5,9800 zł
-0,33% -0,0200 zł
Introl SA (INL)

Akcjonariat - INTROL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 153 710 027,64 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 25 704 018 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 326 807
Liczba głosów na WZA: 25 704 018 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,86%
Kapitał akcyjny: 5 140 803,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 876 807
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kapral, Wiesław Józef bezpośrednio, wraz z Weka Investments sp. z o.o. 12 023 979 (46,77%) 12 023 979 (46,77%) 2022-09-26 -
Bodziony Józef poprzez Svanser sp. z o.o. 8 852 828 (34,44%) 7 402 828 (28,80%) 2021-11-19 EZO
Santander Bank Polska SA prawo głosu z akcji posiadanych przez Svanser sp. z o.o. objętych zastawem 1 450 000 (5,64%) 1 450 000 (5,64%) 2021-11-19 IFS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-12-10 73 356
3 667 800,00
50,00 50,00 73 356
3 667 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-12-24
obniżenie kapitału renominacja akcji 2007-04-11
20,00 73 356
1 467 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-09
seria B WEKA S.A.R.L. i BOTECH S.A.R.L. 2007-04-11 110 034
2 200 680,00
20,00 20,00 183 390
3 667 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-08-09
2008-01-21
seria C aport akcje/udziały w Limatherm S.A., Introbat Sp. z o.o., PRE Elektromontaż – 3 Katowice Sp. z o.o. oraz PAiP Introl Sp. z o.o. 2007-04-11 42 998
6 876 240,16
20,00 159,92 226 388
4 527 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-28
split 1:100 2007-07-12
0,20 22 638 800
4 527 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-17
seria D - subskrypcja publiczna 2007-07-12 4 000 000
46 000 000,00
0,20 11,50 26 638 800
5 327 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2008-01-07
2008-01-21
połączenie z ILZT III sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-10-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-08
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-01-07 -500 000
0,20 26 138 800
5 227 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29
zmiana oznaczenia akcji: seria A, B, C 2019-01-07
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29
połączenie z Introbat sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-03-10

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-06-30 -434 782
0,20 25 704 018
5 140 803,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-02
połączenie z PWP Katowice sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2021-05-05

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kapral, Wiesław Józef bezpośrednio, wraz z Weka Investments sp. z o.o. 11 518 442 (43 478) 44,81 (0,91) 11 518 442 (43 478) 44,81 (0,91) 2021-11-19
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 8 852 828 33,87 (-0,57) 8 852 828 33,87 (-0,57) 2020-03-27
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 8 852 828 (-273 133) 34,44 (-0,47) 8 852 828 (1 176 867) 34,44 (5,07) 2020-03-27
Kapral, Wiesław Józef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 11 474 964 43,90 (-0,74) 11 474 964 43,90 (-0,74) 2020-01-29
Kapral, Wiesław Józef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 11 474 964 (476 767) 44,64 (2,56) 11 474 964 (476 767) 44,64 (2,56) 2020-01-29
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 9 125 961 (-476 767) 34,91 (-1,83) 7 675 961 (-476 767) 29,37 (-1,82) 2020-01-29
Kapral, Wiesław Józef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 10 998 197 (470 000) 42,08 (2,56) 10 998 197 (470 000) 42,08 (2,56) 2019-12-03
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 9 602 728 (-470 000) 36,74 (-1,07) 8 152 728 (-470 000) 31,19 (-1,18) 2019-12-03
Kapral, Wiesław Józef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 10 528 197 39,52 (-0,76) 10 528 197 39,52 (-0,76) 2019-01-14
Kapral, Wiesław Józef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 10 528 197 (429) 40,28 (0,76) 10 528 197 (429) 40,28 (0,76) 2019-01-14
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 10 072 728 37,81 (-0,73) 8 622 728 32,37 (-0,62) 2019-01-14
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 10 072 728 (-43 232) 38,54 (0,57) 8 622 728 (-1 493 232) 32,99 (-4,98) 2019-01-14
Uniqa OFE portfel 403 696 (8 696) 1,51 (0,03) 403 696 (8 696) 1,51 (0,03) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 872 012 (19 012) 3,27 (0,07) 872 012 (19 012) 3,27 (0,07) 2018-12-31
NNLife OFE portfel 1 017 803 (-114 197) 3,82 (-0,43) 1 017 803 (-114 197) 3,82 (-0,43) 2018-12-31
NN OFE portfel 601 541 (-67 459) 2,25 (-0,26) 601 541 (-67 459) 2,25 (-0,26) 2018-12-31
Santander Bank Polska SA 1 450 000 5,44 (-0,11) 1 450 000 5,44 (-0,11) 2018-08-03
Santander Bank Polska SA 1 450 000 5,55 (-0,09) 1 450 000 5,55 (-0,09) 2018-08-03
Santander Bank Polska SA 1 450 000 5,64 1 450 000 5,64 2018-08-03
Uniqa OFE portfel 395 000 1,48 395 000 1,48 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 853 000 3,20 853 000 3,20 2017-12-31
NNLife OFE portfel 1 132 000 (-393 997) 4,25 (-1,47) 1 132 000 (-393 997) 4,25 (-1,47) 2017-12-31
NN OFE portfel 669 000 2,51 669 000 2,51 2017-12-31
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 10 115 960 (1 998) 37,97 10 115 960 (1 998) 37,97 2017-03-23
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 10 113 962 (194 359) 37,97 (0,74) 10 113 962 (194 359) 37,97 (0,74) 2017-03-14
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 9 919 603 37,23 9 919 603 37,23 2015-09-11
Kapral, Wiesław Józef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 10 527 768 (-167 320) 39,52 (-0,62) 10 527 768 (-167 320) 39,52 (-0,62) 2015-06-11
Kapral, Wiesław Józef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 10 695 088 (167 320) 40,14 (0,62) 10 695 088 (167 320) 40,14 (0,62) 2015-06-11
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. 9 919 603 (-274 387) 37,23 (-1,03) 9 919 603 (-274 387) 37,23 (-1,03) 2015-02-24
Kapral, Wiesław Józef 10 527 768 (1 559) 39,52 (0,52) 10 527 768 (1 559) 39,52 (0,52) 2014-02-12
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. 10 193 990 (2 245) 38,26 (0,26) 10 193 990 (2 245) 38,26 (0,26) 2013-12-19
Kapral, Wiesław Józef 10 526 209 (2 736) 39,00 (-0,50) 10 526 209 (2 736) 39,00 (-0,50) 2013-12-06
Bodziony Józef poprzez Svanser Holding Ltd. 10 191 745 (2 364) 38,00 (-0,25) 10 191 745 (2 364) 38,00 (-0,25) 2013-12-06
Kapral, Wiesław Józef wraz z Weka s.a.r.l. i Kapral Investment Société Civile 10 523 473 (6 050) 39,50 (0,02) 10 523 473 (6 050) 39,50 (0,02) 2013-12-05
Bodziony Józef poprzez Botech Partners Société Civile i Botech S.à r.l. 10 189 381 (8 501) 38,25 (0,04) 10 189 381 (8 501) 38,25 (0,04) 2013-12-05
Kapral, Wiesław Józef wraz z Weka s.a.r.l. i Kapral Investment Société Civile 10 517 423 (15 378) 39,48 (0,48) 10 517 423 (15 378) 39,48 (0,48) 2013-11-29
Bodziony Józef poprzez Botech Partners Société Civile i Botech S.à r.l. 10 180 880 (13 929) 38,21 (0,21) 10 180 880 (13 929) 38,21 (0,21) 2013-11-28
Bodziony Józef poprzez Botech Partners Société Civile i Botech S.à r.l. 10 166 951 38,00 (-0,16) 10 166 951 (-3 666 800) 38,00 (-2,72) 2013-06-12
Kapral, Wiesław Józef wraz z Weka s.a.r.l. i Kapral Investment Société Civile 10 502 045 39,00 (-0,42) 10 502 045 39,00 (-0,42) 2013-06-06
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 502 045 (25 680) 39,42 (0,10) 10 502 045 (25 680) 39,42 (0,10) 2012-11-16
NNLife OFE wraz z MetLife Amplico DFE 1 525 997 (370 000) 5,72 (1,39) 1 525 997 (370 000) 5,72 (1,39) 2012-09-04
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 476 365 (33 535) 39,32 (0,12) 10 476 365 (33 535) 39,32 (0,12) 2012-05-23
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 442 830 (209 519) 39,20 (0,79) 10 442 830 (209 519) 39,20 (0,79) 2012-05-18
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 233 311 38,41 10 233 311 (-3 666 800) 38,41 (-2,50) 2011-11-24
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 233 311 (9 944) 38,41 (0,04) 13 900 111 (9 944) 40,91 (0,03) 2011-11-18
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 223 367 (10 487) 38,37 (0,04) 13 890 167 (10 487) 40,88 (0,03) 2011-09-22
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 212 880 38,33 13 879 680 (-1 000) 40,85 2011-05-12
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 166 951 38,16 13 833 751 (3 666 800) 40,72 (2,56) 2011-05-12
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 166 951 38,16 10 166 951 (-3 667 800) 38,16 (-2,56) 2011-05-12
Sowa Robert 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-01-18
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 212 880 38,33 13 880 680 (1 000) 40,85 2010-11-10
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 166 951 38,16 13 834 751 (1 000) 40,72 2010-11-10
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 212 880 (112 125) 38,33 (0,42) 13 879 680 (112 125) 40,85 (0,33) 2010-05-12
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 100 755 (-112 125) 37,91 (-0,42) 13 767 555 40,52 2010-01-04
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 212 880 (120 569) 38,33 (0,45) 13 767 555 (8 444) 40,52 (0,02) 2010-01-04
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 166 951 (41 509) 38,16 (0,15) 13 833 751 (41 509) 40,72 (0,13) 2009-12-23
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 125 442 (3 201) 38,01 (0,02) 13 792 242 (3 201) 40,59 (0,01) 2009-11-12
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 122 241 (36 400) 37,99 (0,13) 13 789 041 (36 400) 40,58 (0,10) 2009-08-31
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 092 311 (14 609) 37,88 (0,05) 13 759 111 (14 609) 40,50 (0,05) 2009-06-29
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 077 702 (3 166) 37,83 (0,02) 13 744 502 (3 166) 40,45 (0,01) 2009-06-25
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 074 536 (7 328) 37,81 (0,02) 13 741 336 (7 328) 40,44 (0,02) 2009-06-10
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 067 208 (3 708) 37,79 (0,02) 13 734 008 (3 708) 40,42 (0,01) 2009-05-25
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 063 500 (9 667) 37,77 (0,03) 13 730 300 (9 667) 40,41 (0,03) 2009-03-04
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 053 833 (6 438) 37,74 (0,03) 13 720 633 (6 438) 40,38 (0,02) 2009-02-09
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 047 395 (10 055) 37,71 (0,04) 13 714 195 (10 055) 40,36 (0,03) 2009-02-02
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 037 340 (110) 37,67 13 704 140 (110) 40,33 2008-12-10
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 037 230 (12 891) 37,67 (0,04) 13 704 030 (12 891) 40,33 (0,03) 2008-11-20
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 024 339 (7 090) 37,63 (0,03) 13 691 139 (7 090) 40,30 (0,03) 2008-10-28
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 017 249 (11 648) 37,60 (0,04) 13 684 049 (11 648) 40,27 (0,03) 2008-10-15
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 005 601 (18 499) 37,56 (0,07) 13 672 401 (18 499) 40,24 (0,05) 2008-10-10
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 987 102 (7 002) 37,49 (0,03) 13 653 902 (7 002) 40,19 (0,02) 2008-10-01
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 980 100 (4 000) 37,46 (0,02) 13 646 900 (4 000) 40,17 (0,02) 2008-08-22
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 976 100 (7 100) 37,44 (0,02) 13 642 900 (7 100) 40,15 (0,02) 2008-07-25
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 969 000 (3 760) 37,42 (0,02) 13 635 800 (3 760) 40,13 (0,01) 2008-07-16
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 965 240 (14 990) 37,40 (0,41) 13 632 040 (14 990) 40,12 (0,12) 2008-07-09
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 950 250 (12 707) 36,99 (-0,31) 13 617 050 (12 707) 40,00 (-0,04) 2008-07-03
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 9 937 543 (9 043) 37,30 (0,03) 13 604 343 (9 043) 40,04 (0,03) 2008-07-01
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 085 841 (152 721) 37,86 (0,58) 13 752 641 (152 721) 40,48 (0,45) 2008-05-22
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 9 933 120 (101 300) 37,28 (0,38) 13 599 920 (101 300) 40,03 (0,30) 2008-02-26
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 9 928 500 (23 820) 37,27 (0,09) 13 595 300 (23 820) 40,01 (0,07) 2008-02-01
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 9 904 680 (20 450) 37,18 (0,08) 13 571 480 (20 450) 39,94 (0,06) 2008-01-30
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 9 884 230 (57 030) 37,10 (0,21) 13 551 030 (57 030) 39,88 (0,16) 2008-01-25
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 9 827 200 (-1 500 000) 36,89 (-5,63) 13 494 000 (-1 500 000) 39,72 (-4,41) 2008-01-11
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 9 831 820 (-1 487 580) 36,90 (-13,10) 13 498 620 (-1 487 580) 39,73 (-10,27) 2008-01-11
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 11 327 200 (5 100) 42,52 (0,02) 14 994 000 (5 100) 44,13 (0,01) 2007-12-07
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 2700 PDA 11 322 100 (2 700) 42,50 (-7,50) 14 988 900 (2 700) 44,12 (-5,88) 2007-11-30
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 11 319 400 50,00 (7,51) 14 986 200 50,00 (5,89) 2007-09-17
Kapral, Wiesław Józef wraz z WEKA s.a.r.l. 11 319 400 42,49 14 986 200 44,11 2007-09-17
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 11 319 400 50,00 (7,51) 14 986 200 50,00 (5,89) 2007-09-17
Bodziony Józef wraz z BOTECH s.a.r.l. 11 319 400 42,49 14 986 200 44,11 2007-09-17
NNLife OFE wraz z MetLife Amplico DFE 1 155 997 4,33 1 155 997 4,33 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2022-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2022-02-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2022-02-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2021-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2021-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2020-10-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2020-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2019-04-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-04-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2017-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2017-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2017-01-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2017-01-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2015-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2015-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2015-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2015-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2014-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2014-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2013-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2013-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2012-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2012-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2011-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2011-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2010-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2009-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2009-10-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2009-02-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2009-01-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.