1,4550 zł
-0,68% -0,0100 zł
Izolacja-Jarocin SA (IZO)

Akcjonariat - IZOLACJA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 529 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 3 800 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 377 899
Liczba głosów na WZA: 3 800 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,58%
Kapitał akcyjny: 798 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 377 909
Cena nominalna akcji: 0,21 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,42%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ignatowicz Tomasz 1 156 827 (30,44%) 1 156 827 (30,44%) 2014-05-16 -
Gałczyński Jan ZWZ 436 352 (11,48%) 436 362 (11,48%) 2018-06-19 -
Pietrus Zofia 398 240 (10,48%) 398 240 (10,48%) 2008-02-12 -
Inczewska Anna 386 480 (10,17%) 386 480 (10,17%) 2008-02-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
obniżenie kapitału brak danych o dacie rejestracji
2,14 380 000
813 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie PP w SA 1995-11-22 380 000
3 800 000,00
10,00 10,00 380 000
3 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-12
1996-01-02
2007-10-23
obniżenie wartości nominalnej akcji 2009-03-30 0
0,00
2,10 0,00 380 000
798 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-04
split 1:30 2009-03-30 0
0,00
0,07 0,00 11 400 000
798 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-22
2009-09-04
2009-09-28
scalenie akcji 3:1 2014-06-11 0
0,00
0,21 0,00 3 800 000
798 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-11

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Gałczyński Jan ZWZ 384 502 (3 072) 10,12 (0,08) 384 502 (3 072) 10,12 (0,08) 2017-06-21
Gałczyński Jan 381 430 (190 941) 10,04 (5,03) 381 430 (190 941) 10,04 (5,03) 2017-04-27
Gałczyński Jan 190 489 5,01 190 489 5,01 2016-06-13
Ignatowicz Tomasz 3 470 480 (3 356 464) 30,44 (0,44) 3 470 480 (3 356 464) 30,44 (0,44) 2014-05-16
Patrowicz Mariusz 580 020 5,00 (-0,08) 580 020 5,00 (-0,08) 2012-06-30
Patrowicz Mariusz 580 020 (574 095) 5,08 (5,03) 580 020 (574 095) 5,08 (5,03) 2011-04-30
Fon SE 285 000 2,50 285 000 2,50 2010-09-15
Fogut Holdings Ltd. 0 (-570 000) 0,00 (-5,00) 0 (-570 000) 0,00 (-5,00) 2010-09-15
Atlantis SE 285 000 2,50 285 000 2,50 2010-09-14
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 5 925 0,05 (0,05) 5 925 0,05 (0,05) 2010-09-13
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 5 925 (-13 409) 0,00 (-5,08) 5 925 (-13 409) 0,00 (-5,08) 2010-09-13
Fogut Holdings Ltd. 570 000 5,00 570 000 5,00 2010-09-13
Widawski Piotr 50 (33) 0,00 50 (33) 0,00 2009-10-28
Widawski Piotr 17 (-1 208) 0,00 (-0,32) 17 (-1 208) 0,00 (-0,32) 2009-10-28
Ogółem 11 400 000 0 11 400 000 0 2009-09-28
Ogółem 11 400 000 (11 020 000) 0 11 400 000 (11 020 000) 0 2009-09-04
Patrowicz Mariusz wraz z podmiotami zależnymi 19 334 (-560 686) 5,08 19 334 (-560 686) 5,08 2009-02-02
Patrowicz Mariusz wraz z podmiotami zależnymi 580 020 (561 496) 5,08 (0,21) 580 020 (561 496) 5,08 (0,21) 2009-02-02
Izolacja-Matizol SA 16 293 (-16 832) 4,28 (-4,43) 16 293 (-16 832) 4,28 (-4,43) 2009-01-16
Patrowicz Mariusz 18 524 4,87 18 524 4,87 2009-01-02
Widawski Piotr 1 225 (-35 525) 0,32 1 225 (-35 525) 0,32 2008-04-30
Widawski Piotr 36 750 (35 850) 0,32 (0,09) 36 750 (35 850) 0,32 (0,09) 2008-04-30
Widawski Piotr 900 0,23 900 0,23 2008-02-12
Pietrus Zofia 39 824 (-1 154 896) 10,48 39 824 (-1 154 896) 10,48 2008-02-12
Pietrus Zofia 1 194 720 (1 154 814) 10,48 (-0,02) 1 194 720 (1 154 814) 10,48 (-0,02) 2008-02-12
Inczewska Anna 38 648 (-1 120 792) 10,17 38 648 (-1 120 792) 10,17 2008-02-12
Inczewska Anna 1 159 440 (1 120 664) 10,17 (-0,03) 1 159 440 (1 120 664) 10,17 (-0,03) 2008-02-12
Gołembiewski Mirosław 129 (-3 741) 0,03 129 (-3 741) 0,03 2008-02-12
Gołembiewski Mirosław 3 870 (2 580) 0,03 3 870 (2 580) 0,03 2008-02-12
Gołembiewski Mirosław 1 290 0,03 1 290 0,03 2008-02-12
Izolacja-Matizol SA 33 125 (-6 464) 8,71 (-1,70) 33 125 (-6 464) 8,71 (-1,70) 2007-11-02
Izolacja-Matizol SA 39 589 (-54 804) 10,41 (-14,43) 39 589 (-54 804) 10,41 (-14,43) 2007-10-31
Izolacja-Matizol SA 94 393 (-5 042) 24,84 (-1,32) 94 393 (-5 042) 24,84 (-1,32) 2007-10-26
Izolacja-Matizol SA 99 435 (-132) 26,16 (-0,04) 99 435 (-132) 26,16 (-0,04) 2007-10-23
Ignatowicz Tomasz 114 016 (-3 306 464) 30,00 114 016 (-3 306 464) 30,00 2007-10-08
Ignatowicz Tomasz 3 420 480 (3 288 108) 30,00 (-4,83) 3 420 480 (3 288 108) 30,00 (-4,83) 2007-10-08
Pietrus Zofia 39 906 (1 140) 10,50 (0,30) 39 906 (1 140) 10,50 (0,30) 2006-12-31
Izolacja-Matizol SA 99 567 (4 370) 26,20 (1,15) 99 567 (4 370) 26,20 (1,15) 2006-12-31
Inczewska Anna 38 776 (2 128) 10,20 (0,56) 38 776 (2 128) 10,20 (0,56) 2006-12-31
Woźniak Tomasz 0 (-36 110) 0,00 (-9,50) 0 (-36 110) 0,00 (-9,50) 2006-06-30
Łukaszewicz Łukasz 0 (-28 900) 0,00 (-7,61) 0 (-28 900) 0,00 (-7,61) 2006-06-30
Skarb Państwa 0 (-95 197) 0,00 (-25,05) 0 (-95 197) 0,00 (-25,05) 2005-04-07
Izolacja-Matizol SA 95 197 25,05 95 197 25,05 2005-04-07
Pietrus Zofia 38 766 (2 811) 10,20 (0,74) 38 766 (2 811) 10,20 (0,74) 2005-01-27
Ignatowicz Tomasz 132 372 (2 401) 34,83 (0,63) 132 372 (2 401) 34,83 (0,63) 2005-01-27
Ignatowicz Tomasz 129 971 (72 221) 34,20 (19,01) 129 971 (72 221) 34,20 (19,01) 2003-12-15
Dawidowicz Mirosław 0 (-36 270) 0,00 (-9,54) 0 (-36 270) 0,00 (-9,54) 2003-12-15
Kisielewski Bogusław 0 (-36 648) 0,00 (-9,64) 0 (-36 648) 0,00 (-9,64) 2002-10-24
Inczewska Anna 36 648 9,64 36 648 9,64 2002-10-24
Ignatowicz Tomasz 57 750 (32 909) 15,19 (8,65) 57 750 (32 909) 15,19 (8,65) 2002-09-30
Woźniak Tomasz 36 110 9,50 36 110 9,50 2000-03-14
Pietrus Zofia 35 955 9,46 35 955 9,46 2000-03-14
Łukaszewicz Łukasz 28 900 7,61 28 900 7,61 2000-03-14
Kisielewski Bogusław 36 648 9,64 36 648 9,64 2000-03-14
Ignatowicz Tomasz 24 841 (-111 217) 6,54 (-29,26) 24 841 (-111 217) 6,54 (-29,26) 2000-03-14
Dawidowicz Mirosław 36 270 9,54 36 270 9,54 2000-03-14
Skarb Państwa 95 197 25,05 95 197 25,05 1997-09-30
Ogółem 380 000 0 380 000 0 1996-12-31
Ogółem 380 000 0 380 000 0 1996-12-31
Ogółem 380 000 0 380 000 0 1996-12-31
Ignatowicz Tomasz 136 058 35,80 136 058 35,80 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-09-24 Split 3:1
2009-09-28 Split 1:30
1998-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
1998-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
1998-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.