Akcjonariat - HYDROTOR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 87 537 950 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 398 300 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 212 955
Liczba głosów na WZA: 3 032 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,58%
Kapitał akcyjny: 4 796 600,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 546 575
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,42%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną, ZWZ 402 900 (16,80%) 402 900 (13,28%) 2019-06-29 -
Lewicki Mariusz ZWZ, z osobą bliską 373 000 (15,55%) 373 000 (12,30%) 2021-06-26 APT
PKO TFI SA portfele 348 650 (14,54%) 348 650 (11,50%) 2019-01-03 JCA, NVS, PGS, TOR, QMK, KBD, EDI, PRT, ETL, ATG, RDL
Kropiński Wacław 88 405 (3,69%) 422 025 (13,91%) 2006-08-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -106 000
2,00 2 398 300
4 796 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-09-16
2004-11-09
seria A - akcje założycielskie 1991-12-13 4 044
202 200,00
50,00 50,00 4 044
202 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1991-12-30
1998-03-17
renominacja 1996-05-11
250,00 4 044
1 011 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-10-04
split 1:250 1997-02-01
1,00 1 011 000
1 011 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-09
seria B - prawo poboru 10:3 1997-02-01 303 300
303 300,00
1,00 1,00 1 314 300
1 314 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1997-05-09
2016-04-25
renominacja 1997-06-16
2,00 1 314 300
2 628 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-17
seria C - subskrypcja prywatna 1997-06-16 1 190 000
13 090 000,00
2,00 11,00 2 504 300
5 008 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1997-09-17
1998-03-17
połączenie z HS Hydrotorbis sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-12-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lewicki Mariusz z osobą bliską 367 000 (8 112) 15,30 (0,34) 367 000 (8 112) 12,10 (0,27) 2021-03-02
Lewicki Mariusz ZWZ 358 888 (7 888) 14,96 (0,32) 358 888 (7 888) 11,83 (0,26) 2020-06-27
Lewicki Mariusz z osobą powiązaną; ZWZ 351 000 14,64 (0,64) 351 000 11,57 (0,57) 2019-11-29
Lewicki Mariusz 351 000 (40 300) 14,00 (1,04) 351 000 (40 300) 11,00 (2,27) 2019-11-29
Aviva OFE Aviva Santander portfel 145 536 (-39 864) 6,07 (-1,66) 145 536 (-39 864) 4,09 (-1,11) 2019-07-02
Lewicki Mariusz z osobą powiązaną; ZWZ 310 700 12,96 310 700 8,73 (-1,51) 2019-06-29
Lewicki Mariusz z osobą powiązaną; ZWZ 310 700 (35 700) 12,96 (1,49) 310 700 (35 700) 10,24 (2,51) 2019-06-29
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną, ZWZ 402 900 (4 034) 16,80 (0,17) 402 900 (4 034) 11,32 (0,11) 2019-06-29
PKO TFI SA portfele 348 650 14,54 348 650 9,80 (-1,70) 2019-01-03
PKO TFI SA portfele 348 650 14,54 348 650 11,50 2019-01-03
PKO TFI SA portfele 348 650 (-9 674) 14,54 (-0,40) 348 650 (-9 674) 11,50 (1,43) 2019-01-03
Aviva OFE Aviva Santander portfel 185 400 7,73 185 400 5,20 (-0,01) 2018-12-31
PKO TFI SA portfele 358 324 14,94 358 324 10,07 2018-06-30
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną, ZWZ 398 866 (7 366) 16,63 (0,31) 398 866 (7 366) 11,21 (0,21) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 358 324 (-3 900) 14,94 (-0,16) 358 324 (-3 900) 10,07 (-0,11) 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 185 400 (400) 7,73 (0,02) 185 400 (400) 5,21 (0,01) 2017-12-31
Lewicki Mariusz z osobą powiązaną; NWZ 275 000 (23 500) 11,47 (0,98) 275 000 (23 500) 7,73 (0,66) 2017-12-14
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną, NWZ 391 500 (12 550) 16,32 (0,52) 391 500 (12 550) 11,00 (0,81) 2017-12-14
Lewicki Mariusz z osobą powiązaną; ZWZ 251 500 (53 500) 10,49 (2,24) 251 500 (53 500) 7,07 (1,75) 2017-06-24
Aviva OFE Aviva Santander portfel 185 000 7,71 185 000 5,20 2016-12-31
PKO TFI SA 362 224 (10 372) 15,10 (0,43) 362 224 (10 372) 10,18 (1,12) 2016-04-06
Lewicki Mariusz z osobą powiązaną 198 000 8,25 (-0,01) 198 000 5,32 (-0,24) 2015-06-27
Lewicki Mariusz z osobą powiązaną 198 000 (12 000) 8,26 (0,51) 198 000 (12 000) 5,56 (0,56) 2015-06-27
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 378 950 15,80 378 950 10,19 (-0,46) 2015-06-27
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 378 950 (7 200) 15,80 (0,30) 378 950 (7 200) 10,65 (0,65) 2015-06-27
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 371 750 (30 625) 15,50 (1,28) 371 750 (30 625) 10,00 (1,22) 2014-10-27
Lewicki Mariusz z osobą powiązaną 186 000 (88 233) 7,75 (3,68) 186 000 (176 224) 5,00 (4,74) 2014-10-09
Czapiewski Janusz 3 412 (222) 0,14 (0,01) 3 412 (222) 0,09 (0,02) 2013-09-27
Lewicki Mariusz wraz z żoną 97 767 4,07 9 776 0,26 (0,01) 2012-08-31
Lewicki Mariusz wraz z żoną 97 767 (24 267) 4,07 (1,01) 9 776 (-63 724) 0,25 (-1,59) 2012-08-31
PKO TFI SA 351 852 14,67 351 852 9,06 (-0,40) 2012-06-30
PKO TFI SA 351 852 14,67 351 852 9,46 (-0,43) 2012-06-30
PKO TFI SA 351 852 (-4 199) 14,67 (-0,17) 351 852 (-4 199) 9,89 (0,98) 2012-06-30
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 341 125 14,22 341 125 8,78 (-0,40) 2012-06-30
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 341 125 (9 325) 14,22 (0,39) 341 125 (9 325) 9,18 (0,88) 2012-06-30
Zwoliński Mieczysław 7 800 0,32 26 500 0,66 (-0,05) 2012-05-15
Zwoliński Mieczysław 7 800 (3 125) 0,32 (0,13) 26 500 (3 125) 0,71 (0,13) 2012-05-15
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 331 800 13,83 331 800 8,30 (-0,24) 2012-05-15
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 331 800 (10 250) 13,83 (0,43) 331 800 (10 250) 8,54 (0,49) 2012-05-15
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 321 550 (1 000) 13,40 (0,04) 321 550 (1 000) 8,05 (0,03) 2011-11-30
Zwoliński Mieczysław 4 675 (-3 125) 0,19 (-0,13) 23 375 (-3 125) 0,58 (-0,05) 2011-11-14
PKO TFI SA 356 051 14,84 356 051 8,91 (-0,26) 2011-11-14
PKO TFI SA 356 051 (66 039) 14,84 (2,75) 356 051 (66 039) 9,17 (1,91) 2011-11-14
Lewicki Mariusz 73 500 3,06 73 500 1,84 2011-11-14
Lewicki Mariusz 73 500 3,06 (0,07) 73 500 1,84 (0,84) 2011-11-14
Lewicki Mariusz wraz z żoną 73 500 (21 500) 2,99 (0,83) 73 500 (21 500) 1,00 (-0,28) 2011-11-14
Główczewski Czesław wraz z żoną 12 335 0,51 49 215 1,23 (-0,09) 2011-11-14
Główczewski Czesław wraz z żoną 12 335 0,51 49 215 (-12 460) 1,32 (0,12) 2011-11-14
Deja Janusz 1 800 0,07 5 800 0,14 (-0,01) 2011-11-14
Deja Janusz 1 800 (160) 0,07 (0,01) 5 800 (160) 0,15 (0,02) 2011-11-14
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 320 550 (15 550) 13,36 (0,65) 320 550 (15 550) 8,02 (0,46) 2011-11-14
PKO TFI SA 290 012 (-4 469) 12,09 (-0,18) 290 012 (-4 469) 7,26 (-0,11) 2011-02-25
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 305 000 (5 000) 12,71 (0,21) 305 000 (5 000) 7,56 (0,15) 2011-02-25
Lewicki Mariusz 52 000 2,16 52 000 1,28 (-0,02) 2010-11-10
Lewicki Mariusz 52 000 (4 000) 2,16 (0,16) 52 000 (4 000) 1,30 (0,12) 2010-11-10
PKO TFI SA 294 481 12,27 294 481 7,37 (0,09) 2010-09-30
PKO TFI SA 294 481 (84 481) 12,27 (3,52) 294 481 (84 481) 7,28 (2,09) 2010-09-30
PKO TFI SA 210 000 (-3 852) 8,75 (-0,16) 210 000 (-3 852) 5,19 (-0,09) 2010-08-31
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 300 000 12,50 300 000 7,41 (-0,10) 2010-08-31
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 300 000 (12 000) 12,50 (0,50) 300 000 (12 000) 7,51 (0,39) 2010-08-31
Lewicki Mariusz 48 000 (4 000) 2,00 (0,17) 48 000 (4 000) 1,18 (0,10) 2010-08-25
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 288 000 (8 000) 12,00 (0,33) 288 000 (8 000) 7,12 (0,20) 2010-05-17
PKO TFI SA 213 852 (138 852) 8,91 (5,79) 213 852 (138 852) 5,28 (3,43) 2010-03-24
PKO TFI SA 75 000 3,12 75 000 1,85 2010-03-23
Rockbridge TFI SA 138 881 (-88 432) 5,79 (-3,68) 138 881 (-88 432) 3,43 (-2,18) 2010-03-22
Rockbridge TFI SA 227 313 (-64 048) 9,47 (-2,67) 227 313 (-64 048) 5,61 (-1,59) 2010-03-21
Lewicki Mariusz 44 000 (1 166) 1,83 (0,05) 44 000 (1 166) 1,08 (0,03) 2010-02-28
Deja Janusz 1 640 0,06 5 640 0,13 (-0,01) 2010-02-28
Deja Janusz 1 640 (-160) 0,06 (-0,01) 5 640 (3 840) 0,14 (0,10) 2010-02-28
Rockbridge TFI SA 291 361 (-53 258) 12,14 (-2,22) 291 361 (-53 258) 7,20 (-1,31) 2009-11-16
Lewicki Mariusz 42 834 (1 614) 1,78 (0,07) 42 834 (1 614) 1,05 (0,07) 2009-11-16
Deja Janusz 1 800 (160) 0,07 (0,01) 1 800 (-3 840) 0,04 (-0,09) 2009-08-31
Rockbridge TFI SA 344 619 (24 353) 14,36 (1,01) 344 619 (24 353) 8,51 (0,84) 2009-05-15
Czapiewski Janusz 3 190 0,13 3 190 0,07 2009-05-15
Czapiewski Janusz 3 190 0,13 3 190 0,07 (-0,01) 2009-05-15
Czapiewski Janusz 3 190 (230) 0,13 (0,01) 3 190 (230) 0,08 (0,01) 2009-05-15
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 280 000 (4 000) 11,67 (0,17) 280 000 (4 000) 6,92 (0,10) 2009-05-15
Rockbridge TFI SA 320 266 13,35 320 266 7,67 (-0,24) 2008-11-14
Rockbridge TFI SA 320 266 (-75 852) 13,35 (-3,16) 320 266 (-75 852) 7,91 (-1,54) 2008-11-14
Lewicki Mariusz 41 220 (133) 1,71 41 220 (133) 0,98 2008-11-14
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 276 000 11,50 276 000 6,82 (0,21) 2008-11-14
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 276 000 (1 000) 11,50 (0,04) 276 000 (1 000) 6,61 (0,02) 2008-11-14
Malec Leon 605 0,00 (-0,02) 605 0,00 (-0,01) 2008-08-14
Lewicki Mariusz 41 087 (7 435) 1,71 (0,31) 41 087 (7 435) 0,98 (0,18) 2008-08-14
Korda Janusz 895 0,00 (-0,03) 4 475 0,00 (-0,10) 2008-08-14
Czapiewski Janusz 2 960 (210) 0,12 (0,01) 2 960 (210) 0,07 (0,01) 2008-08-14
Atras Eugeniusz 2 895 0,00 (-0,12) 10 895 0,00 (-0,26) 2008-08-14
Zwoliński Mieczysław 7 800 0,32 26 500 0,63 (-0,03) 2008-05-14
Zwoliński Mieczysław 7 800 0,32 26 500 0,66 2008-05-14
Lewicki Mariusz 33 652 1,40 33 652 0,80 2008-05-14
Deja Janusz 1 640 0,06 5 640 0,13 2008-05-14
Bodziachowski Ryszard wraz z żoną 275 000 (7 351) 11,46 (0,31) 275 000 (7 351) 6,59 (1,35) 2008-05-14
Rockbridge TFI SA 396 118 16,51 396 118 9,45 (-0,04) 2008-02-28
Rockbridge TFI SA 396 118 16,51 396 118 9,49 2008-02-28
Czapiewski Janusz 2 750 (300) 0,11 (0,01) 2 750 (300) 0,06 (0,01) 2007-11-12
CA IB Investment Management SA 392 341 (-6 059) 16,35 (-0,26) 392 341 (-6 059) 9,36 (0,53) 2007-11-12
Atras Eugeniusz 2 895 0,12 10 895 (-3 580) 0,26 (-0,06) 2007-11-12
Korda Janusz 895 (-1 000) 0,03 (-0,04) 4 475 (-5 000) 0,10 (-0,11) 2007-08-14
Czapiewski Janusz 2 450 (50) 0,10 2 450 (50) 0,05 2007-08-14
Korda Janusz 1 895 0,07 9 475 0,21 (-0,01) 2007-05-04
Korda Janusz 1 895 (-2 000) 0,07 (-0,09) 9 475 (-10 000) 0,22 (-0,21) 2007-05-04
Atras Eugeniusz 2 895 0,12 14 475 0,32 2007-04-19
Atras Eugeniusz 2 895 0,12 14 475 0,32 (-0,02) 2007-04-19
Atras Eugeniusz 2 895 (-1 000) 0,12 (-0,04) 14 475 (-5 000) 0,34 (-0,09) 2007-04-19
Malec Leon 605 0,02 605 0,01 2007-02-28
Malec Leon 605 (105) 0,02 605 (105) 0,01 (0,01) 2007-02-28
Czapiewski Janusz 2 400 0,10 2 400 0,05 2007-02-28
Czapiewski Janusz 2 400 (300) 0,10 (0,02) 2 400 (300) 0,05 (0,01) 2007-02-28
CA IB Investment Management SA 398 400 16,61 398 400 8,83 (-0,68) 2007-02-28
CA IB Investment Management SA 398 400 (-45 044) 16,61 (-1,87) 398 400 (-45 044) 9,51 (-0,32) 2007-02-28
Bodziachowski Ryszard 267 649 11,15 267 649 5,24 (-0,69) 2006-09-15
Bodziachowski Ryszard 267 649 11,15 267 649 5,93 (-0,45) 2006-09-15
Bodziachowski Ryszard 267 649 11,15 267 649 6,38 (-0,03) 2006-09-15
Bodziachowski Ryszard 267 649 11,15 267 649 6,41 2006-09-15
Malec Leon 500 0,02 500 0,00 (-0,01) 2006-08-11
Malec Leon 500 (-500) 0,02 (-0,01) 500 (-500) 0,01 2006-08-11
Kropiński Wacław 88 405 3,68 422 025 10,87 (-0,48) 2006-08-11
Kropiński Wacław 88 405 3,68 422 025 11,35 (3,09) 2006-08-11
Kropiński Wacław 88 405 3,68 (-0,01) 422 025 8,26 (-3,60) 2006-08-11
Kropiński Wacław 88 405 3,69 (0,01) 422 025 11,86 (2,50) 2006-08-11
Kropiński Wacław 88 405 3,68 (-0,01) 422 025 9,36 (-4,55) 2006-08-11
Kropiński Wacław 88 405 3,69 (0,01) 422 025 13,91 (3,84) 2006-08-11
Kropiński Wacław 88 405 3,68 422 025 10,07 (-0,04) 2006-08-11
Kropiński Wacław 88 405 3,68 422 025 10,11 (-0,32) 2006-08-11
Kropiński Wacław 88 405 3,68 422 025 10,43 (-0,13) 2006-08-11
Kropiński Wacław 88 405 (5 910) 3,68 (0,25) 422 025 (9 550) 10,56 (3,24) 2006-08-11
Korda Janusz 3 895 0,16 19 475 0,43 (0,05) 2006-08-11
Korda Janusz 3 895 0,16 19 475 0,38 2006-08-11
Główczewski Czesław wraz z żoną 12 335 0,51 61 675 1,20 (-0,27) 2006-08-11
Główczewski Czesław wraz z żoną 12 335 0,51 61 675 1,47 (-0,07) 2006-08-11
Główczewski Czesław wraz z żoną 12 335 0,51 61 675 1,54 2006-08-11
Czapiewski Janusz 2 100 0,08 2 100 0,04 2006-08-11
Czapiewski Janusz 2 100 0,08 2 100 0,04 2006-08-11
Czapiewski Janusz 2 100 0,08 2 100 0,04 2006-08-11
CA IB Investment Management SA 443 444 18,48 443 444 9,83 (1,15) 2006-08-11
CA IB Investment Management SA 443 444 (161 504) 18,48 (6,73) 443 444 (161 504) 8,68 (3,68) 2006-08-11
Atras Eugeniusz 3 895 0,16 19 475 0,43 (0,05) 2006-08-11
Atras Eugeniusz 3 895 0,16 19 475 0,38 2006-08-11
Kropiński Wacław 82 495 3,43 412 475 7,32 (-0,76) 2005-06-30
Kropiński Wacław 82 495 (700) 3,43 (0,17) 412 475 (23 500) 8,08 (1,31) 2005-06-30
CA IB Investment Management SA 281 940 11,75 281 940 5,00 (-0,52) 2005-03-23
CA IB Investment Management SA 281 940 11,75 281 940 5,52 2005-03-23
Hydrotor SA rejestracja umorzenia 0 (-106 000) 0,00 (-4,23) 0 (-106 000) 0,00 2004-09-16
Malec Leon 1 000 0,03 1 000 0,01 2004-08-31
Kubiszewska Irena 36 935 1,47 152 675 2,66 2004-02-04
Kropiński Wacław 81 795 3,26 (-0,15) 388 975 6,77 (-0,13) 2002-06-30
Kropiński Wacław 81 795 (900) 3,41 (0,18) 388 975 (4 500) 6,90 (0,20) 2002-06-30
Kropiński Wacław 80 895 (6 675) 3,23 (0,27) 384 475 (33 375) 6,70 (0,58) 2001-12-17
Kropiński Wacław 74 220 (3 703) 2,96 (0,14) 351 100 (20 163) 6,12 (0,35) 2001-03-30
Kropiński Wacław 70 517 (5 412) 2,82 (0,22) 330 937 5,77 2000-12-11
Kropiński Wacław 65 105 (8 265) 2,60 (0,33) 330 937 (41 325) 5,77 (0,72) 2000-12-11
Kropiński Wacław 56 840 (10 590) 2,27 (0,42) 289 612 (58 362) 5,05 (1,02) 2000-08-31
Kropiński Wacław 46 250 (4 820) 1,85 (0,20) 231 250 (24 100) 4,03 (-0,55) 2000-06-14
Kropiński Wacław 41 430 (9 345) 1,65 (0,37) 207 150 (46 725) 4,58 (1,03) 1999-12-28
Kropiński Wacław 32 085 1,28 160 425 3,55 1999-12-16
Hydrotor SA w celu umorzenia 106 000 (3 000) 4,23 (0,12) 106 000 (3 000) 0,00 1999-01-29
Hydrotor SA w celu umorzenia 103 000 (8 000) 4,11 (0,32) 103 000 (8 000) 0,00 1998-12-17
Hydrotor SA w celu umorzenia 95 000 (24 000) 3,79 (0,95) 95 000 (24 000) 0,00 1998-11-27
Hydrotor SA w celu umorzenia 71 000 (17 000) 2,84 (0,68) 71 000 (17 000) 0,00 1998-11-17
Hydrotor SA w celu umorzenia 54 000 (4 000) 2,16 (0,16) 54 000 (4 000) 0,00 1998-10-30
Hydrotor SA w celu umorzenia 50 000 (4 000) 2,00 (0,16) 50 000 (4 000) 0,00 1998-10-07
Hydrotor SA w celu umorzenia 46 000 (5 000) 1,84 (0,20) 46 000 (5 000) 0,00 1998-10-06
Hydrotor SA w celu umorzenia 41 000 1,64 41 000 0,00 1998-10-02
Pioneer Pekao IM SA 238 733 9,53 238 733 4,16 1997-09-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2021-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2018-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2018-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2017-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2017-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-09-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2012-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2011-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2010-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2010-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2009-10-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2009-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2008-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2008-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2007-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2007-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2005-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2004-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2003-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2003-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2002-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2002-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2002-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2001-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,04 zł
2000-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1999-08-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1999-08-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1999-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.