6,3800 zł
0,16% 0,0100 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Komunikaty spółki - HARPER

Wyniki finansowe
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi
Zawarcie umowy licencyjnej i umowy dystrybucyjnej w sprawie dystrybucji produktów Emitenta na Ukrainie
Termin przekazywania raportów okresowych przez HARPER HYGIENICS S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics Spka Akcyjna
Wyniki finansowe
SPŁATA KREDYTU INWESTYCYJNEGO UDZIELONEGO PRZEZ MBANK S.A.
PODPISANIE Z MBANK S.A. ANEKSU DO UMOWY KREDYTU INWESTYCYJNEGO
USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY POŻYCZKI ZE WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM, ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I UMOWY RAMOWEJ Z MBANK S.A, USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.09.2021 r.
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.09.2021 r.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 22.09.2021 r.
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.09.2021 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.