6,3600 zł
0,63% 0,0400 zł
Introl SA (INL)

Komunikaty spółki - INTROL

INTROL Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A
Wybór firmy audytorskiej
Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.
I4TECH Sp. z o.o. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Powołanie osoby nadzorującej
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 1 czerwca 2021 r.
Wypłata dywidendy
Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 1 czerwca 2021 r.
Wyniki finansowe
Uzupełnienie projektu uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 1 czerwca 2021 r. – sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 r., raport Biegłego Rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
INTROL 0,63% 6,36
2021-07-30 16:41:27

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.