0,3100 zł
6,90% 0,0200 zł
INDATA Software SA (IDT)

Akcjonariat - INDATA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 117 025,34 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 829 114 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 767 436
Liczba głosów na WZA: 6 829 114 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,24%
Kapitał akcyjny: 6 829 114,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 767 436
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 88,76%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 760 346 (11,13%) 760 346 (11,15%) 2018-03-02 -
Indata SA w upadłości 7 090 (0,10%) 7 090 (0,10%) 2017-06-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-03-27
ogłoszenie upadłości 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-24
seria A - akcje założycielskie 2010-06-15 11 000 000
0,00
0,10 0,00 11 000 000
1 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-09
2015-04-08
seria B - subskrypcja prywatna 2010-07-12 2 000 000
1 960 000,00
0,10 0,98 13 000 000
1 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-06
2015-04-08
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-27 650 000
1 300 000,00
0,10 2,00 13 650 000
1 365 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-26
2015-04-08
seria D - połączeniowa: akcjonariusze WDSP Holding SA 11 akcji Tro Media SA 2013-06-28 37 230 837
0,00
0,10 0,00 50 880 837
5 088 083,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-30
2015-04-08
zmiana firmy z Tro Media SA na Indata Software SA 2013-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-30
seria E - subskrypcja prywatna 2013-09-30 3 418 800
0,00
0,10 0,00 54 299 637
5 429 963,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-11
2015-04-08
seria F - subskrypcja prywatna 2014-01-17 5 000 000
5 000 000,00
0,10 1,00 59 299 637
5 929 963,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-02
2015-04-08
seria G - subskrypcja prywatna 2014-03-11 1 179 000
0,00
0,10 0,00 60 478 637
6 047 863,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-20
2015-04-08
seria H - oferta publiczna odstąpenie od oferty 2014-06-23 26 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Indata Software SA na Indata SA 2015-12-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-10
seria H2 - subskrypcja prywatna 2015-12-31 2 312 510
3 700 016,00
0,10 1,60 68 291 140
6 829 114,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-18
seria H1 - subskrypcja prywatna 2015-12-31 5 499 993
8 249 989,50
0,10 1,50 65 978 630
6 597 863,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-18
2016-12-22
zmiana oznaczenia akcji: seria A i B 2016-06-30 0
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-10
scalenie akcji 10:1 2016-06-30 0
0,00
1,00 0,00 6 829 114
6 829 114,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-10
2017-12-14
połączenie z Indata Solutions SA bez podwyższania kapitału 2017-07-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-02
połączenie z Indata BPO sp. z o.o. i Indata Softservices sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-09-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-02
połączenie z Indata Utilities SA bez podwyższania kapitału 2018-02-05 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Chomicz Aleksander 0 0,00 0 0,00 2018-03-22
Chomicz Aleksander 0 (-583 656) 0,00 (-8,55) 0 (-583 656) 0,00 (-8,56) 2018-03-22
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 1 105 896 (-20 353 999) 16,19 (-15,23) 1 105 896 (-20 353 999) 16,21 (-15,22) 2018-02-28
Chomicz Aleksander 583 656 (-132 644) 8,55 (-1,94) 583 656 (-132 644) 8,56 (-1,94) 2018-01-31
Chomicz Aleksander 716 300 (-8 988 790) 10,49 (-3,72) 716 300 (-8 988 790) 10,50 (-3,73) 2018-01-26
Misiak Tomasz 272 628 3,99 (0,99) 272 628 4,00 2018-01-17
Misiak Tomasz 272 628 (-4 728 472) 3,00 (-5,27) 272 628 (-4 728 472) 4,00 (-4,27) 2018-01-17
Chomicz Aleksander 9 705 090 (8 734 581) 14,21 9 705 090 (8 734 581) 14,23 2017-11-27
Chomicz Aleksander 970 509 (-9 386 263) 14,21 (-0,96) 970 509 (-9 386 263) 14,23 (-0,95) 2017-11-27
Chomicz Aleksander 10 356 772 (-594 413) 15,17 (-0,87) 10 356 772 (-594 413) 15,18 (-0,87) 2017-11-21
Chomicz Aleksander ZWZ 10 951 185 (-35 838) 16,04 (-0,05) 10 951 185 (-35 838) 16,05 (-0,04) 2017-06-29
Indata SA w upadłości 70 900 (20 900) 0,10 (0,03) 70 900 (20 900) 0,10 (0,03) 2017-06-02
Indata SA w upadłości 50 000 (10 000) 0,07 (0,01) 50 000 (10 000) 0,07 (0,01) 2017-05-31
Indata SA w upadłości 40 000 (10 000) 0,06 (0,02) 40 000 (10 000) 0,06 (0,02) 2017-03-09
Indata SA w upadłości 30 000 (10 000) 0,04 (0,01) 30 000 (10 000) 0,04 (0,01) 2017-02-28
Indata SA w upadłości 20 000 0,03 20 000 0,03 2017-02-27
Chomicz Aleksander ZWZ 10 987 023 16,09 10 987 023 16,09 2016-06-30
Chomicz Aleksander ZWZ 10 987 023 (37 581) 16,09 (-2,01) 10 987 023 (37 581) 16,09 (-2,01) 2016-06-30
Ogółem 68 291 140 (7 812 503) 0 68 291 140 (7 812 503) 0 2016-05-18
Mizyak Investment Fund Ltd. 72 373 (-3 847 000) 0,12 (-6,36) 72 373 (-3 847 000) 0,12 (-6,36) 2016-04-29
Misiak Tomasz 5 001 100 8,27 (0,95) 5 001 100 8,27 (0,95) 2016-04-29
Misiak Tomasz 5 001 100 7,32 5 001 100 7,32 (-0,01) 2016-04-29
Misiak Tomasz 5 001 100 (4 500 990) 7,32 5 001 100 (4 500 990) 7,33 2016-04-29
Misiak Tomasz 500 110 7,32 500 110 7,33 2016-04-29
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 21 459 895 (19 313 906) 31,42 21 459 895 (19 313 906) 31,43 (-0,03) 2016-04-29
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 2 145 989 (-19 313 906) 31,42 (-4,06) 2 145 989 (-19 313 906) 31,46 (-4,02) 2016-04-29
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 21 459 895 35,48 (4,06) 21 459 895 35,48 (4,06) 2016-04-29
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 21 459 895 (-1 154 100) 31,42 (-5,97) 21 459 895 (-1 154 100) 31,42 (-5,97) 2016-04-29
Chomicz Aleksander WZA 10 949 442 18,10 (2,07) 10 949 442 18,10 (2,07) 2015-12-31
Chomicz Aleksander WZA 10 949 442 (1 442) 16,03 (-2,07) 10 949 442 (1 442) 16,03 (-2,07) 2015-12-31
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 22 613 995 (-666 667) 37,39 (-1,10) 22 613 995 (-666 667) 37,39 (-1,10) 2015-12-01
Chomicz Aleksander 10 948 000 (2 226 665) 18,10 (3,68) 10 948 000 (2 226 665) 18,10 (3,68) 2015-11-06
Aerfinance Ventures sp. z o.o. 0 (-3 384 621) 0,00 (-6,65) 0 (-3 384 621) 0,00 (-6,65) 2015-10-16
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd.; WZA 23 280 662 (17 488 462) 38,49 (28,92) 23 280 662 (17 488 462) 38,49 (28,92) 2015-06-22
Misja sp. z o.o. 2 868 977 (-1 592 598) 4,74 (-2,63) 2 868 977 (-1 592 598) 4,74 (-2,63) 2015-06-09
Mizyak Investment Fund Ltd. 3 919 373 6,48 3 919 373 6,48 2015-02-19
Misja sp. z o.o. 4 461 575 (-2 307 693) 7,37 (-5,93) 4 461 575 (-2 307 693) 7,37 (-5,93) 2015-02-17
Chomicz Aleksander 8 721 335 (2 486 114) 14,42 (4,12) 8 721 335 (2 486 114) 14,42 (4,12) 2015-01-19
Avio 21 sp. z o.o. SKA 3 023 930 5,00 3 023 930 5,00 2014-11-24
Nextree Investments Ltd. 0 (-15 623 462) 0,00 (-29,99) 0 (-15 623 462) 0,00 (-29,99) 2014-09-25
Blum Rafał 2 884 621 (-500 000) 4,76 (-1,89) 2 884 621 (-500 000) 4,76 (-1,89) 2014-06-23
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 5 792 200 (-2 163 333) 9,57 (-3,58) 5 792 200 (-2 163 333) 9,57 (-3,58) 2014-06-23
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 7 955 533 (2 663 333) 13,15 (4,40) 7 955 533 (2 663 333) 13,15 (4,40) 2014-06-23
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 5 292 200 (-1 800 000) 8,75 (-2,97) 5 292 200 (-1 800 000) 8,75 (-2,97) 2014-06-17
Ogółem 60 478 637 (1 179 000) 0 60 478 637 (1 179 000) 0 2014-05-20
Ogółem 59 299 637 (5 000 000) 0 59 299 637 (5 000 000) 0 2014-04-02
Ogółem 54 299 637 (3 418 800) 0 54 299 637 (3 418 800) 0 2014-01-11
Nextree Investments Ltd. 15 623 462 29,99 (1,22) 15 623 462 29,99 (1,22) 2013-10-07
Nextree Investments Ltd. 15 623 462 28,77 (2,43) 15 623 462 28,77 (2,43) 2013-10-07
Nextree Investments Ltd. 15 623 462 26,34 (0,51) 15 623 462 26,34 (0,51) 2013-10-07
Nextree Investments Ltd. 15 623 462 25,83 (-4,87) 15 623 462 25,83 (-4,87) 2013-10-07
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 7 092 200 11,72 (-1,28) 7 092 200 11,72 (-1,28) 2013-10-07
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 7 092 200 13,00 (-0,06) 7 092 200 13,00 (-0,06) 2013-10-07
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 7 092 200 13,06 (1,11) 7 092 200 13,06 (1,11) 2013-10-07
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 7 092 200 11,95 (-1,98) 7 092 200 11,95 (-1,98) 2013-10-07
Nextree Investments Ltd. 15 623 462 (-2 073 639) 30,70 (-4,08) 15 623 462 (-2 073 639) 30,70 (-4,08) 2013-09-05
Blum Rafał 3 384 621 6,65 (0,42) 3 384 621 6,65 (0,42) 2013-09-05
Blum Rafał 3 384 621 6,23 (0,53) 3 384 621 6,23 (0,53) 2013-09-05
Blum Rafał 3 384 621 5,70 (0,11) 3 384 621 5,70 (0,11) 2013-09-05
Blum Rafał 3 384 621 5,59 3 384 621 5,59 2013-09-05
Nextree Investments Ltd. 17 697 101 34,78 17 697 101 34,78 2013-09-03
Misja sp. z o.o. 6 769 268 13,30 (0,84) 6 769 268 13,30 (0,84) 2013-09-02
Misja sp. z o.o. 6 769 268 12,46 (1,05) 6 769 268 12,46 (1,05) 2013-09-02
Misja sp. z o.o. 6 769 268 11,41 (0,22) 6 769 268 11,41 (0,22) 2013-09-02
Misja sp. z o.o. 6 769 268 11,19 6 769 268 11,19 2013-09-02
Chomicz Aleksander 6 235 221 10,30 (-1,95) 6 235 221 10,30 (-1,95) 2013-09-02
Chomicz Aleksander 6 235 221 12,25 (0,77) 6 235 221 12,25 (0,77) 2013-09-02
Chomicz Aleksander 6 235 221 11,48 (0,97) 6 235 221 11,48 (0,97) 2013-09-02
Chomicz Aleksander 6 235 221 (1 136 888) 10,51 (-26,84) 6 235 221 (1 136 888) 10,51 (-26,84) 2013-09-02
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 7 092 200 (72 200) 13,93 (-37,49) 7 092 200 (72 200) 13,93 (-37,49) 2013-09-02
Aerfinance Ventures sp. z o.o. 3 384 621 6,65 (0,42) 3 384 621 6,65 (0,42) 2013-09-02
Aerfinance Ventures sp. z o.o. 3 384 621 6,23 (0,53) 3 384 621 6,23 (0,53) 2013-09-02
Aerfinance Ventures sp. z o.o. 3 384 621 5,70 (0,11) 3 384 621 5,70 (0,11) 2013-09-02
Aerfinance Ventures sp. z o.o. 3 384 621 5,59 3 384 621 5,59 2013-09-02
Ogółem 50 880 837 (37 230 837) 0 50 880 837 (37 230 837) 0 2013-08-30
Chomicz Aleksander 5 098 333 37,35 (27,33) 5 098 333 37,35 (27,33) 2013-08-27
Chomicz Aleksander 5 098 333 (270 918) 10,02 (-25,34) 5 098 333 (270 918) 10,02 (-25,34) 2013-08-27
Chomicz Aleksander 4 827 415 (1 112 885) 35,36 (8,15) 4 827 415 (1 112 885) 35,36 (8,15) 2012-12-17
Chomicz Aleksander 3 714 530 (536 338) 27,21 (3,93) 3 714 530 (536 338) 27,21 (3,93) 2012-11-26
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 7 020 000 (-70 000) 51,42 (-0,52) 7 020 000 (-70 000) 51,42 (-0,52) 2012-11-22
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 7 090 000 51,94 (38,01) 7 090 000 51,94 (38,01) 2012-11-22
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 7 090 000 (-680 000) 13,93 (-42,07) 7 090 000 (-680 000) 13,93 (-42,07) 2012-11-22
Chomicz Aleksander 3 178 192 (776 684) 23,28 (5,69) 3 178 192 (776 684) 23,28 (5,69) 2012-11-12
Chomicz Aleksander 2 401 508 (639 603) 17,59 (4,69) 2 401 508 (639 603) 17,59 (4,69) 2012-10-29
Chomicz Aleksander 1 761 905 12,90 1 761 905 12,90 2012-07-09
Misztal, Marcin Paweł 673 925 (-8 450 000) 4,93 (-61,91) 673 925 (-8 450 000) 4,93 (-61,91) 2012-07-02
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 7 770 000 56,00 (-0,92) 7 770 000 56,00 (-0,92) 2012-07-02
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez zagraniczny podmiot zależny 7 770 000 56,92 7 770 000 56,92 2012-07-02
Misztal, Marcin Paweł 9 123 925 (23 925) 66,84 (0,18) 9 123 925 (23 925) 66,84 (0,18) 2011-12-21
Ogółem 13 650 000 (650 000) 0 13 650 000 (650 000) 0 2011-07-26
Misztal, Marcin Paweł 9 100 000 66,66 (-3,33) 9 100 000 66,66 (-3,33) 2011-01-25
Misztal, Marcin Paweł 9 100 000 (-500 000) 69,99 (-3,85) 9 100 000 (-500 000) 69,99 (-3,85) 2011-01-25
Ogółem 13 000 000 0 13 000 000 0 2010-09-07
Misztal, Marcin Paweł 9 600 000 73,84 9 600 000 73,84 2010-09-07
Misztal, Marcin Paweł 9 600 000 73,84 9 600 000 73,84 2010-09-07
Ogółem 13 000 000 0 13 000 000 0 2010-08-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-12-15 Split 10:1
2017-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.