9,0000 zł
-0,88% -0,0800 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Akcjonariat - HARPER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 57 685 020 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 367 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 220
Liczba głosów na WZA: 6 367 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,00%
Kapitał akcyjny: 636 700,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 220
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Radville Investments sp. z o.o. 3 817 000 (59,95%) 3 817 000 (59,95%) 2017-03-15 -
SIA iCotton 385 220 (6,05%) 385 220 (6,05%) 2017-06-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-08-14 51 170 000
511 700,00
0,01 0,01 51 170 000
511 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-21
2007-09-25
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2010-06-30 2 132 080
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Harper Trade sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-11-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-28
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-14 12 500 000
23 750 000,00
0,01 1,90 63 670 000
636 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-11
2012-06-13
scalenie akcji 10:1 2019-09-30
0,10 6 367 000
636 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-02-24
2019-12-12
2020-02-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 256 657 (-258 814) 4,03 (-4,07) 256 657 (-258 814) 4,03 (-4,07) 2020-02-28
Quercus TFI SA portfele 515 471 (-5 616 081) 8,10 (-1,53) 515 471 (-5 616 081) 8,10 (-1,53) 2020-02-26
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 214 716 (-15 284) 3,47 (-0,03) 2 214 716 (-15 284) 3,47 (-0,03) 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 6 131 552 (5 518 397) 9,63 6 131 552 (5 518 397) 9,63 (-86,67) 2018-12-27
Quercus TFI SA portfele 613 155 9,63 613 155 96,30 (86,67) 2018-12-27
Quercus TFI SA portfele 613 155 (-5 897 473) 9,63 (-0,60) 613 155 (-5 897 473) 9,63 (-0,60) 2018-12-27
Quercus TFI SA portfele 6 510 628 (-1 642 239) 10,23 (-2,57) 6 510 628 (-1 642 239) 10,23 (-2,57) 2018-12-19
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 182 599 5,00 3 182 599 5,00 2018-10-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 182 599 (-2 979 883) 5,00 (-4,68) 3 182 599 (-2 979 883) 5,00 (-4,68) 2018-10-31
Quercus TFI SA portfele 8 152 867 (634 654) 12,80 (0,99) 8 152 867 (634 654) 12,80 (0,99) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 1 0,00 1 0,00 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 7 518 213 (-634 654) 11,81 (-0,99) 7 518 213 (-634 654) 11,81 (-0,99) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 230 000 (15 284) 3,50 (0,02) 2 230 000 (15 284) 3,50 (0,02) 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 6 162 482 (482) 9,68 (0,01) 6 162 482 (482) 9,68 (0,01) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE 2 214 716 3,48 2 214 716 3,48 2017-06-26
PKO BP Bankowy OFE 2 214 716 (-3 843 057) 3,48 (-6,03) 2 214 716 (-3 843 057) 3,48 (-6,03) 2017-06-26
SIA iCotton 3 852 200 (3 466 980) 6,05 3 852 200 (3 466 980) 6,05 (-54,45) 2017-06-23
SIA iCotton 385 220 6,05 385 220 60,50 2017-06-23
Radville Investments sp. z o.o. 38 170 000 (34 353 000) 59,95 38 170 000 (34 353 000) 59,95 2017-03-15
Radville Investments sp. z o.o. 3 817 000 59,95 3 817 000 59,95 2017-03-15
PKO BP Bankowy OFE NWZ 6 057 773 (1 233 569) 9,51 (1,93) 6 057 773 (1 233 569) 9,51 (1,93) 2017-02-16
Central European Cotton Holdings DAC poprzez Radville Investments sp. z o.o. 38 170 000 59,95 (0,95) 38 170 000 59,95 (0,95) 2017-01-27
Central European Cotton Holdings DAC poprzez Radville Investments sp. z o.o. 38 170 000 59,00 (-15,59) 38 170 000 59,00 (-15,59) 2017-01-27
PKO BP Bankowy OFE NWZ 4 824 204 (1 310 016) 7,58 (2,07) 4 824 204 (1 310 016) 7,58 (2,07) 2016-11-14
Aviva OFE Aviva Santander WZA 6 162 000 (2 932 920) 9,67 (4,60) 6 162 000 (2 932 920) 9,67 (4,60) 2015-06-24
Aviva OFE Aviva Santander 3 229 080 (676 180) 5,07 (0,09) 3 229 080 (676 180) 5,07 (0,09) 2013-05-27
Quercus TFI SA wraz z Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ 8 152 867 12,80 8 152 867 12,80 2012-05-16
PKO BP Bankowy OFE 3 514 188 (944 715) 5,51 (0,49) 3 514 188 (944 715) 5,51 (0,49) 2012-05-12
Aviva OFE Aviva Santander 2 552 900 (-6 000) 4,98 (-0,02) 2 552 900 (-6 000) 4,98 (-0,02) 2011-01-11
Aviva OFE Aviva Santander 2 558 900 (-1 100) 5,00 2 558 900 (-1 100) 5,00 2011-01-03
PKO BP Bankowy OFE 2 569 473 5,02 (0,99) 2 569 473 5,02 (0,99) 2010-10-12
PKO BP Bankowy OFE 2 569 473 4,03 (0,03) 2 569 473 4,03 (0,03) 2010-10-12
PKO BP Bankowy OFE 2 569 473 (12 002) 4,00 (-0,99) 2 569 473 (12 002) 4,00 (-0,99) 2010-10-12
PKO BP Bankowy OFE 2 557 471 4,99 2 557 471 4,99 2010-10-11
Polish Enterprise Fund V, L.P. 0 0 (-38 377 500) 0,00 (-75,00) 0 (-38 377 500) 0,00 (-75,00) 2010-08-31
Central European Cotton Holdings DAC 38 170 000 74,59 (14,65) 38 170 000 74,59 (14,65) 2010-08-31
Central European Cotton Holdings DAC 38 170 000 59,94 38 170 000 59,94 2010-08-31
Polish Enterprise Fund V, L.P. poprzez Central European Cotton Holdings Limited 38 377 500 (-12 792 500) 75,00 (-25,00) 38 377 500 (-12 792 500) 75,00 (-25,00) 2010-07-23
Aviva OFE Aviva Santander 2 560 000 5,00 2 560 000 5,00 2010-07-22
Polish Enterprise Fund V, L.P. poprzez Central European Cotton Holdings Limited 51 170 000 100,00 51 170 000 100,00 2010-06-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-02-25 Split 10:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.