0,8860 zł
0,68% 0,0060 zł
KCI SA (KCI)

Akcjonariat - KCI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 60 763 784,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 68 582 150 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43 040 261
Liczba głosów na WZA: 68 582 150 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,76%
Kapitał akcyjny: 57 609 006,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43 040 261
Cena nominalna akcji: 0,84 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,24%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hajdarowicz Grzegorz poprzez spółki zależne 43 040 261 (62,75%) 43 040 261 (62,75%) 2016-07-13 JPR, MMC
KCI SA 3 619 264 (5,27%) 3 619 264 (0,00%) 2016-09-30 GIW, GME

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-08-31 399 750
10,00 399 750
3 997 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1992-10-01
1998-01-19
obniżenie kapitału 1995-09-12
2,78 399 750
1 111 305,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-03
seria B - prawo poboru 1996-06-25 399 750
5 196 750,00
2,78 13,00 799 500
2 222 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1996-11-13
1998-01-19
renominacja 1997-05-27
3,47 799 500
2 774 265,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-24
seria C - publiczna emisja 1997-05-27 67 000
2 345 000,00
3,47 35,00 866 500
3 006 755,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1997-11-04
1998-01-19
zmiana firmy na Ponar-Wadowice SA 2005-01-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-17
seria D - prawo poboru 1:6 2006-11-30 5 199 000
20 796 000,00
3,47 4,00 6 065 500
21 047 285,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-23
2007-06-06
seria E - prawo poboru 1:5 2007-06-29 30 327 500
151 637 500,00
3,47 5,00 36 393 000
126 283 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-13
2007-12-28
zmiana firmy z Ponar SA na KCI SA 2010-06-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-06
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2011-04-22
0,50 36 393 000
18 196 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-14
połączenie z Ponar Holding sp. z o.o. i Ponar Corporate Center sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-12-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-25
scalenie akcji 10:1 2013-12-16
0,05 363 930 000
18 196 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-30
seria F - połączeniowa: akcjonariusze Jupiter SA 2015-03-20 1 388 081 128
0,03 1 752 011 128
52 560 333,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-13
2015-04-27
renominacja akcji 2015-03-20
0,03 363 930 000
10 917 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-13
połączenie z Centrum Zabłocie sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-05-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-01
scalenie akcji 28:1 2015-07-10
0,84
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria G 2015-07-10
0,84 0,84
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z KCI Development sp. z o.o . Wrocławska SK bez podwyższania kapitału 2015-07-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-31
połączenie z KCI Development sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-09-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-30
seria G - połączeniowa: akcjonariusze Gremi Inwestycje SA 64 akcje KCI SA za 1 akcję Gremi Inwestycje SA 2016-04-25 168 289 088
0,03 1 920 300 216
57 609 006,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-10
2016-06-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-06-30 -16
0,03 1 920 300 200
57 609 006,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30
scalenie akcji 28:1 2016-06-30
0,84 68 582 150
57 609 006,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30
2016-11-07
zmiana oznaczenia akcji: seria H 2016-06-30
0,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30
połączenie z Gremi Sukces sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-12-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Szczęsny Piotr 0 0,00 0 0,00 2020-09-04
KCI SA 101 339 384 (-16) 5,28 (-0,50) 101 339 384 (-16) 0,00 2016-09-30
Hajdarowicz Grzegorz poprzez spółki zależne 1 205 194 796 62,76 1 103 855 396 57,48 (-3,21) 2016-07-13
Hajdarowicz Grzegorz poprzez spółki zależne 1 205 194 796 (43 405 354) 62,76 (-3,55) 1 103 855 396 (-57 934 046) 60,69 (-5,62) 2016-07-13
Hajdarowicz Grzegorz poprzez spółki zależne 1 161 789 442 66,31 (5,81) 1 161 789 442 66,31 (5,81) 2016-02-04
Hajdarowicz Grzegorz poprzez spółki zależne 1 161 789 442 (116 880 480) 60,50 (0,86) 1 161 789 442 (116 880 480) 60,50 (0,86) 2016-02-04
Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA 0 (-116 850 480) 0,00 (-6,66) 0 (-116 850 480) 0,00 (-6,66) 2016-02-03
Hajdarowicz Grzegorz poprzez spółki zależne 1 044 908 962 (53 707 477) 59,64 (3,07) 1 044 908 962 (53 707 477) 59,64 (3,07) 2016-01-04
KCI SA 101 339 400 5,78 (0,51) 101 339 400 0,00 2015-09-30
KCI SA 101 339 400 5,27 (-0,51) 101 339 400 0,00 2015-09-30
Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA WZA 116 850 480 (-11 760 000) 6,66 (-0,68) 116 850 480 (-11 760 000) 6,66 (-0,68) 2015-09-15
KCI SA bezpośrednio oraz z KCI Development sp. z o.o. 101 339 400 (47 886 923) 5,78 (2,73) 101 339 400 (47 886 923) 0,00 2015-08-31
Hajdarowicz Grzegorz poprzez spółki zależne 991 201 485 (12 594 442) 56,57 (0,72) 991 201 485 (12 594 442) 56,57 (0,72) 2015-08-25
KCI SA 53 452 477 (-47 886 923) 3,05 (-2,73) 53 452 477 (-47 886 923) 0,00 2015-07-31
Hajdarowicz Grzegorz poprzez spółki zależne 978 607 043 55,85 978 607 043 55,85 2015-07-31
Warinvest sp. z o.o. WZA 43 405 354 (39 808 024) 2,47 (-7,41) 43 405 354 (39 808 024) 2,47 (-7,53) 2015-06-16
Reinwest sp. z o.o. 128 610 480 7,34 128 610 480 7,34 2015-04-13
KCI SA 101 339 400 (100 890 138) 5,78 (4,55) 101 339 400 (100 890 138) 0,00 2015-04-13
Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA 128 610 480 7,34 128 610 480 7,34 2015-04-13
Knap Jarosław 0 (-30 000) 0,00 (-0,08) 0 (-30 000) 0,00 (-0,08) 2013-09-26
Knap Jarosław 30 000 0,08 30 000 0,08 2013-09-25
Gremi sp. z o.o. poprzez KCI Łobzów sp. z o.o. 11 143 336 30,61 (29,98) 11 143 336 31,00 (30,37) 2012-12-14
Gremi sp. z o.o. poprzez KCI Łobzów sp. z o.o. 11 143 336 0,63 11 143 336 0,63 2012-12-14
Warinvest sp. z o.o. 3 597 330 9,88 (9,68) 3 597 330 10,00 (9,80) 2012-09-06
Warinvest sp. z o.o. 3 597 330 0,20 3 597 330 0,20 2012-09-06
Szwedo Leszek 41 545 (-3 597 330) 0,11 (-9,88) 41 545 (-3 597 330) 0,11 (-10,01) 2012-09-06
Szwedo Leszek 3 638 875 (8 744) 9,99 (0,02) 3 638 875 (8 744) 10,12 (0,03) 2012-09-05
Szwedo Leszek 3 630 131 (32 801) 9,97 (0,09) 3 630 131 (32 801) 10,09 (0,21) 2012-05-08
KCI SA zakup akcji własnych 449 262 1,23 (1,23) 449 262 0,00 2012-01-25
Jędrzejewski Krzysztof 1 050 979 (-1 380 251) 2,88 (-3,80) 1 050 979 (-1 380 251) 2,88 (-3,80) 2011-06-22
Jędrzejewski Krzysztof 2 431 230 (-1 458 658) 6,68 (-4,00) 2 431 230 (-1 458 658) 6,68 (-4,00) 2011-05-17
Jędrzejewski Krzysztof 3 889 888 (205 006) 10,68 (0,56) 3 889 888 (205 006) 10,68 (0,56) 2011-05-16
Jędrzejewski Krzysztof 3 684 882 (46 805) 10,12 (0,13) 3 684 882 (46 805) 10,12 (0,13) 2011-03-28
Jędrzejewski Krzysztof 3 638 077 (430 500) 9,99 (1,18) 3 638 077 (430 500) 9,99 (1,18) 2011-03-27
Szwedo Leszek 3 597 330 (-353 742) 9,88 (-0,97) 3 597 330 (-353 742) 9,88 (-0,97) 2010-11-12
Jędrzejewski Krzysztof 3 207 577 (-1 158 803) 8,81 (-3,18) 3 207 577 (-1 158 803) 8,81 (-3,18) 2010-04-29
Jędrzejewski Krzysztof 4 366 380 (714 175) 11,99 (1,96) 4 366 380 (714 175) 11,99 (1,96) 2010-04-28
Suchowski Wojciech 150 0,00 150 0,00 2010-03-01
Relpol SA 320 000 (-321 243) 0,87 (-0,89) 320 000 (-321 243) 0,87 (-0,89) 2009-12-18
Relpol SA 641 243 (-138 757) 1,76 (-0,38) 641 243 (-138 757) 1,76 (-0,38) 2009-12-17
Relpol SA 780 000 2,14 780 000 2,14 2009-12-11
Avalon sp. z o.o. 100 000 (-1 819 965) 0,27 (-5,00) 100 000 (-1 819 965) 0,27 (-5,00) 2009-12-08
Jakubas Zbigniew wraz z Multico i Multico-Press sp. z o.o. 1 613 505 (-450 368) 4,43 (-1,24) 1 613 505 (-450 368) 4,43 (-1,24) 2009-09-14
Szwedo Bogusław 0 (-100 000) 0,00 (-0,27) 0 (-100 000) 0,00 (-0,27) 2009-08-31
Szwedo Leszek 3 951 072 10,85 3 951 072 10,85 2009-07-28
KCI Łobzów sp. z o.o. 0 (-3 622 300) 0,00 (-9,95) 0 (-3 622 300) 0,00 (-9,95) 2009-07-28
Avalon sp. z o.o. 1 919 965 (100 000) 5,27 (0,27) 1 919 965 (100 000) 5,27 (0,27) 2009-07-13
Jędrzejewski Krzysztof 3 652 205 (13 128) 10,03 (0,04) 3 652 205 (13 128) 10,03 (0,04) 2009-06-18
Jędrzejewski Krzysztof 3 639 077 (48 254) 9,99 (0,13) 3 639 077 (48 254) 9,99 (0,13) 2009-06-17
Jędrzejewski Krzysztof 3 590 823 (-49 000) 9,86 (-0,14) 3 590 823 (-49 000) 9,86 (-0,14) 2009-04-14
Jędrzejewski Krzysztof 3 639 823 (-21 287) 10,00 (-0,05) 3 639 823 (-21 287) 10,00 (-0,05) 2009-04-12
Jędrzejewski Krzysztof 3 661 110 (32 000) 10,05 (0,08) 3 661 110 (32 000) 10,05 (0,08) 2009-03-30
Jędrzejewski Krzysztof 3 629 110 (111 533) 9,97 (0,31) 3 629 110 (111 533) 9,97 (0,31) 2009-03-29
Jędrzejewski Krzysztof 3 517 577 (310 000) 9,66 (0,85) 3 517 577 (310 000) 9,66 (0,85) 2009-03-11
Szwedo Leszek udzielenie pełnomocnictwa KCI Łobzów do wykon. prawa głosu z 2.908.000 akcji 3 951 072 (2 908 000) 10,85 (7,99) 3 951 072 (2 908 000) 10,85 (7,99) 2009-03-02
Szwedo Leszek 1 043 072 (-3 333 842) 2,86 (-9,16) 1 043 072 (-3 333 842) 2,86 (-9,16) 2009-03-02
Książkiewicz Jacek 0 (-835) 0,00 0 (-835) 0,00 2009-03-02
KCI Łobzów sp. z o.o. z tytułu pełnomocnictwa udzielonego przez Leszka Szwedo 3 622 300 9,95 3 622 300 9,95 2009-02-03
Avalon sp. z o.o. 1 819 965 5,00 1 819 965 5,00 2008-12-30
IDM SA 15 100 (-1 816 012) 0,04 (-4,99) 15 100 (-1 816 012) 0,04 (-4,99) 2008-12-22
IDM SA 1 831 112 (8 947) 5,03 (0,03) 1 831 112 (8 947) 5,03 (0,03) 2008-12-21
Jędrzejewski Leszek 0 (-3 639 253) 0,00 (-9,99) 0 (-3 639 253) 0,00 (-9,99) 2008-11-25
Jędrzejewski Krzysztof 3 207 577 8,81 3 207 577 8,81 2008-11-20
Szwedo Bogusław 100 000 0,27 100 000 0,27 2008-11-14
Jakubas Zbigniew wraz z Multico i Multico-Press sp. z o.o. 2 063 873 5,67 2 063 873 5,67 2008-09-09
Śnieżko Arkadiusz 0 (-83 150) 0,00 (-0,22) 0 (-83 150) 0,00 (-0,22) 2008-08-05
Kalicki Mirosław 1 639 299 4,50 (4,50) 1 639 299 4,50 (4,50) 2008-06-10
Jędrzejewski Leszek 3 639 253 (649 954) 9,99 (1,78) 3 639 253 (-46) 9,99 (-0,01) 2008-06-10
Kalicki Mirosław wraz z Stradom SA 0 (-2 989 299) 0,00 (-8,21) 0 (-3 639 299) 0,00 (-10,00) 2008-06-05
Jędrzejewski Leszek 2 989 299 8,21 3 639 299 10,00 2008-06-05
Grot Aleksander 0 (-55 000) 0,00 (-0,15) 0 (-55 000) 0,00 (-0,15) 2008-06-05
Szwedo Leszek 4 376 914 (72 000) 12,02 (0,20) 4 376 914 (72 000) 12,02 (0,20) 2008-05-15
Kula Lesław 0 (-1 000) 0,00 0 (-1 000) 0,00 2008-05-15
Grot Aleksander 55 000 0,15 55 000 0,15 2008-05-15
Durczak Krzysztof 0 (-22 572) 0,00 0 (-22 572) 0,00 2008-05-15
Kalicki Mirosław wraz z Stradom SA 2 989 299 (-630 001) 8,21 (-1,73) 3 639 299 (19 999) 10,00 (0,06) 2008-04-03
Wiaderek Piotr z żoną 1 685 226 (-551 226) 4,63 (-1,51) 1 685 226 (-551 226) 4,63 (-1,51) 2008-03-04
Wiaderek Piotr z żoną 2 236 452 (-361 314) 6,14 (-0,86) 2 236 452 (-361 314) 6,14 (-0,86) 2008-03-03
Wiaderek Piotr z żoną 2 597 766 7,00 (-0,13) 2 597 766 7,00 (-0,13) 2008-02-29
Śnieżko Arkadiusz 83 150 (-246 630) 0,22 (-5,21) 83 150 (-246 630) 0,22 (-5,21) 2008-02-29
Szwedo Leszek 4 304 914 (210 000) 11,82 (0,57) 4 304 914 (210 000) 11,82 (0,57) 2008-02-29
Kula Lesław 1 000 (-49 400) 0,00 (-0,83) 1 000 (-49 400) 0,00 (-0,83) 2008-02-29
Książkiewicz Jacek 835 (-60) 0,00 (-0,01) 835 (-60) 0,00 (-0,01) 2008-02-29
Durczak Krzysztof 22 572 0,00 (-0,37) 22 572 0,00 (-0,37) 2008-02-29
IDM SA 1 822 165 (6 000) 5,00 (0,01) 1 822 165 (6 000) 5,00 (0,01) 2008-02-25
IDM SA 1 816 165 (1 529 902) 4,99 (0,28) 1 816 165 (1 529 902) 4,99 (0,28) 2008-02-24
Wiaderek Piotr z żoną 2 597 766 (-826 815) 7,13 (-2,28) 2 597 766 (-826 815) 7,13 (-2,28) 2008-02-21
Kalicki Mirosław wraz z Stradom SA 3 619 300 (564 299) 9,94 (1,55) 3 619 300 (564 299) 9,94 (1,55) 2008-02-21
Wiaderek Piotr z żoną 3 424 581 (-7 461 209) 9,41 (-20,50) 3 424 581 (-7 461 209) 9,41 (-20,50) 2008-02-06
Kalicki Mirosław 3 055 001 (-584 299) 8,39 (-1,61) 3 055 001 (-584 299) 8,39 (-1,61) 2008-02-06
Kalicki Mirosław wraz z Stradom SA 3 639 300 (3 639 299) 10,00 (10,00) 3 639 300 (3 639 299) 10,00 (10,00) 2008-02-06
Kalicki Mirosław 1 0,00 1 0,00 2008-02-05
Wiaderek Piotr z żoną 10 885 790 (100 000) 29,91 (0,28) 10 885 790 (100 000) 29,91 (0,28) 2008-01-24
Wiaderek Piotr z żoną 10 785 790 (58 065) 29,63 (0,16) 10 785 790 (58 065) 29,63 (0,16) 2008-01-22
Wiaderek Piotr z żoną 10 727 725 (158 000) 29,47 (0,43) 10 727 725 (158 000) 29,47 (0,43) 2008-01-16
Wiaderek Piotr z żoną 10 569 725 (123 792) 29,04 (0,34) 10 569 725 (123 792) 29,04 (0,34) 2008-01-15
Wiaderek Piotr z żoną 10 445 933 (220 512) 28,70 (0,61) 10 445 933 (220 512) 28,70 (0,61) 2008-01-11
Wiaderek Piotr z żoną 10 225 421 (461 200) 28,09 (1,27) 10 225 421 (461 200) 28,09 (1,27) 2008-01-03
Szwedo Leszek w tym 3798614 PDA 4 094 914 (67 500) 11,25 (-55,14) 4 094 914 (67 500) 11,25 (-55,14) 2008-01-03
Wiaderek Piotr z żoną 9 764 221 (381 000) 26,82 (0,59) 9 764 221 (381 000) 26,82 (0,59) 2007-12-10
Kula Lesław w tym 45000 PDA 50 400 0,83 (0,70) 50 400 0,83 (0,70) 2007-11-30
Kula Lesław w tym 45000 PDA 50 400 (-5 600) 0,13 (-0,79) 50 400 (-5 600) 0,13 (-0,79) 2007-11-30
Wiaderek Piotr z żoną 9 383 221 (-161 000) 26,23 (-1,87) 9 383 221 (-161 000) 26,23 (-1,87) 2007-11-29
Wiaderek Piotr z żoną 9 544 221 (-681 000) 28,10 (0,02) 9 544 221 (-681 000) 28,10 (0,02) 2007-11-27
Wiaderek Piotr z żoną 10 225 221 (5 000) 28,08 (1,31) 10 225 221 (5 000) 28,08 (1,31) 2007-11-23
Wiaderek Piotr z żoną 10 220 221 (477 107) 26,77 (-4,80) 10 220 221 (477 107) 26,77 (-133,86) 2007-11-21
Szwedo Leszek w tym 3798614 PDA 4 027 414 66,39 (55,33) 4 027 414 66,39 (55,33) 2007-11-21
Szwedo Leszek w tym 3798614 PDA 4 027 414 (228 800) 11,06 (-51,56) 4 027 414 (228 800) 11,06 (-51,56) 2007-11-21
Szwedo Leszek w tym 3798614 PDA 3 798 614 (-284 671) 62,62 (-4,69) 3 798 614 (-284 671) 62,62 (-4,69) 2007-11-20
Wiaderek Piotr z żoną 9 743 114 (7 827 913) 31,57 9 743 114 (7 827 913) 160,63 (129,06) 2007-11-09
Śnieżko Arkadiusz w tym 268150 329 780 5,43 (4,53) 329 780 5,43 (4,53) 2007-11-09
Śnieżko Arkadiusz w tym 268150 329 780 (268 150) 0,90 (-0,11) 329 780 (268 150) 0,90 (-0,11) 2007-11-09
Szwedo Leszek w tym 3798614 PDA 4 083 285 (3 798 614) 67,31 (62,62) 4 083 285 (3 798 614) 67,31 (62,62) 2007-11-09
Kula Lesław w tym 45000 PDA 56 000 (45 000) 0,92 (0,74) 56 000 (45 000) 0,92 (0,74) 2007-11-09
Książkiewicz Jacek 895 0,01 (0,01) 895 0,01 (0,01) 2007-11-09
Książkiewicz Jacek 895 (835) 0,00 895 (835) 0,00 2007-11-09
Durczak Krzysztof w tym 18810 PDA 22 572 0,37 (0,31) 22 572 0,37 (0,31) 2007-11-09
Durczak Krzysztof w tym 18810 PDA 22 572 (18 810) 0,06 22 572 (18 810) 0,06 2007-11-09
Szwedo Leszek 284 671 (-110 497) 4,69 (-1,82) 284 671 (-110 497) 4,69 (-1,82) 2007-10-19
Szwedo Leszek 395 168 (-159 907) 6,51 (-2,64) 395 168 (-159 907) 6,51 (-2,64) 2007-10-18
IDM SA 286 263 (-125 285) 4,71 (-2,07) 286 263 (-125 285) 4,71 (-2,07) 2007-10-18
Wiaderek Piotr z żoną 1 915 201 (-80 000) 31,57 (-1,32) 1 915 201 (-80 000) 31,57 (-1,32) 2007-10-16
Wiaderek Piotr z żoną 1 995 201 (139 000) 32,89 (2,29) 1 995 201 (139 000) 32,89 (2,29) 2007-10-02
Wiaderek Piotr z żoną 1 856 201 (148 316) 30,60 (2,45) 1 856 201 (148 316) 30,60 (2,45) 2007-08-27
Szwedo Leszek 555 075 (-417 573) 9,15 (-6,88) 555 075 (-417 573) 9,15 (-6,88) 2007-08-24
Śnieżko Arkadiusz 61 630 (56 505) 1,01 (0,42) 61 630 (56 505) 1,01 (0,42) 2007-08-13
Kula Lesław 11 000 (10 000) 0,18 (0,07) 11 000 (10 000) 0,18 (0,07) 2007-08-13
Książkiewicz Jacek 60 (-50) 0,00 (-0,01) 60 (-50) 0,00 (-0,01) 2007-08-13
Durczak Krzysztof 3 762 (3 662) 0,06 (0,06) 3 762 (3 662) 0,06 (0,06) 2007-08-13
Wiaderek Piotr z żoną 1 707 885 (-291 800) 28,15 (-4,81) 1 707 885 (-291 800) 28,15 (-4,81) 2007-06-11
Wiaderek Alicja 291 800 (253 100) 4,81 (0,35) 291 800 (253 100) 4,81 (0,35) 2007-06-11
Szwedo Leszek 972 648 (871 448) 16,03 (4,36) 972 648 (871 448) 16,03 (4,36) 2007-06-11
Ponar-Holding sp. z o.o. 163 132 (32 277) 2,68 (-12,42) 163 132 (32 277) 2,68 (-12,42) 2007-05-25
Oślak Robert 41 500 (-8 500) 0,68 (-0,14) 41 500 (-8 500) 0,68 (-0,14) 2007-05-18
Wiaderek Piotr z żoną 1 999 685 (1 761 746) 32,96 (5,51) 1 999 685 (1 761 746) 32,96 (5,51) 2007-05-11
IDM SA 411 548 (346 026) 6,78 (-0,78) 411 548 (346 026) 6,78 (-0,78) 2007-05-11
Deutsche Bank AG 0 (-73 205) 0,00 (-8,44) 0 (-73 205) 0,00 (-8,44) 2007-05-11
Ponar-Holding sp. z o.o. 130 855 15,10 (12,95) 130 855 15,10 (12,95) 2007-04-19
Ponar-Holding sp. z o.o. 130 855 2,15 130 855 2,15 2007-04-19
Szwedo Leszek 101 200 11,67 (10,01) 101 200 11,67 (10,01) 2007-04-17
Szwedo Leszek 101 200 (-24 135) 1,66 (-12,80) 101 200 (-24 135) 1,66 (-12,80) 2007-04-17
Wiaderek Piotr 237 939 (-2 861) 27,45 (-0,33) 237 939 (-2 861) 27,45 (-0,33) 2007-04-16
Wiaderek Alicja 38 700 4,46 (3,83) 38 700 4,46 (3,83) 2007-04-16
Wiaderek Alicja 38 700 (-4 850) 0,63 (-4,39) 38 700 (-4 850) 0,63 (-4,39) 2007-04-16
Wiaderek Piotr 240 800 (5 849) 27,78 (0,67) 240 800 (5 849) 27,78 (0,67) 2007-02-14
Oślak Robert 50 000 0,82 (-4,95) 50 000 0,82 (-4,95) 2007-02-14
Oślak Robert 50 000 (-25 500) 5,77 (-2,94) 50 000 (-25 500) 5,77 (-2,94) 2007-02-14
Kula Lesław 1 000 0,11 (0,10) 1 000 0,11 (0,10) 2007-02-14
Kula Lesław 1 000 0,01 1 000 0,01 2007-02-14
Książkiewicz Jacek 110 0,01 (0,01) 110 0,01 (0,01) 2007-02-14
Książkiewicz Jacek 110 0,00 110 0,00 2007-02-14
Durczak Krzysztof 100 0,00 (-0,01) 100 0,00 (-0,01) 2007-02-14
Durczak Krzysztof 100 (-1 081) 0,01 (-0,12) 100 (-1 081) 0,01 (-0,12) 2007-02-14
Bendzera Mirosław 200 0,02 (0,02) 200 0,02 (0,02) 2007-02-14
Bendzera Mirosław 200 0,00 200 0,00 2007-02-14
Wiaderek Piotr 234 951 (10 031) 27,11 (1,16) 234 951 (10 031) 27,11 (1,16) 2006-12-22
Wiaderek Piotr 224 920 (-1 643) 25,95 (-0,19) 224 920 (-1 643) 25,95 (-0,19) 2006-12-21
Wiaderek Piotr 226 563 (7 850) 26,14 (0,90) 226 563 (7 850) 26,14 (0,90) 2006-12-13
Orłowski Dariusz 36 590 (-7 410) 4,22 (-0,85) 36 590 (-7 410) 4,22 (-0,85) 2006-12-12
Wiaderek Piotr 218 713 (19 593) 25,24 (2,27) 218 713 (19 593) 25,24 (2,27) 2006-12-06
Wiaderek Piotr 199 120 (15 400) 22,97 (1,77) 199 120 (15 400) 22,97 (1,77) 2006-11-15
Wiaderek Piotr 183 720 (9 500) 21,20 (1,10) 183 720 (9 520) 21,20 (1,10) 2006-11-10
Szwedo Leszek 125 335 (11 000) 14,46 (1,27) 125 335 (11 000) 14,46 (1,27) 2006-11-07
Wiaderek Piotr 174 220 (5 700) 20,10 (0,66) 174 200 (5 680) 20,10 (0,66) 2006-11-06
Śnieżko Arkadiusz 5 125 0,59 (0,51) 5 125 0,59 (0,51) 2006-10-31
Śnieżko Arkadiusz 5 125 0,08 5 125 0,08 2006-10-31
Oślak Robert 75 500 (6 500) 8,71 (0,75) 75 500 (6 500) 8,71 (0,75) 2006-10-31
IDM SA 65 522 7,56 (6,48) 65 522 7,56 (6,48) 2006-10-31
IDM SA 65 522 (43 115) 1,08 (-1,50) 65 522 (43 115) 1,08 (-1,50) 2006-10-31
Durczak Krzysztof 1 181 0,13 1 181 0,13 2006-10-31
Wiaderek Piotr 168 520 (38 500) 19,44 (4,44) 168 520 (38 500) 19,44 (4,44) 2006-10-18
Szwedo Leszek 114 335 (15 000) 13,19 (1,73) 114 335 (15 000) 13,19 (1,73) 2006-10-12
Wiaderek Piotr 130 020 (22 620) 15,00 (2,61) 130 020 (22 620) 15,00 (2,61) 2006-09-25
Wiaderek Alicja 43 550 5,02 43 550 5,02 2006-09-25
Szwedo Leszek 99 335 (-38 350) 11,46 (-4,42) 99 335 (-38 350) 11,46 (-4,42) 2006-09-25
Szwarc Andrzej 43 324 (-456) 4,99 (-0,06) 43 324 (-456) 4,99 (-0,06) 2006-09-04
Oślak Robert 69 000 (2 500) 7,96 (0,29) 69 000 (2 500) 7,96 (0,29) 2006-09-04
Oślak Robert 66 500 (2 500) 7,67 (0,29) 66 500 (2 500) 7,67 (0,29) 2006-08-25
Roszkowski-Śliż Waldemar 343 (-59 445) 0,03 (-6,86) 343 (-59 445) 0,03 (-6,86) 2006-08-23
Szwedo Leszek z Akura sp. z o.o. 137 685 (20 170) 15,88 (2,32) 137 685 (20 170) 15,88 (2,32) 2006-08-22
Wiaderek Piotr 107 400 (15 500) 12,39 (1,79) 107 400 (15 500) 12,39 (1,79) 2006-08-21
Oślak Robert 64 000 (1 000) 7,38 (0,11) 64 000 (1 000) 7,38 (0,11) 2006-08-16
Oślak Robert 63 000 (2 000) 7,27 (0,24) 63 000 (2 000) 7,27 (0,24) 2006-08-14
Wiaderek Piotr 91 900 (14 700) 10,60 (1,70) 91 900 (14 700) 10,60 (1,70) 2006-08-08
KCI SA 0 0,00 0 0,00 2006-08-08
KCI SA 0 (-51 865) 0,00 (-5,98) 0 (-51 865) 0,00 2006-08-08
Szwedo Leszek z Akura sp. z o.o. 117 515 (30 865) 13,56 (3,56) 117 515 (30 865) 13,56 (3,56) 2006-08-04
Szwarc Andrzej 43 780 5,05 43 780 5,05 2006-08-04
Oślak Robert 61 000 (8 000) 7,03 (0,92) 61 000 (8 000) 7,03 (0,92) 2006-08-04
Orłowski Dariusz 44 000 5,07 44 000 5,07 2006-08-04
Wiaderek Piotr 77 200 8,90 77 200 8,90 2006-07-25
Loręcki Jerzy 43 094 (-6 604) 4,97 (-0,76) 43 094 (-6 604) 4,97 (-0,76) 2006-02-14
Szwedo Leszek z Akura sp. z o.o. 86 650 (38 350) 10,00 (4,43) 86 650 (38 350) 10,00 (4,43) 2006-01-26
Szwedo Leszek 48 300 5,57 48 300 5,57 2006-01-18
Chabros, Sławomir Stanisław 26 270 (4 994) 3,03 (0,58) 26 270 (4 994) 3,03 (0,58) 2005-09-22
Roszkowski-Śliż Waldemar 59 788 (1 788) 6,89 (0,20) 59 788 (1 788) 6,89 (0,20) 2005-06-21
Skarb Państwa 0 (-100 086) 0,00 (-12,52) 0 (-100 086) 0,00 (-12,52) 2005-02-23
Loręcki Jerzy 49 698 (4 450) 5,73 (0,51) 49 698 (4 450) 5,73 (0,51) 2005-02-22
Polcasting sp. z o.o. 16 000 1,84 16 000 1,84 2005-02-15
Roszkowski-Śliż Waldemar 58 000 6,69 58 000 6,69 2005-02-14
IDM SA bez akcji na rachunku animatora 22 407 (-88 834) 2,58 (-10,25) 22 407 (-88 834) 2,58 (-10,25) 2005-02-11
IDM SA bez akcji na rachunku animatora 111 241 12,83 111 241 12,83 2005-02-07
Loręcki Jerzy 45 248 (10 447) 5,22 (1,21) 45 248 (10 447) 5,22 (1,21) 2004-11-26
Obodziński Czesław 39 980 (-33 271) 4,61 (-3,84) 39 980 (-33 271) 4,61 (-3,84) 2004-10-15
Deutsche Bank AG 73 205 8,44 73 205 8,44 2004-09-16
Chabros, Sławomir Stanisław 21 276 2,45 21 276 2,45 2004-08-30
Antas Jan 338 (-139 000) 0,03 (-16,05) 338 (-139 000) 0,03 (-16,05) 2004-08-30
Obodziński Czesław 73 251 (18 982) 8,45 (2,19) 73 251 (18 982) 8,45 (2,19) 2004-08-26
Koźlicki Andrzej 0 (-28 237) 0,00 (-3,25) 0 (-28 237) 0,00 (-3,25) 2004-07-21
Janus Jacek 0 (-60 205) 0,00 (-6,94) 0 (-60 205) 0,00 (-6,94) 2004-07-19
Obodziński Czesław 54 269 6,26 54 269 6,26 2004-07-16
KCI SA 51 865 5,98 (5,98) 51 865 0,00 2004-07-16
KCI SA 0 (-56 550) 0,00 (-6,52) 0 (-56 550) 0,00 2004-06-28
Zaręba Dariusz 0 (-56 500) 0,00 (-6,52) 0 (-56 500) 0,00 (-6,52) 2004-03-05
KCI SA 56 550 6,52 56 550 0,00 2004-03-05
Oślak Robert 53 000 6,11 53 000 6,11 2004-01-06
Koźlicki Andrzej 28 237 3,25 28 237 3,25 2003-12-31
Janus Jacek 60 205 (14 830) 6,94 (1,71) 60 205 (14 830) 6,94 (1,71) 2003-12-03
Loręcki Jerzy 34 801 (-20 000) 4,01 (-2,31) 34 801 (-20 000) 4,01 (-2,31) 2003-11-28
Loręcki Jerzy 54 801 6,32 54 801 6,32 2003-11-06
Pudełko Roman 8 500 0,98 8 500 0,98 2003-11-03
Janus Jacek 45 375 5,23 45 375 5,23 2003-11-03
Antas Jan 139 338 (10 000) 16,08 (1,16) 139 338 (10 000) 16,08 (1,16) 2003-10-27
Fimowicz Jerzy 13 867 (2 800) 1,60 (0,33) 13 867 (2 800) 1,60 (0,33) 2003-10-22
Fimowicz Jerzy 11 067 (4 196) 1,27 (0,48) 11 067 (4 196) 1,27 (0,48) 2003-10-21
Fimowicz Jerzy 6 871 (2 971) 0,79 (0,34) 6 871 (2 971) 0,79 (0,34) 2003-10-13
Fimowicz Jerzy 3 900 0,45 3 900 0,45 2003-10-02
Fludra Mirosław 0 (-147 926) 0,00 (-17,07) 0 (-147 926) 0,00 (-17,07) 2003-09-29
Antas Jan 129 338 (10 000) 14,92 (1,15) 129 338 (10 000) 14,92 (1,15) 2003-06-04
Antas Jan 119 338 (30 745) 13,77 (3,55) 119 338 (30 745) 13,77 (3,55) 2003-05-29
Antas Jan 88 593 (14 920) 10,22 (1,72) 88 593 (14 920) 10,22 (1,72) 2003-05-23
Fludra Mirosław 147 926 (75 614) 17,07 (8,73) 147 926 (75 614) 17,07 (8,73) 2003-03-31
Fludra Barbara 0 (-75 614) 0,00 (-8,72) 0 (-75 614) 0,00 (-8,72) 2003-03-31
Fludra Barbara 75 614 8,72 75 614 8,72 2003-01-22
Dudziec Julitta 0 (-85 627) 0,00 (-9,88) 0 (-85 627) 0,00 (-9,88) 2003-01-22
Fludra Mirosław 72 312 8,34 72 312 8,34 2002-12-20
RON-Leasing sp. z o.o. 0 (-63 728) 0,00 (-7,35) 0 (-63 728) 0,00 (-7,35) 2002-10-21
Erste Securities Polska SA 0 (-86 000) 0,00 (-9,92) 0 (-86 000) 0,00 (-9,92) 2002-10-21
Antas Jan 73 673 8,50 73 673 8,50 2002-10-21
Dudziec Julitta 85 627 (6 373) 9,88 (0,74) 85 627 (6 373) 9,88 (0,74) 2002-10-08
Zaręba Dariusz 56 500 6,52 56 500 6,52 2002-10-01
BNP Paribas Bank Polska SA 0 (-86 000) 0,00 (-9,92) 0 (-86 000) 0,00 (-9,92) 2002-10-01
Dudziec Julitta 79 254 9,14 79 254 9,14 2002-07-26
RON-Leasing sp. z o.o. 63 728 7,35 63 728 7,35 2002-07-19
Erste Securities Polska SA 86 000 9,92 86 000 9,92 2002-07-08
BNP Paribas Bank Polska SA 86 000 9,92 86 000 9,92 2002-07-08
Skarb Państwa 100 086 12,52 (0,97) 100 086 12,52 (0,97) 1997-06-25
Skarb Państwa 100 086 11,55 100 086 11,55 1997-06-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-11-07 Split 28:1
2014-02-28 Split 1:10
2007-08-24 Prawo poboru 1:5
2007-01-15 Prawo poboru 1:6
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1999-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.