0,9860 zł
-1,00% -0,0100 zł
Hollywood S.A. (HLD)

Akcjonariat - HOLLYWOOD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 66 151 835,446 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 67 091 111 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60 527 629
Liczba głosów na WZA: 100 341 111 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,22%
Kapitał akcyjny: 67 091 111,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 027 629
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
21 Concordia 3 S.a.r.l. w porozumieniu 32 382 334 (48,42%) 32 382 334 (38,38%) 2019-09-19 -
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. 28 145 295 (42,09%) 45 645 295 (54,10%) 2022-03-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria H 3 485 705
1,00 38 995 000
38 995 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-11
2017-12-29
seria A - akcje założycielskie 2012-10-19 200 000
1,00 200 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
seria B - subskrypcja prywatna aport: 17300 udziałów Hollywood Textile Service sp. z o.o. 2013-05-06 17 300 000
1,00 17 500 000
17 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-27
seria C - subskrypcja prywatna aport: 12700 udziałów Hollywood Textile Service sp. z o.o. 2013-06-24 12 700 000
1,00 30 200 000
30 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-10
2017-12-29
seria D - subskrypcja prywatna 2013-10-22 800 000
800 000,00
1,00 1,00 31 000 000
31 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-02-20
2013-12-16
2017-12-29
seria E - Iwona Monika Markowska, Teodor Malinow, Piotr Żaboklicki 2015-03-02 2 414 295
7 242 885,00
1,00 3,00 33 414 295
33 414 295,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-01
2017-12-29
seria H - subskrypcja prywatna 2015-06-30 3 485 705
10 457 115,00
1,00 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2015-07-28 1 700 000
5 100 000,00
1,00 3,00 35 114 295
35 114 295,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-16
2017-12-29
seria G - subskrypcja prywatna 2015-07-28 395 000
1 777 500,00
1,00 4,50 35 509 295
35 509 295,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-03
2017-12-29
seria J - subskrypcja prywatna 2016-02-29 10 000 000
32 500 000,00
1,00 3,25 50 159 241
50 159 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
2017-12-29
seria I - subskrypcja prywatna 2016-02-29 1 164 241
5 599 999,21
1,00 4,81 40 159 241
40 159 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-22
2017-12-29
seria K- subskrypcja prywatna 2016-11-18 5 000
156 500,00
1,00 31,30 50 164 241
50 164 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-16
seria L - subskrypcja prywatna 2019-04-19 10 000 000
10 000 000,00
1,00 1,00 60 164 241
60 164 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-19
seria Ł - kapitał docelowy 2021-12-20 3 115 800
3 115 800,00
1,00 1,00 63 280 041
63 280 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-08
seria M - kapitał docelowy 2022-01-18 3 584 200
3 584 200,00
1,00 1,00 66 864 241
66 864 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-28
seria N - kapitał docelowy 2022-03-22 1 700 000
1 700 000,00
1,00 1,00 68 564 241
68 564 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2022-08-04 -1 473 130
1,00 67 091 111
67 091 111,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. 24 561 095 (-3 584 200) 40,82 (-1,27) 42 061 095 (-3 584 200) 54,15 (0,05) 2022-03-08
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. 28 145 295 42,09 45 645 295 54,10 2022-03-08
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. 28 145 295 (363 388) 42,09 (-4,08) 45 645 295 (363 388) 54,10 (-4,20) 2022-03-08
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. i Hollywood SA, Formonar Inv. Ltd.,Hindelfield Holdings Ltd. 27 781 907 (4 636 816) 46,17 (7,71) 45 281 907 (4 636 816) 58,30 (5,97) 2019-09-19
Konieczkowski, Adam Andrzej bezpośrednio, w porozumieniu z Pracosław sp. z o.o. i Hollywood SA, Formonar Inv. Ltd.,Hindelfield Holdings Ltd. 23 145 091 (1 799 796) 38,46 (-4,09) 40 645 091 (1 799 796) 52,33 (-5,08) 2019-09-19
21 Concordia 3 S.a.r.l. w porozumieniu 32 382 334 53,82 (5,40) 32 382 334 41,69 (3,31) 2019-09-19
21 Concordia 3 S.a.r.l. w porozumieniu 32 382 334 48,42 32 382 334 38,38 2019-09-19
21 Concordia 3 S.a.r.l. w porozumieniu 32 382 334 (3 000 000) 48,42 (-0,41) 32 382 334 (3 000 000) 38,38 (0,55) 2019-09-19
21 Concordia 3 S.a.r.l. 29 382 334 (10 000 000) 48,83 (10,20) 29 382 334 (10 000 000) 37,83 (9,19) 2019-06-19
Opera TFI SA portfele 200 0,00 200 0,00 2018-06-30
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 345 295 (100 000) 42,55 (0,20) 38 845 295 (100 000) 57,41 (0,15) 2016-11-16
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 245 295 42,35 38 745 295 57,26 2016-11-16
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 245 295 42,35 38 745 295 (-200 000) 57,26 (-0,29) 2016-11-16
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 245 295 42,35 (7,04) 38 945 295 57,55 (7,41) 2016-11-16
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 245 295 (-200 000) 35,31 (-0,33) 38 945 295 50,14 2016-11-16
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 21 445 295 (1 151 375) 35,64 (-4,81) 38 945 295 (1 151 375) 50,14 (-5,71) 2016-11-16
Hollywood SA 666 666 1,32 666 666 0,00 2016-06-20
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Pracosław sp. z o.o. 20 293 920 (1 476 254) 40,45 (2,94) 37 793 920 (1 476 254) 55,85 (2,18) 2016-06-17
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z podmiotem zależnym 18 817 666 (1 000 000) 37,51 (-8,18) 36 317 666 (1 000 000) 53,67 (-8,84) 2016-06-08
21 Concordia 3 S.a.r.l. 19 382 334 38,63 (6,42) 19 382 334 28,64 (3,69) 2016-04-21
21 Concordia 3 S.a.r.l. 19 382 334 32,21 (-6,43) 19 382 334 24,95 (-3,69) 2016-04-21
21 Concordia 3 S.a.r.l. 19 382 334 (10 000 000) 38,64 (14,58) 19 382 334 (10 000 000) 28,64 (12,04) 2016-04-21
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z podmiotem zależnym 17 817 666 45,69 (1,33) 35 317 666 62,51 (1,26) 2016-03-09
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z podmiotem zależnym 17 817 666 44,36 (8,84) 35 317 666 61,25 (9,06) 2016-03-09
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z podmiotem zależnym 17 817 666 (-9 282 334) 35,52 (-33,97) 35 317 666 (-9 282 334) 52,19 (-26,75) 2016-03-09
21 Concordia 3 S.a.r.l. 9 382 334 24,06 (0,70) 9 382 334 16,60 (0,33) 2016-03-09
21 Concordia 3 S.a.r.l. 9 382 334 23,36 (4,66) 9 382 334 16,27 (2,41) 2016-03-09
21 Concordia 3 S.a.r.l. 9 382 334 18,70 9 382 334 13,86 2016-03-09
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 27 100 000 (-100 000) 69,49 (-0,26) 44 600 000 (-100 000) 78,94 (-0,18) 2016-02-11
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 27 200 000 (3 585 705) 69,75 (3,25) 44 700 000 (3 585 705) 79,12 (1,56) 2016-02-11
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 23 614 295 66,50 (5,95) 41 114 295 77,56 (4,79) 2015-11-30
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 23 614 295 60,55 (-6,69) 41 114 295 72,77 (-5,37) 2015-11-30
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 23 614 295 (23 590 146) 67,24 (67,17) 41 114 295 (-534 705) 78,14 (-3,66) 2015-11-30
Konieczkowski, Adam Andrzej z Renatą Konieczkowską 24 149 (-24 124 851) 0,07 (-72,20) 41 649 000 81,80 2015-11-02
Konieczkowski, Adam Andrzej z Renatą Konieczkowską 24 149 000 72,27 (3,50) 41 649 000 81,80 (2,65) 2015-11-02
Konieczkowski, Adam Andrzej z Renatą Konieczkowską 24 149 000 (-2 951 000) 68,77 (-18,64) 41 649 000 (-2 951 000) 79,15 (-45,43) 2015-11-02
Konieczkowski, Adam Andrzej z Renatą Konieczkowską 27 100 000 87,41 (6,31) 44 600 000 124,58 (36,99) 2015-05-28
Konieczkowski, Adam Andrzej z Renatą Konieczkowską 27 100 000 (1 100 000) 81,10 (-2,77) 44 600 000 (1 100 000) 87,59 (-2,10) 2015-05-28
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 26 000 000 83,87 43 500 000 (12 700 000) 89,69 (3,66) 2014-08-14
Konieczkowski, Adam Andrzej wraz z Renatą Konieczkowską 26 000 000 83,87 30 800 000 86,03 2014-08-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.