10,8700 zł
0,00% 0,0000 zł
InPost S.A. (IPT)

Akcjonariat - INPOST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 125 635 460 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 11 558 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 558 000
Liczba głosów na WZA: 11 558 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 11 558 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 558 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Integer.pl Inwestycje sp. z o.o. 6 703 640 (58,00%) 6 703 640 (58,00%) 2015-09-11 -
Integer.pl SA 4 854 360 (42,00%) 4 854 360 (42,00%) 2017-08-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2017-09-19
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2014-11-25 10 000 000
10 000 000,00
1,00 1,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-09-11
2014-12-29
2015-10-13
seria B - subskrypcja prywatna 2014-12-30 916 122
1,00 10 916 122
10 916 122,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-30
2015-10-13
seria C - subskrypcja prywatna 2014-12-30 353 878
1,00 11 270 000
11 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-30
2015-10-13
seria D - subskrypcja prywatna 2015-03-23 288 000
1,00 11 558 000
11 558 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-30
2015-10-13
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A, B i C 2015-06-18 345 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a.r.l. 0 (-4 854 360) 0,00 (-42,00) 0 (-4 854 360) 0,00 (-42,00) 2017-08-07
AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a.r.l. 4 854 360 (873 996) 42,00 (7,56) 4 854 360 (873 996) 42,00 (7,56) 2017-05-29
EBOiR 0 (-970 872) 0,00 (-8,40) 0 (-970 872) 0,00 (-8,40) 2017-04-27
Brzoska Rafał wraz z AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a. r.l. 10 684 004 92,00 10 684 004 92,00 2017-04-26
AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a.r.l. 3 980 364 34,44 3 980 364 34,44 2017-04-26
EBOiR 970 872 8,40 970 872 8,40 2015-10-01
Integer.pl Inwestycje sp. z o.o. 11 588 000 (4 884 360) 100,25 (42,26) 11 588 000 (4 884 360) 100,25 (42,26) 2015-09-11
Integer.pl Inwestycje sp. z o.o. 6 703 640 57,99 6 703 640 57,99 2015-09-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.