand sp. z o.o. 846 104 (10 000) 18,07 (0,21) 846 104 (10 000) 18,07 (0,21) 2008-08-11
Lipka Waldemar w tym: 8000 PDA 662 228 (11 505) 14,14 (0,24) 662 228 (11 505) 14,14 (0,24) 2008-08-08
Grand sp. z o.o. w tym: 143953 PDA 836 104 (8 500) 17,86 (0,18) 836 104 (8 500) 17,86 (0,18) 2008-07-15
Lipka Waldemar w tym: 8000 PDA 650 723 (3 723) 13,90 (0,08) 650 723 (3 723) 13,90 (0,08) 2008-07-08
Grand sp. z o.o. w tym: 143953 PDA 827 604 (15 604) 17,68 (0,34) 827 604 (15 604) 17,68 (0,34) 2008-07-08
Łopaciński Jerzy 4 710 (565) 0,10 (-0,07) 4 710 (565) 0,10 (-0,07) 2008-06-30
Haberland Maciej 18 020 (9 020) 0,00 (-0,38) 18 020 (9 020) 0,00 (-0,38) 2008-06-30
Ciosk Piotr 4 742 (1 500) 0,00 (-0,13) 4 742 (1 500) 0,00 (-0,13) 2008-06-27
Lipka Waldemar w tym: 8000 PDA 647 000 (162 000) 13,82 (3,46) 647 000 (162 000) 13,82 (3,46) 2008-06-25
Grand sp. z o.o. w tym: 143953 PDA 812 000 (372 733) 17,34 (7,96) 812 000 (372 733) 17,34 (7,96) 2008-06-25
Grand sp. z o.o. w tym: 143953 PDA 439 267 (20 320) 9,38 (0,43) 439 267 (20 320) 9,38 (0,43) 2008-06-23
Lipka Waldemar w tym: 8000 PDA 485 000 (9 000) 10,36 (-9,97) 485 000 (9 000) 10,36 (-9,97) 2008-06-11
Grand sp. z o.o. w tym: 136153 PDA 418 947 (136 153) 8,95 (2,91) 418 947 (136 153) 8,95 (2,91) 2008-06-11
Grand sp. z o.o. 282 794 (3 600) 6,04 (-5,89) 282 794 (3 600) 6,04 (-5,89) 2008-06-04
Jędrzejewski Leszek w tym 252953 PDA 252 954 5,40 252 954 5,40 2008-05-14
Haberland Maciej 9 000 (-11 600) 0,38 (-0,50) 9 000 (-11 600) 0,38 (-0,50) 2008-03-25
Grand sp. z o.o. 279 194 11,93 (5,97) 279 194 11,93 (5,97) 2008-03-25
Grand sp. z o.o. 279 194 (38 194) 5,96 (-4,33) 279 194 (38 194) 5,96 (-4,33) 2008-03-25
Grand sp. z o.o. 241 000 (2 848) 10,29 (0,12) 241 000 (2 848) 10,29 (0,12) 2008-02-25
Grand sp. z o.o. 238 152 (2 358) 10,17 (0,10) 238 152 (2 358) 10,17 (0,10) 2008-02-21
Lipka Waldemar 476 000 20,33 (10,17) 476 000 20,33 (10,17) 2008-02-20
Lipka Waldemar 476 000 (1 977) 10,16 (-10,09) 476 000 (1 977) 10,16 (-10,09) 2008-02-20
Haberland Maciej 20 600 (-10) 0,88 20 600 (-10) 0,88 2007-12-31
Giersz, Adam Leon 1 296 0,05 (0,05) 1 296 0,05 (0,05) 2007-12-31
Giersz, Adam Leon 1 296 0,00 1 296 0,00 2007-12-31
Grand sp. z o.o. 235 794 (2 520) 10,07 (0,11) 235 794 (2 520) 10,07 (0,11) 2007-12-21
Łopaciński Jerzy 4 145 (300) 0,17 (0,01) 4 145 (300) 0,17 (0,01) 2007-11-30
Grand sp. z o.o. 233 274 (12 491) 9,96 (0,53) 233 274 (12 491) 9,96 (0,53) 2007-11-27
Łopaciński Jerzy 3 845 (1 089) 0,16 (0,05) 3 845 (1 089) 0,16 (0,05) 2007-11-21
Grand sp. z o.o. 220 783 (16 559) 9,43 (0,71) 220 783 (16 559) 9,43 (0,71) 2007-11-21
Lipka Waldemar 474 023 (1 000) 20,25 (0,04) 474 023 (1 000) 20,25 (0,04) 2007-11-20
Łopaciński Jerzy 2 756 (2 191) 0,11 (0,09) 2 756 (2 191) 0,11 (0,09) 2007-11-12
Grand sp. z o.o. 204 224 (10 300) 8,72 (0,44) 204 224 (10 300) 8,72 (0,44) 2007-11-08
Ciosk Piotr 3 242 (1 780) 0,13 (0,07) 3 242 (1 780) 0,13 (0,07) 2007-11-06
Korzeniowski Władysław wraz z Anną Korzeniowską 88 000 (-30 100) 3,76 (-1,28) 88 000 (-30 100) 3,76 (-1,28) 2007-10-31
Grand sp. z o.o. 193 924 (9 900) 8,28 (0,42) 193 924 (9 900) 8,28 (0,42) 2007-10-31
Ciosk Piotr 1 462 0,06 1 462 0,06 2007-10-31
Pakuła Edward 0 (-50 000) 0,00 (-2,13) 0 (-50 000) 0,00 (-2,13) 2007-10-29
Lipka Waldemar 473 023 (6 425) 20,21 (0,28) 473 023 (6 425) 20,21 (0,28) 2007-08-24
Łopaciński Jerzy 565 0,02 565 0,02 2007-08-01
Korzeniowski Władysław wraz z Anną Korzeniowską 118 100 5,04 118 100 5,04 2007-08-01
Judycki Wiesław 6 750 0,00 (-0,28) 6 750 0,00 (-0,28) 2007-08-01
Haberland Maciej 20 610 (10) 0,88 20 610 (10) 0,88 2007-08-01
Haberland Maciej 20 600 (1 990) 0,88 (0,09) 20 600 (1 990) 0,88 (0,09) 2007-07-13
Pakuła Edward 50 000 2,13 50 000 2,13 2007-07-02
Grand sp. z o.o. 184 024 (-50 000) 7,86 (-2,14) 184 024 (-50 000) 7,86 (-2,14) 2007-07-02
Lipka Waldemar 466 598 (-360) 19,93 (-0,02) 466 598 (-360) 19,93 (-0,02) 2007-06-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 0 (-172 608) 0,00 (-7,37) 0 (-172 608) 0,00 (-7,37) 2007-06-25
Lipka Waldemar 466 958 (232 958) 19,95 (9,96) 466 958 (232 958) 19,95 (9,96) 2007-06-20
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 172 608 (-293 990) 7,37 (-12,56) 172 608 (-293 990) 7,37 (-12,56) 2007-04-18
Lipka Waldemar 234 000 (-1 147 865) 9,99 (-19,53) 234 000 (-1 147 895) 9,99 (-19,53) 2007-04-17
Haberland Maciej 18 610 (1 750) 0,79 (0,07) 18 610 (1 750) 0,79 (0,07) 2007-03-15
Haberland Maciej 16 860 0,72 16 860 0,72 2007-03-13
Grzanka Jerzy 81 000 (-42 049) 3,46 (-4,04) 81 000 (-42 049) 3,46 (-4,04) 2006-08-23
Judycki Wiesław 6 750 0,28 6 750 0,28 2006-08-04
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 87 299 (-76 609) 3,73 (-3,27) 87 299 (-76 609) 3,73 (-3,27) 2006-05-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 466 598 (-70 210) 19,93 (-3,00) 466 598 (-70 210) 19,93 (-3,00) 2006-01-03
Grand sp. z o.o. 234 024 10,00 234 024 10,00 2006-01-03
Wiaderek Piotr 104 500 4,46 104 500 4,46 2005-08-19
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 536 808 (20 000) 22,93 (0,85) 536 808 (20 000) 22,93 (0,85) 2004-08-04
de Marco, Judycka Elwira 74 513 (-154 895) 3,18 (-6,62) 74 513 (-154 895) 3,18 (-6,62) 2004-05-07
Lis Jan 0 (-286 000) 0,00 (-12,22) 0 (-286 000) 0,00 (-12,22) 2004-05-04
de Marco, Judycka Elwira 229 408 (-17 000) 9,80 (-0,72) 229 408 (-17 000) 9,80 (-0,72) 2004-03-30
de Marco, Judycka Elwira 246 408 (-53 000) 10,52 (-2,27) 246 408 (-53 000) 10,52 (-2,27) 2004-03-26
de Marco, Judycka Elwira 299 408 (-50 000) 12,79 (-2,14) 299 408 (-50 000) 12,79 (-2,14) 2004-03-11
Lis Jan 286 000 (-59 424) 12,22 (-2,54) 286 000 (-59 424) 12,22 (-2,54) 2004-02-25
Lis Jan 345 424 (-4 700) 14,76 (-0,20) 345 424 (-4 700) 14,76 (-0,20) 2004-02-24
PKO BP SA 111 312 (-100 144) 4,75 (-4,28) 111 312 (-100 144) 4,75 (-4,28) 2003-08-01
PKO BP SA 211 456 (-56 707) 9,03 (-2,42) 211 456 (-56 707) 9,03 (-2,42) 2003-07-18
PKO BP SA 268 163 (-47 089) 11,45 (-2,02) 268 163 (-47 089) 11,45 (-2,02) 2003-06-27
PKO BP SA 315 252 (189 001) 13,47 (8,08) 315 252 (189 001) 13,47 (8,08) 2002-04-04
PKO BP SA 126 251 5,39 126 251 5,39 2001-03-13
Lis Jan 350 124 (374) 14,96 (0,01) 350 124 (374) 14,96 (0,01) 2001-02-02
de Marco, Judycka Elwira 349 408 (-342) 14,93 (-0,02) 349 408 (-342) 14,93 (-0,02) 2001-02-02
Lis Jan 349 750 14,95 349 750 14,95 2000-11-21
de Marco, Judycka Elwira 349 750 14,95 349 750 14,95 2000-11-21
PPUH Elmo sp. z o.o. 80 000 (-20 000) 4,88 (-1,22) 80 000 (-20 000) 4,88 (-1,22) 2000-03-23
Moszczeński Walenty 76 000 (-30 000) 4,63 (-1,83) 76 000 (-30 000) 4,63 (-1,83) 2000-03-08
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 516 808 22,08 (-9,43) 516 808 22,08 (-9,43) 2000-02-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 516 808 (106 807) 31,51 (6,51) 516 808 (106 807) 31,51 (6,51) 2000-02-29
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 0 (-159 307) 0,00 (-9,71) 0 (-159 307) 0,00 (-9,71) 2000-02-29
Grzanka Jerzy 123 049 7,50 (2,24) 123 049 7,50 (2,24) 2000-02-07
Grzanka Jerzy 123 049 (-37 612) 5,26 (-4,54) 123 049 (-37 612) 5,26 (-4,54) 2000-02-07
Grzanka Jerzy 160 661 (-63 663) 9,80 (-3,88) 160 661 (-63 663) 9,80 (-3,88) 2000-01-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 410 001 (-107 807) 25,00 (-6,57) 410 001 (-107 807) 25,00 (-6,57) 1999-09-30
Grzanka Jerzy 224 324 (-15 005) 13,68 (-0,91) 224 324 (-15 005) 13,68 (-0,91) 1999-09-30
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 159 307 9,71 159 307 9,71 1999-09-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 517 808 (21 380) 31,57 (1,30) 517 808 (21 380) 31,57 (1,30) 1999-05-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 496 428 (89 749) 30,27 (5,47) 496 428 (89 749) 30,27 (5,47) 1999-03-11
Grzanka Jerzy 239 329 (9 329) 14,59 (0,57) 239 329 (9 329) 14,59 (0,57) 1999-03-11
Wołkowski Jerzy 77 500 (-76 378) 4,73 (-4,65) 77 500 (-76 378) 4,73 (-4,65) 1998-12-11
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 163 908 7,00 (-2,99) 163 908 7,00 (-2,99) 1998-09-24
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 163 908 9,99 163 908 9,99 1998-09-24
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 406 679 (8 865) 24,80 (0,54) 406 679 (8 865) 24,80 (0,54) 1998-05-29
Grzanka Jerzy 230 000 (10 000) 14,02 (0,61) 230 000 (10 000) 14,02 (0,61) 1998-05-29
PPUH Elmo sp. z o.o. 100 000 (-23 600) 6,10 (-1,44) 100 000 (-23 600) 6,10 (-1,44) 1998-04-30
Moszczeński Walenty 106 000 (-4 000) 6,46 (-0,25) 106 000 (-4 000) 6,46 (-0,25) 1998-04-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 397 814 (3 273) 24,26 (0,20) 397 814 (3 273) 24,26 (0,20) 1998-04-30
Grzanka Jerzy 220 000 (31 200) 13,41 (1,90) 220 000 (31 200) 13,41 (1,90) 1998-04-30
Wołkowski Jerzy 153 878 (-14 992) 9,38 (-0,92) 153 878 (-14 992) 9,38 (-0,92) 1998-03-25
Wołkowski Jerzy 168 870 10,30 168 870 10,30 1997-06-11
PPUH Elmo sp. z o.o. 123 600 7,54 123 600 7,54 1996-02-29
Moszczeński Walenty 110 000 6,71 110 000 6,71 1996-02-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 394 541 24,06 394 541 24,06 1996-02-29
Grzanka Jerzy 188 800 11,51 188 800 11,51 1996-02-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 381 865 29,52 1 381 895 29,52 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2022-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2021-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2021-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2020-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2020-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-11-05 Prawo poboru 1:1
2002-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2002-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2002-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2001-05-14 Asymilacja akcji seria I (zamienna: SBH Arno)
2001-02-26 Asymilacja akcji
1999-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
1999-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
1999-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
1997-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
1997-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
1997-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.