10,8700 zł
0,00% 0,0000 zł
InPost S.A. (IPT)

Komunikaty spółki - INPOST

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu.
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki InPost S.A. w dniu 12 czerwca 2017 roku.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki InPost SA w dniu 12 czerwca 2017 roku.
Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członków Rady Nadzorczej. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki InPost S.A. w dniu 6 czerwca 2017 roku.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach spółki InPost S.A. w dniu 6 czerwca 2017 roku.
Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na zawarcie i wykonanie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń.
Podjęcie decyzji o zniesieniu dematerializacji akcji oraz wycofaniu akcji z obrotu.
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej.
Wyniki finansowe
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki InPost SA.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.