2,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Introl SA (INL)

Komunikaty spółki - INTROL

Wyniki finansowe
Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia INTROL S.A. ze spółką Introbat Sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r.
Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.)
Otrzymanie niewiążącej oferty dot. sprzedaży 100% udziałów w RAControls Sp. z o.o.
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu INTROL S.A. za 2018 rok.
Wybór Biegłego Rewidenta
Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.
Informacja dotycząca porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.