0,1355 zł
-5,90% -0,0085 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Komunikaty spółki - HARPER

Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi oraz udzielenie zabezpieczenia na aktywach Emitenta o znacznej wartości.
Zmiana postanowień umowy pożyczki udzielonej Emitentowi.
Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 r. przez HARPER HYGIENICS S.A.
Wyniki finansowe
Rozwiązanie umowy znaczącej
Powołanie Członka Zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.
Rezygnacja członka zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.
Szacunki wyników finansowych HARPER HYGIENICS S.A. za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta.
Wyniki finansowe
Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta.
Wybór biegłego rewidenta
Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z biegłym rewidentem, tj. Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Powołanie Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A.
Korekta raportu bieżącego nr 23/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.