0,0878 zł
3,29% 0,0028 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Komunikaty spółki - HARPER

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 30 września 2019 roku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
Rekomendacja Zarządu odnośnie przeprowadzenia procedury scalenia (re-splitu) akcji Emitenta.
Wyniki finansowe
Zmiana warunków umów kredytów udzielonych Emitentowi.
Podanie do publicznej wiadomości programu naprawczego w związku z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego – LISTA ALERTÓW GPW.
Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi oraz udzielenie zabezpieczenia na aktywach Emitenta o znacznej wartości.
Zmiana postanowień umowy pożyczki udzielonej Emitentowi.
Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 r. przez HARPER HYGIENICS S.A.
Wyniki finansowe
Rozwiązanie umowy znaczącej
Powołanie Członka Zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.
Rezygnacja członka zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.
Szacunki wyników finansowych HARPER HYGIENICS S.A. za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.