13,0000 zł
0,39% 0,0500 zł
Impel SA (IPL)

Komunikaty spółki - IMPEL

Podjęcie przez zarząd GPW uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 21 maja 2021 roku
Złożenie oświadczenia do KDPW o rozwiązanie umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2021 roku
Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego
Powzięcie informacji o zezwoleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego
Wyniki finansowe
Umorzenie postępowania podatkowego prowadzonego przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
Wybór biegłego rewidenta
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłacenia dywidendy za 2020 rok
Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.