15,2500 zł
-0,33% -0,0500 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Komunikaty spółki - HARPER

Cleanic Eco Baby - "Najlepszy Produkt 2021 - Wybór Konsumentów"
Informacja o zawarciu aneksu z Jeronimo Martins Polska S.A. o dodaniu do listy produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży produktu: 287412 Chusteczki DADA Everyday 3x72 szt
Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi
Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi
Wyniki finansowe
Pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Presto Uniwersalne Ściereczki Dezynfekujące
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 18.11.2020
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.11.2020
Uzupełnienie raportu ESPI 22/2020
Zmiana adresu siedziby Spółki Harper Hygienics S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
Wyniki finansowe
Termin przekazywania raportów okresowych w 2020 r. przez HARPER HYGIENICS S.A.
Wybór Biegłego Rewidenta
Wyniki finansowe
HARPER -0,33% 15,25
2021-02-25 13:57:28

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.