13,0000 zł
0,39% 0,0500 zł
Impel SA (IPL)

Akcjonariat - IMPEL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 167 247 301 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 12 865 177 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 865 177
Liczba głosów na WZA: 17 865 177 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 64 325 885,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 865 177
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dzik Grzegorz wraz z Nutit a.s. i Fedha sp. z o.o., w porozumieniu 8 681 392 (67,47%) 11 581 392 (64,82%) 2021-03-09 -
Biegaj Józef przez Trade Bridge Czechy a.s.,w porozumieniu 4 183 785 (32,52%) 6 283 785 (35,17%) 2021-03-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-05-28
realizacja oferty menedżerskiej seria F 10 000
5,00 15 151 462
75 757 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-10
realizacja oferty menedżerskiej seria F 14 000
5,00 15 141 462
75 707 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-22
2007-11-30
realizacja oferty menedżerskiej seria F 50 000
5,00 15 127 462
75 637 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-05
2007-09-27
realizacja oferty menedżerskiej seria F 39 000
5,00 15 077 462
75 387 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-30
2007-08-02
seria A - przekształcenie PP Tel-Eko w SA 1990-12-20 200 000
1 000 000,00
5,00 5,00 200 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
1999-01-14
2003-11-14
seria B 1992-11-27 100 000
500 000,00
5,00 5,00 300 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12

2003-11-14
zmiana firmy z Tel-Eko SA na Impel SA 1998-10-06

KDPW:
KRS:
GPW:

1998-10-16
seria C - aport: przedsiębiorstwo s.j. Impel 1999-06-22 10 000 000
50 000 000,00
5,00 5,00 10 300 000
51 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
1999-07-01
seria E - oferta pracownicza 2003-07-09 200 000
2 600 000,00
5,00 13,00 16 500 000
82 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
2004-01-13
2005-01-10
seria D - subskrypcja publiczna 2003-07-09 6 000 000
156 000 000,00
5,00 26,00 16 300 000
81 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
2003-10-23
2003-11-14
seria F - oferta menedżerska obligacje z prawem pierwszeństwa 2003-07-09 500 000
5,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12

umorzenie akcji seria C 2004-01-05 -1 461 538
-37 999 988,00
5,00 26,00 15 038 462
75 192 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-09-09
zmiana numeracji akcji asymilacja akcji serii E i F w serię D 2010-02-15
5,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii D 2010-06-28 -3 000 000
5,00 12 151 462
60 757 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-17
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-09-11 713 715
17 842 875,00
5,00 25,00 12 865 177
64 325 885,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-25
2012-09-15
2012-10-24
połączenie transgraniczne z TMSI Partners S.a r.l. 2016-10-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-16
połączenie z Impel Agile SA bez podwyższania kapitału 2020-02-26

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Dzik Grzegorz wraz z Nutit a.s. i Fedha sp. z o.o., w porozumieniu 8 325 699 (487 780) 64,72 (3,80) 11 225 699 (3 387 780) 62,84 (18,97) 2021-02-08
Biegaj Józef przez Trade Bridge Czechy a.s.,w porozumieniu 3 695 320 (279 984) 28,72 (2,72) 5 795 320 (278 338) 32,44 (2,44) 2021-02-08
Dzik Grzegorz wraz z Nutit a.s. i Fedha sp. z o.o., w porozumieniu 7 837 919 (2 848 724) 60,92 (22,92) 7 837 919 (-51 276) 43,87 (-0,13) 2020-07-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 0 (-1 227 175) 0,00 (-9,54) 0 (-1 227 175) 0,00 (-6,87) 2019-09-10
Fedha sp. z o.o. w porozumieniu 1 187 739 9,00 1 187 739 6,00 2019-09-10
NN OFE portfel 242 985 1,88 242 985 1,36 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 1 227 175 9,54 1 227 175 6,87 2018-12-11
Altus SA portfele 30 693 (-1 362 170) 0,24 (-10,59) 30 693 (-1 362 170) 0,17 (-7,63) 2018-12-11
Quercus TFI SA portfele 202 216 1,57 202 216 1,13 2018-06-30
Altus SA portfele 1 392 863 (-600) 10,83 1 392 863 (-600) 7,80 2018-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 1 393 463 (373 130) 10,83 (2,90) 1 393 463 (373 130) 7,80 (2,09) 2017-06-09
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 020 333 7,93 1 020 333 5,71 2016-09-15
Dzik Grzegorz wraz z Nutit a.s., w porozumieniu 4 989 195 (60 623) 38,00 (-0,30) 7 889 195 (60 608) 44,00 (0,18) 2016-07-19
Dzik Grzegorz wraz z Nutit a.s. 4 928 572 38,30 7 828 587 43,82 2015-06-24
Biegaj Józef przez Trade Bridge Czechy a.s.,w porozumieniu 3 415 336 (-220 000) 26,00 (-2,00) 5 516 982 (-218 354) 30,00 (-2,00) 2015-06-23
Dzik Grzegorz 4 928 572 (-10 623) 38,30 (-0,09) 7 828 587 (39 392) 43,82 (0,23) 2014-12-30
Biegaj Józef przez Trade Bridge Czechy a.s. 3 635 336 (-151 646) 28,00 (-1,43) 5 735 336 (-201 646) 32,00 (-1,23) 2014-12-30
Biegaj Józef przez Birmat Ltd. 3 786 982 (278 727) 29,43 (0,56) 5 936 982 (278 727) 33,23 (0,25) 2014-07-25
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 4 939 195 (-200 000) 38,39 (-1,55) 7 789 195 (-200 000) 43,59 (-1,12) 2013-01-25
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 5 139 195 (48 288) 39,94 (0,37) 7 989 195 (48 288) 44,71 (0,27) 2012-10-08
Dzik Jakub 0 (-53 000) 0,00 (-0,43) 0 (-53 000) 0,00 (-0,30) 2012-08-31
Biegaj Józef przez Birmat Ltd. 3 508 255 28,87 (1,61) 5 658 255 32,98 (1,31) 2012-07-30
Biegaj Józef przez Birmat Ltd. 3 508 255 27,26 (-0,74) 5 658 255 31,67 (-0,33) 2012-07-30
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 5 090 907 39,57 (-2,32) 7 940 907 44,44 (-1,85) 2012-07-27
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 5 090 907 (53 000) 41,89 (0,90) 7 940 907 (53 000) 46,29 (1,29) 2012-07-27
Dzik Grzegorz przez PrajJa Holding 5 037 907 40,99 (10,46) 7 887 907 (1) 45,00 (8,32) 2012-07-25
Biegaj Józef przez Birmat Holding 3 508 255 28,00 (-0,87) 5 658 255 32,00 (-0,98) 2012-07-25
Dzik Jakub 53 000 0,43 (0,02) 53 000 0,30 (0,01) 2011-09-30
Dzik Jakub 53 000 (3 114) 0,41 53 000 (3 114) 0,29 2011-09-30
Biegaj Józef 3 508 255 (-292 300) 28,87 (3,77) 5 658 255 (-292 300) 32,98 (3,44) 2010-12-15
Rembikowski Wojciech 0 (-514) 0,00 0 (-514) 0,00 2009-11-16
Dzik Jakub 49 886 0,41 (0,09) 49 886 0,29 2009-09-11
Dzik Jakub 49 886 (-80 408) 0,32 (-0,53) 49 886 (-80 408) 0,29 (-0,46) 2009-09-11
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 1 002 699 5,99 (-0,62) 1 002 699 5,00 (-0,84) 2009-08-27
Dzik Jakub 130 294 0,85 130 294 0,75 2009-08-27
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 1 002 699 (-12 060) 6,61 (-0,08) 1 002 699 (-12 060) 5,84 (-0,07) 2009-04-07
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 1 014 759 (-183 900) 6,69 (-1,22) 1 014 759 (-183 900) 5,91 (-1,07) 2009-04-06
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. 0 (-1 171 701) 0,00 (-7,79) 0 (-1 171 701) 0,00 (-5,84) 2009-02-26
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 1 198 659 (-815 317) 7,91 (-5,38) 1 198 659 (-815 317) 6,98 (-3,01) 2009-02-03
Rembikowski Wojciech 514 (-13 829) 0,00 (-0,09) 514 (-13 829) 0,00 (-0,07) 2009-02-02
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 2 013 976 (-70 000) 13,29 (-0,46) 2 013 976 (-70 000) 9,99 (-0,35) 2008-11-12
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 2 083 976 (32 134) 13,75 (0,20) 2 083 976 (32 134) 10,34 (0,16) 2008-11-11
Rembikowski Wojciech 14 343 0,09 14 343 0,07 2008-08-13
Rembikowski Wojciech 14 343 0,09 14 343 0,07 2008-08-13
Rembikowski Wojciech 14 343 0,09 14 343 0,07 2008-08-13
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 2 051 842 (50 000) 13,55 (0,33) 2 051 842 (50 000) 10,18 (0,25) 2008-01-11
Trigon Active Alpha Fund 2 001 842 (978 216) 13,22 (6,46) 2 001 842 (978 216) 9,93 (4,85) 2008-01-10
Trigon Active Alpha Fund 1 023 626 6,76 1 023 626 5,08 2007-10-01
Trigon Active Alpha Fund 1 023 626 (22 076) 6,76 (0,14) 1 023 626 (22 076) 5,08 (0,11) 2007-10-01
Trigon Active Alpha Fund 1 001 550 6,62 1 001 550 4,97 2007-09-30
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. z podmiotami zależnymi 1 171 701 7,79 (0,02) 1 171 701 5,84 (0,01) 2005-10-12
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. z podmiotami zależnymi 1 171 701 7,77 (0,03) 1 171 701 5,83 (0,01) 2005-10-12
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. z podmiotami zależnymi 1 171 701 7,74 (0,01) 1 171 701 5,82 (0,01) 2005-10-12
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. z podmiotami zależnymi 1 171 701 7,73 (0,73) 1 171 701 5,81 (0,81) 2005-10-12
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. 1 171 701 7,00 1 171 701 5,00 2005-10-12
Markiewicz Grzegorz 4 000 0,02 4 000 0,01 2004-07-16
Dzik Grzegorz 5 037 907 30,53 (-2,97) 7 887 906 36,68 (-2,68) 2004-03-17
Dzik Grzegorz 5 037 907 33,50 (0,09) 7 887 906 39,36 (0,08) 2004-03-17
Dzik Grzegorz 5 037 907 33,41 (0,11) 7 887 906 39,28 (0,10) 2004-03-17
Dzik Grzegorz 5 037 907 33,30 (0,03) 7 887 906 (-1) 39,18 (0,02) 2004-03-17
Dzik Grzegorz 5 037 907 33,27 (-8,18) 7 887 907 39,16 (-6,82) 2004-03-17
Dzik Grzegorz 5 037 907 (-833 077) 41,45 (5,87) 7 887 907 (-833 077) 45,98 (5,42) 2004-03-17
Biegaj Józef 3 800 555 25,10 (-6,17) 5 950 555 29,54 (-5,15) 2004-03-17
Biegaj Józef 3 800 555 31,27 (8,24) 5 950 555 34,69 (7,02) 2004-03-17
Biegaj Józef 3 800 555 23,03 (-2,24) 5 950 555 27,67 (-2,02) 2004-03-17
Biegaj Józef 3 800 555 25,27 (0,07) 5 950 555 29,69 (0,06) 2004-03-17
Biegaj Józef 3 800 555 25,20 (0,08) 5 950 555 29,63 (0,07) 2004-03-17
Biegaj Józef 3 800 555 (-628 461) 25,12 (-1,72) 5 950 555 (-628 461) 29,56 (-1,04) 2004-03-17
Dzik Grzegorz 5 870 984 35,58 (-21,41) 8 720 984 (-2 850 000) 40,56 (-16,43) 2004-02-10
Biegaj Józef 4 429 016 26,84 (-16,16) 6 579 016 (-2 150 000) 30,60 (-12,40) 2004-02-10
Dzik Grzegorz 5 870 984 56,99 (20,98) 11 570 984 56,99 (13,00) 1999-07-01
Dzik Grzegorz 5 870 984 36,01 (0,43) 11 570 984 43,99 (0,33) 1999-07-01
Dzik Grzegorz 5 870 984 35,58 11 570 984 43,66 1999-07-01
Biegaj Józef 4 429 016 43,00 (15,83) 8 729 016 43,00 (9,81) 1999-07-01
Biegaj Józef 4 429 016 27,17 (0,33) 8 729 016 33,19 (0,26) 1999-07-01
Biegaj Józef 4 429 016 26,84 8 729 016 32,93 1999-07-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-12-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,55 zł
2021-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,55 zł
2016-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2011-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2010-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2009-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2009-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2007-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2007-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2006-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2006-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2004-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2004-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2004-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.