10,1000 zł
12,22% 1,1000 zł
IBSM S.A. (IBS)

Komunikaty spółki - IBSM

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. w drodze kooptacji
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. w drodze kooptacji
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noble Financials S.A. w dniu 16 lipca 2020 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Noble Financials S.A., które odbyło się w dniu 16 lipca 2020 roku.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lipca 2020 roku
Wyniki finansowe
Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana nazwy Spółki
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
Umowa sprzedaży obligacji
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.