0,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
Hollywood S.A. (HLD)

Komunikaty spółki - HOLLYWOOD

Objęcie akcji Spółki na okaziciela serii L oraz dookreślenie przez Zarząd wysokości kapitału zakładowego Spółki
Zawarcie umów kredytowych przez podmiot zależny spółkę Hollywood Textile Service Sp. z o.o. oraz uruchomienie limitu leasingowego dla Hollywood S.A.
Ustalenie ostatecznej liczby oferowanych akcji zwykłych na okaziciela serii L
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Korekta raportu rocznego za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Hollywood SA w dniu 19 kwietnia 2019 roku.
Treść uchwał podjętych przez NWZ Hollywood S.A. w dniu 19 kwietnia 2019 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz opinie Zarządu Spółki dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad
Rejestracja połączenia spółek zależnych.
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę z grupy kapitałowej Emitenta
Realizacja kontraktu przez spółkę zależną Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.