0,9860 zł
-1,00% -0,0100 zł
Hollywood S.A. (HLD)

Akcjonariat - HOLLYWOOD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 66 151 835,446 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 67 091 111 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60 527 629
Liczba głosów na WZA: 100 341 111 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,22%
Kapitał akcyjny: 67 091 111,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 027 629
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
21 Concordia 3 S.a.r.l. w porozumieniu 32 382 334 (48,42%) 32 382 334 (38,38%) 2019-09-19 -
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. 28 145 295 (42,09%) 45 645 295 (54,10%) 2022-03-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria H 3 485 705
1,00 38 995 000
38 995 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-11
2017-12-29
seria A - akcje założycielskie 2012-10-19 200 000
1,00 200 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
seria B - subskrypcja prywatna aport: 17300 udziałów Hollywood Textile Service sp. z o.o. 2013-05-06 17 300 000
1,00 17 500 000
17 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-27
seria C - subskrypcja prywatna aport: 12700 udziałów Hollywood Textile Service sp. z o.o. 2013-06-24 12 700 000
1,00 30 200 000
30 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-10
2017-12-29
seria D - subskrypcja prywatna 2013-10-22 800 000
800 000,00
1,00 1,00 31 000 000
31 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-02-20
2013-12-16
2017-12-29
seria E - Iwona Monika Markowska, Teodor Malinow, Piotr Żaboklicki 2015-03-02 2 414 295
7 242 885,00
1,00 3,00 33 414 295
33 414 295,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-01
2017-12-29
seria H - subskrypcja prywatna 2015-06-30 3 485 705
10 457 115,00
1,00 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2015-07-28 1 700 000
5 100 000,00
1,00 3,00 35 114 295
35 114 295,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-16
2017-12-29
seria G - subskrypcja prywatna 2015-07-28 395 000
1 777 500,00
1,00 4,50 35 509 295
35 509 295,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-03
2017-12-29
seria J - subskrypcja prywatna 2016-02-29 10 000 000
32 500 000,00
1,00 3,25 50 159 241
50 159 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
2017-12-29
seria I - subskrypcja prywatna 2016-02-29 1 164 241
5 599 999,21
1,00 4,81 40 159 241
40 159 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-22
2017-12-29
seria K- subskrypcja prywatna 2016-11-18 5 000
156 500,00
1,00 31,30 50 164 241
50 164 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-16
seria L - subskrypcja prywatna 2019-04-19 10 000 000
10 000 000,00
1,00 1,00 60 164 241
60 164 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-19
seria Ł - kapitał docelowy 2021-12-20 3 115 800
3 115 800,00
1,00 1,00 63 280 041
63 280 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-08
seria M - kapitał docelowy 2022-01-18 3 584 200
3 584 200,00
1,00 1,00 66 864 241
66 864 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-28
seria N - kapitał docelowy 2022-03-22 1 700 000
1 700 000,00
1,00 1,00 68 564 241
68 564 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2022-08-04 -1 473 130
1,00 67 091 111
67 091 111,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. 24 561 095 (-3 584 200) 40,82 (-1,27) 42 061 095 (-3 584 200) 54,15 (0,05) 2022-03-08
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. 28 145 295 42,09 45 645 295 54,10 2022-03-08
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. 28 145 295 (5 000 204) 42,09 (3,63) 45 645 295 (5 000 204) 54,10 (1,77) 2022-03-08
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. i Hollywood SA, Formonar Inv. Ltd.,Hindelfield Holdings Ltd. 23 145 091 (-4 636 816) 38,46 (-7,71) 40 645 091 (-4 636 816) 52,33 (-5,97) 2019-09-19
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. i Hollywood SA, Formonar Inv. Ltd.,Hindelfield Holdings Ltd. 27 781 907 (6 536 612) 46,17 (10,86) 45 281 907 (6 336 612) 58,30 (8,16) 2019-09-19
21 Concordia 3 S.a.r.l. w porozumieniu 32 382 334 48,42 (-5,40) 32 382 334 38,38 (-3,31) 2019-09-19
21 Concordia 3 S.a.r.l. w porozumieniu 32 382 334 53,82 (5,40) 32 382 334 41,69 (3,31) 2019-09-19
21 Concordia 3 S.a.r.l. w porozumieniu 32 382 334 (3 000 000) 48,42 (-0,41) 32 382 334 (3 000 000) 38,38 (0,55) 2019-09-19
21 Concordia 3 S.a.r.l. 29 382 334 (10 000 000) 48,83 (10,19) 29 382 334 (10 000 000) 37,83 (9,19) 2019-06-19
Opera TFI SA portfele 200 0,00 200 0,00 2018-06-30
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 245 295 (-200 000) 35,31 (-0,33) 38 945 295 50,14 2016-11-16
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 445 295 (100 000) 35,64 (-6,91) 38 945 295 (100 000) 50,14 (-7,27) 2016-11-16
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 345 295 (100 000) 42,55 (0,20) 38 845 295 (100 000) 57,41 (0,15) 2016-11-16
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 245 295 42,35 38 745 295 57,26 2016-11-16
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 245 295 42,35 38 745 295 (-200 000) 57,26 (-0,29) 2016-11-16
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 245 295 (951 375) 42,35 (1,90) 38 945 295 (1 151 375) 57,55 (1,70) 2016-11-16
Hollywood SA 666 666 1,32 666 666 0,00 2016-06-20
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 20 293 920 (1 476 254) 40,45 (2,94) 37 793 920 (1 476 254) 55,85 (2,18) 2016-06-17
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z podmiotem zależnym 18 817 666 (1 000 000) 37,51 (-6,85) 36 317 666 (1 000 000) 53,67 (-7,58) 2016-06-08
21 Concordia 3 S.a.r.l. 19 382 334 38,64 (0,01) 19 382 334 28,64 2016-04-21
21 Concordia 3 S.a.r.l. 19 382 334 38,63 (6,42) 19 382 334 28,64 (3,69) 2016-04-21
21 Concordia 3 S.a.r.l. 19 382 334 (10 000 000) 32,21 (8,85) 19 382 334 (10 000 000) 24,95 (8,68) 2016-04-21
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z podmiotem zależnym 17 817 666 44,36 (8,84) 35 317 666 61,25 (9,06) 2016-03-09
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z podmiotem zależnym 17 817 666 35,52 (-10,17) 35 317 666 52,19 (-10,32) 2016-03-09
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z podmiotem zależnym 17 817 666 (-9 282 334) 45,69 (-23,80) 35 317 666 (-9 282 334) 62,51 (-16,43) 2016-03-09
21 Concordia 3 S.a.r.l. 9 382 334 23,36 (4,66) 9 382 334 16,27 (2,41) 2016-03-09
21 Concordia 3 S.a.r.l. 9 382 334 18,70 (-5,36) 9 382 334 13,86 (-2,74) 2016-03-09
21 Concordia 3 S.a.r.l. 9 382 334 24,06 9 382 334 16,60 2016-03-09
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 27 100 000 (-100 000) 69,49 (-0,26) 44 600 000 (-100 000) 78,94 (-0,18) 2016-02-11
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 27 200 000 (3 585 705) 69,75 (2,51) 44 700 000 (3 585 705) 79,12 (0,98) 2016-02-11
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 23 614 295 67,24 (0,74) 41 114 295 78,14 (0,58) 2015-11-30
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 23 614 295 66,50 (5,95) 41 114 295 77,56 (4,79) 2015-11-30
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 23 614 295 (-534 705) 60,55 (-11,72) 41 114 295 (-534 705) 72,77 (-9,03) 2015-11-30
Konieczkowski, Adam Andrzej z Renatą Konieczkowską 24 149 000 72,27 (3,50) 41 649 000 81,80 (2,65) 2015-11-02
Konieczkowski, Adam Andrzej z Renatą Konieczkowską 24 149 000 (24 124 851) 68,77 (68,70) 41 649 000 79,15 (-2,65) 2015-11-02
Konieczkowski, Adam Andrzej z Renatą Konieczkowską 24 149 (-27 075 851) 0,07 (-87,34) 41 649 000 (-2 951 000) 81,80 (-42,78) 2015-11-02
Konieczkowski, Adam Andrzej z Renatą Konieczkowską 27 100 000 87,41 (6,31) 44 600 000 124,58 (36,99) 2015-05-28
Konieczkowski, Adam Andrzej z Renatą Konieczkowską 27 100 000 (1 100 000) 81,10 (-2,77) 44 600 000 (1 100 000) 87,59 (-2,10) 2015-05-28
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 26 000 000 83,87 43 500 000 (12 700 000) 89,69 (3,66) 2014-08-14
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 26 000 000 83,87 30 800 000 86,03 2014-08-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.