0,6800 zł
0,00% 0,0000 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Komunikaty spółki - INTERBUD

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 r.
Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
Aneks do poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS
Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowych
Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego
Zawarcie przez Emitenta umów sprzedaży nieruchomości gruntowych
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.
INTERBUD 0,00% 0,68
2020-09-22 11:00:00

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.