0,1200 zł
0,00% 0,0000 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Komunikaty spółki - HARPER

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz scalenia akcji.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego w 2019 r.
Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.
Informacja Zarządu Spółki dotycząca wydarzeń w dniu 27/11/2019.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 30 września 2019 roku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
Rekomendacja Zarządu odnośnie przeprowadzenia procedury scalenia (re-splitu) akcji Emitenta.
Wyniki finansowe
Zmiana warunków umów kredytów udzielonych Emitentowi.
Podanie do publicznej wiadomości programu naprawczego w związku z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego – LISTA ALERTÓW GPW.
Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi oraz udzielenie zabezpieczenia na aktywach Emitenta o znacznej wartości.
Zmiana postanowień umowy pożyczki udzielonej Emitentowi.
Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 r. przez HARPER HYGIENICS S.A.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.